UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS    
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  200 FME Grau en Matemàtiques  4.094,0  3.501,5  465,0  75,0  52,5 14,5%         103,5        137,1    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   12.063,0  10.509,0  1.176,0  312,0  66,0 12,9%      1.026,0        400,7    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  4.707,0  4.155,0  480,0  60,0  12,0 11,7%           96,0        159,1    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  1.065,0  975,0  84,0  6,0  - 8,5%         145,0          35,9    
  Grau en Enginyeria elèctrica  3.180,0  2.790,0  312,0  48,0  30,0 12,3%           60,0        107,1    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  5.352,0  4.980,0  229,5  87,0  55,5 7,0%         411,0        180,4    
  Grau en Enginyeria mecànica  4.818,0  4.593,0  163,5  34,5  27,0 4,7%         216,0        162,8    
  Grau en Enginyeria química  2.067,0  1.833,0  168,0  54,0  12,0 11,3%           92,0          68,9    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  7.366,5  7.086,0  172,5  52,5  55,5 3,8%         109,5        245,2    
  Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials  7.908,0  7.516,5  259,5  67,5  64,5 5,0%         366,5        262,2    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  7.146,0  6.978,0  144,0  24,0  - 2,4%         234,0        241,2    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  20.571,0  18.652,5  1.122,0  555,0  241,5 9,3%         184,0        686,7    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  375,0  35,0  130,0  150,0  60,0 90,7%              -              6,3    
  Grau en Estudis d'arquitectura  89.980,5  80.683,0  7.397,0  1.509,5  391,0 10,3%      3.985,5     1.503,3    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  -  -  -  -  - -         216,0             -      
  Grau en Enginyeria física  6.629,5  6.425,5  174,0  24,0  6,0 3,1%             7,0        110,8    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  25.452,5  21.698,5  2.581,0  939,0  234,0 14,7%         766,5        844,3    
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  3.632,0  3.404,0  228,0  -  - 6,3%           47,0        121,1    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  55.216,0  48.187,0  4.576,5  1.404,0  1.048,5 12,7%         946,0     1.831,2    
  Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica  4.626,0  4.506,0  120,0  -  - 2,6%           42,0        153,0    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  14.323,0  12.370,0  1.669,5  241,5  42,0 13,6%         152,0        238,6    
  Grau en Enginyeria civil (Pla 2020)  10.812,0  10.812,0  -  -  -        6.541,5        179,0    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  3.576,0  2.593,5  667,5  219,0  96,0 27,5%           27,0          60,1    
  Grau en Enginyeria geològica  434,5  218,5  72,0  63,0  81,0 49,7%         212,5            6,4    
  Grau en Ciències i tecnologies del mar  9.180,0  8.700,0  426,0  54,0  - 5,2%           42,0        152,9    
  Grau en Tecnologies de camins, canals i ports  2.340,0  2.340,0  -  -  -                -            37,0    
  Grau en Enginyeria ambiental  3.132,0  3.132,0  -  -  -             48,0          51,4    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  45.971,5  41.981,5  2.784,0  973,5  232,5 8,7%         724,0     1.525,1    
  Grau en Ciència i enginyeria de dades  5.285,0  5.115,5  147,0  15,0  7,5               0,0               6,0        177,4    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  6.723,0  5.923,5  424,5  255,0  120,0 11,9%           73,0        221,1    
  Grau en Tecnologies marines  2.527,5  2.337,0  79,5  96,0  15,0 7,5%         204,0          80,6    
  Grau en Nàutica i transport marítim  6.532,5  6.208,5  246,0  58,5  19,5 5,0%      1.087,0        217,4    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  293,0  221,0  60,0  -  12,0 24,6%              -              9,8    
  Grau en Estudis d'arquitectura  16.726,4  15.948,4  576,0  102,0  100,0 4,7%      1.392,9        555,2    
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  6.381,0  6.213,0  156,0  12,0  - 2,6%         399,0        214,8    
  Grau en Enginyeria de l'energia  7.446,0  7.092,0  282,0  36,0  36,0 4,8%         168,0        250,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  8.415,0  7.425,0  498,0  336,0  156,0 11,8%         987,0        278,7    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  15.309,0  14.355,0  630,0  246,0  78,0 6,2%      1.070,0        511,3    
  Grau en Enginyeria mecànica  25.504,0  23.866,0  1.002,0  498,0  138,0 6,4%      1.346,0        853,6    
  Grau en Enginyeria de materials  3.879,0  3.525,0  192,0  102,0  60,0 9,1%         180,0        129,3    
  Grau en Enginyeria química  11.549,0  10.367,0  600,0  432,0  150,0 10,2%         486,0        384,0    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  4.722,0  3.798,0  570,0  312,0  42,0 19,6%         264,0        155,8    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  5.090,0  4.707,5  289,5  76,5  16,5 7,5%           88,5        168,9    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  3.718,5  2.794,5  583,5  171,0  169,5 24,8%         171,6        118,4    
  Grau en Enginyeria telemàtica  1.995,0  1.653,0  234,0  35,5  72,5 17,1%         360,0          66,9    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  84,0  36,0  24,0  24,0  - 57,1%             3,0            2,8    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  14.395,5  12.477,0  1.449,0  349,5  120,0 13,3%         333,0        479,0    
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació  14.617,5  14.038,5  403,5  175,5  - 4,0%     43.655,5        479,3    
   Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica   1.767,0  1.696,5  60,0  10,5  - 4,0%           55,5          59,3    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  5.484,0  4.884,0  360,0  198,0  42,0 10,9%           24,0        177,0    
  Grau en Enginyeria elèctrica  12,0  -  6,0  -  6,0 100,0%              -              0,4    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  2.022,0  1.704,0  174,0  78,0  66,0 15,7%         162,0          68,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  4.986,0  4.356,0  468,0  102,0  60,0 12,6%         198,0        167,4    
  Grau en Enginyeria química  1.692,0  1.458,0  138,0  66,0  30,0 13,8%           72,0          57,6    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  4.353,0  3.675,0  522,0  114,0  42,0 15,6%           48,0        145,1    
  Grau en Enginyeria en organització industrial  24,0  24,0  -  -  - 0,0%              -              0,8    
  Grau en Enginyeria minera  919,5  846,0  55,5  18,0  - 8,0%           82,5          30,9    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  6.294,0  5.853,0  345,0  96,0  -               0,1           121,5        206,9    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   6.126,0  5.208,0  708,0  156,0  54,0 15,0%         312,0        201,2    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  11.652,0  10.506,0  828,0  210,0  108,0 9,8%         808,0        388,8    
  Grau en Enginyeria elèctrica  858,0  732,0  78,0  36,0  12,0 14,7%           18,0          28,4    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  2.886,0  2.562,0  234,0  42,0  48,0 11,2%         534,0          97,4    
  Grau en Enginyeria mecànica  6.240,0  5.034,0  822,0  204,0  180,0 19,3%      2.460,0        208,0    
  Grau en Enginyeria informàtica  5.825,5  4.609,0  928,5  217,5  70,5 20,9%         114,0        191,5    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  7.543,0  7.066,0  342,0  36,0  99,0 6,3%         225,0        250,8    
  Grau en Òptica i optometria (Pla 2020)  5.670,0  5.670,0  -  -  -  -         468,0          90,0    
  390 EEABB Grau en Enginyeria agrícola  420,0  360,0  48,0  12,0  - 14,3%              -            14,4    
  Grau en Enginyeria alimentària  4.386,0  3.756,0  552,0  54,0  24,0 14,4%         126,0        146,0    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  150,0  126,0  12,0  -  12,0 16,0%              -              5,8    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  5.399,0  4.931,0  408,0  48,0  12,0 8,7%         198,0        177,6    
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  3.594,0  3.276,0  258,0  60,0  - 8,8%         796,0        120,4    
  Grau en Paisatgisme  1.446,0  1.416,0  30,0  -  - 2,1%           48,0          48,4    
  Total centres propis  605.513,9  547.089,9  41.395,0  12.043,5  4.985,5 9,6%  75.897,5  17.695,6  
   
   
   
  CENTRES ADSCRITS   (Dades corresponents al primer quadrimestre)  
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)*  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  13.446,0  12.336,0  804,0  234,0  72,0 8,3%  1.260,0  223,2  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  18.584,0  17.630,0  714,0  162,0  78,0 5,1%  3.759,0  308,9  
  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes  8.706,0  8.328,0  330,0  48,0  - 4,3%  306,0  144,6  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  28.452,0  25.680,0  1.998,0  564,0  210,0 9,7%  2.106,0  463,1  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  11.241,0  11.019,0  162,0  54,0  6,0 2,0%  948,0  183,3  
  804 CITM Grau en Multimèdia  8.865,0  8.526,0  243,0  18,0  78,0 3,8%  18,0  148,6  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  14.436,0  13.812,0  516,0  84,0  24,0 4,3%  168,0  240,4  
  Grau en Disseny, animació i art Digital  6.936,0  6.858,0  66,0  12,0  - 1,1%  24,0  115,6  
  Total centres adscrits  110.666,0  104.189,0  4.833,0  1.176,0  468,0 5,9%  8.589,0  1.827,7  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  * El calcul del EETC és aproximatiu per al primer quadrimestre. En el segon quadrimestre es calcularà el resultat de forma anual i estan inclosos l'estudiantat CFIS.  
  Dades actualitzades a gener de 2021