UPC    Acreditació de les titulacions
2.5.2 Recursos captats d'R+D competitius per destinació

Descripció: Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats mitjançant finançament competitiu segons la seva destinació
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020

RECURSOS D'R+D COMPETITIUS PER DESTINACIÓ
                                   
  Finalitat 2016 2017 2018 2019 2020  
  Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total Universitat Ens vinculats Total  
  Projectes R+D 38.662.188,68 3.176.330,55 41.838.519,23 22.180.066,34 1.835.486,00 24.015.552,34 20.092.062,51 10.987.192,74 31.079.255,25 21.960.693,21 6.134.390,35 28.095.083,56 32.337.554,79 6.831.507,71 39.169.062,50  
  Recursos humans 4.439.189,39 0,00 4.439.189,39 8.888.540,42 665.867,52 9.554.407,94 6.526.880,31 0,00 6.526.880,31 11.654.359,78 605.858,45 12.260.218,23 14.358.666,28 597.259,76 14.955.926,04  
  Accions complementàries 345.453,92 458.873,22 804.327,14 318.125,90 0,00 318.125,90 1.275.103,05 96.800,00 1.371.903,05 982.042,26 0,00 982.042,26 348.601,87 0,00 348.601,87  
  Grups i xarxes 210.114,06 0,00 210.114,06 451.632,52 0,00 451.632,52 1.975.968,65 416.508,21 2.392.476,86 158.290,48 155.200,00 313.490,48 2.168.965,20 1.675,00 2.170.640,20  
  Explotació de know-how 0,00 0,00 0,00 385.656,59 0,00 385.656,59 2.586.860,90 154.000,00 2.740.860,90 3.731.324,02 411.937,25 4.143.261,27 937.215,98 100.000,00 1.037.215,98  
  Altres 65,39 0,00 65,39 0,00 0,00 0,00 586.016,37 0,00 586.016,37 275.380,67 0,00 275.380,67 0,00 0,00 0,00  
  Total 43.657.011 3.635.204 47.292.215 32.224.022 2.501.354 34.725.375 33.042.892 11.654.501 44.697.393 38.762.090 7.307.386 46.069.476 50.151.004 7.530.442 57.681.447