UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019-2020

   Curs 2019-2020                                  
                                     
  CENTRE Total PDI ETC Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera  Catedràtic/a  d'Universitat Catedràtic/a d'Escola Universitària Titular d'Universitat Titular d'Escola Universitària  Catedràtic/a Contractat/da Agregat/da Professor/a Associat/da Professor/a Col·laborador/a Professor/a Lector/a Visitant  
  162 CFIS 7,84 2,28 5,55 52,12 7,80 0,04 1,30   4,56 0,03 0,02 1,83 0,04 0,01 0,01 0,03  
  200 FME 49,18 12,50 36,68 52,64 44,28 4,90 7,98 0,02 21,52 0,21 0,60 11,67 5,21 1,95 0,02    
  205 ESEIAAT 395,96 90,05 305,91 47,97 380,40 15,56 11,01 5,61 90,43 16,95 1,59 82,70 132,51 42,32 10,25 2,59  
  210 ETSAB 310,10 98,72 211,15 50,15 294,40 15,70 27,47 1,80 45,78 12,69 3,05 29,31 165,69 8,61 15,70    
  230 ETSETB 202,77 37,11 165,66 53,54 198,93 3,84 42,64 0,96 116,70 3,29 0,58 30,15 5,27 3,18 0,02    
  240 ETSEIB 357,01 94,29 262,72 48,27 346,45 10,56 22,09 0,69 113,18 0,36 3,20 64,48 119,70 17,25 14,72 1,34  
  250 ETSECCPB 192,53 36,91 155,62 50,29 178,89 13,64 44,19 5,82 31,58 2,47 6,85 48,43 45,31 6,20 1,69    
  270 FIB 233,96 62,96 171,00 51,32 226,70 7,26 29,35 1,22 83,10 8,93 1,68 53,29 44,58 11,61 0,04 0,17  
  280 FNB 63,01 11,75 51,26 49,40 59,18 3,83 1,41   13,25 3,10   11,23 22,51 7,38 2,54 1,58  
  290 ETSAV 96,69 27,06 69,62 49,47 95,84 0,85 3,05   12,77 3,17   13,71 60,61   3,38    
  295 EEBE 255,16 52,06 203,10 47,96 241,22 13,94 12,43 8,68 26,72 4,58 4,51 58,56 81,40 51,69 6,59    
  300 EETAC 126,82 28,21 98,61 46,89 117,73 9,09 7,42 0,44 37,19 4,66 0,64 43,19 23,82 7,72 1,72 0,01  
  310 EPSEB 98,60 32,29 66,31 50,23 95,43 3,17 1,97 1,06 16,61 15,07 0,02 10,55 43,47 9,86      
  330 EPSEM 90,88 23,91 66,97 49,03 88,50 2,39 2,02 5,42 27,44 7,38 1,30 9,96 29,91 6,26 1,20    
  340 EPSEVG 126,81 29,80 97,01 50,99 122,68 4,13 1,52 5,40 33,65 28,72   13,36 33,91 10,24      
  370 FOOT 52,62 30,47 22,15 50,86 51,47 1,15 2,90 0,96 14,74 18,14 0,70 4,20 10,98        
  390 ESAB 62,96 29,27 33,69 50,22 61,94 1,02 2,23 7,47 7,77 0,19 0,88 16,17 13,37 14,00 0,88 0,01  
  Total centre propis 2.722,91 699,65 2.023,03 851,36 2.611,84 111,06 221,00 45,55 696,99 129,94 25,61 502,78 838,27 198,28 58,76 5,71