UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                       
  Programa  Beca Doctorat ICFO   Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPU   Beca UPC Recerca   Beca Tutoria Tesi   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient                1  1  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny                  -  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica      1          2  3  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents                 2  2  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics                   -  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme      2    1  1    7  11  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura         2  1      1  4  
  Doctorat en Urbanisme      2      2      4  
  Total ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  -  -  5  2  2  3  -  13  25  
                       
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial      3  1    1    8  13  
  Doctorat en Enginyeria Òptica      3  2        2  7  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa          1      8  9  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada      4  4  1      8  17  
  Doctorat en Fotònica 91    6    2        99  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada      5  5    3    10  23  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia      5  1        5  11  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 1                1  
  Total CIÈNCIES  92  -  26  13  4  4  -  41  180  
                       
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural      1    2      2  5  
  Doctorat en Ciències del Mar      3  2        1  6  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental    1  6    3      10  20  
  Doctorat en Enginyeria Civil      8  3  3  2    6  22  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció      10  3  1  1    9  24  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny      6  3  1      9  19  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport                  -  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval      1            1  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural                2  2  
  Total ENGINYERIA CIVIL  -  1  35  11  10  3  -  39  99  
                       
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses                4  4  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió      9  4  1  1    34  49  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions          1      2  3  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials      5          20  25  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica      3  2    1    10  16  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics      2  6  2  1    14  25  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes                  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica      5      1    13  19  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica      1    3  3    16  23  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants                8  8  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica      3  1  1  2    4  11  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera      1  1    1      3  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers      2  1    1    16  20  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient                3  3  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica      1          1  2  
  Doctorat en Sostenibilitat      1      2    16  19  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering                2  2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services                5  5  
  Total ENGINYERIA INDUSTRIAL  -  -  33  15  8  13  -  168  237  
                       
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors      5  5  4  1    7  22  
  Doctorat en Bioinformàtica      1            1  
  Doctorat en Computació      2  2    1  1  5  11  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica      9  2    2    9  22  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica      1  2    1    5  9  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial                6  6  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions      16  11  3  2    25  57  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments    1              1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    1              1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI    8            1  9  
  Total ENGINYERIA CIVIL  -  10  34  22  7  7  1  58  139  
  TOTAL  92  11  133  63  31  30  1  319  680  
  Dades a juliol de 2020