UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                 
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
ESAB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
Total  
  Alt Camp  4  4    10  5  3  6  4  1  1  4  1  2  10    2  57      4  4  61  
  Alt Empordà  9  15  14  15  10  8  15  16  3  21  4    7  4  7  3  151    5  1  6  157  
  Alt Penedès  2  15  18  21  32  6  40  7  6  44  9  9  9  69  2  21  310  2  8  7  17  327  
  Alt Urgell    6  3  2  2  3  3  1  1  8  2  1  3  3  2  1  41    2  4  6  47  
  Alta Ribagorça    4      3          3  2        1    13        -  13  
  Anoia  4  25  25  16  18  8  29  6  8  24  8  6  76  18  5  3  279  3  6  8  17  296  
  Bages  5  57  29  16  14  7  35  4  12  9  13  14  345  4  12  3  579  21  11  16  48  627  
  Baix Camp  6  30  19  24  28  11  25  8  4  21  13  6  4  19  8  8  234  2  5  6  13  247  
  Baix Ebre  3  5  13  7  15  7  13  7  3  16  4  3  1  12  4  5  118  3  5  5  13  131  
  Baix Empordà  1  9  9  9  7  6  14  9  5  23  12  2  1  1  1  5  114  3  1  3  7  121  
  Baix Llobregat  22  181  233  182  202  66  250  60  29  374  302  89  79  277  34  112  2.492  38  72  55  165  2.657  
  Baix Penedès    9  12  3  7  4  9  1  2  15  18  3  1  92  4  7  187  2  3  2  7  194  
  Barcelonès  96  614  720  496  979  280  723  218  176  1.202  336  268  41  273  104  206  6.732  118  284  117  519  7.251  
  Berguedà  3  4  4  7  6    10  3    11  2  2  21  3  4  6  86  2  2    4  90  
  Cerdanya      4  1  2  1  2          1  2  1    2  16    1  2  3  19  
  Conca de Barberà  1  2  2  3  2    2  1    4      1  2  1  2  23  1    2  3  26  
  Garraf  5  13  30  10  25  19  37  16  4  26  42  12  3  208    17  467  5  20  9  34  501  
  Garrigues    1  2  3  1    2      3  3      1    1  17        -  17  
  Garrotxa  1  11  7  7  10  4  9  1    13  6    1  4  4  1  79  3    1  4  83  
  Gironès  10  18  19  24  23  8  15  10  5  19  9  3  3  6    5  177    7  2  9  186  
  Maresme  11  74  102  79  136  53  127  54  23  259  48  36  7  17  11  32  1.069  12  19  16  47  1.116  
  Montsià    7  9  2  5  2  9  9  3  14  2  3  2  4  6  2  79    2  1  3  82  
  Noguera  1  6  3  5  3  3      1  8  2  1  2  2  2  1  40  2  1  1  4  44  
  Osona  6  23  31  26  53  15  45  7  3  62  9  8  41  7  6  7  349  3  6  5  14  363  
  Pallars Jussà    7  2    6        1  6    1    1  1  1  26  1    1  2  28  
  Pallars Sobirà    1  1    1    4    1  3  1      1  1    14        -  14  
  Pla de l'Estany    2  3  1  1    1    3  6  2      1  5    25    1  1  2  27  
  Pla d'Urgell    11  6  3  5  3  3    1  2  1  1      3  2  41    1  2  3  44  
  Priorat  1  2  1  1            1          1  1  8        -  8  
  Ribera d'Ebre    12  1  1  4  2  6  2    9  3  1  3  7  1    52        -  52  
  Ripollès  1  7  10  4  2  3  6      7    1    1  1  3  46    1  2  3  49  
  Segarra  2  2  5  10    1  3  1  1  10  3    6  4  1    49      2  2  51  
  Segrià  5  21  33  26  24  10  12  8  4  24  15  4  6  5  4  2  203  1  10  10  21  224  
  Selva  2  16  19  6  18  7  24  21  3  22  16  3  1  4  3  3  168  4  6  7  17  185  
  Solsonès    8  7  2  6    3  1    11  1  4  12  1      56    1  2  3  59  
  Tarragonès  3  16  25  22  41  14  16  9  5  16  17  4  4  36  7  7  242  1  5  5  11  253  
  Terra Alta  1    3  2  1    1  3    2  1    4  1  1  3  23      2  2  25  
  Urgell    17  6  6  9    3  1    10  1  1  2  5  1  1  63  1  2  1  4  67  
  Val d'Aran    3  2  1  2  2  1    1  5  1  1  1        20      1  1  21  
  Vallès Occidental  27  1.198  103  126  148  63  167  59  279  129  51  68  62  27  79  50  2.636  431  44  156  631  3.267  
  Vallès Oriental  13  190  80  61  83  42  83  24  41  184  37  33  15  24  10  28  948  21  16  19  56  1.004  
  Sense Informació  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2    2  2  
  Total  245  2.646  1.615  1.240  1.939  661  1.753  571  629  2.627  1.000  590  768  1.155  337  553  18.329  680  549  478  1.707  20.036  
  Dades a desembre de 2018