UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.3 Estudiantat matriculat total en estudis de màsters universitaris per gènere, estudi i edat

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris distribuïts per per estudi, gènere i edat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  8  33  41  8  39  47  6  34  40  
  Master en Estadística i Investigació Operativa  42  45  87  40  52  92  38  46  84  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria d'Organització   56  130  186  53  135  188  44  124  168  
  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  6  58  64  10  67  77  7  47  54  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  8  6  14  5  3  8  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Industrial  43  183  226  56  273  329  49  246  295  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  19  107  126  25  150  175  22  144  166  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  6  6  -  10  10  
  Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  9  10  19  8  21  29  
  Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica   -  -  -  5  3  8  7  3  10  
  210 ETSAB Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  28  26  54  11  10  21  -  1  1  
  Màster en Urbanisme  30  22  52  29  20  49  -  1  1  
  Màster en Arquitectura  27  17  44  32  20  52  28  20  48  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  64  55  119  98  107  205  95  105  200  
  Màster en Paisatgisme   29  8  37  35  14  49  26  20  46  
  Màster en Gestió i Valoració Urbana  5  3  8  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  5  4  9  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  10  9  19  -  -  -  -  -  -  
  230 ETSETB European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  3  4  3  3  6  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  16  101  117  32  125  157  27  113  140  
  Master en Enginyeria Electrònica   5  60  65  5  71  76  10  66  76  
  Màster en Fotònica  9  22  31  6  21  27  8  17  25  
  European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT  1  5  6  -  1  1  -  -  -  
  Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster en Enginyeria d'Automoció  -  79  79  1  78  79  -  44  44  
  Màster en Automàtica i Robòtica  4  65  69  8  60  68  6  50  56  
  Màster en Enginyeria d'Organització   24  67  91  26  65  91  12  32  44  
  Màster en Enginyeria Nuclear  3  29  32  4  30  34  3  16  19  
  Màster en Enginyeria de l'energia  -  -  -  38  141  179  31  108  139  
  Màster en Enginyeria Industrial  128  405  533  191  581  772  143  498  641  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  18  23  41  20  34  54  12  27  39  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  7  4  11  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  6  24  30  1  2  3  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Química  31  45  76  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Logística, Transport i Mobilitat  1  5  6  3  4  7  -  -  -  
  Màster en Polímers i Biopolímers  -   -   -   1  -  1  -  -  -   
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  23  20  43  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Sistemes Energètics Sostenibles  2  2  4  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)  3  7  10  2  3  5  6  5  11  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  65  196  261  70  213  283  76  178  254  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  5  30  35  6  37  43  1  26  27  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  2  4  6  2  5  7    3  3  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  3  13  16  4  9  13  1  14  15  
  Màster en Enginyeria Ambiental  28  29  57  30  21  51  27  17  44  
  Màster en Enginyeria del Terreny  9  12  21  11  38  49  20  39  59  
  Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció  24  53  77  28  57  85  22  76  98  
  Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  8  7  15  9  12  21  -  -  -  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC)  2  7  9  16  15  31  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Civil  -  8  8  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  -  -  -  1  -  1  1  -  1  
  Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  2  1  3  1  2  3  -  -  -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  6  32  38  10  36  46  6  33  39  
  Màster en Inovació i Reserca en Informàtica (MIRI)  13  108  121  20  107  127  25  108  133  
  Màster en Intel·ligència Artificial  7  58  65  11  68  79  18  67  85  
  Màster Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial (IT4BI)  5  2  7  6  3  9  2  1  3  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  35  71  106  33  66  99  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  2  3  5  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Computació distribuÏda  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  280 FNB Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  4  21  25  1  16  17  2  12  14  
  Màster en Enginyeria Marina  1  13  14  5  22  27  -  9  9  
  290 ETSAV Màster en Intervenció Sostenible del Medi Construït  12  16  28  19  11  30  13  7  20  
  Màster en Arquitectura  14  13  27  55  50  105  39  42  81  
  295 EEBE (**) Enginyeria química   -  -  -  29  46  75  25  38  63  
  Ciència i enginyeria de materials  -  -  -  7  22  29  9  18  27  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  7  6  13  10  5  15  
  300 EETAC Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  5  16  21  6  30  36  4  29  33  
  Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM  6  38  44  11  56  67  6  33  39  
  310 EPSEB Màster en Edificació  50  53  103  49  68  117  47  66  113  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  -  -  -  27  32  59  18  29  47  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  9  31  40  5  28  33  7  24  31  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  9  10  19  14  9  23  12  4  16  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  4  36  40  3  32  35  5  24  29  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  30  9  39  27  12  39  34  8  42  
  390 ESAB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  6  2  8  9  7  16  9  5  14  
  410 ICE Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia.   34  57  91  -  -  -  -  -  -  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials.    
  480 IS.UPC Màster en Sostenibilitat  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  21  21  42  22  24  46  11  15  26  
  708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  11  18  29  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL    1.061  2.593  3.654  1.311  3.293  4.604  1.074  2.797  3.871  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT        
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
                       
         
           
Centres Adscrits                      
                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  3  9  12  7  13  20  23  24  47  
  Màster en Direcció de màrqueting  -  -  -  4  7  11  10  6  16  
  802 EAE Direcció de màrqueting/Marketing Management  136  74  210  227  115  342  87  63  150  
  Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  81  79  160  137  127  264  55  77  132  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  -  -  -  107  36  143  65  22  87  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  27  116  143  -  -  -  -  -  -  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  6  18  24  10  10  20  5  13  18  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  253  296  549  492  308  800  245  205  450  
                         
                         
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.061  2.593  3.654  1.311  3.293  4.604  1.074  2.797  3.871  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  253  296  549  492  308  800  245  205  450  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.314  2.889  4.203  1.803  3.601  5.404  1.319  3.002  4.321  
  Dades a desembre 2017