UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.2 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes i unitats

Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2020

                       
  INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT                  
  UNITAT  Nom Unitat   VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
       Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Nacionals   Projectes Europeus   Projectes europeus coordinats   
  12000 Rectorat 73.334,00       0,00        
  110000 Serveis Generals / Rectorat 14.500,00       2.085.466,59   325.281,96    
  122000 GERENCIA         0,00   38.591,38 -25.535,90  
  124000 C.U. Tecnol. I Desen.         5.838,25 4.200,00      
  145000 Fund. ParcUPC         0,00 -18.520,00      
  150000 CTT 45.733,34 119.944,82 564.889,05 411.297,91 223.192,95 -1.472.228,56 21.674,55 3.676.904,54  
  171000 UTG ÀMBIT DE CAMINS     186,44            
  181000 Campus Castelldefels 10.499,30       0,00   52.875,00    
  200000 F. Mates i Estadist.       5.110,00 0,00        
  205000 ESEIAAT 19.657,00     75.736,00 25.400,00        
  210000 ETS Arquitectura BCN 23.823,37       0,00        
  230000 ETS. Eng. Telecom. BCN   3.300,00     0,00        
  240000 ETS. Eng. Indus. BCN     1.710,00   -797,65        
  250000 ETSECCPB         0,00   150.800,00    
  270000 Fac. Informàtica BCN     27.936,83 275,00 0,00   10.636,90    
  280000 Fac. Nàutica BCN     7.950,00 83.512,27 0,00   92.342,16    
  290000 ETS Arquitec. Vallès 46.986,84   4.281,50 32.970,00 71.957,00   23.620,50    
  300000 EPS Castelldefels 21.140,00       0,00   164.502,53    
  310000 EPSEB 46.737,91   82.960,22   0,00        
  330000 EU Pol. Sup Manresa       2.677,50 25.000,00 187,20      
  370000 EU Optica Terrassa       52.463,50 0,00   3.053,00    
  420000 Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER) 89.216,50   72.907,34   1.000,00 106.845,57 45.658,90    
  440000 Inst. Org. I Control 12.062,00       0,00 97.195,91 7.639,02    
  460000 Inst. Tècn. Energèt. 152.551,80   170.189,90 60,00 112.501,72 184.474,82 445.200,98    
  470000 Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE)     31.452,29   0,00        
  480000 INST. SOSTENIBILITAT UPC     -48.345,05 53.021,14 0,00 15.879,60 331.711,01 119.813,24  
  581000 Laboratori del Centre de Medi Ambient 72.401,29   21.468,00   0,00        
  635000 Intelligent Data Science and Artificial         0,00 41.130,46 68.298,31    
  650000 Catedra Gaudi 4.000,00       24.000,00        
  662000 Càtedra Cercle d'Infrastructures - UPC 48.000,00       0,00        
  666000 Càtedra Accessibilitat         30.000,00        
  701000 Arquit. Computadors 527.002,48   3.335,00   152.000,00 729.471,61 635.338,85    
  702000 Cien. Mat. Eng. Met. 342.034,95   120.484,32 12.766,54 26.542,04 445.741,14 621.435,54    
  707000 Eng. De Sist. Autom. 84.105,49   31.880,00 3.735,00 41.578,40 562.955,85 174.565,18 336.643,35  
  709000 Enginyeria Elèctrica 42.778,00   13.910,00 800,00 0,00 80.874,19 24.034,10    
  710000 Eng. Electrònica 198.144,00   66.943,25   67.928,15 482.570,96 790.104,62 121.038,75  
  710560 LAB0 710 SALA BLANCA 7.500,00       0,00        
  712000 Enginyeria Mecànica 3.747,80   18.141,80 7.087,50 146.613,00 166.605,34 16.962,50    
  713000 Enginyeria Química 412.621,87   43.403,75 36.000,00 54.738,69 637.698,98 1.798.798,54 649.839,07  
  715000 Estad. I Inv. Operat. 48.011,63   3.750,00 42.280,00 1,56 81.235,85 132.765,52    
  717000 Exp. Gràfica a l'Eng.     5.475,00   0,00 107.448,00      
  723000 Lleng. I Sist. Inf 305.764,88 654,63 22.321,48 3.800,00 74.569,28 211.746,01 1.903.468,64    
  724000 Màq. I Motors Tèrmics 51.000,00   26.825,06 13.730,00 0,00 83.113,70 34.838,33    
  728000 MATEMÀTICA APLICADA I TELEMÀTICA         66.000,00        
  729000 Mat. Aplic. I Telem. 9.000,00   22.130,00 1.000,00 471,12 26.513,49 6.880,24    
  731000 Òptica i Optometria 43.191,21   20.186,06 15.557,00 1.742,00        
  732000 Organitz. D'Empreses 21.000,00     12.625,00 0,00 -16.906,41 16.264,00    
  735000 Proj. Arquitectònics 52.330,50   4.460,94 35.190,66 82.500,00 15.001,80      
  737000 Res. Mat. I Est. Eng. 65.256,00   17.435,00   0,00 15.815,23      
  739000 Tª Senyal i Comunic. 681.575,48 49.599,54 127.871,87 3.988,71 94.825,10 1.291.867,06 264.170,02 -55.893,54  
  740000 Urb. I Ord. Territor. 96.103,71   16.424,67 17.190,00 26.390,69 27.126,00      
  742000 Cien. I Eng. Nàutica 8.060,94   949,81 21.410,00 4.000,00   28.547,00    
  744000 Telemàtica 257.750,00   56.378,00 3.540,00 0,00 246.251,94 373.024,30 122.280,03  
  745000 Eng. Agroal. I Biote. 88.046,68   36.010,00 32.303,55 0,00 241.059,63 68.923,43    
  747000 ENG. SERV. SIST. INFORM. 65.000,00   11.900,00 -1.700,00 0,00 109.863,79 257.362,62 715.017,33  
  748000 Física 756.210,35 462,52 15.938,28   214.264,82 500.840,79 496.298,07 127.211,32  
  749000 Matemàtiques 263.933,00   2.500,00 2.000,00 131.996,76 348.762,10 185.415,64    
  750000 Enginyeria Minera, Industrial i Tic 154.913,69   37.133,56 10.415,00 500,00 125.540,43 10.913,00    
  751000 Enginyeria Civil i Ambiental 1.047.007,86   109.143,62 5.571,26 103.794,88 666.431,97 649.682,77    
  752000 RA - Representació Arquitectònica 25.598,92   9.740,13 8.320,50 0,00        
  753000 Tecnologia de l'Arquitectura 228.555,30   24.207,63 7.484,50 128,63 37.901,12 71.621,40    
  756000 Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic. 4.000,00   1.387,50 480,00 0,00 24.262,41 38.461,60    
  758000 Eng. de Projectes i de la Construcció 94.630,00 1.270,15 13.376,69 9.155,36 0,00 52.195,01 13.036,14    
  894000 InLab-FIB 511.246,35     1.200,00 0,00   125.062,50    
  909000 Lab. Eng. Marítima 429.529,88 30.983,31 16.514,24 5.320,00 110.909,63 298.057,25 576.836,07 168.918,74  
  910000 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica     16.373,60   0,00        
  914000 C. Pol. Sol. I Valor. 28.600,00   11.510,00   0,00 77.130,74      
  915000 Instl. Robòtica 187.934,49   4.440,00   31.842,24 619.439,69 410.662,82 60.041,03  
  918000 C. Recerca Eng. Biom. 82.332,30   38.407,01 7.200,00 5.110,00 407.558,20 12.500,00    
  922000 C. Desenv. Sensors 168.985,00 115.654,72 9.105,00 1.950,00 8.500,00 541.791,88 620.639,17    
  927000 C. Tec. I Apl. Llen.   14.000,00     0,00        
  928000 Cent. Tec. Tran. Cal. 7.500,00 1.300,00     0,00 508.367,70 405.302,69 158.830,12  
  929000 C. Disseny Eq. Ind. 670.567,93   16.808,00   0,00 125.680,23      
  930000 C. Tecnol. Vilanova     4.080,00 5.000,00 150.000,00 -52.884,55 71.055,34    
  935000 C. Diag. Ind. I Flui. 65.699,08   16.995,00   0,00 6.777,39      
  937000 Grup Compat. Electro. 2.400,00   127.910,00 24.125,00 8.293,99   25.898,44    
  943000 Laborat. Sistem. Oleo 53.970,00       0,00        
  945000 Centre Desenv. Tec. 129.051,66   7.630,00   49.379,31 85.054,16 240.222,89    
  946000 Centre Inno. Tec. Conv. 484.211,67   29.430,00 14.704,00 24.471,12 193.156,16 999.110,79    
  950000 Lab. Aplic. Multimed. 17.225,00       0,00        
  952000 Grup Rec. Hidrometer. 130.286,98 23.963,66     20.000,00 25.005,52 767.841,18 1.335.712,34  
  953000 Lab. Eng. Acust. I Mec. 16.180,00   16.166,00   0,00 52.126,62      
  956000 CRESCA 18.083,32     8.280,00 6.835,00        
  969000 CETPD         80.636,70 19.437,86      
  971000 C.REC.SIST.ELECT.IND 91.880,00   15.342,64   0,00 506.521,88 172.513,88 1.950.537,17  
  972000 LAB.INNOV.TECNO.EST. 157.947,62   1.287,00   0,00        
  973000 CERPIE-UPC 44.607,26   32.724,24 111.474,60 0,00        
  974000 CER-LACAN-UPC         48.000,00 114.139,15 130.327,76 131.128,58  
  975000 C.R.SEER 240.000,00       0,00 13.627,97 90.069,88    
      10.203.756,63 361.133,35 2.185.952,67 1.201.107,50 4.438.121,97 9.802.140,84 15.042.841,66 9.592.486,17  
  Dades a 31/12/2020                    
                       
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC              
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.297.087,33 952.956,10  
  Dades a 31/12/2020