UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.16 Titulacions Interuniversitàries de Grau

Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019-2020

                                                 
  CENTRE  Estudis de grau Coordinació Matrícula Estudiants Crèdits Ordinaris EETC Titulats  
  15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20  
  200 Grau en Estadística UB 184 267 286 302 222 9.780 13.944 14.646 14.968 14.951 163 232 244 249 249 35 26 38 43 42  
  Grau en Economia - Estadística (Itinerari doble) UB 95 105 112 83 83 7.140 7.784 7.944 6.310 6.472 119 130 132 105 108 4 2 ND 12 8  
  270 Bachelor's degree in Bioinformatics UPF - 37 57 86 96 - 2.220 3384 4932 5.284 - 37 56 82 88 - - - 15 18  
  390 Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques UB 128 182 205 198 179 7.560 10.914 12480 11928 10.377 126 182 208 199 173 0 27 ND 42 14  
  Dades a gener 2021