UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.2 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes i unitats

Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021

                       
  UNITAT  Nom Unitat   VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
       Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Nacionals   Projectes Europeus   Projectes europeus coordinats   
  12000 Rectorat 90.000,00       0,00        
  110000 Serveis Generals / Rectorat         2.234.801,05 71.250,00 511.689,20    
  122000 GERENCIA         0,00   72.354,16 -2.435,01  
  124000 C.U. Tecnol. I Desen. 6.000,00       2.800,00 -4.200,00 63.031,60    
  150000 CTT 185.930,53 148.007,71 103.452,90 455.371,55 127.382,11 8.670,99 175.577,87 14.995.027,94  
  181000 Campus Castelldefels       4.055,00 0,00   199.138,89    
  182000 UTG CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ     4.000,00   0,00        
  195000 UTG ÀMBIT TIC CAMPUS NORD       2.000,00 0,00        
  200000 F. Mates i Estadist.       15.880,00 0,00        
  205000 ESEIAAT 58.700,00     39.350,00 28.780,00        
  210000 ETS Arquitectura BCN 29.558,91     50,00 0,00        
  230000 ETS. Eng. Telecom. BCN   6.500,00     0,00        
  240000 ETS. Eng. Indus. BCN     784,00   0,00        
  250000 ETSECCPB 100.000,00   2.701,65   0,00        
  270000 Fac. Informàtica BCN     17.240,72 5.280,00 0,00        
  280000 Fac. Nàutica BCN       90.959,10 0,00        
  290000 ETS Arquitec. Vallès 7.531,18   8.772,10 11.850,00 121.583,52   19.953,75    
  295000 EEBE - Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 6.425,00       0,00        
  300000 EPS Castelldefels         89,00 -620,66      
  310000 EPSEB 22.373,78   122.274,09   0,00        
  330000 EU Pol. Sup Manresa       2.551,50 0,00        
  370000 EU Optica Terrassa       50.706,95 0,00        
  410000 ICE       21.987,60 0,00        
  420000 Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER) 94.714,00   57.113,40 115,00 700,00 -790,59 267.195,57    
  440000 Inst. Org. I Control 15.078,00   3.891,00 190,00 0,00 146.947,72 244.521,40    
  460000 Inst. Tècn. Energèt. 95.466,33   30.920,90 13.445,00 163.606,20 295.140,19 58.370,09    
  470000 Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE)     23.593,37   0,00        
  480000 INST. SOSTENIBILITAT UPC     490,00 240,90 0,00 18.271,00 133.908,11    
  581000 Laboratori del Centre de Medi Ambient 47.665,00   5.222,00   0,00        
  635000 Intelligent Data Science and Artificial         60.544,00   19.746,41    
  650000 Catedra Gaudi 2.126,07       24.500,00        
  666000 Càtedra Accessibilitat         36.000,00        
  677000 CÀTEDRA JUJOL 30.000,00       0,00        
  678000 CÀTEDRA EIC-UPC ENGINYERIA I EMPRESA 20.000,00       0,00        
  701000 Arquit. Computadors 265.784,09   386,49 1.728,00 157.495,00 2.759.100,38 1.892.038,69    
  702000 Cien. Mat. Eng. Met. 278.685,98   148.765,42 8.452,00 48.000,00 1.218.330,52 378.489,64    
  707000 Eng. De Sist. Autom. 213.323,07   15.235,66 5.640,00 85.625,00 262.868,29 54.885,26    
  709000 Enginyeria Elèctrica 49.279,28   15.150,00   0,00 464.936,52      
  710000 Eng. Electrònica 312.556,18   12.263,19 125,00 24.591,80 819.687,99 823.753,83    
  710560 LAB0 710 SALA BLANCA 7.500,00       0,00        
  712000 Enginyeria Mecànica 97.621,07   11.452,00 5.442,00 69.600,00 171.796,54 116.556,93    
  713000 Enginyeria Química 545.004,70   108.952,43 46.690,00 1.862,59 864.051,76 914.621,53 1.361.385,54  
  715000 Estad. I Inv. Operat. 62.245,12   29.949,42 4.510,95 425,66 364.992,77 25.138,00    
  717000 Exp. Gràfica a l'Eng. 47.900,00   8.835,00   0,00 24.156,50      
  721000 Física i Eng. Nuclear         0,00 -331,60      
  723000 Lleng. I Sist. Inf 210.921,84 558,33 22.003,60   -10.963,82 493.000,84 598.350,53    
  724000 Màq. I Motors Tèrmics 32.300,00   50.591,87 38.750,00 16,08 36.986,65      
  729000 Mat. Aplic. I Telem. 40.497,38   16.650,00 3.000,00 0,00 11.862,04 315.727,68    
  731000 Òptica i Optometria 43.684,85   12.349,09 49.315,10 2.879,00 20.328,00      
  732000 Organitz. D'Empreses 56.740,00   13.084,55 22.513,33 8.400,00 15.819,37 45.554,00    
  735000 Proj. Arquitectònics 71.542,75   6.815,00 21.751,26 35.086,95 13.919,12      
  737000 Res. Mat. I Est. Eng. 123.123,00   28.405,30   70.875,00 25.168,00 86.209,06    
  739000 Tª Senyal i Comunic. 976.683,11 82.235,14 59.700,14 10.923,54 219.128,08 2.951.903,29 374.742,85    
  740000 Urb. I Ord. Territor. 123.620,86   22.870,89 11.989,38 32.600,00 78.791,64 103.456,75    
  742000 Cien. I Eng. Nàutica 9.035,08   4.897,90 69.535,00 0,00   50.423,00    
  744000 Telemàtica 164.907,60   25.660,00 7.490,00 104.100,00 205.983,41 101.051,89    
  745000 Eng. Agroal. I Biote. 44.522,71   56.227,80 26.662,11 0,00 171.711,28 116.718,67    
  747000 ENG. SERV. SIST. INFORM. 86.950,00   11.837,16   0,00 384.802,12 862.376,10 -168.328,13  
  748000 Física 657.648,21 1.853,65 38.238,41 487,50 222.758,26 665.569,89 539.747,46    
  749000 Matemàtiques 312.913,80   11.873,90 3.615,80 111.091,80 450.369,86 739.227,53    
  750000 Enginyeria Minera, Industrial i Tic 132.516,30   56.891,56 14.940,00 31.024,51 148.034,40 102.324,40 393.658,40  
  751000 Enginyeria Civil i Ambiental 531.339,45   129.317,26 5.584,64 70.264,26 1.943.589,90 665.380,46    
  752000 RA - Representació Arquitectònica 7.271,96   21.271,02 17.117,00 0,00 -387,03      
  753000 Tecnologia de l'Arquitectura 702.219,55   24.977,20 4.200,50 0,00 76.595,05 41.802,80    
  756000 Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic. 15.000,00   4.065,29 480,00 0,00 110.709,50 30.002,82    
  758000 Eng. de Projectes i de la Construcció 99.510,00 2.000,00 5.850,00 20.129,10 0,00 181.466,80      
  894000 InLab-FIB 466.827,43     7.400,00 0,00   102.166,00    
  909000 Lab. Eng. Marítima 435.320,91 42.594,43 9.500,00 3.580,00 72.325,72 772.772,48 1.346.271,72    
  910000 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica     3.851,08   0,00        
  914000 C. Pol. Sol. I Valor. 51.900,00   7.755,00 -175,00 28.400,00 88.330,00      
  915000 Instl. Robòtica 224.939,50   12.250,00   39.956,91 169.040,17 367.564,22    
  918000 C. Recerca Eng. Biom. 51.533,69   176.583,90 10.800,00 70.125,00 45.892,72 35.687,00    
  922000 C. Desenv. Sensors 295.195,00 105.808,93 10.134,26   1.237,50 698.870,72 202.246,38    
  927000 C. Tec. I Apl. Llen. 57.080,00       0,00        
  928000 Cent. Tec. Tran. Cal.   1.300,00     0,00 278.385,82 184.042,35 249.530,27  
  929000 C. Disseny Eq. Ind. 650.893,15   51.707,60   0,00 -1.708,22      
  930000 C. Tecnol. Vilanova     1.479,54 900,00 190.299,97 11.434,50 305.701,93    
  935000 C. Diag. Ind. I Flui. 57.083,16   13.200,60   0,00 10.316,00 181.110,94    
  937000 Grup Compat. Electro. 57.275,00   9.710,00 17.250,00 0,00   45.849,01    
  943000 Laborat. Sistem. Oleo 77.600,00       0,00        
  945000 Centre Desenv. Tec. 61.601,32   26.355,00   14.084,24 368.019,32 238.731,22    
  946000 Centre Inno. Tec. Conv. 560.693,44   54.937,37 26.363,50 26.000,00 712.167,41 625.353,99    
  950000 Lab. Aplic. Multimed. 16.200,00       0,00        
  952000 Grup Rec. Hidrometer. 109.250,84   2.000,00   0,00        
  953000 Lab. Eng. Acust. I Mec. 21.100,00   42.299,87   0,00 40.861,29      
  956000 CRESCA 19.578,73   2.875,00 26.033,00 1.500,00        
  964000 CRIT (Toxicologia)         0,00 -527,29      
  969000 CETPD     820,80   16.528,17 -311,23 2.354,25    
  971000 C.REC.SIST.ELECT.IND 76.650,00   6.968,75 1.720,00 0,00 229.153,57 161.260,73 34.473,29  
  972000 LAB.INNOV.TECNO.EST. 102.750,00   3.300,00 300,00 0,00 78.543,39      
  973000 CERPIE-UPC 22.060,00   13.850,00 137.987,40 0,00        
  974000 CER-LACAN-UPC 228.000,00   1.100,00   48.000,00 421.160,91 222.286,00    
  975000 C.R.SEER 186.000,00       1.775,00 75.749,21      
  978000 Institut Hàbitat, Turisme i Territori         0,00 -232,78      
      10.963.948,91 390.858,19 1.805.702,45 1.347.263,71 4.595.878,56 19.468.400,44 14.764.692,67 16.863.312,30  
                       
                       
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC                
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.580.975,33 953.235,24  
  Dades a 31/12/2021