UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere i estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022

                         
  Unitat Responsable Estudi 2019-2020 2020-2021 2021-2022*  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  36  62  98  42  68  110  41  60  101  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  20  49  69  9  39  48  9  39  48  
  205 ESEIAAT Màster en Disseny i tecnologia tèxtils  -  -  -  10  3  13  17  9  26  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  32  188  220  38  241  279  35  211  246  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  9  43  52  6  53  59  8  56  64  
  Màster en Enginyeria d'Organització   38  99  137  39  115  154  38  99  137  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  3  7  10  4  13  17  4  12  16  
  Màster en Enginyeria Industrial  48  238  286  56  251  307  56  192  248  
  Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera  6  2  8  2  -  2  -  -  -  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  6  19  25  4  22  26  7  24  31  
  Màster en Recerca en enginyeria mecànica  -  -  -      -  -  10  10  
  Màster en Tecnologia paperera i gràfica  -  -  -  5  6  11  3  8  11  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  44  28  72  77  56  133  114  123  237  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  94  98  192  87  80  167  85  104  189  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  33  33  66  27  30  57  34  24  58  
  Màster en Paisatgisme   39  15  54  31  23  54  29  18  47  
  230 ETSETB Màster en Cybersecurity  -  -  -  2  20  22  12  37  49  
  Màster en Enginyeria de Telecomunicació  25  122  147  21  80  101  16  61  77  
  Master en Enginyeria Electrònica   11  85  96  9  101  110  13  91  104  
  European Master's Degree in Photonics  -  -  -  4  3  7  2  4  6  
  Master en Física per a l'enginyeria  3  9  12  3  9  12  3  7  10  
  Màster en Fotònica  8  22  30  9  21  30  17  20  37  
  Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació  16  49  65  19  77  96  17  69  86  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  11  63  74  10  62  72  12  51  63  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  7  20  27  7  20  27  3  6  9  
  Màster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2012)  3  38  41  -  16  16  -  2  2  
  Màster en Enginyeria d'automoció (Pla 2019)  1  29  30  1  49  50    61  61  
  Màster en Enginyeria de l'energia  33  107  140  32  104  136  27  93  120  
  Màster en Enginyeria d'Organització   13  32  45  13  36  49  13  32  45  
  Màster en Enginyeria Industrial  191  655  846  174  716  890  164  608  772  
  Màster en Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering   2  20  22  4  19  23  3  13  16  
  Màster en Enginyeria tèrmica  -  -  -      -  -  2  2  
  Erasmus Mundus en Sistemes Descentralitzats d’Energia intel·ligents (DENSYS)  -  -  -      -  -  4  4  
  Màster en Neuroenginyeria i rehabilitació  -  -  -  18  5  23  34  11  45  
  Màster en Sistemes i accionaments elèctrics  -  -  -      -  1  7  8  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  3  3  6  1  1  2      -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  30  36  66  25  33  58  16  27  43  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  54  129  183  45  135  180  42  136  178  
  Màster en Enginyeria del Terreny  17  32  49  14  27  41  17  29  46  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  25  80  105  23  63  86  13  66  79  
  Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management (Pla 2019)  -  -  -  10  18  28  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  1  -  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  7  8  15  3  7  10  -  1  1  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  2  41  43  2  46  48  1  32  33  
  Master in Urban Mobility  -  -  -  4  6  10  3  -  3  
  270 FIB Màster en Ciència de dades  -  -  -      -  8  28  36  
  Màster en Enginyeria Informàtica  6  37  43  7  39  46  7  29  36  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  21  45  66  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  60  96  156  67  99  166  68  102  170  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  19  147  166  16  137  153  15  103  118  
  Màster en Intel·ligència Artificial  25  62  87  25  60  85  19  68  87  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  9  58  67  9  52  61  7  43  50  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  1  15  16  2  15  17  1  11  12  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  10  34  44  9  33  42  5  35  40  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  74  80  154  87  88  175  63  64  127  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  10  11  21  13  6  19  32  11  43  
  295 EEBE Màster en Ciència i enginyeria avançada de materials  10  8  18  11  14  25  11  14  25  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials  9  10  19  1  1  2  1    1  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  3  13  16  6  28  34  10  22  32  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2012)  11  19  30  4  6  10  1    1  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2019)  6  21  27  18  34  52  22  34  56  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  9  22  31  8  18  26  2  3  5  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  7  39  46  8  25  33  1  12  13  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  1  7  8  2  10  12  1  11  12  
  Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology (Pla 2021)              1  9  10  
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial / Master in Aerospace Science and Technology  5  18  23  4  13  17  3  7  10  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  21  31  52  18  24  42  16  28  44  
  Màster en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació  -  -  -  6  5  11  7  11  18  
  Màster en Gestió de l'edificació  21  28  49  22  31  53  27  41  68  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  25  15  40  30  26  56  29  28  57  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  11  22  33  6  17  23  4  19  23  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  15  8  23  9  17  26  7  18  25  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  5  33  38  3  25  28  4  26  30  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  33  14  47  38  7  45  33  9  42  
  390 EEABB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  10  3  13  8  4  12  6  3  9  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  20  16  36  20  22  42  25  22  47  
  TOTAL    1.328  3.373  4.701  1.347  3.530  4.877  1.345  3.270  4.615  
  % GLOBAL ESTUDIS 28,25% 71,75%   27,62% 72,38%   29,14% 70,86%