UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS    
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Grau en Matemàtiques  12.702,0  11.562,0  945,0  150,0  45,0 9,0%        2.029,5              211,7    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   13.136,0  11.126,0  1.752,0  216,0  42,0 15,3%        1.140,0              218,9    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  6.588,0  5.622,0  726,0  186,0  54,0 14,7%            92,0              109,8    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  2.303,0  2.009,0  210,0  48,0  36,0 12,8%        1.342,0               38,4    
  Grau en Enginyeria elèctrica  5.502,0  4.482,0  792,0  168,0  60,0 18,5%          967,0               91,7    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  12.745,5  10.887,0  1.399,5  360,0  99,0 14,6%        1.486,5              212,4    
  Grau en Enginyeria mecànica  13.173,0  11.400,0  1.470,0  249,0  54,0 13,5%        5.316,4              219,6    
  Grau en Enginyeria química  5.574,0  4.896,0  486,0  108,0  84,0 12,2%          585,0               92,9    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  15.689,5  14.431,0  918,0  244,5  96,0 8,0%          615,5              261,5    
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  15.975,0  14.289,0  1.185,0  331,5  169,5 10,6%          519,0              266,3    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  13.388,0  12.896,0  414,0  78,0  - 3,7%        1.627,0              223,1    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  41.780,0  31.080,5  8.121,0  1.780,5  798,0 25,6%          943,1              696,3    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  43.204,5  37.578,5  4.401,5  944,0  280,5 13,0%        3.952,5              720,1    
  Grau en Estudis d'arquitectura  55.031,5  49.716,0  4.942,5  373,0  - 9,7%      16.324,0              917,2    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  3.672,5  3.357,5  195,0  72,0  48,0 8,6%            11,0               61,2    
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  2.927,0  2.400,5  309,0  151,5  66,0 18,0%          126,0               48,8    
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  2.751,0  2.250,0  340,5  102,0  58,5 18,2%          126,0               45,9    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  5.900,5  4.825,0  649,5  252,0  174,0 18,2%          467,0               98,3    
  Grau en Enginyeria telemàtica  2.946,5  2.445,5  285,0  144,0  72,0 17,0%          403,0               49,1    
  Grau en Enginyeria física  10.596,0  10.068,0  462,0  60,0  6,0 5,0%        1.824,0              176,6    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  44.644,5  35.342,5  7.722,0  1.400,0  180,0 20,8%      14.066,5              744,1    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  2.563,5  2.341,5  126,0  49,5  46,5 8,7%            16,0               42,7    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  114.301,5  91.105,5  17.344,5  4.326,0  1.525,5 20,3%        4.038,0           1.905,0    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  22.867,5  20.101,5  2.538,0  220,5  7,5 12,1%          851,5              381,1    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  12.042,0  8.884,5  2.350,5  580,5  226,5 26,2%          588,5              200,7    
  Grau en Enginyeria geològica  3.289,5  2.593,5  552,0  82,5  61,5 21,2%            46,0               54,8    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  83.351,2  70.230,7  10.816,5  1.822,5  481,5 15,7%        3.539,5           1.389,2    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  13.859,5  12.272,5  1.141,5  294,0  151,5 11,5%        3.544,0              231,0    
  Grau en Tecnologies marines  6.544,5  5.077,5  1.119,0  217,5  130,5 22,4%        2.631,0              109,1    
  Grau en Nàutica i transport marítim  12.714,0  11.797,5  642,0  222,0  52,5 7,2%        1.038,5              211,9    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  10.884,0  9.914,0  691,0  187,0  92,0 8,9%            91,0              181,4    
  Grau en Estudis d'arquitectura  22.104,5  20.042,0  1.591,5  352,0  119,0 9,3%        6.384,5              368,4    
  295 EEBE Enginyeria biomèdica  12.808,0  12.106,0  582,0  96,0  24,0 5,5%          855,0              213,5    
  Enginyeria de l'energia  13.238,0  12.008,0  1.014,0  186,0  30,0 9,3%        1.391,0              220,6    
  Enginyeria elèctrica  17.563,0  14.209,0  2.664,0  504,0  186,0 19,1%        2.998,0              292,7    
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica  27.324,0  23.151,0  3.225,0  702,0  246,0 15,3%        1.238,0              455,4    
  Enginyeria mecànica  48.241,5  40.576,5  6.273,0  1.086,0  306,0 15,9%        4.041,0              804,0    
  Enginyeria de materials  6.426,0  5.004,0  1.086,0  240,0  96,0 22,1%          414,0              107,1    
  Enginyeria química  22.393,5  17.827,5  3.648,0  708,0  210,0 20,4%      18.555,0              373,2    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  4.124,0  2.798,0  960,0  252,0  114,0 32,2%          270,0               68,7    
  Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  4.812,0  4.042,5  643,5  126,0  - 16,0%            30,0               80,2    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  11.440,5  7.983,0  2.172,0  859,5  426,0 30,2%        1.100,8              190,7    
  Grau en Enginyeria telemàtica  5.602,5  4.357,5  797,5  314,0  133,5 22,2%          499,3               93,4    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  11.090,5  10.153,0  685,5  238,5  13,5 8,5%          443,7              184,8    
  Grau en Enginyeria d'aeroports  2.602,5  2.143,5  295,5  130,5  33,0 17,6%            83,5               43,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  14.934,5  12.360,5  2.154,0  396,0  24,0 17,2%        3.907,0              248,9    
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  4.704,0  2.990,0  846,0  449,0  419,0 36,4%            86,0               78,4    
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  604,5  477,0  115,5  12,0  - 21,1%            18,0               10,1    
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  28.613,0  22.466,5  4.157,5  1.110,0  879,0 21,5%      20.150,5              476,9    
   Enginyeria en Geoinformació i geomàtica   1.863,0  1.821,0  42,0  - 0,0%            0,0          3.988,0               31,1    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna   6.090,0  4.746,0  864,0  378,0  102,0 91,2%          282,0               93,1    
  Grau en Enginyeria elèctrica  1.374,0  1.248,0  96,0  12,0  18,0 9,2%          228,0               22,9    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  3.852,0  3.372,0  408,0  60,0  12,0 12,5%          374,0               64,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  9.342,0  8.100,0  906,0  210,0  126,0 13,3%          792,0              155,7    
  Grau en Enginyeria química  3.906,0  3.390,0  462,0  24,0  30,0 13,2%          243,0               65,1    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  7.308,0  6.636,0  576,0  78,0  18,0 9,2%          192,0              121,8    
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  966,0  900,0  54,0  12,0  - 6,8%               -                 16,1    
  Grau en Enginyeria minera  1.311,0  1.311,0  -  -  - 0,0%        1.345,5               21,9    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   4.710,0  3.162,0  1.134,0  270,0  144,0 32,9%            37,0               78,5    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22.632,0  19.890,0  1.938,0  564,0  240,0 12,1%        1.833,0              377,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  3.867,0  3.093,0  510,0  168,0  96,0 20,0%          613,0               64,5    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  7.200,0  6.192,0  750,0  174,0  84,0 14,0%        1.446,0              120,0    
  Grau en Enginyeria mecànica  18.417,0  15.129,0  2.286,0  684,0  318,0 17,9%        3.199,8              307,0    
  Grau en Enginyeria informàtica  8.081,5  6.317,5  1.290,0  388,5  85,5 21,8%          384,0              134,7    
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  84,0  60,0  -  24,0  - 28,6%               -                   1,4    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  21.798,0  19.090,5  2.113,5  396,0  198,0 12,4%          576,5              363,3    
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  6.930,0  6.138,0  660,0  102,0  30,0 11,4%          537,0              115,5    
  Grau en Enginyeria alimentària  8.832,0  7.782,0  870,0  156,0  24,0 11,9%          678,0              147,2    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  5.340,0  4.410,0  792,0  84,0  54,0 17,4%          359,0               89,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  11.166,0  9.696,0  1.218,0  192,0  60,0 13,2%          220,0              186,1    
  Total centres propis  1.026.343,2  864.162,2  124.926,5  27.158,0  10.096,5 15,80%  150.140  17.097  
   
   
  CENTRES ADSCRITS  
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  14.124,0  12.264,0  1.548,0  240,0  72,0 13,2%  3.395,0  235,4  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  11.712,0  11.190,0  492,0  30,0  - 4,5%  714,0  195,2  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  29.421,0  26.223,0  2.058,0  852,0  288,0 10,9%  1.527,0  490,4  
  804 CITM Grau en Multimèdia  10.200,0  9.750,0  357,0  72,0  21,0 4,4%  21,0  170,0  
  Grau en Fotografia i creació digital  2.040,0  1.848,0  174,0  12,0  6,0 9,4%  -  34,0  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  10.536,0  10.080,0  444,0  12,0  - 4,3%  30,0  175,6  
  860 EEI Grau Fase Inicial Comuna   504,0  444,0  36,0  12,0  12,0 11,9%  78,0  8,4  
  Grau en Enginyeria química  3.150,0  2.874,0  222,0  42,0  12,0 8,8%  480,0  52,5  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  5.082,0  4.524,0  480,0  54,0  24,0 11,0%  792,0  84,7  
  Total centres adscrits  86.769,0  79.197,0  5.811,0  1.326,0  435,0 8,7%  7.037,0  1.446,2  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres  
  Font: Prisma. Dades actualitzades a novembre 2017