UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS    
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Grau en Matemàtiques  12.309,0  11.122,5  991,5  150,0  45,0 9,6%          933,0              205,2    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   21.227,0  18.251,0  2.586,0  324,0  66,0 14,0%        1.171,0              353,8    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  7.687,0  6.811,0  684,0  120,0  72,0 11,4%          167,0              128,1    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  2.263,0  2.143,0  90,0  18,0  12,0 5,3%          560,0               37,7    
  Grau en Enginyeria elèctrica  4.852,5  4.096,5  528,0  192,0  36,0 15,6%          598,0               80,9    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  11.056,5  9.691,5  1.042,5  219,0  103,5 12,3%        1.420,2              184,3    
  Grau en Enginyeria mecànica  13.053,0  11.667,0  1.044,0  234,0  108,0 10,6%        3.425,0              217,6    
  Grau en Enginyeria química  4.848,0  4.254,0  468,0  72,0  54,0 12,3%          358,0               80,8    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  15.968,0  14.660,0  988,5  187,5  132,0 8,2%          504,5              266,1    
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  16.054,0  14.204,5  1.437,0  244,5  168,0 11,5%          453,0              267,6    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  15.667,0  15.097,0  498,0  42,0  30,0 3,6%        1.039,0              261,1    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  37.579,5  27.850,5  6.787,5  2.092,5  849,0 25,9%          578,5              626,3    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  28.222,0  25.208,5  2.328,5  553,5  131,5 10,7%        9.503,0              470,4    
  Grau en Estudis d'arquitectura  69.978,0  61.659,5  7.550,5  744,0  24,0 11,9%      27.408,5           1.166,3    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  1.408,5  1.236,0  58,5  54,0  60,0 12,2%              6,0               23,5    
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  1.179,0  889,0  80,0  45,0  165,0 24,6%              2,0               19,7    
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  444,0  360,0  42,0  -  42,0 18,9%              4,0                 7,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  1.947,0  1.429,5  121,5  144,0  252,0 26,6%            12,0               32,5    
  Grau en Enginyeria telemàtica  1.134,5  896,0  82,5  30,0  126,0 21,0%              6,0               18,9    
  Grau en Enginyeria física  11.313,0  10.995,0  258,0  60,0  - 2,8%          648,0              188,6    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  54.454,0  44.154,0  8.227,0  1.662,0  411,0 18,9%        2.902,5              907,6    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  925,5  829,5  43,5  13,5  39,0 10,4%              8,0               15,4    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  114.367,5  89.953,5  18.511,5  3.973,5  1.929,0 21,3%        2.251,0           1.906,1    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  21.885,0  19.152,0  2.391,0  327,0  15,0 12,5%          595,5              364,8    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  10.517,5  8.059,0  1.677,0  582,0  199,5 23,4%          961,5              175,3    
  Grau en Enginyeria geològica  1.942,5  1.369,5  421,5  84,0  67,5 29,5%            21,0               32,4    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  85.109,5  72.967,0  9.778,5  1.842,0  522,0 14,3%        2.633,0           1.418,5    
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  3.277,5  3.277,5  -  -  -              -              268,5               54,6    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  15.638,5  14.108,5  1.141,5  199,5  189,0 9,8%        1.296,0              260,6    
  Grau en Tecnologies marines  7.458,5  6.303,5  774,0  213,0  168,0 15,5%        1.049,5              124,3    
  Grau en Nàutica i transport marítim  11.587,5  10.708,5  706,5  112,5  60,0 7,6%        1.055,5              193,1    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  7.434,0  6.859,0  443,0  102,0  30,0 7,7%            65,0              123,9    
  Grau en Estudis d'arquitectura  26.013,0  23.798,0  1.755,0  349,0  111,0 8,5%        8.074,0              433,6    
  295 EEBE Enginyeria biomèdica  12.867,0  12.087,0  612,0  96,0  72,0 6,1%          580,0              214,5    
  Enginyeria de l'energia  13.208,5  11.624,5  1.338,0  204,0  42,0 12,0%          268,0              220,1    
  Enginyeria elèctrica  16.090,0  12.766,0  2.622,0  528,0  174,0 20,7%        2.026,0              268,2    
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica  27.436,0  23.470,0  3.192,0  600,0  174,0 14,5%        1.501,0              457,3    
  Enginyeria mecànica  45.908,5  38.096,5  6.048,0  1.356,0  408,0 17,0%        1.539,0              765,1    
  Enginyeria de materials  6.687,0  5.499,0  918,0  210,0  60,0 17,8%          352,0              111,5    
  Enginyeria química  23.860,0  18.688,0  4.110,0  840,0  222,0 21,7%        1.680,0              397,7    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  7.462,0  5.722,0  1.308,0  324,0  108,0 23,3%          485,0              124,4    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  6.625,5  5.977,5  540,0  96,0  12,0 9,8%            72,0              110,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  9.394,5  6.902,0  1.669,0  427,5  396,0 26,5%          675,1              156,6    
  Grau en Enginyeria telemàtica  4.643,0  3.793,5  524,0  214,5  111,0 18,3%        1.317,5               77,4    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  5.798,5  5.107,0  333,0  160,5  198,0 11,9%          126,0               96,6    
  Grau en Enginyeria d'aeroports  1.222,5  997,5  103,5  46,5  75,0 18,4%            24,0               20,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  21.778,0  17.840,5  2.994,0  666,0  277,5 18,1%        1.583,0              363,0    
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  1.738,5  1.118,0  305,5  144,0  171,0 35,7%            36,0               29,0    
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  519,0  423,0  96,0  -  - 18,5%          222,0                 8,7    
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  27.345,5  21.506,0  3.984,0  1.152,0  703,5 21,4%      15.759,0              455,8    
   Enginyeria en Geoinformació i geomàtica   1.480,5  1.293,0  187,5  -  - 12,7%            87,0               24,7    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  5.922,0  5.040,0  720,0  138,0  24,0 14,9%          156,0               98,7    
  Grau Fase Inicial Comuna (recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  72,0  6,0  12,0  18,0  36,0 91,7%               -                   1,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  756,0  630,0  108,0  18,0  - 16,7%            72,0               12,6    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  3.564,0  2.958,0  534,0  42,0  30,0 17,0%          468,0               59,4    
  Grau en Enginyeria mecànica  7.838,0  6.740,0  786,0  204,0  108,0 14,0%        1.155,0              130,6    
  Grau en Enginyeria química  2.772,0  2.418,0  294,0  48,0  12,0 12,8%          129,0               46,2    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  7.680,0  7.050,0  546,0  66,0  18,0 8,2%          144,0              128,0    
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  162,0  108,0  30,0  18,0  6,0 33,3%               -                   2,7    
  Grau en Enginyeria minera  1.393,5  1.081,5  312,0  -  - 22,4%        1.150,5               23,2    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  3.318,0  3.318,0  -  -  -              -              369,0               55,3    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   8.298,0  6.420,0  1.416,0  348,0  114,0 22,6%          264,0              138,3    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22.029,0  18.807,0  2.598,0  444,0  180,0 14,6%        1.086,0              367,2    
  Grau en Enginyeria elèctrica  2.991,0  2.211,0  534,0  174,0  72,0 26,1%          444,0               49,9    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  6.117,0  5.091,0  732,0  210,0  84,0 16,8%          748,0              102,0    
  Grau en Enginyeria mecànica  15.564,0  11.628,0  2.712,0  852,0  372,0 25,3%        2.634,0              259,4    
  Grau en Enginyeria informàtica  8.500,5  6.523,5  1.380,0  469,5  127,5 23,3%          335,7              141,7    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  20.562,0  18.031,5  1.681,5  613,5  235,5 12,3%          907,5              342,7    
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  6.732,0  5.652,0  894,0  156,0  30,0 16,0%          706,2              112,2    
  Grau en Enginyeria alimentària  8.165,0  7.055,0  900,0  198,0  12,0 13,6%          634,0              136,1    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  4.377,0  3.681,0  486,0  174,0  36,0 15,9%          415,0               73,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  10.478,0  8.948,0  1.254,0  216,0  60,0 14,6%          162,0              174,6    
  Total centres propis  1.020.156,5  860.370,0  122.350,5  26.458,0  10.978,0 15,66%  110.290  17.002,6  
   
   
  CENTRES ADSCRITS  
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  13.188,0  11.562,0  1.080,0  426,0  120,0 12,3%  2.364,0  219,8  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  14.322,0  13.548,0  666,0  96,0  12,0 5,4%  1.398,0  238,7  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  30.030,0  26.856,0  2.106,0  690,0  378,0 10,6%  2.259,0  500,5  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  2.490,0  2.490,0  -  -  - 0,0%  270,0  41,5  
  804 CITM Grau en Multimèdia  10.641,0  10.323,0  267,0  18,0  33,0 3,0%  -  177,4  
  Grau en Fotografia i creació digital  1.110,0  825,0  213,0  63,0  9,0 25,7%  15,0  18,5  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  12.252,0  11.514,0  702,0  36,0  - 6,0%  120,0  204,2  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  2.628,0  2.628,0  -  -  - 0,0%  132,0  43,8  
  860 EEI Grau en Enginyeria química  3.888,0  3.456,0  342,0  66,0  24,0 11,1%  582,0  64,8  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  4.488,0  3.570,0  702,0  198,0  18,0 20,5%  210,0  74,8  
  Total centres adscrits  95.037,0  86.772,0  6.078,0  1.593,0  594,0 8,7%  7.350,0  1.584,0  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres  
  Dades actualitzades a maig 2018