UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere, estudi i edat

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per per estudi, gènere i edat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

  CENTRES PROPIS                  
                       
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  40  52  92  39  49  88  31  53  84
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  8  39  47  7  36  43  14  43  57
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  25  150  175  27  160  187  32  179  211
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  10  67  77  7  60  67  6  53  59
  Màster en Enginyeria d'Organització   53  135  188  52  143  195  47  132  179
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  6  6  -  13  13  3  13  16
  Màster en Enginyeria Industrial  56  273  329  57  285  342  52  260  312
  Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera  5  3  8  7  3  10  5  2  7
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  9  10  19  8  25  33  8  26  34
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  5  3  8  -  -  -  -  -  -
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  32  20  52  28  21  49  22  23  45
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  98  107  205  95  106  201  82  93  175
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  15  13  28  21  21  42
  Màster en Paisatgisme   35  14  49  28  21  49  33  17  50
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  11  10  21  1  1  2  -  -  -
  Màster en Urbanisme  29  20  49  6  5  11  -  -  -
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  32  125  157  33  133  166  38  173  211
  Master en Enginyeria Electrònica   5  71  76  11  79  90  15  82  97
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  5  5  10  3  3  6
  Màster en Fotònica  6  21  27  8  17  25  6  22  28
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  -  1  1  -  -  -  -  -  -
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  8  60  68  7  72  79  7  70  77
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  20  34  54  13  27  40  8  25  33
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  78  79  1  65  66  3  68  71
  Màster en Enginyeria de l'energia  38  141  179  46  136  182  42  118  160
  Màster en Enginyeria d'Organització   26  65  91  19  55  74  16  41  57
  Màster en Enginyeria Industrial  191  581  772  178  654  832  193  669  862
  Màster en Enginyeria Nuclear  4  30  34  7  29  36  -  19  19
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  -  -  -  -  1  1  -  -  -
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  1  2  3  -  -  -  -  -  -
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  3  4  7  -  -  -  -  -  -
  Màster en Polímers i Biopolímers  1  -  1  -  -  -   -  -  - 
  250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Ambiental  30  21  51  28  23  51  32  29  61
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  70  213  283  76  185  261  81  155  236
  Màster en Enginyeria del Terreny  11  38  49  21  44  65  24  40  64
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  1  -  1  1  -  1  -  -  -
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  28  57  85  24  93  117  21  92  113
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  2  5  7  -  3  3  -  -  -
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  4  9  13  4  19  23  1  2  3
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  1  2  3  3  2  5  1  -  1
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  2  3  5  6  5  11  6  13  19
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  6  37  43  2  26  28  4  29  33
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  9  12  21  -  -  -  -  -  -
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  16  15  31  -  -  -  -  -  -
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  10  36  46  7  44  51  5  47  52
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  -  -  -  13  17  30  13  23  36
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  35  71  106  36  73  109  47  92  139
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  6  3  9  -  -  -  -  -  -
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  20  107  127  28  119  147  28  135  163
  Màster en Intel·ligència Artificial  11  68  79  18  66  84  18  63  81
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  -  -  -  2  39  41  5  58  63
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina)  5  22  27  1  10  11  1  10  11
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  1  16  17  3  15  18  2  26  28
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  55  50  105  53  52  105  45  56  101
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  19  11  30  14  7  21  16  12  28
  295 EEBE (**) Ciència i enginyeria de materials  7  22  29  9  19  28  12  20  32
  Enginyeria química   29  46  75  25  42  67  23  33  56
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  7  6  13  12  13  25  9  16  25
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  11  56  67  5  38  43  3  35  38
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  -  -  -  2  11  13  3  9  12
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial / Master in Aerospace Science and Technology  6  30  36  5  32  37  5  22  27
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  -  -  -  1  3  4  -  -  -
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  29  38  67  24  37  61  21  29  50
  Màster en Edificació  -  1  1  -  -  -  -  -  -
  Màster en Gestió de l'edificació  20  29  49  23  31  54  23  29  52
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  27  32  59  20  31  51  17  29  46
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  5  28  33  14  29  43  12  27  39
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  14  9  23  14  6  20  6  3  9
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  32  35  5  25  30  7  31  38
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  27  12  39  34  8  42  43  8  51
  390 ESAB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  9  7  16  9  6  15  8  6  14
  480 ISUPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  22  24  46  12  17  29  16  12  28
  TOTAL    1.311  3.293  4.604  1.259  3.404  4.663  1.245  3.396  4.641
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT      
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB      
                     
       
         
Centres Adscrits                    
                       
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  7  13  20  23  24  47  18  24  42
  Màster en Direcció de màrqueting  4  7  11  10  6  16  9  4  13
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  198  189  387  100  129  229  107  128  235
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  340  177  517  203  119  322  175  75  250
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  106  36  142  79  24  103  60  28  88
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  10  10  20  6  13  19  -  -  -
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  665  432  1.097  421  315  736  369  259  628
                       
                     
                     
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.311  3.293  4.604  1.259  3.404  4.663  1.245  3.396  4.641
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  665  432  1.097  421  315  736  369  259  628
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.976  3.725  5.701  1.680  3.719  5.399  1.614  3.655  5.269
  Dades a juny de 2019