UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.16 Titulacions Interuniversitàries de Grau

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021-2022

                                                 
  CENTRE  Estudis de grau Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22  
  200 Grau en Estadística UB 286 302 222 220 220 14.646 14.968 14.951 12.020 11.940 244 249 249 200 199 38 43 42 54 48  
  Grau en Economia - Estadística (Itinerari doble) UB 112 83 83 95 94 7.944 6.310 6.472 7.140 6.960 132 105 108 119 116 ND 12 8 12 12  
  270 Bachelor's degree in Bioinformatics UPF 57 86 96 67 45 3384 4932 5.284 3.624 2.220 56 82 88 60 37 - 15 18 21 27  
  390 Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques UB 205 198 179 161 173 12480 11928 10.377 9504 10320 208 199 173 158 172 ND 42 14 27 ND  
  Dades a gener 2023