UPC    Acreditació de les titulacions
5.1 Qualitat de les unitats

Descripció: Resultats de les activitas relacionades amb el procés d'acreditació de les titulacions
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

    5.1 Qualitat de les titulacions                        
                               
    TITULACIONS ACREDITADES                        
                               
                               
    Unitat
acadèmica
Titulació AQU Catalunya Segell internacional (2)      
  Valoració per estàndard (1) Resultat
global
Dimensió Internacional (2)    
  1 2 3 4 5 6                
  Pla Estudis Informació pública  SGIQ Professorat  Serveis i Recursos Resultats                
  200 FME Grau en Matemàtiques S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent        
  Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable        
  Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Elèctrica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable      
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria d'Automoció S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Master's degree Automatic Control and Robotics S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Master's degree in Nuclear Engineering S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques  S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Grau en Enginyeria Geològica S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Màster's degree in Numerical Methods for Engineering En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent S'assoleix EUR-ACE (3)  
  270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent   EURO-INF (3)  
  Màster universitari en Enginyeria Informàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable   EURO-INF (3)  
  Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes -especialitat Tecnologies i Formació Professional S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster's degree in  Artificial Intelligence S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent   EURO-INF (3)  
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval S'assoleix s'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Grau en Nàutica i Transport Marítim S'assoleix s'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Grau en Tecnologies Marines S'assoleix s'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  295 EEBE Grau en Enginyeria Biomèdica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de l’Energia S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Materials S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Elèctrica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  300 EETAC Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Telemàtica S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable      
  310 EPSEB Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  330 EPSEM Grau en Enginyeria de Sistemes TIC S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Grau en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Elèctrica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Informàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Alimentària S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  804 CITM Grau en Multimèdia S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  860 EEI Grau en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
   
  (1) Estàndards:   Valoracions:              
  1. El Pla d'Estudis   Acreditat en progrés vers l'excel·lència          
  2. La informació pública de la titulació   S'assoleix              
  3. El sistema de garantia interna de la qualitat   S'assoleix amb condicions  
  4. El professorat No s'assoleix No s'assoleix  
  5. Els serveis i els recursos de suport a l'aprenentatge  
  6. Els resultats de l'estudi  
     
  (2) Procés optatiu  
  (3) El segell EUR-ACE i EURO-INF corresponen a un certificat atorgat a un programa d'estudis (grau o màster). El primer, dins de l'àrea de l'enginyeria, és autoritzat per l'European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), i el segon, dins de l'àrea de la informàtica, és autortizat per l'European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) . Ambdós casos les titulacions han estat avaluades per un tribunal internacional d'acord a una sèrie d'estàndards definits per l'organisme certificador ASSIN e.V. (Alemanya).   
  Els criteris establerts per AQU Catalunya per a l'acreditació de les titulacions estan disponibles a la "Guia per a l'acreditació de ls titulacions universitàries oficials de grau i màster".  
     
     
                           
ALTRES TITULACIONS ACREDITADES (Erasmus Mundus i titulacions no coordinades per la UPC)
               
               
  Unitat acadèmica Titulació Resultat global  
   
  210 ETSAB Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Favorable    
  230 ETSETB Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica (Europhotonics) Favorable    
  Master's Degree Computer Vision / Visió per computador Favorable    
  250 ETSECCPB Màster Erasmus Mundus in Advanced Màster in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) Favorable    
  Màster Erasmus Mundus in Flood Risk Managment Favorable    
  270 FIB Master's degree Pure and Applied Logic Favorable    
  390 ESAB Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal Favorable