UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.1 Distribució del PAS per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal d'Administració i Serveis per gènere, categoria professional i unitat d'adscripció organitzativa.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça. En aquesta distribució no s’inclou el Personal de Suport a la Recerca.

                                               
  Unitat d'adscripció PAS Funcionari PAS Laboral Dones Homes Total  
  Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2 Grup I Grup II Grup III Grup IV Lliure designació  
  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes  
  001 SP  3  -  6  -  25  4  9  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  43  6  49  
  002 SE  2  -  2  1  14  4  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19  5  24  
  007 SGA  3  1  8  1  10  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  24  4  28  
  012 Rectorat  -  -  -  -  7  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  -  8  
  013 GER  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  1  
  020 SDP  4  -  2  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  1  9  
  022 SIRDI  -  1  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  3  
  026 SSG  -  -  1  -  -  1  8  -  -  -  -  -  3  1  1  1  -  -  13  3  16  
  029 GIC  1  -  1  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3  2  5  
  030 GS UPC ALUMNI  2  -  2  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  1  7  
  033 SPA  1  3  -  -  5  1  -  -  -  1  2  -  1  -  -  -  -  -  9  5  14  
  038 SJC  -  -  -  -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  3  
  041 SC  2  3  3  1  2  1  -  -  2  -  1  2  1  -  1  -  -  -  12  7  19  
  042 SSICE  1  -  1  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  5  
  043 SDDSTIC  2  -  -  -  -  -  -  -  5  8  -  9  -  -  -  -  -  -  7  17  24  
  044 SSTICI  2  -  -  -  2  -  -  -  6  5  1  2  -  1  -  -  -  -  11  8  19  
  051 SDO  3  -  -  -  1  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  5  1  6  
  052 GPAQ  2  3  3  -  -  1  -  -  2  2  1  -  -  -  -  -  -  -  8  6  14  
  053 APO  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2  1  3  
  054 GR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  -  3  
  056 ART/CTT  3  -  -  -  -  -  -  -  3  1  -  -  1  -  -  -  -  1  7  2  9  
  057 AES  3  -  -  -  1  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  1  6  2  8  
  060 AA  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -  3  
  061 AreaTIC  -  -  -  -  1  -  -  -  2  3  -  1  -  -  -  -  1  -  4  4  8  
  063 ASJ  4  1  -  -  1  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  6  2  8  
  069 APQPT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  
  101 SCG  1  -  1  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  4  
  102 SI  -  3  -  -  1  -  -  -  2  1  1  2  1  3  -  -  -  -  5  9  14  
  111 GRI  3  -  1  -  2  1  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  1  11  
  115   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  120 GCS  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  
  133 SGERI  1  1    1  7  1  6  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  14  4  18  
  152 SSRI  -  -  1  -  -  1  1  -  12  3  2  2  -  -  -  -  -  -  16  6  22  
  153 SGCRI  -  -  -  -  1    1  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  3  2  5  
  160 CCN  -  2  -  -  5  1  -  -  -  1  1  5  2  10  4  8  -  -  12  27  39  
  171 UTGAC  3  1  5  2  21  2  5  -  5  13  5  8  3  10  2  1  -  -  49  37  86  
  172 UTGAN  2  -  1  -  5  -  1  -  -  1  -  3  -  4  -  1  -  -  9  9  18  
  173 UTGAM    -  1  1  9  2  3  -  1  4  -  4  -  2  1  1  -  -  15  14  29  
  181 UTGCBL  3  -  2  -  20  1  3  -  4  7  10  5  3  6  3  1  -  -  48  20  68  
  182 UTGVG  3  2  1  -  11  -  2  -  -  6  2  5  2  5  1  -  -  -  22  18  40  
  183 UTGAB  2  -  5  -  24  1  -  -  3  5  -  -  3  4  1  2  -  -  38  12  50  
  184 UTGM  1  -  -  1  10  -  -  -  -  4  2  5  3  6  -  1  -  -  16  17  33  
  185 UTGASC  1  -  1  -  9  1  1  -  2  2  1  2  1  3  -  1  -  -  16  9  25  
  187 UG DMAIV-DET  -  -  -  -  3  1  1  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  4  3  7  
  188 UTGAEIB  2  -  10  1  26  3  4  1  4  11  9  19  6  19  1  2  -  -  62  56  118  
  189 UTGAE  -  -  3  1  10  -  2  -  2  1  2  2  4  1  -  3  -  -  23  8  31  
  192 UTGCT  2  2  5  1  32  1  1  -  7  22  12  23  9  14  4  4  -  -  72  67  139  
  193 UTGAOO  -  -  2  -  5  -  3  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  -  11  
  194 UTGCDB  3  2  4  1  16  1  11  -  2  6  2  7  3  12  3  2  -  -  44  31  75  
  230 ETSETB  1  1  3  1  13  -  -  -  1  4  -  6  3  2  2  3  -  -  23  17  40  
  270 FIB  1  1  4  -  9  -  1  -  5  7  -  4  3  4  -  2  -  -  23  18  41  
  290 ETSAV  -  -  -  -  -  -  -  -  2    -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2  
  420 INTEXTER  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  
  520 BUPC  13  2  55  12  1  -  -  -  -  -  -  -  17  16  -  -  -  -  86  30  116  
  546 SPRL  2  2  2  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  3  8  
  551 UGD CS-ESSI  -  -  -  -  6  -  -  -  -  3  -  1  -  -  -  -  -  -  6  4  10  
  620 UPCesports  1  1  -  -  1  -  1  -  3  2  -  -  8  4  -  -  -  -  14  7  21  
  640 SLT  2  -  -  -  1  -  -  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  6  3  9  
  701 AC  -  -  1  -  3  -  1  -  -  4  -  2  -  -  -  -  -  -  5  6  11  
  707 ESAII  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  3  3  
  709 EE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -    -  -  -  -  -  2  2  
  710 EEL  -  1  1  -  4  -  -  -  1  1  -  2  -  1  -  -  -  -  6  5  11  
  713 EQ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  715 EIO  -  -  1  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  3  
  723 CS  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  3  
  732 OE  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  739 TSC  -  -  1  -  7  -  -  -  -  7  -  3    5  -  -  -  -  8  15  23  
  748 FIS  -  -  1  -  2  -  2  -  -  1  -  1  -  3  -  -  -  -  5  5  10  
  749 MAT  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  750 EMIT  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  1  2  
  753 TA  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  
  756 THATC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  903 CCD  -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4  
  905 CEPBA  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  
  909 LIM  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  3  
  914 CPSV  -  -  -  -  -  -  -  -  1    -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  915 IRI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  918 CREB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  922 CD6  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2  
  928 CTTC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  945 SARTI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  946 CITCEA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  3  -  1  -  -  -  -  -  6  6  
  971 MCIA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  972 LITEM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  1  1  2  
  974 CER-LaCàN-UPC  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  977 FLUMEN  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  Altres  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  
  TOTAL  86  33  146  31  346  32  76  1  100  170  55  134  79  140  24  33  8  3  920  577  1.497  
  Dades a 31 de desembre de 2017                                          
 
 
               
 
             
                    Categoria Dones Homes          
    Tipus contracte T         Lliure designació  8  3          
    Contracte Laboral Durada Determinada 148       C2 i Grup IV  100  34          
    Contracte Laboral Indefinit 587       C1 i Grup III  425  172          
    Contractes especials  11       A2 i Grup II  201  165                
    Funcionari de carrera 647       A1 i Grup I  186  203                
    Funcionari interí 104                          
                                     
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                               
                               
                               
                               
                         
                               
 
 
               
 
       
                                             
      Edat Lliure designació C2 i Grup IV C1 i Grup III A2 i Grup II A1 i Grup I Edat Dones Homes Edat Lliure designació C2 i Grup IV C1 i Grup III A2 i Grup II A1 i Grup I
      Menys de 30 anys 1 14 5 10 Menys de 30 anys 12 18 Menys de 30 anys 1 14 5 10
      Entre 30 i 40 anys 37 93 77 52 Entre 30 i 40 anys 158 101 Entre 30 i 40 anys 37 93 77 52
      Entre 41 i 50 anys 5 31 206 134 176 Entre 41 i 50 anys 357 195 Entre 41 i 50 anys 5 31 206 134 176
      Entre 51 i 60 anys 5 55 222 123 132 Entre 51 i 60 anys 318 219 Entre 51 i 60 anys 5 55 222 123 132
      Més de 60 anys 11 62 27 19 Més de 60 anys 75 44 Més de 60 anys 11 62 27 19