UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del PDI Professorat segons el centre docent en 1a Assignació segons gènere,edat, nacionalitat i categoria professional

Descripció: Distribució del PDI Professorat segons el centre docent on fan la seva principal assignació docent classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria professional
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015

PDI Professorat segons el centre on tenen la seva assignació principal
                                       
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera Catedràtic
Universitat
Catedràtic Escola Universitària Titular
Universitat
Titular
Escola
Universitària
Agregat Ajudant Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant  
  200 FME 11 17 50,6  26  2  5  -  15  -  1  -  6  -  -  1  -  -  
  205 ESEIAAT 79 267 47,8  332  14  15  10  70  26  55  1  132  1  27  -  6  3  
  210 ETSAB 69 187 51,5  245  11  18  -  45  16  12  -  149  1  7  2  6  -  
  230 ETSETB 34 172 52,2  203  3  53  1  122  5  15  -  3  -  6  1  -  -  
  240 ETSEIB 91 259 48,5  343  7  39  -  110  1  54  2  120  2  15  4  3  -  
  250 ETSECCPB 36 172 48,8  191  17  43  6  28  3  29  1  81  4  6  -  7  -  
  270 FIB 56 168 48,9  215  9  28  2  92  8  47  -  35  -  10  -  2  -  
  280 FNB 6 43 48,0  45  4  1  1  8  3  6  -  25  -  4  1  -  -  
  290 ETSAV 19 79 52,0  98  -  6  -  15  9  7  -  59  -  -  1  1  -  
  300 EETAC 30 96 43,6  119  7  7  1  33  3  36  2  23  -  16  -  3  2  
  310 EPSEB 46 103 49,3  144  5  -  3  18  29  8  1  78  -  11  -  1  -  
  330 EPSEM 23 65 48,1  87  1  -  4  28  12  7  -  28  1  7  -  1  -  
  340 EPSEVG 34 105 49,1  136  3  1  6  38  33  12  1  37  -  10  -  -  1  
  370 FOOT 31 25 53,0  55  1  4  5  17  21  3  -  5  1  -  -  -  -  
  390 ESAB 22 38 54,3  60  -  4  10  10  -  14  -  4  1  15  1  1  -  
  Altres unitats 40 129 45,2  159  10  3  7  14  2  37  1  73  1  24  -  7  -  
                                       
                                       
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera Catedràtic Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular universitat Titular d'Escola Universitària Catedràtic contractat Agregat Adjunt d'Escola Universitària Associat Col·laborador Contractat Doctor Ordinari o Catedràtic Altres  
  801 11 18 44,7  28  1  -  -  -  5  -  -  -  -  12  12  -  -  
  802 29 38 45,9  48  19  -  -  -  -  -  -  -  37  -  30  -  -  
  804 14 65 42,2  74  5  -  -  -  -  -  -  -  73  -  3  3  -  
  820 34 142  50,3  171  5  3  7  14  32  1  27  1  61  21  -  3  6  
  860 17 23  51,2  40  -  -  -  -  2  -  18  -  -  9  10  -  1