UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2020-2021

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  162 CFIS 29 33 10.445 100.326,96  
  200 FME 43 49 19.535 173.815,88  
  205 ESEIAAT 625 912 332.900 2.568.125,25  
  210 ETSAB 395 581 182.905 1.728.604,93  
  230 ETSETB 300 437 158.528 1.501.735,63  
  240 ETSEIB 623 780 321.777 2.691.163,71  
  250 ETSECCPB 164 211 84.901 742.877,72  
  270 FIB 314 369 194.531 1.800.083,75  
  280 FNB 71 83 36.810 141.846,80  
  290 ETSAV 160 278 60.953 552.127,56  
  295 EEBE 375 488 184.030 1.208.794,36  
  300 EPSC 122 153 55.816 405.753,00  
  310 EPSEB 106 147 45.652 333.111,46  
  330 EPSEM 147 194 81.052 601.487,46  
  340 EPSEVG 114 163 61.888 473.575,20  
  370 EUOOT 70 77 22.889 78.704,41  
  390 EEABB 86 114 38.680 143.383,49  
  TOTAL CENTRES PROPIS 3.744 5.069 1.893.292 15.245.517,57  
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  804 CITM 79 87 29.306 172.572,00  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS          
  TOTAL UPC 3.823 5.156 1.922.598 15.418.089,57  
  Dades juliol de 2021