UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.3 Estudis de doctorat

Descripció: Relació de programes de doctorat impartits total o parcialment per la UPC amb indicació de si han rebut la menció de qualitat, així com si són interdepartamentals i/o interuniversitaris.
Període de referència: 2022-2023

         
  PROGRAMA DE DOCTORAT PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL PROGRAMA INTERUNIVERSITARI  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient SI -  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica - -  
  Doctorat en Patrimoni arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents - SI  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics - -  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme - -  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura - -  
  Doctorat en Urbanisme - -  
  CIÈNCIES  
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials SI -  
  Doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia - -  
  Doctorat en Enginyeria Òptica SI -  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa - -  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada - -  
  Doctorat en Fotònica - -  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada SI -  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia SI -  
  ENGINYERIA CIVIL  
  Doctorat en Anàlisi Estructural SI -  
  Doctorat en Ciències del Mar - SI  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental SI -  
  Doctorat en Enginyeria Civil - -  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció - -  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny - -  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval - SI  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural SI -  
  Doctorat en Sostenibilitat - -  
  ENGINYERIA DE LES TIC  
  Doctorat en Arquitectura de Computadors - -  
  Doctorat en Bioinformàtica SI SI  
  Doctorat en Computació - -  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica - SI  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica - -  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial - -  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions - -  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL  
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses - SI  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió SI -  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions SI -  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials - -  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica SI SI  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics - -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica - -  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica SI -  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants SI -  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica - -  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera SI -  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers SI -  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient - -  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica - SI  
  Dades a juliol de 2022