UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.7 Resultats acadèmics dels màsters universitaris

Descripció: Resultats acadèmics dels màsters universitaris per estudis
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                         
  Unitat Responsable Estudi 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats  
  200 FME Estadística i Investigació Operativa  95,78% 97,72% 38,21 89,68% 95,48% 39,22 87,68% 94,28% 40,27  
  Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 84,93% 97,56% 38,35 94,12% 97,63% 39,59 97,01% 99,74% 43,68  
  205 ESEIAAT Enginyeria Aeronàutica 94,25% 98,50% 46,66 98,79% 99,55% 48,03 98,16% 99,58% 49,59  
  Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 95,42% 97,56% 34,07 90,73% 95,01% 33,81 92,70% 96,49% 34,25  
  Enginyeria d'Organització 89,19% 94,89% 30,31 91,91% 96,06% 31,02 94,09% 96,62% 32,34  
  Enginyeria Espacial i Aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering 92,38% 98,59% 46,46 97,42% 99,53% 41,19 84,43% 93,90% 45,60  
  Enginyeria Industrial 92,00% 95,91% 43,55 91,20% 94,32% 41,77 94,24% 96,33% 44,01  
  Enginyeria Tèxtil i Paperera 85,33% 98,46% 37,50 100,00% 100,00% 47,86 100,00% 100,00% 27,50  
  Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria / Master in Technology and Engineering Management 98,11% 98,58% 48,18 97,52% 100,00% 44,56 91,67% 98,37% 39,60  
  210 ETSAB Arquitectura 93,34% 96,64% 56,65 89,70% 95,41% 57,18 90,52% 99,11% 59,81  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 93,38% 99,21% 50,00 91,19% 99,55% 48,66 92,06% 99,82% 48,20  
  Estudis Avançats en Disseny-Barcelona 97,32% 100,00% 53,39 92,62% 99,74% 50,00 92,70% 96,77% 53,94  
  Paisatgisme 93,60% 99,28% 51,03 89,78% 99,43% 51,52 96,79% 99,09% 48,15  
  Tecnologia a l'arquitectura 100,00% 100,00% 9,00 - - -        
  Urbanisme 90,91% 100,00% 30,00 - - -        
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació 89,80% 93,39% 45,94 92,86% 95,96% 45,45 92,22% 96,71% 47,73  
  Enginyeria Electrònica 82,27% 88,60% 37,73 84,12% 89,80% 39,92 88,39% 92,86% 40,59  
  Física per a l'enginyeria - - - - - - 94,97% 99,25% 58,04  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 90,13% 100,00% 30,40 100,00% 100,00% 20,33        
  Fotònica  94,18% 97,83% 53,64 92,47% 97,73% 53,11 93,81% 99,42% 48,50  
  Tecnologies avançades de telecomunicació - - - - - - 95,50% 97,42% 36,56  
  240 ETSEIB Automàtica i Robòtica 92,37% 98,02% 42,80 91,94% 97,16% 42,59 92,80% 95,60% 42,22  
  Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat 88,77% 95,16% 46,53 92,58% 95,94% 44,66 91,90% 99,17% 48,04  
  Enginyeria d'Automoció (Pla 2012) 93,49% 96,77% 43,64 95,78% 99,68% 40,96 95,42% 99,69% 37,54  
  Enginyeria d'Automoció (Pla 2019) - - - - - - 96,77% 98,76% 49,50  
  Enginyeria de l'Energia 95,47% 99,08% 49,73 95,60% 98,93% 48,22 95,62% 99,37% 49,28  
  Enginyeria d'Organització 89,80% 98,90% 34,38 94,01% 97,50% 32,22 94,19% 97,01% 36,73  
  Enginyeria Industrial 91,64% 96,04% 43,71 94,25% 96,79% 42,02 95,42% 97,72% 41,81  
  Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering  98,32% 99,35% 34,74 97,94% 97,94% 35,50 96,05% 99,01% 35,66  
  250 ETSECCPB Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) - - - 100,00% 100,00% 21,00 100,00% 100,00% 21,00  
  Enginyeria Ambiental  95,10% 97,39% 49,98 96,98% 99,19% 51,49 95,74% 98,74% 49,74  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports 90,50% 98,63% 48,07 91,82% 97,34% 51,42 92,36% 96,99% 47,61  
  Enginyeria del Terreny 96,17% 99,21% 50,23 98,37% 99,51% 47,23 90,87% 99,50% 44,69  
  Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 100,00% 100,00% 30,00 - - -        
  Enginyeria Estructural i de la Construcció 91,15% 97,63% 43,85 94,97% 97,75% 45,97 90,01% 97,94% 41,56  
  Enginyeria Geològica i de Mines 100,00% 100,00% 36,67 - - -        
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics 100,00% 100,00% 39,13 100,00% 100,00% 12,00        
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) 100,00% 100,00% 18,60 100,00% 100,00% 15,00        
  European Master in Hydroinformatics and Water Management 100,00% 100,00% 21,82 100,00% 100,00% 25,89 100,00% 100,00% 19,20  
  Mètodes Numèrics en Enginyeria 76,79% 95,79% 42,32 75,25% 97,44% 45,91 82,43% 96,37% 45,00  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 79,92% 92,86% 35,44 84,45% 93,14% 42,66 87,05% 94,25% 37,43  
  Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA 96,58% 96,79% 31,20 97,99% 97,99% 24,89 100,00% 100,00% 12,70  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 96,24% 98,65% 49,28 96,48% 98,71% 48,63 98,11% 99,26% 43,72  
  Innovació i Investigació en Informàtica (MIRI) 91,67% 96,63% 47,22 92,43% 97,04% 47,96 88,78% 95,04% 44,29  
  Intel·ligència Artificial  88,40% 96,14% 37,70 95,11% 98,73% 41,51 92,04% 99,08% 40,31  
  280 FNB Enginyeria naval i oceànica 91,43% 96,36% 47,70 91,69% 95,66% 49,98 92,85% 96,67% 41,56  
  Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla2014) 100,00% 100,00% 15,50 100,00% 100,00% 19,50        
  Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016) 85,97% 95,00% 27,63 76,87% 90,23% 37,56 86,35% 93,10% 43,97  
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2014) 100,00% 100,00% 14,33 71,43% 100,00% 42,00        
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) 100,00% 100,00% 23,17 95,46% 98,91% 51,09 96,18% 98,89% 42,28  
  290 ETSAV Arquitectura 97,16% 98,25% 43,98 90,48% 94,79% 45,33 95,63% 97,99% 43,07  
  Intervenció Sostenible en el Medi Construït 97,47% 100,00% 56,43 99,00% 100,00% 57,69 100,00% 100,00% 57,14  
  295 EEBE Ciència i Enginyeria Avançada de Materials - - - - - - 94,24% 96,32% 46,33  
  Ciència i Enginyeria de Materials 82,30% 90,75% 46,00 89,73% 92,84% 46,08 94,37% 100,00% 53,29  
  Enginyeria interdisciplinària i innovadora - - - - - - 97,93% 98,61% 54,38  
  Enginyeria Química  (Pla 2012) 90,93% 96,75% 45,40 90,99% 96,80% 42,05 91,94% 96,51% 37,62  
  Enginyeria Química  (Pla 2019) - - - - - - 99,24% 99,24% 58,22  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 97,42% 98,37% 37,24 96,12% 96,60% 27,53 95,65% 99,40% 33,77  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 90,52% 95,71% 36,07 90,79% 93,92% 30,87 93,61% 97,10% 32,67  
  Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) 87,50% 97,27% 56,31 93,42% 99,16% 47,50 90,51% 100,00% 51,38  
  Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015) 90,33% 97,48% 40,54 90,78% 96,39% 36,79 95,65% 95,65% 35,00  
  Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) 100,00% 100,00% 18,00 - - -        
  310 EPSEB Construcció Avançada en l'Edificació 94,41% 97,85% 39,59 98,02% 100,00% 45,50 95,81% 99,54% 43,65  
  Gestió de l'Edificació 97,46% 99,53% 40,09 94,37% 99,05% 42,69 96,64% 98,77% 42,55  
  Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 92,61% 98,21% 40,59 93,35% 97,33% 35,63 97,82% 99,74% 39,05  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines 93,58% 96,36% 36,20 94,27% 98,24% 32,63 96,27% 99,04% 32,50  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2009) 100,00% 100,00% 15,00 0,00% 0,00% 15,00 0,00% 0,00% 15,00  
  Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015) 94,17% 100,00% 27,11 76,92% 96,77% 24,38 98,94% 98,94% 42,73  
  340 EPSEVG Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 91,20% 95,47% 46,23 91,36% 97,17% 39,61 93,56% 99,20% 34,74  
  370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió  94,75% 100,00% 35,39 97,72% 100,00% 30,94 97,07% 99,04% 30,54  
  390 EEABB Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos 92,97% 99,17% 42,67 99,12% 99,12% 40,71 92,71% 95,70% 36,92  
  480 IS.UPC Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat 99,43% 100,00% 60,52 99,65% 100,00% 52,41 93,77% 99,71% 51,25  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 96,75% 98,44% 62,28 99,03% 99,03% 61,19 94,51% 98,10% 60,72  
  Direcció de Màrqueting 100,00% 100,00% 60,00 100,00% 100,00% 55,38 96,55% 100,00% 58,00  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses / Bussiness Administration and Management 99,96% 99,96% 59,80 99,76% 99,76% 60,00 98,68% 99,09% 59,77  
  Direcció de Màrqueting / Marketing Management 99,87% 99,95% 59,86 99,74% 99,74% 60,00 98,94% 99,30% 59,80  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent 99,60% 99,60% 60,00 100,00% 100,00% 59,50 99,90% 99,90% 60,00  
  860 EEI Enginyeria del Cuir  94,15% 97,76% 51,32 - - - - - -  
  Dades actualitzades a setembre de 2021