UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                   
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
ESAB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
860
EEI
Total  
  Alt Camp  3  5  1  10  7  2  4  3  1  5  3  1  2  8  -  1  56  -  1  -  -  1  57  
  Alt Empordà  8  15  16  16  10  7  11  16  1  21  4  3  1  4  9  6  148  -  -  5  1  6  154  
  Alt Penedès  3  14  17  23  37  4  40  4  5  46  9  14  3  76  2  24  321  -  4  1  1  6  327  
  Alt Urgell  -  4  4  4  4  5  4  1  -  9  2  1  1  3  2  1  45  2  5  6  11  24  69  
  Alta Ribagorça  -  4    1  2  -  -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  12  -  3  3  3  9  21  
  Anoia  2  25  24  20  19  6  27  6  9  25  6  11  53  17  4  4  258  3  4  7  74  88  346  
  Bages  4  62  28  16  16  6  44  6  11  13  11  16  347  8  11  5  604  15  3  15  5  38  642  
  Baix Camp  6  28  20  21  34  12  20  5  3  21  13  9  2  16  12  4  226  1  1  5  1  8  234  
  Baix Ebre  3  5  11  6  17  6  12  6  4  20  2  6  1  12  4  5  120  1  4  3  -  8  128  
  Baix Empordà  1  12  7  9  8  6  12  10  5  21  11  1  1  2  3  7  116  1  2  5    8  124  
  Baix Llobregat  20  176  220  177  187  74  240  54  24  418  315  115  61  269  34  123  2.507  22  53  45  21  141  2.648  
  Baix Penedès  -  9  12  8  6  2  7  2  2  14  17  7  2  98  5  5  196  2  2  2  -  6  202  
  Barcelonès  86  651  717  544  999  260  678  243  175  1.140  347  296  34  294  101  228  6.793  73  205  108  14  400  7.193  
  Berguedà  3  5  6  9  6  -  8  3  -  11  4  1  19  2  3  9  89  1  1  -  -  2  91  
  Cerdanya  -  2  4  1  2  -  2  -  -  4  -  -  1  -  -  1  17  -  1  2  -  3  20  
  Conca de Barberà  1  2  1  4  4  -  2  -  -  7    1  1  2  1  1  27  2  -  2  -  4  31  
  Garraf  5  11  32  17  25  16  32  11  4  32  42  13  1  209  1  21  472  4  13  7  -  24  496  
  Garrigues  -  -  4  2  2  -  2  -  -  2  1  -  -  1  -  -  14  -  -  1  -  1  15  
  Garrotxa  -  9  8  8  11  2  10  -  -  11  7  -  -  6  4  3  79  3  -  2  -  5  84  
  Gironès  13  22  20  28  33  7  17  2  3  22  4  2  3  3  3  6  188  -  5  1  -  6  194  
  Maresme  10  88  95  81  130  44  130  54  22  233  42  33  6  23  13  33  1.037  7  11  13  2  33  1.070  
  Montsià  -  5  10  5  9  1  7  8  3  16  1  3  2  7  4  2  83  -  -  2  -  2  85  
  Noguera  1  4  1  5  5  2  1  -  1  9  3  1  2  1  1  2  39  -  3  1  -  4  43  
  Osona  5  28  33  30  56  19  45  9  4  65  9  7  33  6  6  8  363  3  4  4  1  12  375  
  Pallars Jussà  -  7  3  -  4  1  1  -  -  8    1  1  1  1  1  29  -  1  -  -  1  30  
  Pallars Sobirà  -  2  -  1  1  1  3  -  1  4  1  -  -  -  -  -  14  -  1  2  -  3  17  
  Pla de l'Estany  1  3  3  1  1  -  3  -  3  6  1  -  -  1  4  -  27  -  -  2  -  2  29  
  Pla d'Urgell  -  10  6  3  6  3  3  1  1  4  3  1  -  -  1  2  44  2  1  1  -  4  48  
  Priorat  1  1  1  1  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  1  -  7  -  -  2  2  4  11  
  Ribera d'Ebre  -  7  2  1  1  -  6  2  -  7  2  1  2  7  1  -  39  2  5  8  2  17  56  
  Ripollès  -  7  9  3  4  4  7  1  -  8  -  1  -  1  1  3  49  1  4  7  -  12  61  
  Segarra  2  7  3  7  -  2  3  1  1  15  3  -  5  2  1  1  53  -  1  2  1  4  57  
  Segrià  5  19  34  26  31  10  12  7  4  20  13  3  1  6  5  -  196  1  3  4  1  9  205  
  Selva  3  18  17  9  15  9  23  18  2  21  13  4  2  4  3  5  166  -  1  2  -  3  169  
  Solsonès  1  6  5  2  4  1  3      12  1  4  12  1  -  1  53  -  2  1  2  5  58  
  Tarragonès  2  16  29  21  40  18  12  12  4  13  13  7  2  36  6  4  235  -  -  2  1  3  238  
  Terra Alta  1  -  3  4  2  -  -  3  -  3  2  -  3  1  -  3  25  271  42  144  3  460  485  
  Urgell    12  4  9  8  -  2  1    15  1  3  1  3  1  -  60  12  9  22  5  48  108  
  Val d'Aran  -  3  2  -  3  2  1  -  -  5  2  1  1  -  -  -  20  -  -  -  -  -  20  
  Vallès Occidental  19  1.255  89  114  143  55  150  52  277  123  45  82  62  30  75  49  2.620  -  -  -  -  -  2.620  
  Vallès Oriental  11  204  74  56  76  36  96  19  36  200  28  32  12  21  11  27  939  -  -  -  -  -  939  
  Total  220  2.763  1.575  1.303  1.968  623  1.681  560  606  2.633  983  681  680  1.181  334  595  18.386  429  395  439  151  1.414  19.800  
  Dades a desembre 2017