UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                       
  Programa  Beca Doctorat ICFO   Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPIC   Beca FPU   Beca UPC Recerca   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient            1    6  7  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny                1  1  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica        1  1      7  9  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents                 2  2  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics       2  1        1  4  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme          1      9  10  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura       1          1  2  
  Doctorat en Urbanisme      1    1  1    3  6  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial      1        1  1  3  
  Doctorat en Enginyeria Òptica      2        1  13  16  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa            1    13  14  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada      1  5  2  1    18  27  
  Doctorat en Fotònica 68    2      3      73  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada      3  3  1      9  16  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia      2        1  6  9  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics    12              12  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural      2          2  4  
  Doctorat en Ciències del Mar      1  1    3    3  8  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental      5      4    17  26  
  Doctorat en Enginyeria Civil      5  3  1  2    14  25  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció      10  2  1  1    17  31  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny      8  6  3  3    34  54  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport        1        2  3  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval                  -  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural                2  2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)                1  1  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses                15  15  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió      10  4  2  3  1  22  42  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials      1  2      1  12  16  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica      2  1  1  2    12  18  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics      1  4  1  3    9  18  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes                  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica      6  1        11  18  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica      2  1        12  15  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants      1  1        8  10  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica      6    1  2    16  25  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera            1      1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers      2  2    2    15  21  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient        1    1    5  7  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica      1  1        3  5  
  Doctorat en Sostenibilitat            1  1  19  21  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services                2  2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering                4  4  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors      6  7  1  7  1  27  49  
  Doctorat en Computació      1  1    3  1  8  14  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica      7  4  3  3  3  13  33  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica      1  2        10  13  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial        1        2  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions      6  10  2  7  1  21  47  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    9              9  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI    11            1  12  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments    1              1  
  TOTAL  68  33  99  66  22  55  12  429  784