UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2020

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 69.442  
  Premium 2.247  
  Protectors  45  
  TOTAL 65.836  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 567  
  Nombre total de llocs de treball 889  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació 1.419  
  Nombre d’activitats de grup programades 95  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 1.629  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 10  
  Import donacions 107.500 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 14  
Dades atualitzades a  Dades actualitades a 30 de juny 2021