UPC    Acreditació de les titulacions
1.6.1 Estudiantat rebut mitjançant un programa de mobilitat

Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

TOTAL UPC (centres propis i adscrits)
 
 
Tipus programa % Estudiants incoming Total    
ALTRES PROGRAMES 1,9% 12    
CINDA 1,2% 8    
CONVENIS BILATERALS 5,0% 32    
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES 0,3% 2    
ERASMUS + ESTUDIS 89,1% 573    
ERASMUS + PRACTIQUES 0,0% 0    
SICUE-SENECA 2,5% 16    
  100,0% 643    
   
                                               
  Pais  Programa Mobilitat  200
FME 
205
ESEIAAT 
210
ETSAB 
230
ETSETB 
240
ETSEIB  
250
ETSECCPB 
270
FIB 
280
FNB 
290
ETSAV 
295   EEBE  300
EETAC 
310
EPSEB 
330
EPSEM 
340
EPSEVG 
370
FOOT 
390
EEABB 
801 EUNCET  802
EAE 
804 CITM  Total   
  Alemanya ALTRES PROGRAMES                   1                    1  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES                       1                1  
  ERASMUS + ESTUDIS 7 15 4 9 24 9 12 1 3 2       1     1      88  
  Total  7  15  4  9  24  9  12  1  3  3  -  1  -  1  -  -  1  -  -  90  
  Argentina CONVENIS BILATERALS             2     1           1        4  
  Total  -  -  -  -  -  -  2  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  4  
  Àustria ERASMUS + ESTUDIS   3 1   1 1 2                          8  
  Total  -  3  1  -  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  Bèlgica ERASMUS + ESTUDIS   4 2 4 1   1     2       3            17  
  Total  -  4  2  4  1  -  1  -  -  2  -  -  -  3  -  -  -  -  -  17  
  Brasil ALTRES PROGRAMES           2                            2  
  CONVENIS BILATERALS     1           2         1            4  
  ERASMUS + ESTUDIS   2                                    2  
  Total  -  2  1  -  -  2  -  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  8  
  Colòmbia CONVENIS BILATERALS                   1       1            2  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  
  Croàcia ERASMUS + ESTUDIS         4 1 2 3                        10  
  Total  -  -  -  -  4  1  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  
  Dinamarca ERASMUS + ESTUDIS         1 6 1     2   3                13  
  Total  -  -  -  -  1  6  1  -  -  2  -  3  -  -  -  -  -  -  -  13  
  Eslovàquia ERASMUS + ESTUDIS             1     1       2            4  
  Total  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  4  
  Eslovènia ERASMUS + ESTUDIS     3   1   1     1                    6  
  Total  -  -  3  -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  
  Espanya ERASMUS + ESTUDIS   1               2                    3  
  SICUE-SENECA   2 3 1         2 6 1     1            16  
  Total  -  3  3  1  -  -  -  -  2  8  1  -  -  1  -  -  -  -  -  19  
  Estònia ERASMUS + ESTUDIS                     2                  2  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  Finlàndia ERASMUS + ESTUDIS       1 1             1                3  
  Total  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  3  
  França ERASMUS + ESTUDIS 4 14 9 15 51 14 15   3 37 17 6   5   1 2      193  
  Total  4  14  9  15  51  14  15  -  3  37  17  6  -  5  -  1  2  -  -  193  
  Grècia ERASMUS + ESTUDIS                               1        1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  
  Hongria ERASMUS + ESTUDIS   2   1             1                  4  
  Total  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Itàlia ALTRES PROGRAMES         3                              3  
  ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT   1                                    1  
  ERASMUS + ESTUDIS 6 19 6 11 18 13 6   14 19 5 2   2   1        122  
  Total  6  20  6  11  21  13  6  -  14  19  5  2  -  2  -  1  -  -  -  126  
  Letònia ERASMUS + ESTUDIS   2     2                              4  
  Total  -  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Lituània ERASMUS +ESTUDIS     1   1           3                  5  
  Total  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  5  
  Mèxic ALTRES PROGRAMES                   1                    1  
  Total  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Noruega ERASMUS + ESTUDIS 1       1   1                          3  
  Total  1  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  Països Baixos ERASMUS + ESTUDIS           1                            1  
  Total  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  Perú CINDA                       8                8  
  CONVENIS BILATERALS       1                                1  
  Total  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  8  -  -  -  -  -  -  -  9  
  Polònia ERASMUS + ESTUDIS   2   1 3   5     2 3     1            17  
  Total  -  2  -  1  3  -  5  -  -  2  3  -  -  1  -  -  -  -  -  17  
  Portugal ERASMUS + ESTUDIS   9 1   5   1   1 2             1      20  
  Total  -  9  1  -  5  -  1  -  1  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  20  
  Regne Unit ALTRES PROGRAMES   1               4                    5  
  ERASMUS + ESTUDIS                           2            2  
  Total  -  1  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  2  -  -  -  -  -  7  
  República Txeca ERASMUS + ESTUDIS   1   2 3       1                      7  
  Total  -  1  -  2  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  
  Romania ERASMUS + ESTUDIS   5 2 5         1         2            15  
  Total  -  5  2  5  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  15  
  Suècia ERASMUS + ESTUDIS 1     1 5 1 3   1                      12  
  Total  1  -  -  1  5  1  3  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Suïssa CONVENIS BILATERALS     6     1 1   2 2                    12  
  Total  -  -  6  -  -  1  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  
  Turquia ERASMUS +  ESTUDIS   2 1 1 3 1   3                        11  
  Total  -  2  1  1  3  1  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
  Xina CONVENIS BILATERALS     5     4                            9  
  Total  -  -  5  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  
  Total  19  85  45  53  128  54  54  7  30  86  32  21  -  21  -  4  4  -  -  643  
  Dades a juliol de 2021                                     Suècia Suïssa