UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021

   Curs 2020-2021                                  
  CENTRE Total PDI ETC Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera  Catedràtic/a  d'Universitat Catedràtic/a d'Escola Universitària Titular d'Universitat Titular d'Escola Universitària  Catedràtic/a Contractat/da Agregat/da Professor/a Associat/da Professor/a Col·laborador/a Professor/a Lector/a Visitant  
  162 CFIS 8,44 2,72 5,72 53,81 8,34 0,10 1,58   4,91     1,90 0,01 0,01   0,03  
  200 FME 40,80 10,52 30,28 51,95 38,13 2,67 8,45 0,01 15,79 0,19 0,38 9,91 3,73 1,81 0,53    
  205 ESEIAAT 327,77 72,30 255,47 47,80 314,36 13,41 12,30 5,59 67,87 13,30 4,21 66,63 111,71 31,70 12,64 1,84  
  210 ETSAB 271,98 90,55 181,43 50,13 259,57 12,41 19,60 1,18 34,05 11,02 2,35 22,73 156,79 5,04 19,22    
  230 ETSETB 179,54 32,08 147,46 53,33 175,76 3,78 40,22 0,75 98,52 2,81 1,03 26,84 5,92 3,42 0,02    
  240 ETSEIB 280,10 66,31 213,80 48,69 269,25 10,85 19,60 0,67 84,60 0,53 2,40 50,41 89,46 15,72 15,78 0,94  
  250 ETSECCPB 145,25 31,26 113,99 49,88 133,80 11,45 28,62 5,39 20,25 1,82 6,11 35,35 37,47 5,71 4,53    
  270 FIB 206,39 50,21 156,18 51,04 197,17 9,21 21,82 0,80 72,14 8,75 0,94 45,23 45,75 10,62 0,33    
  280 FNB 58,28 10,81 47,46 49,21 54,95 3,33 1,24   11,01 1,98 0,05 10,97 21,56 6,89 2,32 2,26  
  290 ETSAV 85,15 22,36 62,79 49,74 83,22 1,94 2,42   10,90 1,44   11,00 54,30   5,09    
  295 EEBE 257,19 55,08 202,10 47,90 240,65 16,54 12,15 6,87 23,02 2,42 4,87 62,23 92,69 43,79 9,14    
  300 EETAC 121,07 25,57 95,51 48,51 113,12 7,96 6,71 0,48 31,78 3,44 0,54 43,11 23,87 8,31 2,81 0,01  
  310 EPSEB 96,55 31,29 65,26 49,88 93,68 2,87 1,78 0,81 15,07 14,04 0,25 10,95 43,50 9,96 0,17    
  330 EPSEM 91,96 24,71 67,24 48,06 89,46 2,50 1,87 4,13 23,67 7,26 1,13 10,26 36,64 6,39 0,61    
  340 EPSEVG 120,73 27,43 93,30 50,44 116,92 3,81 2,61 4,73 28,62 24,28   13,74 36,89 9,09 0,76    
  370 FOOT 48,10 26,86 21,24 50,98 45,75 2,35 2,61 0,83 13,00 15,93 1,91 2,80 10,77 0,25      
  390 EEABB 63,64 29,86 33,78 50,25 62,94 0,70 1,78 5,11 7,30 0,21 0,61 15,88 18,36 13,33 1,07    
  Altres 1,89 0,15 1,74 56,17 1,87 0,03 0,50 0,62 0,57   0,03 0,18          
  Total centre propis 2.404,83 610,08 1.794,75 50,43 2.298,93 105,90 185,88 37,96 563,08 109,43 26,80 440,13 789,43 172,03 75,02 5,08  
  Nota: Les dades del PDI ETC es calculen a partir dels HIDA   
  Dades actualitzades a Juny  de 2022