UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere i estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Unitat Responsable Estudi 2018-2019 2019-2020 2020-2021*  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa  31  53  84  36  62  98  42  68  110  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  15  43  58  20  49  69  9  38  47  
  205 ESEIAAT Màster en Disseny i tecnologia tèxtils  -  -  -  -  -  -  10  3  13  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  29  181  210  32  188  220  36  235  271  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  6  53  59  9  43  52  6  53  59  
  Màster en Enginyeria d'Organització   47  131  178  38  99  137  36  107  143  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  3  13  16  3  7  10  4  13  17  
  Màster en Enginyeria Industrial  51  257  308  48  238  286  55  240  295  
  Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera  5  2  7  6  2  8  2  -  2  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  8  26  34  6  19  25  4  22  26  
  Màster en Tecnologia paperera i gràfica  -  -  -  -  -  -  5  6  11  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  22  23  45  44  28  72  77  56  133  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  82  93  175  94  98  192  86  78  164  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  21  21  42  33  33  66  27  30  57  
  Màster en Paisatgisme   33  16  49  39  15  54  31  23  54  
  230 ETSETB Màster en Cybersecurity  -  -  -  -  -  -  2  20  22  
  Màster en Enginyeria de Telecomunicació  38  173  211  25  122  147  21  80  101  
  Master en Enginyeria Electrònica   15  82  97  11  85  96  9  100  109  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  3  3  6  -  -  -  3  1  4  
  Master en Física per a l'enginyeria  -  -  -  3  9  12  3  9  12  
  Màster en Fotònica  6  22  28  8  22  30  9  21  30  
  Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació  -  -  -  16  49  65  19  77  96  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  7  69  76  11  63  74  10  38  48  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  8  24  32  7  20  27  6  20  26  
  Màster en Enginyeria d'Automoció (Pla 2012)  3  69  72  3  38  41  -  13  13  
  Màster en Enginyeria d'automoció (Pla 2019)  -  -  -  1  29  30  1  43  44  
  Màster en Enginyeria de l'energia  44  119  163  33  107  140  23  81  104  
  Màster en Enginyeria d'Organització   16  40  56  13  32  45  9  25  34  
  Màster en Enginyeria Industrial  191  651  842  191  655  846  163  649  812  
  Màster en Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering   2  26  28  2  20  22  2  13  15  
  Màster en Neuroenginyeria i rehabilitació  -  -  -  -  -  -  18  5  23  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  4  2  6  3  3  6  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  32  29  61  30  36  66  26  33  59  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  80  146  226  54  129  183  43  132  175  
  Màster en Enginyeria del Terreny  24  41  65  17  32  49  12  24  36  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  21  92  113  25  80  105  23  63  86  
  Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management (Pla 2019)  -  -  -  -  -  -  10  18  28  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  2  13  15  1  -  1  -  -  -  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  2    2  -  -  -  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  6  13  19  7  8  15  3  7  10  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  4  29  33  2  41  43  2  46  48  
  Master in Urban Mobility  -  -  -  -  -  -  4  6  10  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  5  47  52  6  37  43  7  39  46  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  13  23  36  21  45  66  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  52  95  147  60  96  156  70  99  169  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  28  136  164  19  147  166  16  136  152  
  Màster en Intel·ligència Artificial  18  63  81  25  62  87  25  59  84  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  5  57  62  9  58  67  9  51  60  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  1  10  11  1  15  16  2  14  16  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  2  27  29  10  34  44  8  32  40  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  45  57  102  74  80  154  81  79  160  
  Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  14  12  26  10  11  21  8  2  10  
  295 EEBE Màster en Ciència i enginyeria avançada de materials  -  -    10  8  18  11  14  25  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials  12  20  32  9  10  19  1  1  2  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  -  -    3  13  16  6  28  34  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2012)  23  34  57  11  19  30  4  4  8  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2019)  -  -  -  6  21  27  18  34  52  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  16  21  37  9  22  31  8  16  24  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  3  35  38  7  39  46  8  25  33  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  3  9  12  1  7  8  2  10  12  
  Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial / Master in Aerospace Science and Technology  5  23  28  5  18  23  4  13  17  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  21  29  50  21  31  52  18  24  42  
  Màster en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació  -  -  -  -  -  -  6  5  11  
  Màster en Gestió de l'edificació  23  29  52  21  28  49  22  31  53  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  17  29  46  25  15  40  28  24  52  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  12  26  38  11  22  33  4  13  17  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  6  3  9  15  8  23  8  17  25  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  7  31  38  5  33  38  3  25  28  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  43  8  51  33  14  47  38  7  45  
  390 EEABB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  8  6  14  10  3  13  8  4  12  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  16  11  27  20  16  36  19  19  38  
  TOTAL    1.259  3.396  4.655  1.328  3.373  4.701  1.293  3.321  4.614  
  % GLOBAL ESTUDIS 27,05% 72,95%   28,25% 71,75%   28,02% 71,98%    
                       
                       
                     
                       
Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2018-2019 2019-2020 2020-2021*  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  18  24  42  8  10  18  11  15  26  
  Màster en Direcció de màrqueting  9  4  13  9  6  15  11  12  23  
  802 EAE Màster en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  126  151  277  114  126  240  82  90  172  
  Màster en Direcció de màrqueting/Marketing Management  205  87  292  188  87  275  93  61  154  
  Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent  70  30  100  62  24  86  37  13  50  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  428  296  724  381  253  634  234  191  425  
  % GLOBAL ESTUDIS 59,12% 40,88%   60,09% 39,91%   55,06% 44,94%    
                         
         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.259  3.396  4.655  1.328  3.373  4.701  1.293  3.321  4.614  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  428  296  724  381  253  634  234  191  425  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.687  3.692  5.379  1.709  3.626  5.335  1.527  3.512  5.039  
  % GLOBAL ESTUDIS UPC 31,36% 68,64%   32,03% 67,97%   30,30% 69,70%    
  * Dades a març de 2021