UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.6 Estudiantat matriculat total en estudis de grau amb residència familiar a Catalunya per comarques

Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, que tenen la seva residència familiar Catalunya distribuïts per comarques i centres de la UPC.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                                 
    CENTRES PROPIS CENTRES ADSCRITS TOTAL  
  Nom Comarca 200
FME
205 ESEIAAT 210
ETSAB
230
ETSETB
240
ETSEIB
250
ETSECCPB
270
FIB
280
FNB
290
ETSAV
295 EEBE 300
EETAC
310
EPSEB
330
EPSEM
340
EPSEVG
370
FOOT
390
EEABB
Total 801
EUNCET
802
EAE
804
CITM
Total  
  Alt Camp  4  5  1  5  3  3  8  4    5  5  1  2  9    2  57      3  3  60  
  Alt Empordà  6  16  13  6  9  7  13  12  5  17  7  1  7  7  6  3  135  3  3  1  7  142  
  Alt Penedès  5  18  17  24  20  9  38  7  6  29  8  9  14  87  2  26  319  7  10  10  27  346  
  Alt Urgell    13  1  3  4  3  2      4      3  1  1    35  1  4  2  7  42  
  Alta Ribagorça    1      2          1  3        1    8  2      2  10  
  Anoia  5  26  26  20  18  8  32  8  3  25  10  7  70  24  4  5  291  7  6  10  23  314  
  Bages  5  57  24  14  16  9  27  4  7  11  14  11  355  5  10  4  573  21  8  12  41  614  
  Baix Camp  7  33  22  17  26  10  16  9  4  19  19  2  3  16  7  7  217  6  8  6  20  237  
  Baix Ebre  1  12  9  7  11  6  16  8    11  3  3  2  9  2  3  103  5  2  4  11  114  
  Baix Empordà  3  9  9  11  8  7  17  13  2  11  11  3  1      1  106  3  1  4  8  114  
  Baix Llobregat  28  203  223  181  228  90  288  55  31  352  357  76  102  299  31  125  2.669  66  81  68  215  2.884  
  Baix Penedès    8  13  2  2  5  12  2    6  16  3    77  4  5  155  1  3  3  7  162  
  Barcelonès  95  603  556  449  1.009  295  719  239  161  1.192  328  225  46  270  86  187  6.460  158  253  139  550  7.010  
  Berguedà  3  2  5  4  4    8    1  11  1    33  2  4  3  81  2  2    4  85  
  Cerdanya      3  3  1  3  2      4  1  1  2  3  2  3  28  3  1    4  32  
  Conca de Barberà  1  2  2  5  1  2    1    5      4  1    1  25      1  1  26  
  Garraf  4  13  27  10  28  16  36  16  4  22  55  13  4  228  1  21  498  7  19  7  33  531  
  Garrigues    4  1  1  1    3    1  3  4    1  1  1    21        -  21  
  Garrotxa  1  10  8  6  10  3  7  2    9  5    1  2  2    66  3  1  1  5  71  
  Gironès  8  25  12  18  14  9  21  8  10  17  7  2  1  9  1  7  169    6  3  9  178  
  Maresme  12  86  97  64  124  63  141  46  19  291  61  33  8  14  9  36  1.104  25  19  14  58  1.162  
  Montsià    7  6  3  3  3  8  7  3  13  3  1  3  7  6    73    1  1  2  75  
  Noguera    7  4  6  6  2  3    1  6  5    3    1  1  45  3    1  4  49  
  Osona  7  18  33  17  59  16  44  4  11  56  16  8  46  10  6  12  363  1  3  4  8  371  
  Pallars Jussà    5  1    5    1      2    1        1  16  2    1  3  19  
  Pallars Sobirà    1  2  1  1  1  3    1  2      1  1  1    15        -  15  
  Pla de l'Estany  2  3  2  2  3    4    2  3  6    1  2  2    32    2  3  5  37  
  Pla d'Urgell    9  4  7  5    2    1  1      1  1  5  2  38    2  2  4  42  
  Priorat  1  2  1        2        1    1      2  10        -  10  
  Ribera d'Ebre    8  1  3  3  2  5  3    9  2    1  5    1  43  1    1  2  45  
  Ripollès  2  3  9  3  4  4  8      10  3  1  2  1  2  3  55  1  1  1  3  58  
  Segarra  3  11  2  6  5  2  4  1    10  3    3  5      55        -  55  
  Segrià  6  29  19  21  21  12  17  9  6  28  21  2  11  7  2  1  212  9  12  13  34  246  
  Selva    14  15  6  14  6  17  14  1  25  16  2  4  3  3  6  146  3  6  5  14  160  
  Sense Informació              1  1                  2    4    4  6  
  Solsonès    5  3  2  4    3      18  1    14  1      51  1    1  2  53  
  Tarragonès  3  20  19  21  44  19  20  17  5  20  22  2  9  29  1  7  258    5  5  10  268  
  Terra Alta      1  2  1  1  1  1    3  2    4  1  1  1  19        -  19  
  Urgell  1  14  5  7  5  2  2    1  9  1  1  4  9  2    63  1  1  1  3  66  
  Val d'Aran    3  4  1  1  1  2    1  5  1  1  1      1  22        -  22  
  Vallès Occidental  27  1.232  112  129  152  79  188  63  218  135  61  62  76  36  64  54  2.688  572  42  174  788  3.476  
  Vallès Oriental  15  186  73  60  98  34  104  23  41  206  48  37  18  24  17  19  1.003  38  18  29  85  1.088  
  Total  255  2.723  1.385  1.147  1.973  732  1.845  577  546  2.606  1.127  508  862  1.206  287  550  18.329  952  524  530  2.006  20.335  
  Dades a maig de 2021