UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.2 Distribució del PDI Investigador per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal , Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2021
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.

                                             
  Unitat Investigador
sènior (1)
Investigador
postdoctoral (2)
Investigador predoctoral (3) Total  
  Generalitat Ministeri UPC Altres Total  
  D H Total D H Total  D H D H D H D H D H Total D H Total   
   420 INTEXTER           1            1               -                        1           -          1          1          1          1          2  
   440 IOC             1          1               -                        1           -          1          1           -          2          2  
   460 INTE           3          1          4          2            2                        1           -          1          1          5          2          7  
   701 AC             2          2            6          6          1          6          2          3            2          5         12          8         23         31          8         31         39  
   702 CEM           1          2          3            3          3          3          6          1          2          1            1          2          6         10         16          7         15         22  
   707 ESAII             2          2               -          1          3          1          2            1          2          6          4         12         16          4         14         18  
   709 EE                -            1          1            6            2              1          3          1         11         12          1         12         13  
   710 EEL             1          1            2          2          3          9          1          6              2          5          6         20         26          6         23         29  
   712 EM                -            1          1            2            1              3          1          3          4          7          3          5          8  
   713 EQ           3          5          8          7          2          9          5          4          3          6            1          4          6         12         17         29         22         24         46  
   715 EIO                -               -            1                       -          1          1           -          1          1  
   717 DEGD                -               -          2              1              1          1          3          2          5          3          2          5  
   721 FEN             1          1               -                           -           -           -           -          1          1  
   723 CS           2            2            1          1            1          1          2          1            1          5          3          8         11          5          9         14  
   724 MMT             2          2               -          1          1            1          1              1          2          3          5          2          5          7  
   725 MA I             1          1               -                           -           -           -           -          1          1  
   729 MF             1          1               -                        3           -          3          3           -          4          4  
   731 OO                -               -          3            1                    4           -          4          4           -          4  
   732 OE                -               -                      1            1           -          1          1           -          1  
   735 PA             1          1               -            2                    1           -          3          3           -          4          4  
   737 RMEE                -            1          1            1                  1          1          1          2          3          1          3          4  
   739 TSC             2          2            1          1          4         15          3          9            2            2          7         28         35          7         31         38  
   740 UOT                -               -          2              1              3          2          5          3          8          5          3          8  
   744 ENTEL             1          1            1          1            3          1          1              1          2          2          6          8          2          8         10  
   745 EAB                -            1          1          2          1          1          1                  3          2          5          3          3          6  
   747 ESSI             1          1               -          1          2            1              3          1          4          4          8          4          5          9  
   748 FIS                -          2          6          8          4          7          1          4            2          3          4          8         17         25         10         23         33  
   749 MAT             1          1          1          2          3            1          1          3            1            5          1         10         11          2         13         15  
   750 EMIT                -               -                      1          1          1          1          2          1          1          2  
   751 DECA             5          5          9          5         14          9         18          5          7          2          5          3          2         19         32         51         28         42         70  
   753 TA                -               -          2          5              1            1            4          5          9          4          5          9  
   756 THATC                -               -                1          1          1              1          2          3          1          2          3  
   758 EPC           1            1            1          1          1          1                1            1          1          3          4          2          4          6  
   909 LIM           1          1          2               -                        1           -          1          1          1          2          3  
   915 IRI           3          4          7               -          1          2            2                3          1          7          8          4         11         15  
   922 CD6             4          4            2          2                           -           -           -           -          6          6  
   928 CTTC             1          1            1          1            1                       -          1          1           -          3          3  
   930 CTVG           2          1          3               -                           -           -           -          2          1          3  
   946 CITCEA                -               -                      3          6          3          6          9          3          6          9  
   952 GRAHI           1          1          2               -                      1            1           -          1          2          1          3  
   974 CER-LaCàN-UPC             4          4            3          3                        2           -          2          2           -          9          9  
   977 FLUMEN                -            1          1                           -           -           -           -          1          1  
  Total         18         46         64         21         41         62         45         98         22         56          7         16         41         82       115       252       367       154       339       493  
   (1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat                              
   (2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie                                         
   (3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats                                         
  Dades a 31 de desembre de 2021