UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2020

Millora de les competències comunicatives i interculturals Activitats Participants + Info
Formació i acreditació d'idiomes
Cursos d'idiomes Oferta de cursos i exàmens oficials per a la comunitat UPC de les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UOC i UPF. 221 inscrits. accés
Cursos d'idiomes en línia Oferta de cursos en línia: 28 idiomes. 242 inscrits. accés
   
Campanya d'adjudicació de 100 llicències entre l'estudiantat de mobilitat. 3 llicències atorgades.
Time to Talk: pràctica d'anglès en grup 70 sessions: 25 sessions presencials a 7 biblioteques de la UPC i 45 sessions en línia. 306 inscrits (272 presencials i 34 virtuals). accés
Curs de pràctica oral d'anglès B2 4 edicions virtuals. 29 inscrits. accés
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI 2 tallers de preparació per a l'examen (novembre i desembre), a través de l'ICE. 30 assistents, 12 hores. ICE
2 convocatòries d'examen (gener i novembre). 34 examinands, 29 aptes accés
Campanya de diagnòstic sobre el nivell d'anglès dels estudiants de grau Informació sobre les vies d'assoliment i el requisit B2 al web, xarxes. Estudiantat de grau UPC.  
Enquesta a l'estudiantat de nou accés: 2.292 respostes; un 48,1% autodeclara que té un certificat oficial.
Prova de diagnòstic de nivell d'anglès: 619 respostes; un 47% nivell B2 o superior.
Formació i acreditació de català
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural 2 edicions Orientation Week-Welcome, 7 grups (4 en anglès, 3 català i castellà). 343 inscrits (1a edició). accés
Virtualització del taller per a la 2a edició: 273 visites web; 126 visualitzacions Youtube UPC.
12 vídeos (6 en anglès i 6 en castellà).
Programa de mentors SALSA'M Coordinació del programa. 466 estudiants (336 incoming students, 130 mentors). accés
5 activitats culturals presencials i 4 virtuals. 7 beques de coordinació.
2 convocatòries. 53 parelles lingüístiques presencials i 10 parelles virtuals.
4 campus, 9 centres. 428 assistències presencials (1a edició) i 77 assistències virtuals (2a edició) al conjunt d'activitats.
Cursos de català d'acollida: bàsic (A2) i elemental (B1) 27 grups. 304 estudiants. accés
Cursos de català intermedi (B2) a superior (C2) 6 grups. 87 estudiants. accés
Exàmens oficials de català 2 convocatòries. 35 examinands, 33 aptes. accés
Recursos per aprendre català Virtualització dels recursos de nivell A2, amb publicació de nous materials. 4 materials. accés
Formació en comunicació eficaç
Redacció i publicació del manuscrit: la teva tesi doctoral 5 (castellà) 7 edicions, en col·laboració amb ICE i Biblioteques 83 inscrits Pla de formació del PDI
Incorporar la perspectiva de gènere en la docència 5 edicions virtuals, en col·laboració amb Igualtat UPC, Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats 292 inscrits Pla de formació del PDI
Taller de llengua catalana: 3 mòduls 1 taller, 30 hores. 99 inscrits; 53 certificats Pla de formació del PAS
Taller de llengua catalana: mòdul 1 i mòdul 3 2 tallers, 20 hores 8 inscrits; 8 certificats Pla de formació del PAS
Eines i recursos per a la correcció i traducció automàtica 1 taller, 8 hores 12 inscrits; 12 certificats Pla de formació del PAS
Criteris de la "Guia de redacció científica" aplicables a l'elaboració del TFG, per a estudiants del Grau d'Estudis d'Arquitectura de l'ETSAV 1 edició virtual, 2 h 30 min 45 inscrits Assignatura Treball de fi de grau, Joan Curós
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants Virtualització dels materials.   accés
Taller Gestió de la interculturalitat: dos petons o una abraçada? per al PAS Virtualització dels materials.   accés
Recursos de formació lingüística i interculturalitat
Com comunicar 6.312 sessions, 4.981 usuaris, 12.561 pàgines vistes. accés
Nova versió del recurs.
Class-Talk, fraseologia de la docència 2.253 sessions, 1.623 usuaris, 7.792 pàgines vistes. accés
Guia d'interculturalitat 'Un món divers' Ampliació i publicació final. accés
Assessorament sobre formació i acreditació
Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes. Nre. total de consultes ateses: 1.300 tiquets Demana SLT. accés
Qualitat de les comunicacions multilingües Resultats +info
Traduccions i correccions (ca, es, en)
Total d'encàrrecs (ca, es, en) 1.129 encàrrecs, 1.919.735 paraules (6.399 fulls). accés
Convocatòria de material docent en anglès 10 titulacions, 37 assignatures, 28 guies docents, 11 PDI, 14 encàrrecs, 98.651 paraules (329 fulls).  
Informació acadèmica 193 encàrrecs, 378.744 paraules (1.262 fulls).  
Reglaments i normatives 25 encàrrecs, 89.764 paraules (299 fulls).  
Textos institucionals i administratius 891 encàrrecs, 1.317.762 paraules (4.393 fulls).  
Recerca 6 encàrrecs, 34.814 paraules (116 fulls).  
Recursos d'assessorament lingüístic
UPCTERM (ca, es, en) 97.509 termes total, 524 termes nous, 3.005 consultes. accés
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 14.707 termes total, 614 termes nous, 8.026 consultes. accés
Nomenclatura UPC (ca, es, en) 2.794 termes total, 51 termes nous, 1.753 consultes. accés
Writer's Toolbox Blog 176 entrades total, 832 sessions, 743 usuaris, 1.889 pàgines vistes. accés
Assessorament lingüístic
Consultes lingüístiques i sobre serveis Nre. total de consultes ateses: 1.244 tiquets Demana SLT. accés
   
Disseny de plans i mesures de política lingüística Resultats +info
Política lingüística de la UPC
Plans i programes Pla de llengües de la UPC 2010-2020. accés
Programa d'idiomes de la UPC. accés
Programa de mentors SALSA'M. accés
Acords i informes dels òrgans de govern Informe de gestió de la Universitat aprovat pel Claustre Universitari, desembre 2019. accés
Memòria UPC presentada a la inauguració de curs, setembre 2019. accés
Indicadors lingüístics 12 indicadors; 4 indicadors del Pla de finançament. accés
Aliances
Convenis de col·laboració 6 convenis: 4 convenis d'idiomes amb les universitats UAB, UB, UOC i UPF (signatura 2a pròrroga); 1 conveni de pràctiques acadèmiques amb la UB; 1 conveni sobre formació en llengua catalana amb la CIFALC. accés
Col·laboració externa 8 associacions, 8 grups de treball. accés
Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP.  
Pla de formació del PDI i doctorands/doctorandes: ICE i Escola de Doctorat.
Competència en terceres llengües i requisit B2: SGA.
Time to Talk a 7 biblioteques de la UPC.
Orientation week: GRI; Programa Salsa'm: EEBE, ETSAB, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIAAT, FOOT, EETAC i ESAB.
Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SC i SGA.
Indicadors lingüístics: GPAQ.
Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC Publicació d'apartats nous i actualitzacions dels continguts. accés
602.214 sessions, 370.344 usuaris, 926.943 pàgines vistes.
Twitter SLT 4.653 tuits, 1.576 seguidors. accés
Facebook SLT 229 seguidors. accés
Instagram SLT 218 publicacions, 494 seguidors. accés
Instagram SALSA'M 75 publicacions, 451 seguidors. accés
Facebook SALSA'M 1.545 seguidors. accés
Accions de difusió a través del web i les xarxes SLT. Cursos d'idiomes a les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UPF i UOC (convenis).  
Novetats a la Taula de certificats i títols acreditatius.  
Activitats de pràctica d'idiomes a la UPC: Time to Talk i nivell B2 d'anglès.  
Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès CLUC-EMI 2020: taller i convocatòries d'examen.  
Convocatòria de revisió de material docent en anglès 2020.  
Ajuts MOBINT 2019-2020 per a la mobilitat en els graus.  
Ajuts PARLA3 2019-2020 per a cursos i exàmens d'idiomes.  
Programa de mentoria SALSA'M de la UPC.  
Cursos de català i comunicació oral de la UPC.  
Serveis i recursos de redacció multilingüe i comunicació eficaç.