UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2020

FOMENT DE LA VIDA UNIVERSITÀRIA: ESPORT, CULTURA I SALUT  
   
ANY ACADÈMIC 2020-2021          
           
           
         
  Nombre d'activitats ofertades     Nombre de participants
Competició 37     COMPETICIONS 1.270
Promoció esportiva i salut 128     PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT 1.209
Activitats dirigides instal·lacions 95       ABONATS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (mitjana) 938
Acords amb descomptes 19       ACT. DIRIGIDES  (mitjana/mes) 931
          ACT. ESPORTIVES SETMANES CULTURALS 0
          PROGRAMA ESPORTISTES ALT NIVELL UPC 118
           
           
           
           
           
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
             
  Comunicació    
  Visites Web Servei d'Esports 121.483    
  Usuaris Web 24.346    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes 12    
  Adreces electròniques de l'agenda 63.450    
  Seguidors xarxes socials 4.776    
  Visualitzacions videos 1.496    
  Visites Web Serveis online 11.048    
  1. Cal tenir present l’afectació directe que ha tingut el període comprès entre el 13/03 i el 30/06    
   en que les instal·lacions esportives han estat tancades i tota l’activitat esportiva suspesa.     
  Dades a Juliol 2021