UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.7 Resultats acadèmics dels màsters universitaris

Descripció: Resultats acadèmics dels màsters universitaris per estudis
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2012-2013

                         
  Unitat Responsable Estudi 2010-2011 2011-2012 2012-2013  
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats  
  183 UTGAB Gestió i Valoració Urbana 84% 100% 34,4 93% 100% 36,7 91% 100% 44,5  
  Paisatgisme 89% 97% 40,6 94% 97% 46,1 96% 98% 48,5  
  Tecnologia a l'Arquitectura 91% 99% 42,3 93% 98% 41,2 93% 98% 44,9  
  Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 96% 99% 41,5 97% 100% 38,9 97% 97% 41,0  
  Urbanisme 88% 99% 35,0 88% 100% 34,6 91% 99% 33,8  
  Teoria i Història de l'Arquitectura 97% 100% 33,9 93% 99% 32,9 89% 100% 32,5  
  Arquitectura, Energia i Medi Ambient 99% 100% 59,4 99% 100% 58,3 96% 100% 55,7  
  200 FME Matemàtica Aplicada 100% 100% 31,3 100% 100% 30,0 - - -  
  Enginyeria Matemàtica 97% 100% 22,2 100% 100% 30,0 - - -  
  Estadística i Investigació Operativa 87% 97% 29,2 87% 96% 34,0 87% 97% 35,0  
  Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 91% 100% 41,3 89% 97% 40,2 86% 95% 31,6  
  220 ETSEIAT Enginyeria d'Organització - - - 78% 88% 49,6 89% 95% 43,9  
  Enginyeria d'Organització (modalitat - anglès) - - - - - - 93% 95% 52,5  
  Enginyeria d'Organització (modalitat - semipresencial) - - - - - - 89% 94% 34,3  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial - - - - - - 83% 91% 39,7  
  230 ETSETB Enginyeria Electrònica 77% 91% 24,2 83% 89% 27,4 81% 88% 31,5  
  Master of Science in Information and Communication Technologies 88% 91% 45,2 88% 94% 35,0 87% 92% 46,0  
  Recerca en Teconlogies de la Informació i la Comunicació 83% 89% 29,6 91% 96% 35,4 97% 97% 36,8  
  Enginyeria Telemàtica 71% 85% 38,6 80% 88% 36,2 86% 91% 37,0  
  Fotònica 100% 100% 27,5 90% 98% 47,7 - - -  
  Fotònica (2009) - - - - - - 97% 100% 48,6  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica 78% 95% 33,2 73% 91% 33,6 84% 93% 29,5  
  Logística, Transport i Mobilitat 82% 95% 40,7 88% 97% 43,2 87% 98% 43,5  
  Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering 53% 71% 53,9 - - - 100% 100% 30,7  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering 100% 100% 52,8 - - - 55% 93% 56,2  
  Polímers i Biopolímers 97% 99% 27,6 91% 98% 38,7 100% 100% 28,6  
  Enginyeria Biotecnològica 95% 97% 37,2 91% 99% 41,0 99% 99% 35,5  
  Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals 94% 100% 51,7 97% 98% 44,4 98% 100% 41,5  
  Ciència i Enginyeria de Materials 83% 93% 38,2 70% 85% 38,4 92% 95% 43,3  
  Recerca en Enginyeria de Processos Químics 84% 100% 37,5 100% 100% 36,7 100% 100% 15,0  
  Enginyeria d'Automoció - - - - - - 86% 90% 60,7  
  Enginyeria Química - - - - - - 75% 87% 45,6  
  Enginyeria d'Organització - - - - - - 86% 91% 53,0  
  Enginyeria Nuclear - - - - - - 95% 97% 44,5  
  250 ETSECCPB Enginyeria Ambiental 94% 97% 54,3 98% 99% 53,4 96% 100% 53,6  
  Enginyeria Estructural i de la Construcció 87% 94% 38,9 88% 98% 39,9 92% 97% 39,6  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2009) 87% 96% 44,3 81% 87% 41,5 100% 100% 33,6  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management 100% 100% 32,9 - - - 100% 100% 18,7  
  Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima 100% 100% 41,3 - - - 100% 100% 30,0  
  Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) 85% 100% 32,3 - - - 98% 98% 34,3  
  Computational Mechanics 97% 100% 24,5 - - - 98% 100% 26,0  
  Enginyeria Civil 83% 95% 37,1 90% 97% 34,2 92% 98% 39,8  
  Recursos Hídrics 48% 80% 32,9 85% 99% 34,4 100% 100% 41,7  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - - - - - - 100% 100% 60,0  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria (2012) - - - - - - 89% 94% 45,0  
  270 FIB Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 79% 98% 38,9 89% 96% 39,5 90% 94% 39,5  
  Tecnologies de la Informació 71% 83% 47,8 83% 88% 43,8 94% 97% 41,2  
  Intel·ligència Artificial 83% 93% 38,7 78% 92% 42,3 77% 97% 34,8  
  Computació 82% 93% 38,9 82% 95% 36,7 88% 96% 39,1  
  Enginyeria Informàtica - - - - - - 91% 95% 44,8  
  Innovació i Recerca en Informàtica - - - - - - 87% 92% 46,3  
  Intel·ligència Artificial (2012) - - - - - - 91% 95% 47,8  
  300 EETAC Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 83% 93% 33,6 79% 94% 32,4 91% 96% 34,3  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial 19% 89% 21,5 100% 100% 24,2 85% 95% 42,0  
  310 EPSEB Edificació 96% 99% 36,1 81% 99% 37,4 95% 99% 38,2  
  320 EET Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica 91% 100% 52,4 95% 99% 46,9 93% 100% 50,0  
  Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos - - - - - - 95% 95% 44,8  
  330 EPSEM Enginyeria de Recursos Naturals 97% 99% 31,5 94% 99% 29,5 98% 100% 23,8  
  340 EPSEVG Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial - - - - - - 91% 91% 30,8  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió (2007) 95% 99% 42,9 94% 98% 41,4 94% 100% 38,5  
  Optometria i Ciències de la Visió (2012) - - - - - - 100% 100% 48,0  
  390 ESAB Sistemes Agrícoles Periurbans 94% 98% 24,7 98% 100% 24,0 93% 100% 23,3  
  Agricultura per al Desenvolupament 92% 100% 31,0 95% 100% 21,9 100% 100% 15,0  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques 100% 100% 45,2 96% 100% 52,6 97% 99% 51,5  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia 97% 99% 47,2 94% 100% 52,2 97% 99% 46,1  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials 98% 99% 49,6 98% 100% 44,3 100% 100% 49,8  
  480 IS.UPC Sostenibilitat 95% 100% 42,5 97% 100% 50,5 97% 99% 50,8  
  Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació             100% 100% 50,0  
  708 ETCG Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica 78% 94% 38,1 80% 98% 49,6 92% 96% 48,7  
  720 FA Física Computacional i Aplicada 91% 98% 41,1 90% 99% 21,1 100% 100% 36,7  
  820 EUETIB Enginyeria en Energia 92% 97% 35,8 90% 97% 25,8 96% 98% 29,0  
  860 EEI Enginyeria del Cuir 100% 100% 58,4 96% 100% 52,6 94% 100% 27,6