UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.11 Crèdits matriculats en estudis de grau i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.

                       
  CENTRES PROPIS  (Dades corresponents al primer i segon quadrimestre)    
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  200 FME Grau en Matemàtiques  17.449,0  16.016,5  1.183,5  166,5  82,5 8,2%        1.410,0          290,8    
  205 ESEIAAT Grau Fase Inicial Comuna   20.158,0  16.180,0  3.270,0  666,0  42,0 19,7%        1.215,0          336,0    
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  8.715,0  7.245,0  1.218,0  216,0  36,0 16,9%          258,0          145,3    
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  2.779,0  2.563,0  132,0  66,0  18,0 7,8%          370,0            46,3    
  Grau en Enginyeria elèctrica  5.294,0  4.434,5  691,5  126,0  42,0 16,2%          733,0            88,2    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  10.659,0  9.642,0  798,0  162,0  57,0 9,5%          767,5          177,7    
  Grau en Enginyeria mecànica  13.139,0  12.038,0  862,5  187,5  51,0 8,4%        2.067,0          219,0    
  Grau en Enginyeria química  5.370,0  4.650,0  588,0  96,0  36,0 13,4%            50,0            89,5    
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  15.437,5  14.483,5  748,5  133,5  72,0 6,2%          323,5          257,3    
  Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials  15.438,0  13.981,5  936,0  306,0  214,5 9,4%          342,5          257,3    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  15.876,5  15.336,5  444,0  54,0  42,0 3,4%          805,0          264,6    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  35.103,5  26.862,5  6.040,5  1.473,0  727,5 23,5%          581,8          585,1    
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  15.838,5  12.857,0  2.472,0  340,0  169,5 18,8%        1.577,0          264,0    
  Grau en Estudis d'arquitectura  82.401,5  72.406,0  8.592,5  1.278,0  125,0 12,1%      21.462,0        1.373,4    
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  126,0  60,0  36,0  6,0  24,0 52,4%               -                2,1    
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  91,5  42,0  -  12,0  37,5 54,1%               -                1,5    
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  72,0  12,0  12,0  12,0  36,0 83,3%               -                1,2    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  288,0  96,0  24,0  -  168,0 66,7%          437,0              4,8    
  Grau en Enginyeria telemàtica  152,0  110,0  36,0  -  6,0 27,6%               -                2,5    
  Grau en Enginyeria física  15.251,5  14.932,0  276,0  43,5  - 2,1%          455,0          254,2    
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  53.229,0  43.762,5  7.423,5  1.615,0  428,0 17,8%        1.457,0          887,1    
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  3.172,0  3.172,0  -  -  - 0,0%            24,0            52,9    
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  43,5  30,0  -  6,0  7,5 31,0%               -                0,7    
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  110.136,0  85.117,5  18.346,5  4.603,5  2.068,5 22,7%        2.031,0        1.835,6    
  Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica  2.454,0  2.454,0  -  -  - 0,0%              6,0            40,9    
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  22.526,0  19.266,5  2.898,0  312,0  49,5 14,5%        1.111,5          375,4    
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  9.474,5  7.436,0  1.410,0  391,5  237,0 21,5%          804,5          157,9    
  Grau en Enginyeria geològica  1.351,5  1.084,5  162,0  93,0  12,0 19,8%          228,5            22,5    
  Grau en Ciències i tecnologies del mar  3.078,0  3.078,0  -  -  - 0,0%            72,0            51,3    
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  88.619,5  77.159,5  9.051,0  1.900,5  508,5 12,9%        2.631,5        1.477,0    
  Grau en Ciència i enginyeria de dades  7.070,0  6.920,0  150,0  -  -            0,0            388,5          117,8    
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  15.205,0  13.742,5  1.236,0  154,5  72,0 9,6%        1.584,0          253,4    
  Grau en Tecnologies marines  7.219,5  6.358,5  619,5  186,0  55,5 11,9%          905,5          120,3    
  Grau en Nàutica i transport marítim  11.691,0  10.732,5  765,0  139,5  54,0 8,2%          737,5          194,9    
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  4.212,5  3.669,5  481,0  32,0  30,0 12,9%            75,0            70,2    
  Grau en Estudis d'arquitectura  30.324,5  28.119,5  1.671,0  360,0  174,0 7,3%        5.870,0          505,4    
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  12.311,0  11.615,0  630,0  42,0  24,0 5,7%          564,0          205,2    
  Grau en Enginyeria de l'energia  13.052,5  10.883,5  1.713,0  348,0  108,0 16,6%          762,0          217,5    
  Grau en Enginyeria elèctrica  15.636,0  12.009,0  2.637,0  708,0  282,0 23,2%        1.812,0          260,6    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  29.135,0  24.977,0  3.192,0  720,0  246,0 14,3%        1.903,0          485,6    
  Grau en Enginyeria mecànica  45.325,5  37.231,5  6.216,0  1.362,0  516,0 17,9%        1.292,0          755,4    
  Grau en Enginyeria de materials  6.649,0  5.167,0  1.128,0  246,0  108,0 22,3%          343,0          110,8    
  Grau en Enginyeria química  22.288,0  17.542,0  3.552,0  870,0  324,0 21,3%          881,5          371,5    
  300 EETAC Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  7.290,0  5.034,0  1.680,0  438,0  138,0 30,9%          342,0          121,5    
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  7.945,5  6.973,5  868,5  79,5  24,0 12,2%            54,0          132,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  9.754,5  7.537,0  1.490,0  430,5  297,0 22,7%          596,0          162,6    
  Grau en Enginyeria telemàtica  4.642,0  3.723,0  631,0  216,0  72,0 19,8%          504,5            77,4    
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  1.609,0  1.316,5  126,0  36,0  130,5 18,2%            21,0            26,8    
  Grau en Enginyeria d'aeroports  448,5  240,0  106,5  25,5  76,5 46,5%               -                7,5    
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  28.734,0  23.931,0  3.868,5  651,0  283,5 16,7%        1.204,0          478,9    
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  859,0  473,5  207,5  58,0  120,0 44,9%          198,0            14,3    
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  96,0  24,0  72,0  -  - 75,0%               -                1,6    
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  26.624,5  21.629,5  3.323,0  1.154,5  517,5 18,8%      12.159,5          443,7    
   Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica   964,5  861,0  93,0  10,5  - 10,7%          101,5            16,1    
  330 EPSEM Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  8.280,0  6.948,0  1.104,0  180,0  48,0 16,1%          342,0          138,0    
  Grau Fase Inicial Comuna (recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química)  48,0  36,0  6,0  -  6,0 25,0%               -                0,8    
  Grau en Enginyeria elèctrica  306,0  270,0  18,0  12,0  6,0 11,8%               -                5,1    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  4.158,0  3.432,0  564,0  126,0  36,0 17,5%          201,0            69,3    
  Grau en Enginyeria mecànica  7.706,0  6.674,0  780,0  138,0  114,0 13,4%        1.323,0          128,4    
  Grau en Enginyeria química  2.982,0  2.430,0  408,0  126,0  18,0 18,5%          204,0            49,7    
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  7.926,0  6.864,0  870,0  138,0  54,0 13,4%          192,0          132,1    
  Grau en Enginyeria en organització industrial  696,0  612,0  66,0  12,0  6,0 12,1%            30,0            11,6    
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  6,0  -  -  -  6,0 100,0%               -                0,1    
  Grau en Enginyeria minera  1.602,0  1.447,5  117,0  37,5  - 9,6%          973,5            26,7    
  Grau en Enginyeria d'Automoció  6.358,5  6.040,5  318,0  -  -            0,1            195,5          106,0    
  340 EPSEVG Grau Fase Inicial Comuna   8.406,0  6.096,0  1.590,0  582,0  138,0 27,5%          306,0          140,1    
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  22.221,0  19.371,0  2.130,0  576,0  144,0 12,8%        1.178,0          370,4    
  Grau en Enginyeria elèctrica  2.076,0  1.578,0  312,0  120,0  66,0 24,0%          234,0            34,6    
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  5.412,0  4.524,0  636,0  192,0  60,0 16,4%          546,0            90,2    
  Grau en Enginyeria mecànica  13.663,0  10.444,0  1.917,0  840,0  462,0 23,6%        2.565,0          227,7    
  Grau en Enginyeria informàtica  9.778,5  8.310,0  1.113,0  232,5  123,0 15,0%          270,0          163,0    
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  20.527,5  18.189,0  1.837,5  318,0  183,0 11,4%          549,5          342,1    
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  3.162,0  2.760,0  306,0  78,0  18,0 12,7%            24,0            52,7    
  Grau en Enginyeria alimentària  8.212,0  7.336,0  726,0  102,0  48,0 10,7%          520,0          136,9    
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  2.244,0  1.962,0  168,0  78,0  36,0 12,6%          144,0            37,4    
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  9.783,0  8.607,0  942,0  198,0  36,0 12,0%          251,0          163,1    
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  3.954,0  3.942,0  6,0  -  6,0 0,3%        2.634,0            65,9    
  Total centres propis  1.032.318,0  875.092,0  120.043,0  26.619,0  10.564,0 15,2%  86.201,3  17.205,3  
   
   
  CENTRES ADSCRITS   (Dades corresponents al primer i segon quadrimestre)  
   
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (2)  
  801 EUNCET Doble Grau en Administració i direcció d'empreses i Màrqueting i comunicació digital  1.710,0  1.710,0  -  -  -  -  18,0  28,5  
  Grau en Administració i direcció d'empreses  15.426,0  14.124,0  846,0  294,0  162,0 8,4%  2.346,0  257,1  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  17.606,0  16.496,0  876,0  180,0  54,0 6,3%  2.854,0  293,4  
  Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes  2.940,0  2.940,0  -  -  - 0,0%  408,0  49,0  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  30.729,0  27.531,0  2.322,0  570,0  306,0 10,4%  2.634,0  512,2  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  4.968,0  4.860,0  108,0  -  - 2,2%  522,0  82,8  
  804 CITM Grau en Multimèdia  9.357,0  8.919,0  321,0  111,0  6,0 4,7%  12,0  156,0  
  Grau en Fotografia i creació digital  123,0  96,0  18,0  9,0  - 22,0%  -  2,1  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  13.692,0  12.966,0  576,0  144,0  6,0 5,3%  72,0  228,2  
  Grau en Disseny, animació i art Digital  4.890,0  4.764,0  126,0  -  - 2,6%  54,0  81,5  
  Total centres adscrits  101.441,0  94.406,0  5.193,0  1.308,0  534,0 6,9%  8.920,0  1.690,7  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC             
  
 
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres  
  Dades actualitzades a abril 2019