UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.1 Distribució del PAS per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal d'Administració i Serveis per gènere, categoria professional i unitat d'adscripció organitzativa.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça. En aquesta distribució no s’inclou el Personal de Suport a la Recerca.

                                           
  Unitat d'adscripció PAS Funcionari PAS Laboral Total  
  Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2 Grup I Grup II Grup III Grup IV Lliure designació  
  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes  
  001 SP  4  -  9  1  17  4  13  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  50  
  002 SE  2  -  1  1  10  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  
  007 SGA  3  1  7  2  10  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  29  
  012 Rectorat  -  -  -  -  6  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  013 GER  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
  017 PRISMA  2  -  -  -  -  -  -  -  4  4  -  2  -  -  -  -  -  -  12  
  020 SDP  4  -  2  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  
  022 SIRDI  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  025 SSI  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  026 SSGA  -  -  1  -  -  1  9  -  -  -  -  -  2  1  -  1  -  -  15  
  029 GSIO  1  -  1  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  033 SPA  1  3  -  -  3  1  3  -  -  1  2  -  1  -  -  -  -  -  15  
  038 GJE  1  -  -  -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  041 SC  5  3  3  1  4  1  -  -  2  -  -  2  1  -  1  -  -  -  23  
  051 SDO  4  -  -  -  -  -  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  052 GPAQ  2  3  2  -  1  -  -  -  2  2  1  -  -  -  -  -  -  -  13  
  053 APO  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  2    6  
  054 GR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3    3  
  056 ART/CTT  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  
  057 AES  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  
  060 AA  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  
  061 ATIC  2  -  -  -  3  -  -  -  6  8  1  6  1  1  -  -  1  -  29  
  063 ASJ  2  -  -  -  1  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  2  -  7  
  069 APQPT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  230 ETSETB  1  1  3  1  12  -  1  -  1  4  -  6  2  4  2  3  -  -  41  
  270 FIB  1  1  3  1  6  -  4  -  5  7  -  4  3  4  -  2  -  -  41  
  370 FOOT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  290 ETSAV  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  420 INTEXTER  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  3  
  460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  200 FME  -  -  -  1  5  1  2  1  -  2  -  2  -  2  1  2  -  -  19  
  101 SCG  1  -  1  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  102 SI  -  2  -  -  1  -  -  -  2  2  1  1  1  3  -  -  -  -  13  
  111 GRIE  4  -  2  -  4  1  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  
  115 Juntes/Comitès Personal  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  120 GCS  1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  122 CUDU  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  131 SGI  -  -  -  -  1  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  132 GPE  -  -  -  -  1  1  1  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  133 CTT SGE  1  1  1  1  2  1  4  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  136 CTT SP  2  -  1  -  -  -  -  -  7  6  1  -  -  -  -  -  -  -  17  
  160 CCN  -  2  -  -  3  1  2  -  -  1  1  5  2  9  4  8  -  -  38  
  162 CFIS  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  171 UTGAC  3  1  6  -  18  1  4  1  4  12  3  10  3  11  2  1  -  -  80  
  172 UTGAN  2  -  1  -  4  -  1  -  -  1  -  3  -  4  -  1  -  -  17  
  181 UTGCBL  2  -  2  -  12  1  6  -  4  7  8  6  2  6  3  1  -  -  60  
  182 UTGVG  1  2  2  -  9  -  1  -  -  5  2  3  2  5  1  -  -  -  33  
  183 UTGAB  3  -  5  -  18  1  3  -  3  4  -  1  3  5  1  2  -  -  49  
  184 UTGM  1  -  -  1  8  -  -  -  -  4  3  5  3  5  -  1  -  -  31  
  185 UTGASC  1  -  1  -  8  1  2  1  2  2  1  2  -  4  1  1  -  -  27  
  186 UGS ICE-IS  1  -  1  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  187 UG DMAIV-DET  -  -  -  -  2  1  3  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  9  
  188 UTGAEIB  2  -  10  1  24  3  11  1  5  11  6  19  6  19  2  2  -  -  122  
  189 UTGAE  -  -  3  1  8  -  4  1  2  1  2  2  4  1  -  3  -  -  32  
  192 UTGCT  2  2  5  1  31  1  2  -  8  20  12  25  8  15  4  4  -  -  140  
  193 UTGAOO  -  -  2  -  3  -  5  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
  194 UTGCDB  3  2  4  1  8  1  12  -  1  6  2  6  4  11  3  2  -  -  66  
  520 BUPC  14  2  55  12  2  -  -  -  1  -  -  1  16  15  -  -  -  -  118  
  546 SPRL  2  2  2  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  551 UGD CS-ESSI  -  -  -  -  6  -  -  -  -  3  -  1  -  -  -  -  -  -  10  
  620 UPCesports  1  1  -  -  -  -  1  -  3  3  -  -  9  4  -  -  -  -  22  
  640 SLT  2  -  -  -  1  -  -  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  9  
  701 AC  -  -  1  -  3  -  2  -  -  5  -  2  -  1  -  -  -  -  14  
  707 ESAII  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  3  
  709 EE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  710 EEL  -  1  1  -  4  -  -  -  1  2  1  3  -  1  -  -  -  -  14  
  712 EM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  715 EIO  -  -  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  723 CS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  726 MA II  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  732 OE  -  -  -  -  1  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  739 TSC  -  -  1  -  7  -  -  -  -  7  -  3  -  4  -  -  -  -  22  
  748 FIS  -  -  1  -  2  -  2  -  -  1  -  1  -  3  -  -  -  -  10  
  750 EMIT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
  753 TA  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  756 THATC  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  903 CCD  -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  905 CEPBA  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  909 LIM  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  3  
  914 CPSV  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  918 CREB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  922 CD6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  915 IRI  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  5  
  977 FLUMEN  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Altres administracions   -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  TOTAL  86  31  146  31  276  29  115  5  94  161  48  130  74  140  25  34  10  3  1.438  
                                           
                           
 
 
               
 
                 
                                       
                                       
      Tipus contracte T                              
      Contracte Laboral Durada Determinada 112       Categoria Dones Homes                  
      Contracte Laboral Indefinit 594       Lliure designació 10 3                  
      Contractes especials 13       C2 i Grup IV 140 39                  
      Funcionari de carrera 658       C1 i Grup III 350 169                  
      Funcionari interí 61       A2 i Grup II 194 161                  
                A1 i Grup I 180 192                  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                           
                           
                           
                           
                           
       
 
                 
                                         
                                         
              Edat Lliure designació C2 i Grup IV C1 i Grup III A2 i Grup II A1 i Grup I     Edat Dones Homes      
              Menys de 30 anys 1   10 5 1     Menys de 30 anys 9 8      
              Entre 30 i 40 anys   53 72 87 68     Entre 30 i 40 anys 160 120      
              Entre 41 i 50 anys 8 59 176 129 170     Entre 41 i 50 anys 345 197      
              Entre 51 i 60 anys 4 53 211 110 115     Entre 51 i 60 anys 293 200      
              Més de 60 anys   14 50 24 18     Més de 60 anys 67 39