UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS    
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  200 FME Grau en Matemàtiques  17.605,0  16.573,0  829,5  120,0  82,5 5,9%      1.071,0        293,4    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   21.179,0  16.355,0  3.300,0  1.194,0  330,0 22,8%      1.266,0        353,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  8.807,0  7.859,0  756,0  150,0  42,0 10,8%         132,0        146,8    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  2.912,5  2.798,5  102,0  12,0  - 3,9%         196,0          48,5    
  Grau en Enginyeria elèctrica  7.080,5  6.000,5  834,0  198,0  48,0 15,3%         320,0        118,0    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  10.488,0  9.511,5  780,0  102,0  94,5 9,3%         885,0        174,8    
  Grau en Enginyeria mecànica  12.671,0  11.822,0  705,0  102,0  42,0 6,7%      1.300,0        211,2    
  Grau en Enginyeria química  4.387,5  3.661,5  582,0  120,0  24,0 16,5%         451,0          73,1    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  14.645,5  13.505,5  871,5  132,0  136,5 7,8%         323,5        244,1    
  Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials  15.263,5  13.433,5  1.333,5  307,5  189,0 12,0%         549,5        254,4    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  15.610,0  15.076,0  444,0  72,0  18,0 3,4%         675,0        260,2    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  39.639,5  29.694,5  7.363,5  1.912,5  669,0 25,1%         272,0        660,7    
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura  90.854,5  78.698,0  9.977,0  1.674,5  505,0 13,4%      7.403,5     1.514,2    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria física  13.594,5  13.144,5  384,0  36,0  30,0 3,3%         639,0        226,6    
    Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  43.021,5  32.752,5  7.411,0  2.015,0  843,0 23,9%         857,5        717,0    
    Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  9.633,0  8.913,0  654,0  66,0  - 7,5%         108,0        160,6    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  100.402,5  78.721,5  15.918,0  3.852,0  1.911,0 21,6%      1.417,5     1.673,4    
  Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica  11.976,0  11.542,5  399,0  34,5  - 3,6%             6,0        199,6    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil (Pla 2010)  9.758,0  8.135,0  1.395,0  142,5  85,5 16,6%         405,0        162,6    
  Grau en Enginyeria civil (Pla 2020)  16.876,5  14.296,5  2.580,0  -  -        2.791,0        281,3    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  1.641,0  1.050,0  435,0  130,5  25,5 36,0%         219,0          27,4    
  Grau en Enginyeria geològica  210,0  60,0  73,5  48,0  28,5 71,4%             3,0            3,5    
  Grau en Ciències i tecnologies del mar  11.490,0  10.260,0  1.182,0  48,0  - 10,7%           40,0        191,5    
  Grau en Tecnologies de camins, canals i ports  4.766,5  4.424,5  342,0  -  -             88,0          79,4    
  Grau en Enginyeria ambiental  6.228,0  6.036,0  192,0  -  -           132,0        103,8    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  93.430,5  82.698,0  7.834,5  2.020,5  877,5 11,5%      1.319,0     1.557,2    
  Grau en Ciència i enginyeria de dades  14.983,5  14.700,0  244,5  39,0  -           0,0           692,5        249,7    
  Grau en Intel·ligència artificial  3.030,0  3.030,0  -  -  -                -            50,5    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  15.490,5  13.713,0  1.459,5  157,5  160,5 11,5%         877,0        258,2    
  Grau en Tecnologies marines  8.209,5  7.168,5  954,0  42,0  45,0 12,7%      1.077,0        136,8    
  Grau en Nàutica i transport marítim  10.674,5  9.647,0  936,0  76,5  15,0 9,6%         820,5        177,9    
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura  30.339,0  28.956,0  936,0  263,0  184,0 4,6%      1.182,0        505,7    
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  13.705,0  13.309,0  342,0  36,0  18,0 2,9%         657,0        228,4    
  Grau en Enginyeria de l'energia  15.741,0  14.091,0  1.254,0  336,0  60,0 10,5%         976,0        262,4    
  Grau en Enginyeria elèctrica  15.101,0  11.423,0  2.736,0  570,0  372,0 24,4%      1.811,0        251,7    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  31.409,0  26.177,0  3.840,0  1.044,0  348,0 16,7%      2.819,0        523,5    
  Grau en Enginyeria mecànica  50.185,0  41.383,0  6.744,0  1.500,0  558,0 17,5%      2.321,0        836,4    
  Grau en Enginyeria de materials  7.625,0  6.029,0  1.194,0  282,0  120,0 20,9%         360,0        127,1    
  Grau en Enginyeria química  20.973,0  15.819,0  3.468,0  1.242,0  444,0 24,6%         807,0        349,6    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  8.835,0  6.159,0  1.890,0  540,0  246,0 30,3%         258,0        147,3    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  6.246,0  5.224,5  739,5  222,0  60,0 16,4%         235,5        104,1    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  12.373,0  9.723,0  1.600,0  663,0  387,0 21,4%         577,5        206,2    
  Grau en Enginyeria telemàtica  8.159,0  6.918,0  902,5  240,0  98,5 15,2%         591,5        136,0    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  72,0  -  48,0  24,0  - 100,0%             6,0            1,2    
  Grau en Enginyeria d'aeroports  24,0  -  -  24,0  -                -              0,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  37.355,0  31.352,0  4.294,5  1.254,0  454,5 16,1%      1.014,0        622,6    
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació  29.845,5  24.714,0  3.570,0  1.198,5  363,0 17,2%      4.544,0        497,4    
   Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica   4.318,5  3.691,5  474,0  118,5  34,5 14,5%           72,0          72,0    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)   1.728,0  840,0  426,0  258,0  204,0 51,4%           18,0          28,8    
  Grau Fase Inicial Comuna (Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge) (Pla 2021)  7.548,0  6.342,0  1.206,0  -  - 16,0%         264,0        125,8    
  Grau en Enginyeria elèctrica  48,0  24,0  24,0  -  - 50,0%              -              0,8    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  3.630,0  3.084,0  438,0  72,0  36,0 15,0%         282,0          60,5    
  Grau en Enginyeria mecànica  10.038,0  8.490,0  1.254,0  168,0  126,0 15,4%      4.336,0        167,3    
  Grau en Enginyeria química  3.720,0  3.036,0  528,0  84,0  72,0 18,4%         216,0          62,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  7.527,0  6.561,0  762,0  156,0  48,0 12,8%           58,0        125,5    
  Grau en Enginyeria en organització industrial  24,0  -  24,0  -  - 100,0%              -              0,4    
  Grau en Enginyeria minera  1.095,0  918,0  138,0  28,5  10,5           0,2           151,5          18,3    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  12.085,5  11.091,0  844,5  126,0  24,0 8,2%           60,0        201,4    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   11.778,0  8.544,0  2.370,0  618,0  246,0 27,5%         546,0        196,3    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  23.265,0  20.370,0  2.229,0  516,0  150,0 12,4%      1.157,0        387,8    
  Grau en Enginyeria elèctrica  2.034,0  1.530,0  300,0  138,0  66,0 24,8%         552,0          33,9    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  6.335,0  5.147,0  918,0  210,0  60,0 18,8%         997,0        105,6    
  Grau en Enginyeria mecànica  10.509,0  7.695,0  1.926,0  498,0  390,0 26,8%      2.926,0        175,2    
  Grau en Enginyeria informàtica  11.071,5  8.133,0  1.888,5  649,5  400,5 26,5%         518,0        184,5    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria (Pla 2009)  9.621,0  8.832,0  559,5  166,5  63,0 8,2%         288,0        160,4    
  Grau en Òptica i optometria (Pla 2020)  9.660,0  9.096,0  564,0  -  -  -         477,0        161,0    
  390 EEABB Grau en Enginyeria agrícola  160,0  82,0  54,0  24,0  - 48,8%              -              2,7    
  Grau en Enginyeria alimentària  8.059,5  6.631,5  1.182,0  222,0  24,0 17,7%         450,2        134,3    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  150,0  96,0  24,0  24,0  6,0 36,0%              -              2,5    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  10.775,5  9.551,5  1.008,0  162,0  54,0 11,4%         326,0        179,6    
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  7.857,5  7.209,5  504,0  126,0  18,0 8,2%      1.027,0        131,0    
  Grau en Paisatgisme  4.698,0  4.470,0  216,0  12,0  - 4,9%         228,0          78,3    
  Total centres propis  1.092.283,0  928.023,5  123.692,0  28.620,0  11.947,5 15,0%  59.445,7  18.204,7  
   
   
   
  CENTRES ADSCRITS   (Dades corresponents al primer quadrimestre)  
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  23.408,0  21.542,0  1.542,0  192,0  132,0 8,0%  1.599,0  390,1  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  28.416,0  26.778,0  1.236,0  288,0  114,0 5,8%  2.931,0  473,6  
  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes  9.510,0  9.090,0  318,0  66,0  36,0 4,4%  264,0  158,5  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  29.760,0  26.757,0  2.274,0  441,0  288,0 10,1%  2.529,0  496,0  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  12.606,0  12.306,0  246,0  36,0  18,0 2,4%  1.206,0  210,1  
  804 CITM Grau en Multimèdia  9.717,0  9.393,0  201,0  75,0  48,0 3,3%  87,0  162,0  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  15.744,0  15.222,0  426,0  78,0  18,0 3,3%  162,0  262,4  
  Grau en Disseny, animació i art Digital  7.110,0  6.948,0  126,0  36,0  - 2,3%  36,0  118,5  
  Total centres adscrits  136.271,0  128.036,0  6.369,0  1.212,0  654,0 6,0%  8.814,0  2.271,2  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  * El calcul del EETC és aproximatiu per al primer quadrimestre. En el segon quadrimestre es calcularà el resultat de forma anual i estan inclosos l'estudiantat CFIS.  
  Dades actualitzades a maig de 2022