UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.16 Titulacions Interuniversitàries de Grau

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021

                                                 
  CENTRE  Estudis de grau Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21  
  200 Grau en Estadística UB 267 286 302 222 220 13.944 14.646 14.968 14.951 12.020 232 244 249 249 200 26 38 43 42 54  
  Grau en Economia - Estadística (Itinerari doble) UB 105 112 83 83 95 7.784 7.944 6.310 6.472 7.140 130 132 105 108 119 2 ND 12 8 12  
  270 Bachelor's degree in Bioinformatics UPF 37 57 86 96 67 2.220 3384 4932 5.284 3.624 37 56 82 88 60 - - 15 18 21  
  390 Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques UB 182 205 198 179 161 10.914 12480 11928 10.377 9504 182 208 199 173 158 27 ND 42 14 27  
  Dades a març 2022