UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.8 Titulats en estudis de cicles

Descripció: Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

               
  Estudis de 1r i 2n cicles  
   
  Centre Titulades/ats 2016-2017  
  Estudi Dones Homes Total Nota mitjana   
  205 ESEIAAT ENG. EN AERONAUTICA 1   1 6,17  
  ENG. INDUSTRIAL 2 10 12 5,87  
  210 ETSAB ARQUITECTURA 153 149 302 6,39  
  230 ETSETB ENG. DE TELECOMUNICACIO 3 17 20 6,49  
  240 ETSEIB ENG. INDUSTRIAL 2 24 26 6,18  
  ENG. QUIMICA 1 4 5 6,11  
  250 ETSECCPB ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS   5 5 6,63  
  250 ETSECCPB ENGINYERIA GEOLOGICA 1 1 2 7,21  
  270 FIB ENG. INFORMATICA   3 3 6,48  
  290 ETSAV ARQUITECTURA 53 67 120 6,56  
  Titulats de 1er i 2n cicle 216 280 496 6,41  
   
  Estudis de 2n cicle  
   
  Centre Titulades/ats 2016-2017  
  Estudi Dones Homes Total Nota mitjana   
  205 ESEIAAT ENG. INDUSTRIAL   2 2 6,44  
  ENG. EN AUTOMÀTICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL   1 1 7,42  
  ENG. EN ORGANITZACIO INDUSTRIAL (orientat a l'edificacio) 6 9 15 6,66  
  230 ETSETB ENG. EN ELECTRONICA   5 5 7,02  
  240 ETSEIB ENG. INDUSTRIAL 1   1 5,59  
  ENG. QUIMICA   1 1 6,29  
  250 ETSECCPB ENG. DE CAMINS, CANALS I PORTS   4 4 6,25  
  280 FNB LLIC. DE MAQUINES NAVALS 3 14 17 6,88  
  280 FNB LLIC. DE NAUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 4 27 31 7,16  
  300 EETAC ENG. DE TELECOMUNICACIO 1 6 7 7,07  
  330 EPSEM ENG.DE MINES 2 1 3 6,56  
  Titulats de 2n cicle 17 70 87 6,67  
   
  Total centres propis 233 350 583 6,54  
  Dades a desembre de 2017