UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                 
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
EEABB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
Total  
  Alt Camp  3  5  1  6  5  3  7  4    4  5  1  2  8    3  57    1  1  2  59  
  Alt Empordà  4  18  13  8  10  8  12  9  6  19  7  2  7  8  6  2  139  6  2  1  9  148  
  Alt Penedès  5  19  15  20  19  14  42  7  7  25  11  9  16  93  4  20  326  7  8  10  25  351  
  Alt Urgell    14  3  4  3  2        7      3  1  1    38  1  3  1  5  43  
  Alta Ribagorça          2            2        1    5  2      2  7  
  Anoia  5  25  26  16  22  10  41  9  4  25  19  5  68  26  4  8  313  8  4  9  21  334  
  Bages  5  65  27  18  14  11  27  3  5  5  15  6  318  7  8  3  537  26  3  19  48  585  
  Baix Camp  7  28  20  13  30  9  14  10  4  18  21  3  1  19  5  8  210  4  11  4  19  229  
  Baix Ebre  2  8  5  2  8  7  14  5    10  5  4  1  11  1  3  86  5  4  4  13  99  
  Baix Empordà  4  8  10  17  9  9  17  13  1  18  12  5  1    2  4  130  6  3  3  12  142  
  Baix Llobregat  33  191  229  197  233  114  291  43  23  343  337  91  109  313  34  132  2.713  79  106  69  254  2.967  
  Baix Penedès    8  15  3  2  7  11  2  1  4  17  2  1  85  5  6  169  1  2  3  6  175  
  Barcelonès  83  570  527  416  959  318  742  199  158  1.193  303  234  37  253  74  192  6.258  182  236  140  558  6.816  
  Berguedà  2  4  4  4  3    7  1  1  11  2    31  3  4  2  79  1  1  1  3  82  
  Cerdanya    2  3  2  1  4  3      5  2  1  4  4  1  3  35  4  1  1  6  41  
  Conca de Barberà    3  2  3  2  2    1    5  1    3  2    1  25  2  1    3  28  
  Garraf  4  15  33  19  25  15  35  17  3  30  58  12  3  208  3  19  499  6  22  10  38  537  
  Garrigues    4    1  1    2    1  3  4  1  1  1  1    20        -  20  
  Garrotxa  2  5  12  8  8  4  6  3    14  3    2  1  2  1  71  2  1  1  4  75  
  Gironès  9  27  13  16  21  14  26  11  12  16  9  3  1  8  1  6  193  1  5  7  13  206  
  Maresme  10  90  101  60  115  61  138  45  22  310  58  41  11  15  9  38  1.124  30  21  14  65  1.189  
  Montsià    6  8  2  4  3  8  7  3  15  4    3  5  4  1  73      1  1  74  
  Noguera    8  6  4  5  3  2    2  4  5    4  1  2    46  4    1  5  51  
  Osona  5  25  39  9  52  17  37  4  9  60  18  7  46  10  6  12  356  3  4  5  12  368  
  Pallars Jussà    5  2    5    3      3  3  2      1  1  25  2      2  27  
  Pallars Sobirà    2  1  1  1  1  4    1  1    1  1  1  1    16    1    1  17  
  Pla de l'Estany  2  2  5  2  4    7    1  3  5  1  1  3  2    38  1  1  2  4  42  
  Pla d'Urgell    7  3  5  3  1  3    2  1      1  2  4  1  33    1    1  34  
  Priorat  2  3  1  1  1    2  1    1  1          2  15        -  15  
  Ribera d'Ebre  1  9    2  4  2  2  1    8  1    1  5    1  37  1    1  2  39  
  Ripollès  2  3  9  4  5  4  9      18  3  1  3    1  2  64  1  1  1  3  67  
  Segarra  2  8  4  3  7  2  3      6  2    3  4  1  2  47      1  1  48  
  Segrià  5  35  19  20  20  13  17  6  7  23  21  4  12  11  2  1  216  5  11  9  25  241  
  Selva  1  17  15  3  14  6  16  8  1  29  17  3  5  2  4  5  146  3  4  5  12  158  
  Sense Informació              1  2                  3    4    4  7  
  Solsonès    5  4  2  2  1  2      19  3    11  1      50  1  1    2  52  
  Tarragonès  5  17  15  19  46  21  18  15  4  25  27  2  10  32  1  6  263    4  5  9  272  
  Terra Alta      2  1  1  1  1      2  2    3  1  1  2  17      1  1  18  
  Urgell  1  9  4  6  6  2  4  1  1  11  1    3  8  3    60  1  1  1  3  63  
  Val d'Aran    2  2  1    2  3    1  4      2        17        -  17  
  Vallès Occidental  27  1.226  106  125  144  87  189  63  197  158  61  76  80  36  66  59  2.700  634  40  166  840  3.540  
  Vallès Oriental  15  197  68  50  100  41  104  22  38  190  51  33  14  29  18  25  995  55  14  26  95  1.090  
  Total  246  2.695  1.372  1.093  1.916  819  1.870  512  515  2.646  1.116  550  823  1.217  283  571  18.244  1.084  522  523  2.129  20.373  
  Dades a novembre de 2021