UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS    
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  200 FME Grau en Matemàtiques  17.652,0  16.527,0  937,5  90,0  97,5 6,4%         849,5        294,2    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   21.494,0  17.516,0  3.168,0  624,0  186,0 18,5%      1.422,0        358,2    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  8.870,0  8.000,0  684,0  126,0  60,0 9,8%         145,0        147,8    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  2.872,0  2.704,0  156,0  12,0  - 5,8%         567,0          47,9    
  Grau en Enginyeria elèctrica  7.884,0  7.176,0  576,0  90,0  42,0 9,0%         966,0        131,4    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  11.376,0  10.794,0  393,0  105,0  84,0 5,1%      1.034,0        189,6    
  Grau en Enginyeria mecànica  12.920,5  12.419,5  367,5  91,5  42,0 3,9%      1.405,0        215,3    
  Grau en Enginyeria química  4.661,0  4.181,0  384,0  78,0  18,0 10,3%         500,0          77,7    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  14.688,5  14.022,5  420,0  93,0  153,0 4,5%         305,0        244,8    
  Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials  15.128,0  14.174,0  681,0  126,0  147,0 6,3%         459,0        252,1    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  16.103,5  15.689,5  366,0  30,0  18,0 2,6%         465,0        268,4    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  38.971,0  33.295,0  4.231,5  891,0  553,5 14,6%         300,0        649,5    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  1.305,0  35,0  580,0  390,0  300,0 97,3%             1,0          21,8    
  Grau en Estudis d'arquitectura  91.923,5  82.460,5  7.510,5  1.563,0  389,5 10,3%      4.802,5     1.532,1    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  24,0  24,0  -  -  - -         433,0            0,4    
  Grau en Enginyeria física  14.203,5  13.939,5  234,0  24,0  6,0 1,9%         448,0        236,7    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  47.987,5  38.406,5  7.423,0  1.521,0  637,0 20,0%      1.167,0        799,8    
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  7.343,0  6.803,0  522,0  18,0  - 7,4%         295,0        122,4    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  106.322,5  90.607,0  11.533,5  2.517,0  1.665,0 14,8%      1.446,5     1.772,0    
  Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica  9.027,0  8.869,5  157,5  -  - 1,7%           48,0        150,5    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil (Pla 2010)  15.011,0  12.983,0  1.734,0  243,0  51,0 13,5%         215,5        250,2    
  Grau en Enginyeria civil (Pla 2020)  11.388,0  11.388,0  -  -  -        6.669,5        189,8    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  3.888,0  2.880,0  676,5  229,5  102,0 25,9%           55,0          64,8    
  Grau en Enginyeria geològica  468,0  292,5  76,5  55,5  43,5 37,5%         212,5            7,8    
  Grau en Ciències i tecnologies del mar  9.630,0  9.150,0  426,0  54,0  - 5,0%           48,0        160,5    
  Grau en Tecnologies de camins, canals i ports  2.220,0  2.220,0  -  -  -             30,0          37,0    
  Grau en Enginyeria ambiental  3.060,0  3.060,0  -  -  -             36,0          51,0    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  92.817,5  82.865,0  7.531,5  1.750,5  670,5 10,7%      1.624,0     1.547,0    
  Grau en Ciència i enginyeria de dades  13.826,5  13.565,5  238,5  15,0  7,5               0,0           654,0        230,4    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  16.743,0  15.274,5  946,5  337,5  184,5 8,8%      1.087,5        279,1    
  Grau en Tecnologies marines  8.623,5  8.020,5  447,0  114,0  42,0 7,0%      1.878,0        143,7    
  Grau en Nàutica i transport marítim  12.361,5  11.781,0  469,5  63,0  48,0 4,7%      1.508,0        206,0    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  330,0  240,0  90,0  -  - 27,3%             5,0            5,5    
  Grau en Estudis d'arquitectura  31.790,9  30.284,4  1.050,5  309,0  147,0 4,7%      3.169,9        529,8    
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  12.594,0  12.138,0  420,0  36,0  - 3,6%         417,0        209,9    
  Grau en Enginyeria de l'energia  14.395,0  13.105,0  1.146,0  72,0  72,0 9,0%         507,0        239,9    
  Grau en Enginyeria elèctrica  15.435,0  12.432,0  2.121,0  528,0  354,0 19,5%      1.319,0        257,3    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  29.605,0  26.185,0  2.760,0  414,0  246,0 11,6%      1.416,0        493,4    
  Grau en Enginyeria mecànica  49.028,0  42.794,0  5.016,0  804,0  414,0 12,7%      1.751,0        817,1    
  Grau en Enginyeria de materials  7.395,0  6.129,0  996,0  174,0  96,0 17,1%         240,0        123,3    
  Grau en Enginyeria química  22.276,0  17.998,0  3.198,0  720,0  360,0 19,2%         773,0        371,3    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  8.166,0  5.832,0  1.602,0  504,0  228,0 28,6%         318,0        136,1    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  7.762,0  6.869,5  753,0  133,5  6,0 11,5%         201,0        129,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  12.964,0  10.574,5  1.746,5  365,5  277,5 18,4%         655,7        216,1    
  Grau en Enginyeria telemàtica  7.357,0  6.398,0  665,0  157,0  137,0 13,0%         884,0        122,6    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  138,0  42,0  24,0  48,0  24,0 69,6%             3,0            2,3    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  33.834,0  29.120,5  3.737,0  709,5  267,0 13,9%         619,0        563,9    
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació  27.946,5  24.603,0  2.982,0  315,0  46,5 12,0%     49.492,5        465,8    
   Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica   3.402,0  3.081,0  310,5  10,5  - 9,4%         105,0          56,7    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  7.848,0  5.844,0  1.530,0  306,0  168,0 25,5%         240,0        130,8    
  Grau en Enginyeria elèctrica  60,0  24,0  30,0  -  6,0 60,0%             6,0            1,0    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  4.434,0  3.936,0  288,0  120,0  90,0 11,2%         510,0          73,9    
  Grau en Enginyeria mecànica  10.866,0  9.726,0  828,0  186,0  126,0 10,5%         531,5        181,1    
  Grau en Enginyeria química  3.774,0  3.318,0  246,0  78,0  126,0 11,9%         204,0          62,9    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  8.205,0  7.095,0  864,0  162,0  84,0 13,5%           84,0        136,8    
  Grau en Enginyeria en organització industrial  24,0  24,0  -  -  - 0,0%           12,0            0,4    
  Grau en Enginyeria minera  1.735,5  1.578,0  129,0  28,5  - 9,1%         117,0          28,9    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  12.214,5  11.569,5  505,5  139,5  -               0,1           325,5        203,6    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   9.378,0  7.458,0  1.428,0  366,0  126,0 20,5%         348,0        156,3    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22.803,0  20.691,0  1.632,0  324,0  156,0 9,3%      1.216,0        380,1    
  Grau en Enginyeria elèctrica  1.782,0  1.416,0  210,0  84,0  72,0 20,5%         243,0          29,7    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  6.657,0  5.775,0  678,0  108,0  96,0 13,2%         954,0        111,0    
  Grau en Enginyeria mecànica  12.621,0  10.383,0  1.458,0  432,0  348,0 17,7%      4.230,0        210,4    
  Grau en Enginyeria informàtica  10.681,0  8.138,5  1.858,5  513,0  171,0 23,8%         241,5        178,0    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria (Pla 2009)  14.237,5  13.072,0  834,0  184,5  147,0 8,2%         549,0        237,3    
  Grau en Òptica i optometria (Pla 2020)  5.544,0  5.544,0  -  -  -  -         486,0          92,4    
  390 EEABB Grau en Enginyeria agrícola  594,0  546,0  36,0  6,0  6,0 8,1%             2,5            9,9    
  Grau en Enginyeria alimentària  7.974,0  7.038,0  810,0  102,0  24,0 11,7%         332,5        132,9    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  420,0  312,0  90,0  -  18,0 25,7%             1,0            7,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  10.443,0  9.789,0  564,0  66,0  24,0 6,3%         300,0        174,1    
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  7.176,0  6.696,0  366,0  114,0  - 6,7%      1.604,0        119,6    
  Grau en Paisatgisme  2.772,0  2.736,0  36,0  -  - 1,3%         132,0          46,2    
  Total centres propis  1.087.455,4  961.658,4  95.909,5  19.871,0  10.010,5 11,6%  105.622,1  18.124,3  
   
   
   
  CENTRES ADSCRITS   (Dades corresponents al primer quadrimestre)  
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  19.602,0  18.330,0  954,0  258,0  60,0 6,5%  1.302,0  326,7  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  24.742,0  23.614,0  864,0  186,0  78,0 4,6%  3.921,0  412,4  
  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes  8.634,0  8.274,0  312,0  48,0  - 4,2%  306,0  143,9  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  29.478,0  26.583,0  2.037,0  624,0  234,0 9,8%  2.268,0  491,3  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  11.571,0  11.349,0  162,0  54,0  6,0 1,9%  1.044,0  192,9  
  804 CITM Grau en Multimèdia  9.063,0  8.706,0  249,0  30,0  78,0 3,9%  18,0  151,1  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  15.174,0  14.448,0  570,0  120,0  36,0 4,8%  108,0  252,9  
  Grau en Disseny, animació i art Digital  7.422,0  7.302,0  108,0  12,0  - 1,6%  24,0  123,7  
  Total centres adscrits  125.686,0  118.606,0  5.256,0  1.332,0  492,0 5,6%  8.991,0  2.094,8  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  * El calcul del EETC és aproximatiu per al primer quadrimestre. En el segon quadrimestre es calcularà el resultat de forma anual i estan inclosos l'estudiantat CFIS.  
  Dades actualitzades a maig de 2021