UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2021

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 70.151  
  Premium 2.034  
  Protectors  45  
  TOTAL 72.230  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 614  
  Nombre total d'empreses 889  
  Nombre de persones inscrites a la Borsa de Treball 1.640  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació individuals 135  
  Nombre d’activitats de grup programades 62  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 1.321  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 7  
  Import donacions 27.000 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 7  
Dades atualitzades a  Dades actualitades a 30 de juny 2022