UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.2 Estudiantat matriculat total en programes de formació permanent per nacionalitat

Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2016-2017

           
  Regió de procedència   2015-2016 2016-2017  
  Unió Europea (1)   2.412 2.203  
  Resta d'Europa   12 10  
  Amèrica Llatina   593 531  
  Amèrica del Nord (2)   10 8  
  Àfrica   5 12  
  Àsia   15 11  
  Oceania   0 0  
  TOTAL   3.047 2.775  
  (1) Inclou Espanya  
  (2) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina  
           
2013-2014 13-14 % 2014-2015 %
Unió Europea 2.412 Unió Europea 79,4%
Resta d'Europa 12 Resta d'Europa 0,4%
Amèrica Llatina 593 Amèrica Llatina 19,1%
Amèrica del Nord 10 Amèrica del Nord 0,3%
Àfrica 5 Àfrica 0,4%
Àsia 15 Àsia 0,4%
Oceania 0 Oceania 0,0%
           
DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS MATRICULATS SEGONS PAÍS DE LA SEVA NACIONALITAT  
     
  PAIS Programa de màster Programa de postgrau Curs de Formació contínua  
  Alemanya 2 3 -  
  Andorra 6 2 -  
  Argentina 25 9 -  
  Àustria 1 - -  
  Bangladesh 1 - -  
  Bèlgica 1 - -  
  Bolívia 12 - -  
  Brasil 13 2 -  
  Burundi 1 - -  
  Canadà 2 - -  
  Colòmbia 74 3 1  
  Comores 1 - -  
  Costa Rica 14 - -  
  Cuba 1 - -  
  Egipte 1 - -  
  El Salvador 6 - -  
  Equador 39 4 -  
  Espanya 1576 533 57  
  Estats Units d'Amèrica 6 - -  
  França 8 - -  
  Grècia 1 - -  
  Guatemala 14 - -  
  Hondures 8 - -  
  Índia 3 - -  
  Israel 1 - -  
  Itàlia 6 - -  
  Jordània 1 - -  
  Kazakhstan 1 - -  
  Lesotho 1 - -  
  Líban 3 - -  
  Marroc 5 - -  
  Mèxic 21 28 -  
  Moçambic 1 - -  
  Nicaragua 3 1 -  
  Panamà 28 2 -  
  Paraguai 22 - -  
  Perú 119 3 -  
  Portugal 8 3 -  
  Qatar - 1 -  
  Regne Unit 2 - -  
  República de Sud-Àfrica 1 - -  
  República Dominicana 8 - 1  
  Romania 2 - -  
  Turquia 1 - -  
  Ucraïna 1 - -  
  Uruguai 10 1 -  
  Veneçuela 15 2 -  
  Xile 39 3 -  
  Xina 1 - -  
  TOTAL 2116 600 59