UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2021

           
           
         
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants Reconeixement de crèdits per programes i activitats esportives
Competició universitàries 74     COMPETICIONS UNVERSITÀRIES 2.809  
Promoció esportiva i salut 94     PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT 3.139  
Activitats dirigides instal·lacions 80       ABONATS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (mitjana) 1.665  
Acords amb descomptes 18       ACT. DIRIGIDES  (mitjana/mes) 1.506  
          ACT. ESPORTIVES SETMANES CULTURALS 402  
          PROGRAMA ESPORTISTES ALT NIVELL UPC 121  
               
           
           
           
           
           
           
 
         
           
           
           
           
  PROGRAMA DE CONDICIONAMENT FÍSIC 425      
  Nº TOTAL DE CRÈDITS RECONEGUTS 2829      
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             
  Ajuts i premis per associacions d'estudiants  
  Concepte 2018-19 2019-20 2020-21 valor esperat 21-22   
  Nombre d'ajuts i premis  19 18 25 30  
  Percentatge d'ajuts i premis solicitats respecte als otorgats 31,50% 50% 76% 77%  
  Per a més informació: https://www.upc.edu/ca/la-upc/associacions/premi-dassociacions-de-la-upc    
             
  Comunicació    
  Visites Web Servei d'Esports 162.430    
  Usuaris Web 32.345    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes 13    
  Adreces electròniques de l'agenda 22.559    
  Seguidors xarxes socials 3.682    
  Visualitzacions videos 738    
  Visites Web Serveis online 9.914    
  Aquest curs s’ha fet efectiu el traspàs de la gestió de les instal·lacions esportives del campus nord i sud a l’empresa guanyadora del concurs públic realitzat .    
  Tanmateix, la durada de la pandèmia ha afectat l’organització i participació en les activitats esportives a pràcticament tots els nivells. Alhora, però, s’ha compensat una mica amb oferta d’activitats i seguiment ‘online’.    
  Degut a la pandèmia, no s’ha realitzat cap de les tradicionals Setmanes Culturals, i festes o diades de les diferents escoles i campus.    
  Hem afegit un nou indicador sobre el reconeixement de crèdits acadèmics de caràcter optatiu als estudis de grau, segons estableix la normativa vigent.    
  Dades a Juliol 2022