UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.1 Distribució del PAS per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal d'Administració i Serveis per gènere, categoria professional i unitat d'adscripció organitzativa.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça. En aquesta distribució no s’inclou el Personal de Suport a la Recerca.

                                           
  UNITAT PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL TOTAL   
  SUBGRUP A1 SUBGRUP A2 SUBGRUP C1 SUBGRUP C2 GRUP I GRUP II GRUP III GRUP IV LLIURE DESSIGNACIÓ  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H  
   001 SP   4  -  9  -  15  4  15  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  49  
   002 SE   2  -  1  1  13  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23  
   007 SGA   2  2  7  1  10  2  1  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  27  
   012 Rectorat   -  -  -  -  6  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
   013 GER   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  
   017 PRISMA   3  -  -  1  -  -  -  -  4  4    2  -  -  -  -  -  -  14  
   020 SDP   3  -  2  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
   022 SIRDI   -  1  2  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  5  
   025 SSI   -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
   026 SSGA   -  -  1  -  -  1  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
   029 GSIO   1  -  1  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
   033 SPA   1  3  -  -  4  1  3  -  -  1  2  -  1  -  -  -  -  -  16  
   038 GJE   1  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
   041 SC   6  3  3  1  4  -  -  -  3  1  -  3  1  1  1  -  -  -  27  
   051 SDO   4  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
   052 GPAQ   2  3  2  -  1  -  -  -  3  2  1  -  -  -  -  -  -  -  14  
   053 APO   1  -  -  1  2  -  -  -  1  3  -  1  -  -  -  -  2  -  11  
   054 GR   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  4  
   056 ART/CTT   1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  
   057 AES   1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  1  4  
   060 AA   -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  
   061 ATIC   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  2  
   063 ASJ   2  -  -  -  1  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  2  -  7  
   069 APQPT   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
   101 SCG   1  -  1  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
   102 SI   -  2  -  -  1  -  -  -  2  3  1  1  1  3  -  -  -  -  14  
   111 GRIE   4  -  2  -  4  1  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  
   115 Junta/Comitè Personal   -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   120 GCS   1  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
   122 CUDU   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   128 GUNI   1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   131 SGI   -  -  -  -  1  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
   132 GPE   -  -  -  -  1  1  1  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
   133 CTT SGE   1  1  2  2  5  1  4  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17  
   136 CTT SP   2  -  -  -  -  -  -  -  10  7  2  -  -  -  -  -  -  -  21  
   160 CCN   -  2  -  -  3  1  2  -  -  1  1  5  2  10  5  9  -  -  41  
   162 CFIS   -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   170 UGSCCT   1  -  1  -  -  -  1  -  2  14  1  7  2  4  -  2  -  -  35  
   171 UTGAC   3  1  8  -  21  1  4  1  3  12  2  9  3  10  2  1  -  -  81  
   181 UTGCBL   2  1  2  -  12  1  6  -  4  7  8  6  2  6  5  2  -  -  64  
   182 UTGVG   1  2  2  -  9  -  1  -  -  6  2  4  2  5  1  -  -  -  35  
   183 UTGAB   2  -  5  -  19  1  3  -  3  5  -  1  3  5  1  2  -  -  50  
   184 UTGM   -  -  -  1  9  -  -  -    3  3  5  2  5  1  1  -  -  30  
   185 UTGASC   1  -  1  -  8  1  2  1  2  1  1  1  -  4  1  1  -  -  25  
   186 UGS ICE-IS   1  -  1  -  4  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
   187 UG DMAIV-DET   -  -  -  -  2  1  3  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  9  
   188 UTGAEIB   2  1  9  2  26  4  10  1  5  12  7  19  10  20  3  3  -  -  134  
   189 UTGAE   1  -  4  -  9  -  5  1  2  1  2  2  3  1  -  3  -  -  34  
   190 CEIB   3  -  1  1  7  -  9  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  22  
   200  FME   -  -  -  1  6  1  2  1  -  2  -  2  -  2  1  2  -  -  20  
   220 ETSEIAT   2  -  2  -  12  -  -  -  -  -  -  1  2  -  3  -  -  -  22  
   230 ETSETB   1  1  3  1  10  1  2  -  1  4  -  5  2  4  2  3  -  -  40  
   270 FIB   1  1  3  1  6  -  4  -  5  7  -  4  3  3  -  2  -  -  40  
   280 FNB   1  -  2  -  2  -  1  -  -  1  -  2  1  3  -  1  -  -  14  
   290 ETSAV   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   320 EET   1  1  -  -  10  1  -  -  -  -  -  1  -  2  1  1  -  -  18  
   370 FOOT   -  -  2  -  2  -  3  -  -  1        2    1  -  -  11  
   420 INTEXTER   -  -  -  -  1  -  1  -  3  2  6  2  2  1  -  -  -  -  18  
   460 INTE   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   480 IS.UPC   -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  3  
   520 BUPC   14  2  56  12  2  -  -  -  1  1  -  3  14  15  -  -  -  -  120  
   546 SPRL   2  2  2  1  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  9  
   551 UGD CS-ESSI   -  -  -  -  6  -  -  -  1  3  -  1  -  -  -  -  -  -  11  
   620 UPCesports   2  1  1  -  -  -  1  -  3  3  -  1  9  5  -  -  -  -  26  
   640 SLT   2  -  -  -  1  -  -  -  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
   666 CATAC   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   701 AC   -  -  1  -  3  -  2  -  -  5  -  2  -  1  -  -  -  -  14  
   702 CMEM   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  2  
   703 CA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   704 CA I   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   707 ESAII   -  1  -  -  1  -  -  -  -  1  -  3  -  1  -  -  -  -  7  
   708 ETCG   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
   709 EE   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  3  
   710 EEL   -  1  1  -  4  -  -  -  1  1  -  5  -  1  -  -  -  -  14  
   711 EHMA   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  
   712 EM   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  4  
   713 EQ   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  1  -  -  -  -  4  
   714 ETP   -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  2  2  2  1  -  -  -  -  10  
   715 EIO   -  -  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
   723 CS   -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   724 MMT   -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  1  -  -  -  -  5  
   726 MA II   -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   729 MF   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  3  
   731 OO   -  1  -  -  -  -  1  -  1  1  -  1  1  1  -  -  -  -  7  
   732 OE   -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   739 TSC   -  -  1  -  7  -  1  -  -  6  -  4  -  4  -  -  -  -  23  
   742 CEN   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  
   748 FIS   -  -  1  -  4  -  2  -  -  1  -  1  -  5  -  -  -  -  14  
   750 EMIT   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  2  
   758 EPC   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
   903 CCD   -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
   905 CEPBA   -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
   909 LIM   -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  -  -  -  -  -  3  
   910 LCEM   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
   914 CPSV   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -    -  -  -  -  -  -  1  
   915 IRI   1  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  6  
   918 CREB   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   921 CANET   -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   922 CD6   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
   Altres administracions   -  -  1  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Total general  88  33  149  29  286  30  111  6  94  158  44  126  73  131  27  34  10  3  1.432  
  Dades a 31 de desembre de 2015                                        
   
 
                   
                Edat Dones Homes          
Categoria CuentaDeNIF_Passaport             Menys de 30 anys 12 11          
Categoria Dones Homes           Entre 30 i 40 anys 184 118          
C2 i Grup IV 138 40           Entre 41 i 50 anys 344 200          
C1 i Grup III 359 161           Entre 51 i 60 anys 284 184          
A2 i Grup II 193 155           Més de 60 anys 58 37          
A1 i Grup I 182 191                          
Lliure designació 10 3