UPC    Acreditació de les titulacions
Novetats a 20/06/2020. Ja estan disponibles les dades actualitzades del curs 19-20.
També teniu disponible el quadre de comandament de gènere fet amb Power BI.
I els dos quadres de comandament: Escola de doctorat i programes de doctorat fets amb Power BI.

Principals indicadors

Estructura
(curs 2020-21)
Els estudis
(curs 2020-21)
18
Centres docents propis
30
Departaments
4
Instituts universitaris de recerca
206
Grups de recerca
55
Estudis de Grau
68
Màsters Universitaris
6
Màsters Erasmus Mundus
45
Programes de Doctorat
Estudiantat
(curs 2019-20)
Titulats
(curs 2018-19)
20.756
Estudiantat de graus
4.666
Estudiantat de màster universitari
2.067
Estudiantat de doctorat
4.480
Estudiantat participant en convenis de cooperació educativa
3.226
Titulats de graus
1.774
Titulats de màster universitari
315
>Tesis llegides
21,9%
titulats amb una estada a l'estranger
Recerca i transferència dels resultats
(any 2019)
267
Tesis dirigides a la UPC
2.390
Publicacions científiques
159
Premis
20
Concursos d'Arquitectura
15
Patents registrades
35
Empreses de Base Tecnològica participades
646
Nous convenis i projectes de recerca
3 spin-off i 8 start-up
Creació d'empreses
Personal
(any 2019)
Informació pressupostària
2.885
Personal Docent i Investigador
1.511
Personal d'Administració i Serveis
973
Personal Investigador (PDI i PAS)
61%
PDI Doctor
303.892.347€
Pressupost any 2020
349.275.657€
Pressupost liquidat d'ingressos any 2019
498.188,16 m2
Superfície construïda any 2019
58.078.671,97€
Ingressos per projectes R+D+I any 2019
Projecció internacional
(curs 2019-20)
Centres Adscrits(1)
(curs 2020-21)
2.622
Estudiantat de mobilitat Outgoing
Estudiantat de mobilitat Incoming
14
Xarxes internacionals
1.533
Acords d'intercanvi d'estudiants amb institucions d'educació
38
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
3
Centres
8
Estudis de grau
5
Màsters universitaris
2.139
Estudiantat de Grau
647
Estudiantat de Màster
223
Titulats Grau (18-19)
710
Titulats Màster (18-19)

Consideracions:
(1) La informació dels centres adscrits no està inclosa a la resta d'apartats.