UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere, estudi i edat

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per per estudi, gènere i edat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  40  52  92  39  49  88  29  51  80  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  8  39  47  7  36  43  12  37  49  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  25  150  175  27  158  185  29  153  182  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  10  67  77  7  60  67  4  46  50  
  Màster en Enginyeria d'Organització   53  135  188  52  142  194  37  114  151  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  6  6    13  13  3  12  15  
  Màster en Enginyeria Industrial  56  273  329  57  284  341  43  232  275  
  Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica   5  3  8  7  3  10  5  2  7  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  9  10  19  8  25  33  8  23  31  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  5  3  8  -  -  -  -  -  -  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  32  20  52  28  21  49  22  23  45  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  98  107  205  95  106  201  80  92  172  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  15  13  28  19  20  39  
  Màster en Paisatgisme   35  14  49  28  21  49  32  17  49  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  11  10  21  -  1  1  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  29  20  49  6  6  12  -  -  -  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  32  125  157  32  132  164  34  151  185  
  Master en Enginyeria Electrònica   5  71  76  11  79  90  14  72  86  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  3  4  7  2  -  2  
  Màster en Fotònica  6  21  27  8  17  25  6  21  27  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  8  60  68  7  73  80  7  65  72  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  20  34  54  13  27  40  8  25  33  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  78  79  1  63  64  3  65  68  
  Màster en Enginyeria d'Organització   26  65  91  19  53  72  15  36  51  
  Màster en Enginyeria de l'energia  38  141  179  31  111  142  40  115  155  
  Màster en Enginyeria Industrial  191  581  772  177  651  828  166  569  735  
  Màster en Enginyeria Nuclear  4  30  34  3  24  27  -  18  18  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  1  2  3  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  3  4  7  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Polímers i Biopolímers  1  -  1  -  -  -   -  -  -   
  250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Ambiental  30  21  51  28  23  51  30  24  54  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  70  213  283  76  180  256  78  149  227  
  Màster en Enginyeria del Terreny  11  38  49  21  44  65  21  39  60  
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  1  -  1  1  -  1  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  28  57  85  24  91  115  19  83  102  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  2  5  7  -  3  3  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  4  9  13  1  14  15  1  2  3  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  1  2  3  1  2  3  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  2  3  5  6  5  11  6  13  19  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  6  37  43  1  27  28  4  29  33  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  9  12  21  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  16  15  31  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  10  36  46  7  44  51  4  40  44  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  35  71  106  36  72  108  45  90  135  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  6  3  9  2  1  3  -  -  -  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  20  107  127  28  116  144  26  130  156  
  Màster en Intel·ligència Artificial  11  68  79  19  67  86  18  61  79  
  280 FNB Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina)  5  22  27  -  10  10  1  9  10  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  1  16  17  3  15  18  1  23  24  
  Màster en Enginyeria naval i oceànica  -  -  -  2  39  41  4  52  56  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  55  50  105  52  52  104  33  43  76  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  19  11  30  15  9  24  16  12  28  
  295 EEBE (**) Ciència i enginyeria de materials  7  22  29  9  19  28  12  16  28  
  Enginyeria química   29  46  75  25  42  67  22  28  50  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  7  6  13  9  11  20  9  15  24  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  11  56  67  6  40  46  2  30  32  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  -  -  -  2  11  13  3  8  11  
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial / Master in Aerospace Science and Technology  6  30  36  5  33  38  4  18  22  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  29  38  67  24  37  61  20  29  49  
  Màster en Edificació  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Gestió de l'edificació  20  29  49  23  31  54  23  27  50  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  27  32  59  20  30  50  17  26  43  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  5  28  33  13  27  40  11  25  36  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  14  9  23  14  4  18  1  2  3  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  32  35  5  24  29  7  31  38  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  27  12  39  34  8  42  40  8  48  
  390 ESAB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  9  7  16  9  6  15  7  6  13  
    Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  22  24  46  12  16  28  16  11  27  
  TOTAL    1.311  3.293  4.604  1.214  3.325  4.539  1.119  3.038  4.157  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT        
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
                       
         
           
Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  7  13  20  23  24  47  18  24  42  
  Màster en Direcció de màrqueting  4  7  11  10  6  16  8  4  12  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  198  189  387  75  98  173  26  33  59  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  340  177  517  179  114  293  105  48  153  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  106  36  142  67  23  90  24  11  35  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  10  10  20  6  13  19  -  -  -  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  665  432  1.097  360  278  638  181  120  301  
                         
                     
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.311  3.293  4.604  1.214  3.325  4.539  1.119  3.038  4.157  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  665  432  1.097  360  278  638  181  120  301  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.976  3.725  5.701  1.574  3.603  5.177  1.300  3.158  4.458  
  Dades a gener de 2019