UPC    Acreditació de les titulacions
5.17 Patrocini i mecenatge

Descripció: Patrocinadors i col·laboradors del programa, projectes patrocinats i ingressos per patrocini.
Font: Programa UPC21
Període de referència: 2021

PATROCINI I MECENATGE
           
               
  PATROCINADORS I COL.LABORADORS DEL PROGRAMA 2017 (2) 2018 (2) 2019 2020 2021  
  Patrocinadors d'excel·lència (a partir 90.000€) 8 7 6 6 6  
  Patrocinadors de mèrit 0 0 0 0 0  
  Patrocinadors (30.000 a 89.999€) 10 10 9 13 15  
  Col·laboradors (6000 a 29.999€) 29 25 26 30 11  
  TOTAL 47 42 41 49 32  
  (1) Dades a 31 de desembre    
  (2) Noves categories de patrocini, com a conseqüència de l'aplicació de la nova normativa de Càtedres d'empresa aprovada pel consell de Govern al desembre de 2016  (Acord núm. 2 1 3 /2016 ): col.laborador (aportació valorada entre 6.000 i 29.999 euros/any), patrocinador (aportació valorada entre 30.000 i 89.999 euros any) patrocinador d'excel.lència (aportació superior a 90.000 euros any)      
               
               
               
  PROJECTES PATROCINATS 2017 2018 2019 2020 2021  
  Projectes de suport a la Docència, la Recerca i la Innovació 21 27 20 20 20  
  Càtedres i Aules d'Empresa 12 13 12 13 13  
  (1) Dades a 31 de desembre