UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.1 Distribució del PAS per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal d'Administració i Serveis per gènere, categoria professional i unitat d'adscripció organitzativa.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça. En aquesta distribució no s’inclou el Personal de Suport a la Recerca.

                                               
  Unitat d'adscripció PAS Funcionari PAS Laboral Dones Homes Total  
  Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2 Grup I Grup II Grup III Grup IV Lliure designació  
  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes  
  001 SP  3    5  1  25  3  10      1                  43  5  48  
  002 SE  2    2  1  12  4  1                        17  5  22  
  007 SGA  5  1  5  1  9  3  4                        23  5  28  
  012 Rectorat          7    2                        9  -  9  
  013 GER                                    1  -  1  1  
  020 SDP  4    2    3        1                    10  -  10  
  022 SIRDI    1  1        1                        2  1  3  
  026 SSG      1      1  9            4  1  1  1      15  3  18  
  029 GIC  1    1            1  2                  3  2  5  
  030 GS UPC ALUMNI  2    2  1  2                            6  1  7  
  033 SPA  2  3      6  1  3    2  1  1    1            15  5  20  
  038 SJC  2        1    1      1                  4  1  5  
  041 SC  3  3  2  1  2  1      2    1  2  1    1        12  7  19  
  042 SSICE  1    1    2        1                    5  -  5  
  043 SDDSTIC  1                5  9    10              6  19  25  
  044 SSTICI  2        2        6  4  1  2    1          11  7  18  
  051 SDO  3        1        1  1                  5  1  6  
  052 GPAQ  3  3  2      1      2  2                  7  6  13  
  053 APO      1  2                          2    3  2  5  
  054 GR                                  3    3  -  3  
  056 ART/CTT  2                3  1                1  5  2  7  
  057 AES  1                  1                1  1  2  3  
  060 AA      1    1        1                  1  3  1  4  
  061 AreaTIC                  2  2              1    3  2  5  
  063 ASJ  3  1              1  2              1    5  3  8  
  069 APQPT                                    1  -  1  1  
  101 SCG  1    1  1          1                    3  1  4  
  102 SI  1  3      1        2  1  1  1  1  3        1  6  9  15  
  111 GRI  3    1    3  1  2    2                    11  1  12  
  120 GCS      2                            1    3  -  3  
  131 SGI  1      1          3  1    1              4  3  7  
  133 SGERI  1  1    1  7  1  6          1              14  4  18  
  152 SSRI  1    1    1  1  1    9  2  1                14  3  17  
  153 SGCRI              1    1  3                  2  3  5  
  160 CCN    1      5  1        1  1  5  2  10  4  6      12  24  36  
  171 UTGAC  2  2  5  2  20  2  6    4  13  5  9  3  11  1  1      46  40  86  
  172 UTGAN  1    2    5    2      1    3  1  4    1      11  9  20  
  173 UTGAM    1  1    9  2  3    2  4    4    2    1      15  14  29  
  181 UTGCBL  2    2    19  1  3    3  7  10  5  4  5  2  1      45  19  64  
  182 UTGVG  3  2  1    11  1  1      6  2  5  2  4  1        21  18  39  
  183 UTGAB  2    3    25  1      5  5    1  2  3  1        38  10  48  
  184 UTGM  1      1  10    1      4  3  7  2  5    1      17  18  35  
  185 UTGASC  1    1    6  1  1    2  2  1  2  1  4    1      13  10  23  
  187 UG DMAIV-DET          2  1  1      1    1              3  3  6  
  188 UTGAEIB  3    8  1  29  2  5  1  4  11  10  17  6  19  2  2      67  53  120  
  189 UTGAE      3  1  9    2    2  1  2  2  4  2    3      22  9  31  
  192 UTGCT  4  2  6  1  32  1  2    6  22  11  25  9  13  4  3      74  67  141  
  193 UTGAOO      1    6    5    1        1            14  -  14  
  194 UTGCDB  4  2  3  1  16  1  9  1  1  7  3  9  3  12  3  2      42  35  77  
  195 UTGCNTIC  3  1  2  1      1      1                  6  3  9  
  230 ETSETB      2    13        1  4    6  3  2  2  2      21  14  35  
  270 FIB    1  4    8    1    5  7    4  3  4    2      21  18  39  
  290 ETSAV                  1                    1  -  1  
  420 INTEXTER                    2                  -  2  2  
  520 BUPC  14  2  54  12  1                25  23          94  37  131  
  546 SPRL  2  2  2  1  1                            5  3  8  
  551 UGD CS-ESSI          4          3    1              4  4  8  
  620 UPCesports  1  1      1    1    3  2      8  4          14  7  21  
  640 SLT  4                2  3                  6  3  9  
  701 AC          3    1    1  6    2    1          5  9  14  
  707 ESAII                        2    1          -  3  3  
  710 EEL      1    4        1  1    2    1          6  4  10  
  715 EIO      1    1          1                  2  1  3  
  723 CS                    2                  -  2  2  
  732 OE          1                            1  -  1  
  739 TSC          7    1      6    3    5          8  14  22  
  748 FIS      1    2    2      1    1    3          5  5  10  
  758 EPC                  1                    1  -  1  
  903 CCD      1            1  1                  2  1  3  
  905 CEPBA                  1  1                  1  1  2  
  909 LIM                  1  1      1            2  1  3  
  915 IRI                    1                  -  1  1  
  918 CREB                    1                  -  1  1  
  974 CER-LaCàN-UPC          1                            1  -  1  
  977 FLUMEN          1                            1  -  1  
  Altres        1  1  1                          1  2  3  
  TOTAL  95  33  135  32  338  32  89  2  94  163  53  133  87  143  22  27  8  6  921  571  1.492  
  Dades a 31 de desembre de 2018                                          
                                   
 
 
                Categoria Dones Homes          
    Tipus contracte T         Lliure designació  8  6          
    Contracte Laboral Durada Determinada 152       C2 i Grup IV  111  29          
    Contracte Laboral Indefinit 570       C1 i Grup III  425  175          
    Contractes especials  14       A2 i Grup II  188  165                
    Funcionari de carrera 628       A1 i Grup I  189  196                
    Funcionari interí 128                          
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                           
      Edat Lliure designació C2 i Grup IV C1 i Grup III A2 i Grup II A1 i Grup I Edat Dones Homes Edat Lliure designació            
    Menys de 30 anys 16 2 3 Menys de 30 anys 8 13 Menys de 30 anys 1            
    Entre 30 i 40 anys 1 35 75 66 41 Entre 30 i 40 anys 138 80 Entre 30 i 40 anys            
    Entre 41 i 50 anys 7 39 211 132 171 Entre 41 i 50 anys 357 203 Entre 41 i 50 anys 5            
    Entre 51 i 60 anys 6 56 228 127 145 Entre 51 i 60 anys 336 226 Entre 51 i 60 anys 5            
    Més de 60 anys 10 70 26 25 Més de 60 anys 82 49 Més de 60 anys      
                                       
                   
                 
 
 
C2 i Grup IV C1 i Grup III A2 i Grup II A1 i Grup I
  14 5 10
  37 93 77 52
  31 206 134 176
  55 222 123 132
  11 62 27 19