UPC    Acreditació de les titulacions

Principals indicadors

Estructura
(curs 2017-18)
Els estudis
(curs 2016-17)
16
Centres docents
30
Departaments
4
Instituts universitaris de recerca
205
Grups de recerca
63
Estudis de Grau
70
Màsters Universitaris
6
Màsters Erasmus Mundus
49
Programes de Doctorat
Estudiantat
(curs 2016-17)
Titulats
(curs 2015-16)
21.720
Estudiantat de cicles i graus
4.575
Estudiantat de màster universitari
2.157
Estudiantat de doctorat
4.884
Estudiantat participant en convenis de cooperació educativa
5.014
Titulats de cicles
Titulats de graus
1366
Titulats de màster universitari
559
Tesis llegides
24%
titulats amb una estada a l'estranger
Recerca i transferència dels resultats
(any 2016)
469
Tesis dirigides a la UPC
2.375
Publicacions científiques
139
Premis
16
Concursos d'Arquitectura
51
Patents registrades
25
Empreses de Base Tecnològica participades
(3 noves)
1068
Nous convenis i projectes de recerca
5 spin-off i 7 start-up
Creació d'empreses
Personal
(any 2016)
Informació pressupostària
2.656
Personal Docent i Investigador
1.438
Personal d'Administració i Serveis
914
Personal Investigador (PDI i PAS)
64%
PDI Doctor
283.185.254€
Pressupost any 2017
314.404.068€
Pressupost liquidat d'ingressos any 2016
448.759,42 m2
Superfície construïda any 2016
58.812.633€
Ingressos per projectes R+D+I any 2016
Projecció internacional
(curs 2015-6)
Centres Adscrits(1)
-
2.828
Estudiantat participant en programes de mobilitat
12
Xarxes internacionals
724
Acords d'intercanvi d'estudiants amb institucions d'educació
58
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
4
Centres
8
Estudis de grau
6
Màsters universitaris
1.649
Estudiantat (2016-17)
716
Titulats (2015-16)

Consideracions:
(1) La informació dels centres adscrits no està inclosa a la resta d'apartats.