UPC    Acreditació de les titulacions
5.1 Qualitat de les unitats (Centres Docents)

Descripció: Resultats de les activitas relacionades amb el procés d'acreditació i de seguiment de les titulacions
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021

  5.1 Qualitat de les titulacions                                
                                     
  TITULACIONS ACREDITADES (Període: 2014-2020)                                
  Per a més informació, cliqueu aquí per consultar l'apartat "Resultat de les avaluacions de les titulacions"                          
                                     
                                     
  Unitat
acadèmica
Titulació AQU Catalunya Segell internacional  
  Valoració per estàndard Resultat
global
Dimensió Internacional (1)  
  Programa Formatiu Informació pública  SGIQ Professorat  Serveis i Recursos Resultats  
  200 FME Grau en Matemàtiques S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Excel·lent      
  Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Excel·lent      
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Elèctrica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable      
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica S'assoleix S'assoleix amb condicions No s'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria Industrial S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria Industrial Espacial i Aeronàutica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  210 ETSAB Màster universitari en Arquitectura S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Paisatgisme S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  230 ETSETB Grau en Enginyeria Física S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  Master’s degree in Photonics S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  Master's degree in Telecommunications Engineering (MET)  S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  Master's degree in Electronic Engineering (MEE) S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria d'Automoció (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització  S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Master's degree Automatic Control and Robotics S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria Industrial S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria de l'Energia S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Master's degree in Nuclear Engineering S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Grau en Enginyeria Geològica (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Màster's degree in Numerical Methods for Engineering S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent S'assoleix EUR-ACE (3)  
  Màster Universitari en Enginyeria Ambiental S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
  270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent   EURO-INF (3)  
  Màster universitari en Enginyeria Informàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable   EURO-INF (3)  
  Màster's degree in  Artificial Intelligence S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent S'assoleix    
  Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent   EURO-INF (3)  
  Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes -especialitat Formació Professional (families industrials) S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) Favorable      
  Grau en Nàutica i Transport Marítim S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) Favorable      
  Grau en Tecnologies Marines S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) Favorable      
  Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  290 ETSAV Màster universitari en Arquitectura S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  295 EEBE Grau en Enginyeria Biomèdica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de l’Energia S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Materials S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Elèctrica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix No s'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria Química (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (en extinció) S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  300 EETAC Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Telemàtica S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacials (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  310 EPSEB Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Gestió de l'Edificació S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  330 EPSEM Grau en Enginyeria de Sistemes TIC S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix S'assoleix amb condicions (2) Favorable      
  Grau en Enginyeria Química S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria de Mines S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Elèctrica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Informàtica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Mecànica S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  370 FOOT Grau en Òptica i Optometria (en extinció) S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  390 EEABB Grau en Enginyeria Agrícola (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge (en extinció) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria Alimentària S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix Favorable      
  480 IS.UPC Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable      
  801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  S'assoleix amb condicions (2) S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Marketing i Comunicació Digital S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting/ Marketing Management S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix Favorable      
  802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses S'assoleix amb condicions (2) No s'assoleix (2) S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Marketing i Comunicació Digital S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Màster universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting/ Marketing Management S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable      
  804 CITM Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions S'assoleix S'assoleix Favorable      
  Grau en Multimèdia S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent      
   
      Valoracions:                      
      Acreditat en progrés vers l'excel·lència  
      S'assoleix  
      S'assoleix amb condicions  
    No s'assoleix No s'assoleix  
     
     
  (1) Procés optatiu  
  (2) Valoració millorada en el procés de seguiment posterior a l'acreditació  
  (3) El segell EUR-ACE i EURO-INF corresponen a un certificat atorgat a un programa d'estudis (grau o màster). El primer, dins de l'àrea de l'enginyeria, és autoritzat per l'European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), i el segon, dins de l'àrea de la informàtica, és autortizat per l'European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) . Ambdós casos les titulacions han estat avaluades per un tribunal internacional d'acord a una sèrie d'estàndards definits per l'organisme certificador ASSIN e.V. (Alemanya).