UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2021-2022

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  162 CFIS 45 48 16.001 160.335,52  
  200 FME 55 68 25.953 243.428,39  
  205 ESEIAAT 770 1.171 421.142 3.384.978,52  
  210 ETSAB 574 918 258.632 2.378.495,34  
  230 ETSETB 387 571 209.868 1.980.689,55  
  240 ETSEIB 760 1.007 381.591 3.181.330,16  
  250 ETSECCPB 257 355 136.119 1.195.541,57  
  270 FIB 586 712 287.296 2.429.056,52  
  280 FNB 49 59 25.720 108.058,30  
  290 ETSAV 203 342 76.822 673.957,11  
  295 EEBE 497 678 261.094 1.930.482,08  
  300 EPSC 229 352 122.583 904.624,96  
  310 EPSEB 215 336 98.262 858.070,91  
  330 EPSEM 183 262 101.655 765.890,00  
  340 EPSEVG 188 259 101.032 790.263,62  
  370 EUOOT 100 115 32.031 138.831,40  
  390 EEABB 92 127 40.800 196.293,05  
  TOTAL CENTRES PROPIS 5.190 7.380 2.596.601 21.320.327,00  
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  804 CITM 93 101 33.743 213.337,00  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 93 101 33.743 213.337,00  
  TOTAL UPC 5.283 7.481 2.630.344 21.533.664,00  
  Dades juliol de 2022