UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.1 Distribució del PAS per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal d'Administració i Serveis per gènere, categoria professional i unitat d'adscripció organitzativa.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça. En aquesta distribució no s’inclou el Personal de Suport a la Recerca.

                                             
  Unitat d'adscripció PAS Funcionari PAS Laboral Dones Homes Total
  Escala A1 Escala A2 Escala C1 Escala C2 Grup I Grup II Grup III Grup IV Lliure designació
  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
  002 SE  2    3  1  10  4  3                        18  5  23
  007 SGA  4  1  6  1  5  2  4                        19  4  23
  012 Rectorat  1        5    3                        9  -  9
  013 GER                                  1  1  1  1  2
  020 SDP  4    1    1        1                    7  -  7
  026 SSG      1      1  15            1    3  4      20  5  25
  029 GIC  3    2  1  2      1  2  3  1                10  5  15
  033 SCAC  1  1    1  2    3      1      1            7  3  10
  038 SJC  3        1  1        1                  4  2  6
  041 SC  3  3  3  2  2        2      2  1    1        12  7  19
  042 USSICE  2  1  1    1    1    1                    6  1  7
  043 SDDSTIC  1                2  9    7              3  16  19
  044 SSTICI                  6  4  1  2    1          7  7  14
  045 GPTICE                  1  2    2              1  4  5
  046 USSED  2    1          1                      3  1  4
  048 SPAS      4  2  5  3  5  2    1                  14  8  22
  049 SPDI  1    13  4  13  3  16  3    1                  43  11  54
  051 SDO  4    1    3  1      1  1                  9  2  11
  052 GPAQ  3  4  1  1    1  1    2  2                  7  8  15
  054 GR    1          1                    2  1  3  2  5
  056 ART/CTT  2    1            3  1                1  6  2  8
  057 AES                                    1  -  1  1
  060 AA  1    1    1                          1  3  1  4
  061 AreaTIC                  2  1              1    3  1  4
  063 ASJ  3            1      1              1    5  1  6
  070 AI                                    1  -  1  1
  071 APASO  1        1    1                      1  3  1  4
  072 APDI    1                              1    1  1  2
  073 ACC  1                                1    2  -  2
  074 DPAQ                                    1  -  1  1
  101 SCG  2    1  1                              3  1  4
  102 SI  2  5  1    2    1    4  2  1  1  1  2          12  10  22
  111 GRI  2    1    3  1  3    2                    11  1  12
  115           1                            1  -  1
  120 GCS      2                            1    3  -  3
  122 CUDU        1                              -  1  1
  131 SGI  1      2          3  1                  4  3  7
  133 SGERI  1  1  1  1  4  1  10                        16  3  19
  152 SSRI  2    2    1    1    6  1                  12  1  13
  153 SGCRI              1    1  3                  2  3  5
  160 CCN  1  1      4  1  1      1  1  5  2  9  3  5      12  22  34
  171 UTGAC  1  2  7  2  18  2  10    4  12  2  9  2  11    1      44  39  83
  172 UTGAN  1    2    5    2      1    3  1  3  1        12  7  19
  173 UTGAM    1  3  1  6  1  3    2  4    3    4    1      14  15  29
  181 UTGCBL  1    4  1  14  1  6    4  7  8  5  4  5  4  1      45  20  65
  182 UTGVG  2  1  2    11  1  1      6  2  4  2  4  2        22  16  38
  183 UTGAB  4    3    22  1  3    4  6      1  3  3        40  10  50
  184 UTGM  2      1  9    1    1  2  2  6  2  5    1      17  15  32
  185 UTGASC  2    2    5  1  2    2  2  1  1  1  3    1      15  8  23
  188 UTGAEIB  3    10  1  25  4  10  3  4  12  6  16  6  16  3  3      67  55  122
  189 UTGAE      5  1  8    3    2  1  3  1  4  1  1        26  4  30
  192 UTGCT  4  2  8  1  28  1  8    6  21  7  21  7  14  3  3      71  63  134
  193 UTGAOO      2    4    8    1        1            16  -  16
  194 UTGCDB  2  2  5  3  17  1  13    2  8  3  9  3  11  5  1      50  35  85
  195 UTGCNTIC  3  2  15  1  34  1  14  1  8  29  1  19  5  17    4      80  74  154
  270 FIB      1            2  3                  3  3  6
  420 INTEXTER                    1                  -  1  1
  520 BUPC  13  2  52  11  1                30  15          96  28  124
  546 SPRL  2  2  2  1  1                            5  3  8
  620 UPCesports    1      1        2  2      5  2          8  5  13
  640 SLT  4        1        3  2                  8  2  10
  701 AC                    1                  -  1  1
  739 TSC                1                      -  1  1
  799              2  1                      2  1  3
  905 CEPBA                  1  1                  1  1  2
  909 LIM                  1  1      1            2  1  3
  918 CREB                    1                  -  1  1
  977 FLUMEN          1                            1  -  1
  TOTAL  97  34  170  42  278  33  157  13  88  159  39  116  81  126  29  25  8  8  947  556  1.503
  Dades a 31 de desembre de 2021                                        
                         
  Any_ref Tipus contracte Dones Homes T   Any_ref Categoria Dones Homes T      
    2021 Contractat laboral indefinit 237 425 662 2021 Lliure designació 8 8 16      
    2021 Contractats Especials 8 8 16 2021 C2 i Grup IV 181 36 217      
    2021 Funcionari 592 96 688 2021 C1 i Grup III 354 156 510      
    2021 Interi 96 19 115 2021 A2 i Grup II 205 156 361      
              2021 A1 i Grup I 185 192 377      
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                 
             
Any_ref Edat Lliure designació C2 i Grup IV C1 i Grup III A2 i Grup II A1 i Grup I T Any_ref Edat Dones Homes T        
2021 Més de 60 anys 1 14 76 34 36 161 2021 Més de 60 anys 88 73 161        
2021 Entre 51 i 60 anys 9 66 233 137 166 611 2021 Entre 51 i 60 anys 389 222 611        
2021
Entre 41 i 50 anys 5 83 153 153 154 548 2021 Entre 41 i 50 anys 355 193 548        
2021 Entre 30 i 40 anys 1 50 37 34 18 140 2021 Entre 30 i 40 anys 88 52 140      
2021 Menys de 30 anys 4 11 3 3 21 2021 Menys de 30 anys 13 8 21