UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.8 Titulats en estudis de cicles

Descripció: Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

               
  Estudis de 1r i 2n cicles  
   
  Centre Titulades/ats 2016-2017  
  Estudi Dones Homes Total Nota mitjana   
  205 ESEIAAT ENG. EN AERONAUTICA 2   2 6,17  
  ENG. INDUSTRIAL 4 20 24 5,87  
  210 ETSAB ARQUITECTURA 310 299 609 6,39  
  230 ETSETB ENG. DE TELECOMUNICACIO 6 36 42 6,46  
  240 ETSEIB ENG. INDUSTRIAL 4 50 54 6,17  
  ENG. QUIMICA 2 8 10 6,11  
  250 ETSECCPB ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS   10 10 6,63  
  250 ETSECCPB ENGINYERIA GEOLOGICA 2 2 4 7,21  
  270 FIB ENG. INFORMATICA   6 6 6,48  
  290 ETSAV ARQUITECTURA 108 134 242 6,56  
  Titulats de 1er i 2n cicle 438 565 1.003 6,41  
   
  Estudis de 2n cicle  
   
  Centre Titulades/ats 2016-2017  
  Estudi Dones Homes Total Nota mitjana   
  205 ESEIAAT ENG. INDUSTRIAL   5 5 6,37  
  ENG. EN AUTOMÀTICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL   2 2 7,42  
  ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL (orientat a l'edificacio) 12 20 32 6,64  
  230 ETSETB ENG. EN ELECTRONICA   10 10 7,02  
  240 ETSEIB ENG. INDUSTRIAL 2   2 5,59  
  ENG. QUIMICA   2 2 6,29  
  250 ETSECCPB ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS   8 8 6,25  
  280 FNB LLIC. DE MAQUINES NAVALS 6 28 34 6,88  
  280 FNB LLIC. DE NAUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 8 54 62 7,16  
  300 EETAC ENG. DE TELECOMUNICACIO 2 12 14 7,07  
  330 EPSEM ENG.DE MINES 4 2 6 6,56  
  Titulats de 2n cicle 34 143 177 6,67  
   
  Total centres propis 472 708 1.180 6,54  
  Dades a maig de 2018