UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS  (Dades corresponents al primer quadrimestre)    
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Grau en Matemàtiques  6.897,5  6.153,5  577,5  114,0  52,5 10,8%          277,5          115,0    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   11.861,0  9.347,0  2.160,0  342,0  12,0 21,2%        1.136,0          197,7    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  4.563,0  3.801,0  696,0  48,0  18,0 16,7%          204,0            76,1    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  1.039,0  997,0  18,0  12,0  12,0 4,0%              6,0            17,3    
  Grau en Enginyeria elèctrica  2.304,0  1.950,0  276,0  60,0  18,0 15,4%          163,0            38,4    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  5.474,0  4.788,5  519,0  127,5  39,0 12,5%          198,5            91,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  6.231,0  5.751,0  355,5  106,5  18,0 7,7%          312,0          103,9    
  Grau en Enginyeria química  2.412,0  2.088,0  258,0  42,0  24,0 13,4%            38,0            40,2    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  7.700,0  7.286,0  298,5  76,5  39,0 5,4%          137,5          128,3    
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  7.905,5  7.202,0  372,0  202,5  129,0 8,9%          239,5          131,8    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  7.425,0  7.209,0  162,0  18,0  36,0 2,9%          428,0          123,8    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  18.315,0  14.977,5  1.932,0  1.092,0  313,5 18,2%          235,0          305,2    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  15.129,5  12.324,5  2.390,5  299,0  115,5 18,5%        1.100,0          252,2    
  Grau en Estudis d'arquitectura  79.886,0  69.853,5  8.634,0  1.285,5  113,0 12,6%      20.507,5        1.331,4    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  60,0  48,0  6,0  -  6,0 20,0%               -                1,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  73,5  30,0  -  12,0  31,5 59,2%               -                1,2    
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  42,0  12,0  12,0  -  18,0 71,4%               -                0,7    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  216,0  72,0  24,0  -  120,0 66,7%          434,5              3,6    
  Grau en Enginyeria telemàtica  96,0  84,0  6,0  -  6,0 12,5%               -                1,6    
  Grau en Enginyeria física  9.733,5  9.457,5  246,0  30,0  - 2,8%            18,0          162,2    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  27.859,0  23.618,0  2.985,0  1.065,0  191,0 15,2%          116,0          464,3    
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  1.698,0  1.698,0  -  -  - 0,0%               -              28,3    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  54,0  30,0  -  10,5  13,5 44,4%               -                0,9    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  56.798,0  43.806,5  9.403,5  2.526,0  1.062,0 22,9%        1.197,0          946,6    
  Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica  1.224,0  1.224,0  -  -  - 0,0%              6,0            20,4    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  22.022,0  18.881,0  2.781,0  322,5  37,5 14,3%          648,0          367,0    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  9.184,0  7.268,5  1.344,0  364,5  207,0 20,9%          582,5          153,1    
  Grau en Enginyeria geològica  1.266,0  1.047,0  136,5  78,0  4,5 17,3%          223,5            21,1    
  Grau en Ciències i tecnologies del mar  3.240,0  3.240,0  -  -  - 0,0%               -              54,0    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  44.686,5  40.083,0  3.291,0  1.104,0  208,5 10,3%          909,0          744,8    
  Grau en Ciència i enginyeria de dades  3.049,5  2.967,0  82,5  -  -            0,0              60,0            50,8    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  7.593,5  6.843,5  672,0  51,0  27,0 9,9%          699,0          126,6    
  Grau en Tecnologies marines  3.678,0  3.240,0  277,5  115,5  45,0 11,9%          349,5            61,3    
  Grau en Nàutica i transport marítim  6.157,0  5.624,5  415,5  99,0  18,0 8,6%          457,0          102,6    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  2.724,5  2.531,5  164,0  16,0  13,0 7,1%            19,0            45,4    
  Grau en Estudis d'arquitectura  15.859,5  14.736,5  889,0  162,0  72,0 7,1%        3.776,5          264,3    
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  6.166,0  5.890,0  252,0  12,0  12,0 4,5%          345,0          102,8    
  Grau en Enginyeria de l'energia  6.741,0  5.763,0  732,0  216,0  30,0 14,5%          546,0          112,4    
  Grau en Enginyeria elèctrica  8.463,0  6.912,0  933,0  480,0  138,0 18,3%        1.236,0          141,0    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  15.274,0  13.138,0  1.572,0  450,0  114,0 14,0%        1.582,0          254,6    
  Grau en Enginyeria mecànica  23.756,0  20.066,0  2.676,0  750,0  264,0 15,5%          957,0          395,9    
  Grau en Enginyeria de materials  3.652,0  3.154,0  336,0  120,0  42,0 13,6%          331,0            60,9    
  Grau en Enginyeria química  12.056,0  10.178,0  1.140,0  588,0  150,0 15,6%          544,0          200,9    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  4.386,0  3.402,0  690,0  258,0  36,0 22,4%          312,0            73,1    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  4.554,0  4.114,5  391,5  48,0  - 9,7%            54,0            75,9    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  4.084,5  3.061,5  655,5  213,0  154,5 25,0%          320,0            68,1    
  Grau en Enginyeria telemàtica  2.092,0  1.698,0  278,5  79,5  36,0 18,8%          357,0            34,9    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  1.103,5  956,5  42,0  30,0  75,0 13,3%            14,0            18,4    
  Grau en Enginyeria d'aeroports  322,5  162,0  82,5  19,5  58,5 49,8%               -                5,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  13.547,0  11.513,0  1.653,0  295,5  85,5 15,0%          923,5          225,8    
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  569,5  397,5  75,0  58,0  39,0 30,2%              6,0              9,5    
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  24,0  -  24,0  -  - 100,0%               -                0,4    
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  13.728,5  11.314,5  1.475,5  725,5  213,0 17,6%        4.718,0          228,8    
   Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica   544,5  474,0  70,5  -  - 12,9%            36,0              9,1    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  6.468,0  5.898,0  450,0  114,0  6,0 8,8%            84,0          107,8    
  Grau Fase Inicial Comuna (recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  24,0  18,0  -  -  6,0 25,0%               -                0,4    
  Grau en Enginyeria elèctrica  168,0  150,0  12,0  -  6,0 10,7%               -                2,8    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  1.632,0  1.134,0  384,0  90,0  24,0 30,5%            84,0            27,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  3.170,0  2.594,0  462,0  48,0  66,0 18,2%          450,0            52,8    
  Grau en Enginyeria química  1.170,0  876,0  210,0  66,0  18,0 25,1%              6,0            19,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  4.116,0  3.552,0  426,0  108,0  30,0 13,7%          126,0            68,6    
  Grau en Enginyeria en organització industrial  234,0  228,0  6,0  -  - 2,6%               -                3,9    
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  6,0  -  -  -  6,0 100,0%               -                0,1    
  Grau en Enginyeria minera  871,5  786,0  73,5  12,0  - 9,8%            16,5            14,5    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  3.291,0  3.117,0  174,0  -  -            0,1            183,0            54,9    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   5.466,0  4.230,0  792,0  402,0  42,0 22,6%          336,0            91,1    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  11.475,0  10.209,0  894,0  336,0  36,0 11,0%          756,0          191,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  1.050,0  870,0  96,0  72,0  12,0 17,1%            48,0            17,5    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  2.322,0  2.112,0  132,0  42,0  36,0 9,0%          168,0            38,7    
  Grau en Enginyeria mecànica  6.474,0  5.064,0  840,0  390,0  180,0 21,8%        1.446,0          107,9    
  Grau en Enginyeria informàtica  5.280,0  4.599,0  495,0  111,0  75,0 12,9%            93,0            88,0    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  10.671,0  9.145,5  1.285,5  144,0  96,0 14,3%          500,5          177,8    
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  1.668,0  1.446,0  162,0  48,0  12,0 13,3%            24,0            27,8    
  Grau en Enginyeria alimentària  4.356,0  3.846,0  438,0  48,0  24,0 11,7%          338,0            72,6    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  1.242,0  1.074,0  120,0  24,0  24,0 13,5%          132,0            20,7    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  5.060,0  4.442,0  498,0  102,0  18,0 12,2%          113,0            84,3    
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  1.998,0  1.992,0  -  -  6,0 0,3%        2.076,0            33,3    
  Total centres propis  591.735,5  507.856,0  62.413,5  16.281,5  5.184,5 14,18%  51.664  9.861,8  
   
   
  CENTRES ADSCRITS   (Dades corresponents al primer quadrimestre)  
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  14.988,0  13.686,0  828,0  318,0  156,0 8,7%  1.836,0  249,8  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  15.552,0  14.406,0  900,0  192,0  54,0 7,4%  2.674,0  259,2  
  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes  3.018,0  3.018,0  -  -  - 0,0%  402,0  50,3  
  Doble Grau en Administració i direcció d'empreses i Màrqueting i comunicació digital  1.734,0  1.734,0            28,9  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  30.678,0  27.744,0  2.094,0  558,0  282,0 9,6%  2.430,0  511,3  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  5.016,0  4.902,0  114,0  -  - 2,3%  510,0  83,6  
  804 CITM Grau en Multimèdia  9.096,0  8.625,0  354,0  111,0  6,0 5,2%  12,0  151,6  
  Grau en Fotografia i creació digital  99,0  72,0  18,0  9,0  - 27,3%  -  1,7  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  13.026,0  12.318,0  558,0  144,0  6,0 5,4%  72,0  217,1  
  Grau en Disseny, animació i art Digital  4.872,0  4.746,0  126,0  -  - 2,6%  54,0  81,2  
  Total centres adscrits  98.079,0  91.251,0  4.992,0  1.332,0  504,0 7,0%  7.990,0  1.634,6  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres  
  Dades actualitzades a desembre 2018