UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.4 Beques i ajuts als estudiants de doctorat

Descripció: Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat per tipologia
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                       
  Programa  Beca Doctorat ICFO   Beca Erasmus Mundus   Beca FI   Beca FPI   Beca FPIC   Beca FPU   Beca UPC Recerca   Altres   Total   
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient            1    2  3  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny                  -  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica      1          4  5  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents             1    1  2  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics                   -  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme            1    12  13  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura       1      1    2  4  
  Doctorat en Urbanisme      2      1  1  4  8  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial      2        1  3  6  
  Doctorat en Enginyeria Òptica      1          5  6  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa      1      1    12  14  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada      3  5    2    15  25  
  Doctorat en Fotònica 79    2      2      83  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada      7  4      1  10  22  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia      2        1  6  9  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics    10              10  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural      1      1      2  
  Doctorat en Ciències del Mar      1  1    2    3  7  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental      6      3    15  24  
  Doctorat en Enginyeria Civil      2  3    3    9  17  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció      8  4    1    12  25  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny      7  4    3    28  42  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport                2  2  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval      1            1  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural                1  1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)                  -  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses                7  7  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió      8  1    1    24  34  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions                1    
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials      1  1        17  19  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica      2  1    1    14  18  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics      1  4    2  1  16  24  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes                  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica      4  1      1  12  18  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica      3  1    1    14  19  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants      1        1  6  8  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica      5      2    14  21  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera      1            1  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers      2  1        12  15  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient            1    3  4  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica      1  1        2  4  
  Doctorat en Sostenibilitat            1  2  19  22  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services                2  2  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering    2            2  4  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors      5  6  1  6    31  49  
  Doctorat en Computació      1  1    3    7  12  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica      5  1    1  2  14  23  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica      1  2        7  10  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial                3  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions      12  5  1  3    16  37  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing    5              5  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI    11            1  12  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments    3              3  
  TOTAL  79  31  101  47  2  45  11  390  705  
  Dades provisionals a juny de 2018