UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.11 Titulacions Interuniversitàries de Màster

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021

                                                 
  CENTRE Estudis de màster Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21  
  200 Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques UAB 87 94 123 149 140 4.776 5.312 6944 8.138 7.442 80 89 116 136 124 78 86 113 126 122  
  230 Master's degree in Computer Vision (semipresencial) UAB 37 44 43 45 44 1.596 1.908 1602 1.632 1.908 27 32 27 27 32 19 28 20 21 24  
  Master's degree in Wireless Communications (WICOM) UPF 7 13 2     360 467 120     6 8 2     1 11 2      
  270 Màster en Lògica pura i aplicada UB 11 9 14 9 6 599 290 750 317 255 10 5 12 5 4 0 7 1 6 1  
  Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica UB 11 14 18 14 19 660 717 921 659 999 11 12 15 11 17 11 8 13 5 15  
  240 Màster en Enginyeria biomèdica UB 76 73 79 88 83 3.373 3.289 3.453 3.606 3.166 56 55 57 60 53 46 60 38 27 43  
  250 Màster en Oceanografia i gestió del medi marí UB 43 54 52 49 52 1.914 2.511 2.400 2.001 2.358 32 42 40 33 39 27 37 26 7 39  
  390 Màster en Aqüicultura UB 13 14 8 13 7 780 840 480 720 420 13 14 8 12 7 13 16 8 1 5  
  No assignat Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania UB 130 153 170 168 186 4.715 5.410 5.715 5.850 6.085 79 90 95 98 101 32 44 52 27 45  
  Dades a març 2022