UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2021-2022

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
 
REVISIONS MÈDIQUES VISITES MÈDIQUES
         
         
               
               
                               
           
           
         
             
             
ACCIDENTS LABORALS COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
           
   
         
       
         
     
 
   
  Dades 01/07/21 - 30/06/22