UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2020-2021

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
 
REVISIONS MÈDIQUES VISITES MÈDIQUES
  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Revisions mèdiques inicials 144 116 112 189 222 122 53 22 10 2012-13 2013-14 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Revisions mèdiques periòdiques 1225 1197 980 920 975 960 ## ## ## visita per reincorporació per llarga absència 14 16 12 22 47 23 33 22 #
Total revisions mèdiques 1482 1369 1313 1092 1109 1082 ## visita per protecció de la maternitat 7 2 5 4 4 5 12 8
                visita per protecció de la lactància 0 2 0 1 2 2 6 5  
visita per motius de salut 27 32 33 36 39 27 25 14
Total visites 18 48 52 50 92 57 76 49
         
             
             
ACCIDENTS LABORALS COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Accidents laborals 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Propi del lloc de treball 3 9 13 6 11 8 11 2 4
No propi del lloc de treball 3 1 2 2 0 0 0 2 1   2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
In mission 0 1 0 5 0 0 0 0 0 Projectes de recerca
(personal UPC en empreses externes)
37 27 43 49 81 54
In itinere 16 19 24 17 15 20 15 12 4 Projectes de recerca (personal extern en UPC) 2 6 8 9 16 9
Contractació de serveis a empreses externes 4 57 95 34 27 38
 
  COMUNICACIONS PERSONES ESPECIALMENT VULNERABLES*    
  Comunicacions 01/07/20 - 30/06/21 Comunicacions des inici pandèmia  
  PDI 130   PDI 270    
  PAS 117   PAS 328    
  Total 247   Total 598    
   
  *Cap PDI ni PAS s'ha valorat com a personal especialment sensible a la COVID-19 des de  
  l'inici de la pandèmia.          
   
  Dades 01/07/20 - 30/06/21