UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del PDI Professorat segons el centre docent en 1a Assignació segons gènere,edat, nacionalitat i categoria professional

Descripció: Distribució del PDI Professorat segons el centre docent on fan la seva principal assignació docent classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria professional
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016

PDI Professorat segons el centre on tenen la seva assignació principal
                                       
                                       
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera Catedràtic
Universitat
Catedràtic Escola Universitària Titular
Universitat
Titular
Escola
Universitària
Agregat Associat Catedràtic Contractat Col·laborador Permanent Emèrit Lector Visitant Altres  
  200 FME 11 20 51,6  29  2  5      15  1  8      2        
  205 ESEIAAT 80 272 47,5  339  13  13  10  23  70  57  146  1  24    4  3  1  
  210 ETSAB 81 186 51,0  256  11  17    14  44  12  162  1  7  3  7      
  230 ETSETB 34 169 52,7  200  3  52  1  3  123  15  4    5          
  240 ETSEIB 85 254 47,9  329  10  26      100  42  147  1  15  4  4      
  250 ETSECCPB 33 172 49,7  186  19  42  6  4  28  32  77  4  6    4  2    
  270 FIB 54 163 49,6  208  9  27  1  7  89  49  33    10  1        
  280 FNB 8 44 47,3  46  6  1    3  8  7  27    4  1  1      
  290 ETSAV 21 78 52,1  98  1  6    9  13  7  62      1  1      
  295 EEBE 58 193 45,6  238  13  15  8  2  20  48  107  2  44    5      
  300 EETAC 27 94 44,9  115  6  7  1  3  32  45  22    10      1    
  310 EPSEB 43 108 49,9  146  5    2  28  16  10  84    11          
  330 EPSEM 24 62 49,7  85  1    4  11  29  8  26  1  7          
  340 EPSEVG 32 101 49,4  130  3  1  6  29  37  12  38    10          
  370 FOOT 30 26 53,8  55  1  4  5  21  17  3  5  1            
  390 ESAB 26 46 51,6  71  1  4  9    10  14  19  1  14  1        
  Altres unitats 6 3 50,4  9  -  -  -  -  -  2  7  -  -  -  -  -  -  
                                       
 
                             
  CENTRE Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera Titular universitat Titular d'Escola Universitària Agregat Associat Col·laborador Contractat Doctor Ordinari o Catedràtic  
  801 EUNCET 18 29 45,9  46  1    6      25  16    
  802 EAE 35 39 46,0  51  23        41    33    
  804 CITM 11 65 43,1  72  4  1    1  67    4  3  
  860 EEI 11 16  51,1  27  -    1  10    6  10