UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere, estudi i edat

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per per estudi, gènere i edat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                         
      2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Unitat Responsable Estudi Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  69  55  124  56  53  109  42  45  87  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  17  22  39  10  16  26  8  33  41  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  5  38  43  5  57  62  6  58  64  
  Màster en Enginyeria d'Organització   34  95  129  47  116  163  56  130  186  
  Màster en Enginyeria Industrial  5  28  33  21  96  117  43  183  226  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  -   -   -   10  34  44  19  107  126  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  5  3  8  6  6  12  8  6  14  
  Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica   4  2  6  -  1  1  -   -   -   
  210 ETSAB Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  13  13  26  16  16  32  -  -  -  
  Màster en Gestió i Valoració Urbana  16  11  27  17  14  31  5  3  8  
  Màster en Paisatgisme  33  20  53  33  11  44  28  8  36  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  76  92  168  61  57  118  28  26  54  
  Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  11  11  22  10  10  20  5  4  9  
  Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  24  31  55  29  29  58  10  9  19  
  Màster en Urbanisme  35  30  65  44  36  80  30  22  52  
  Màster en Arquitectura  -  -  -  -  -  -  27  17  44  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  -  -  -  -  -  -  64  55  119  
  230 ETSETB Màster en Fotònica  8  24  32  7  24  31  9  22  31  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  5  6  1  3  4  
  Master en Enginyeria Electrònica   4  59  63  4  54  58  5  60  65  
  Màster en Enginyeria Telemàtica  3  11  14  1  1  2  -  -  -  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  4  19  23  3  13  16  1  5  6  
  Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT  5  10  15  3  2  5  1  1  2  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  -  32  32  3  67  70  16  101  117  
  240 ETSEIB Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  25  28  53  23  21  44  23  20  43  
  Màster en Enginyeria Biotecnològica  2  5  7  -   -   -   -  -  -  
  Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME)  -   -   -   -   -   -   -  -  -  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  6  10  16  9  12  21  7  4  11  
  Màster en Automàtica i Robòtica  6  51  57  4  63  67  4  65  69  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  7  25  32  8  29  37  6  24  30  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  49  50  1  78  79    79  79  
  Màster en Enginyeria d'Organització   14  43  57  29  68  97  24  67  91  
  Màster en Enginyeria Nuclear  4  19  23  3  26  29  3  29  32  
  Màster en Enginyeria Química  11  17  28  23  33  56  31  45  76  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  19  28  47  9  15  24  1  5  6  
  Màster en Polímers i Biopolímers  1  4  5  1  -  1  -   -   -   
  Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics  -   1  1  -   -   -   -   -   -   
  Màster en Sistemes Energètics Sostenibles  4  7  11  2  15  17  2  2  4  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  -   -   -   9  9  18  18  23  41  
  Màster en Enginyeria Industrial  -   -   -   59  190  249  128  405  533  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  4  3  7  7  13  20  2  7  9  
  Master in Computational Mechanics  3  18  21  -  16  16  3  13  16  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  7  7  14  3  6  9  3  7  10  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  5  15  20  11  10  21  8  7  15  
  Màster en Enginyeria Civil  5  33  38  2  18  20  -  8  8  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  14  45  59  37  113  150  65  196  261  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  2  1  3  -   -   -   2  1  3  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  17  50  67  15  53  68  24  53  77  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  1  13  14  3  23  26  5  30  35  
  Màster en Recursos Hídrics  2  -  2  -   -   -   -  -  -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  12  22  34  20  28  48  28  29  57  
  Màster en Enginyeria del Terreny  -  -  -  -  -  -  9  12  21  
  Màster en Enginyeria Geològica I De Mines  1  9  10  1  9  10  2  4  6  
  270 FIB Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  1  7  8  -  3  3  -  -  -  
  Màster en Computació  2  1  3  1  1  2  -  -  -  
  Màster en Computació distribuÏda  2  8  10  2  6  8  -  1  1  
  Màster en Enginyeria Informàtica  7  28  35  8  39  47  6  32  38  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  4  3  7  -  6  6  2  3  5  
  Màster en Intel·ligència Artificial  4  46  50  6  38  44  7  58  65  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica  11  59  70  14  81  95  13  108  121  
  Màster en Tecnologies de la Informació   2  8  10  -  1  1  -  -  -  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·Ligència Empresarial  4  9  13  5  3  8  5  2  7  
  280 FNB Màster en Enginyeria Marina  -   -   -   -  9  9  1  13  14  
  Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  -   -   -   1  9  10  4  21  25  
  290 ETSAV Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  -   -   -   11  8  19  12  16  28  
  Màster en Arquitectura  -  -  -  -  -  -  14  13  27  
  300 EETAC Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  8  34  42  5  27  32  5  16  21  
  Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  10  63  73  7  30  37  6  38  44  
  310 EPSEB Màster en Edificació  19  30  49  29  36  65  50  53  103  
   
   
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  8  12  20  10  11  21  9  10  19  
  Màster Universitari En Enginyeria De Mines  3  9  12  8  24  32  9  31  40  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  6  7  4  25  29  4  36  40  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  16  8  24  28  12  40  30  9  39  
  390 ESAB Màster en Agricultura per al Desenvolupament  3  1  4  5  2  7  -  -  -  
  Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans  1  1  2  1  2  3  -  -  -  
  European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis  -   -   -   1  1  2  -  -  -  
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  -   -   -   2  5  7  6  2  8  
  410 ICE Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques.    4  2  6  -   -   -   -   -   -   
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia.   22  36  58  29  54  83  34  57  91  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials.    5  14  19  
  480 IS.UPC Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  2  7  9  1  2  3    1  1  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  9  6  15  19  13  32  21  21  42  
  Màster en Sostenibilitat  16  18  34  6  5  11  1  1  2  
  708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  26  46  72  22  35  57  11  18  29  
  801 EUNCET Màster en Administració i Direcció d'Empreses  -  -  -  -  -  -  3  9  12  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  16  80  96  21  84  105  27  116  143  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  9  9  18  4  9  13  6  18  24  
  TOTAL    760  1.663  2.423  916  2.147  3.063  1.096  2.736  3.832  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
     Dades a maig de cada curs