UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                 
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
EEABB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
Total  
  Alt Camp  4  5  1  5  3  3  8  4    4  5  1  2  9    2  56      3  3  59  
  Alt Empordà  6  16  12  6  9  7  13  12  5  15  6  1  7  6  6  2  129  3  3  1  7  136  
  Alt Penedès  5  18  16  24  21  7  36  7  6  26  8  8  13  83  2  24  304  7  10  10  27  331  
  Alt Urgell    13  1  3  4  3  2      4      3  1  1    35  1  4  2  7  42  
  Alta Ribagorça    1      2          1  2        1    7  2      2  9  
  Anoia  5  26  24  20  17  8  32  8  3  24  10  7  69  21  4  5  283  7  6  9  22  305  
  Bages  5  57  24  14  16  9  26  4  7  11  14  10  344  5  9  4  559  21  7  12  40  599  
  Baix Camp  7  33  22  17  26  10  16  9  4  18  17  2  3  14  7  7  212  6  8  6  20  232  
  Baix Ebre  1  12  9  7  11  6  16  7    11  3  3  2  9  2  3  102  5  2  4  11  113  
  Baix Empordà  3  8  9  11  8  6  16  12  2  11  10  3  1      1  101  3  1  4  8  109  
  Baix Llobregat  28  194  224  177  226  84  279  50  30  339  341  75  99  285  31  120  2.582  66  78  67  211  2.793  
  Baix Penedès    7  13  2  2  5  12  2    5  15  3    76  4  5  151  1  3  3  7  158  
  Barcelonès  92  594  534  447  998  293  710  216  159  1.152  308  210  42  251  85  181  6.272  158  250  133  541  6.813  
  Berguedà  3  2  5  4  4    8    1  11  1    32  2  4  3  80  2  2    4  84  
  Cerdanya      3  3  1  3  2      4    1  2  2  2  3  26  3  1    4  30  
  Conca de Barberà    2  2  4  1  2    1    5      4  1    1  23      1  1  24  
  Garraf  4  13  27  9  27  15  34  16  4  21  54  13  4  212  1  18  472  6  19  7  32  504  
  Garrigues    4  1  1  1    3    1  3  3    1  1  1    20        -  20  
  Garrotxa  1  9  8  6  10  3  7  2    9  3    1  2  2    63  3  1  1  5  68  
  Gironès  7  24  12  17  14  9  21  8  10  17  7  2  1  9  1  6  165    6  3  9  174  
  Maresme  11  83  96  63  124  62  137  45  20  277  57  31  8  14  9  33  1.070  26  19  14  59  1.129  
  Montsià    7  6  3  3  3  7  5  3  13  3  1  3  7  6    70    1  1  2  72  
  Noguera    7  4  6  6  2  3    1  6  4    3    1  1  44  3    1  4  48  
  Osona  7  18  32  16  59  14  43  3  11  53  16  8  45  10  6  10  351  1  3  4  8  359  
  Pallars Jussà    5  1    5    1      2    1        1  16  2    1  3  19  
  Pallars Sobirà    1  2  1  1  1  3    1  2      1  1  1    15        -  15  
  Pla de l'Estany  2  3  2  2  3    4    2  3  6    1  1  2    31    2  3  5  36  
  Pla d'Urgell    8  4  7  5    2    1  1      1  1  5  2  37    2  2  4  41  
  Priorat  1  2  1        2            1      2  9        -  9  
  Ribera d'Ebre    8  1  3  3  2  5  3    8  2    1  5    1  42  1    1  2  44  
  Ripollès  2  3  9  4  4  4  8      9  3  1  2  1  2  3  55    1  1  2  57  
  Segarra  3  11  3  6  5  2  4  1    10  3    3  4      55        -  55  
  Segrià  6  29  19  20  21  12  16  9  6  25  18  2  11  6  2  1  203  9  12  13  34  237  
  Selva    12  14  6  14  5  16  11  1  25  15  2  4  3  3  6  137  3  6  5  14  151  
  Sense Informació               1  1                  2        -  2  
  Solsonès    5  3  2  4    3      18  1    13  1      50  1    1  2  52  
  Tarragonès  3  19  18  18  44  18  19  16  5  19  20  2  9  27  1  7  245    5  5  10  255  
  Terra Alta      1  2  1  1  1  1    2  2    4  1  1  1  18        -  18  
  Urgell  1  12  5  7  5  2  2    1  9  1    3  8  2    58  1  1  1  3  61  
  Val d'Aran    3  4  1  1  1  1    1  5  1  1  1      1  21        -  21  
  Vallès Occidental  27  1.205  106  129  146  77  184  61  215  130  58  59  70  34  63  52  2.616  568  40  169  777  3.393  
  Vallès Oriental  14  182  70  58  98  32  103  23  39  200  43  34  17  24  16  19  972  38  17  29  84  1.056  
  Total  248  2.661  1.348  1.131  1.953  711  1.806  537  539  2.508  1.060  481  831  1.137  283  525  17.759  947  510  517  1.974  19.733  
  Dades a gener de 2021