UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere i estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Unitat Responsable Estudi 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  39  49  88  31  53  84  36  62  98  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  7  36  43  14  43  57  20  49  69  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  27  160  187  32  179  211  34  195  229  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  7  60  67  6  53  59  9  44  53  
  Màster en Enginyeria d'Organització   52  143  195  47  132  179  38  98  136  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  13  13  3  13  16  3  7  10  
  Màster en Enginyeria Industrial  57  285  342  52  260  312  49  237  286  
  Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera  7  3  10  5  2  7  6  2  8  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  8  25  33  8  26  34  6  19  25  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  28  21  49  22  23  45  44  28  72  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  95  106  201  82  93  175  94  98  192  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  15  13  28  21  21  42  33  33  66  
  Màster en Paisatgisme   28  21  49  33  17  50  39  15  54  
  Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  6  5  11  -  -  -  -  -  -  
  230 ETSETB Màster en Enginyeria de Telecomunicació  33  133  166  38  173  211  24  126  150  
  Master en Enginyeria Electrònica   11  79  90  15  82  97  11  84  95  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  5  5  10  3  3  6  3  9  12  
  Màster en Fotònica  8  17  25  6  22  28  8  22  30  
    Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació              16  49  65  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  7  72  79  7  70  77  11  63  74  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  13  27  40  8  25  33  7  20  27  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  65  66  3  68  71  4  68  72  
  Màster en Enginyeria de l'energia  46  136  182  42  118  160  26  96  122  
  Màster en Enginyeria d'Organització   19  55  74  16  41  57  14  33  47  
  Màster en Enginyeria Industrial  178  654  832  193  669  862  194  676  870  
  Màster en Enginyeria Nuclear  7  29  36  -  19  19  2  14  16  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Polímers i Biopolímers  -  -  -   -  -  -   -  -  -   
  250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Ambiental  28  23  51  32  29  61  29  36  65  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  76  185  261  81  155  236  53  132  185  
  Màster en Enginyeria del Terreny  21  44  65  24  40  64  18  33  51  
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  1  -  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  24  93  117  21  92  113  25  79  104  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  -  3  3  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  4  19  23  1  2  3  -  -  -  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  3  2  5  1  -  1  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  6  5  11  6  13  19  7  8  15  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  2  26  28  4  29  33  3  44  47  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  7  44  51  5  47  52  6  37  43  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  13  17  30  13  23  36  10  22  32  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  36  73  109  47  92  139  64  96  160  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  28  119  147  28  135  163  19  147  166  
  Màster en Intel·ligència Artificial  18  66  84  18  63  81  25  62  87  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  2  39  41  5  58  63  9  59  68  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina)  1  10  11  1  10  11  1  15  16  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  3  15  18  2  26  28  9  34  43  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  53  52  105  45  56  101  73  80  153  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  14  7  21  16  12  28  9  12  21  
  295 EEBE (**) Màster en Ciència i enginyeria avançada de materials              9  8  17  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials  9  19  28  12  20  32  9  10  19  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora              3  13  16  
  Màster en Enginyeria química   25  42  67  23  33  56  17  36  53  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  12  13  25  9  16  25  7  18  25  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  5  38  43  3  35  38  7  39  46  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  2  11  13  3  9  12  1  7  8  
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial / Master in Aerospace Science and Technology  5  32  37  5  22  27  5  18  23  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  1  3  4  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  24  37  61  21  29  50  21  31  52  
  Màster en Edificació  -  -  -  -  -  -      -  
  Màster en Gestió de l'edificació  23  31  54  23  29  52  21  28  49  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  20  31  51  17  29  46  25  15  40  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  14  29  43  12  27  39  9  19  28  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  14  6  20  6  3  9  15  8  23  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  5  25  30  7  31  38  5  33  38  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  34  8  42  43  8  51  33  14  47  
  390 ESAB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  9  6  15  8  6  14  10  3  13  
  480 ISUPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  12  17  29  16  12  28  20  15  35  
  TOTAL    1.259  3.404  4.663  1.245  3.396  4.641  1.308  3.358  4.666  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT        
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB              
                       
               
                 
Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  23  24  47  18  24  42  8  10  18  
  Màster en Direcció de màrqueting  10  6  16  9  4  13  9  5  14  
  802 EAE Màster en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  100  129  229  107  128  235  115  131  246  
  Màster en Direcció de màrqueting/Marketing Management  203  119  322  175  75  250  188  87  275  
  Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent  79  24  103  60  28  88  67  27  94  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  6  13  19  -  -  -        
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  421  315  736  369  259  628  387  260  647  
                         
               
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.259  3.404  4.663  1.245  3.396  4.641  1.308  3.358  4.666  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  421  315  736  369  259  628  387  260  647  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.680  3.719  5.399  1.614  3.655  5.269  1.695  3.618  5.313  
  Dades a maig de 2020