UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.11 Titulacions Interuniversitàries de Màster

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021-2022

  CENTRE Estudis de màster Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22  
  200 Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques (Pla 2013) UAB 87 94 123 149 140 129 4776 5312 6944 8138 7442 6792 80 89 116 136 124 113 78 86 113 126 122 106  
  230 Master's degree in Computer Vision (semipresencial) UAB 37 44 43 45 44 40 1596 1908 1602 1632 1908 1620 27 32 27 27 32 27 19 28 20 21 24 24  
  Master's degree in Wireless Communications (WICOM) UPF 7 13 2       360 467 120       6 8 2       1 11 2        
  Master's degree inquamtun Science and Technology UB           31           1860           31           28  
  240 Màster en Enginyeria biomèdica UB 76 73 79 88 83 77 3373 3289 3453 3606 3166 3000 56 55 57 60 53 50 46 60 38 27 43 45  
  250 Màster en Oceanografia i gestió del medi marí UB 43 54 52 49 52 54 1914 2511 2400 2001 2358 2358 32 42 40 33 39 39 27 37 26 7 39 32  
  270 Màster en Lògica pura i aplicada UB 11 9 14 9 6 4 599 290 750 317 255 131 10 5 12 5 4 2 0 7 1 6 1 2  
  Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica UB 11 14 18 14 19 19 660 717 921 659 999 855 11 12 15 11 17 14 11 8 13 5 15 15  
  390 Màster en Aqüicultura UB 13 14 8 13 7 12 780 840 480 720 420 660 13 14 8 12 7 11 13 16 8 1 5 12  
  Màster en Enginyeria Agronòmica UdL       31 44 55       1200 1860 3000       20 31 50       12 13 16  
  No assignat Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania UB 130 153 170 168 186 190 4715 5410 5715 5850 6085 5780 79 90 95 98 101 96 32 44 52 27 45 43  
  Dades a gener 2023