UPC    Acreditació de les titulacions
2.6.1 Ingressos per formació permanent gestionada per la FPC

Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020-2021

               
  Unitat 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21  
  124 CUS  2.100,00  11.050,00        
  191 CENIT  4.375,98  3.696,66  385,97      
  200 FME  38.170,00  34.010,00  60.810,00  41.385,00  64.185,00  
  205 ESEIAAT          51.600,00  
  210 ETSAB            
  230 ETSETB      142.710,00  163.328,24  260.501,26  
  240 ETSEIB  25.000,00          
  250 ETSECCPB  30.449,40  66.312,50  62.496,15  65.462,22  28.056,66  
  270 FIB  633.276,37  473.850,03  549.862,38  419.163,92  435.194,28  
  280 FNB  214.008,62  157.934,57  81.744,81  116.330,00  102.924,00  
  290 ETSAV  129.004,00  192.761,07  172.333,87  156.335,00  153.192,45  
  300 EETAC  (6.010,00)          
  310 EPSEB  88.860,00  27.440,00  65.475,00  35.140,69  54.449,31  
  340 EPSEVG  138.962,00  88.449,07  112.514,93  99.390,00  117.518,00  
  370 FOOT      113.400,00  55.235,00  80.410,00  
  410 ICE    7.616,00  22.320,00  2.520,00  12.800,00  
  440 IOC  207.392,00  128.587,76  71.662,24  130.090,00  90.690,00  
  480 IS.UPC        65.874,00  65.597,20  
  668 CKLO-UPC  21.950,00  5.850,00  15.900,00  10.000,00  10.950,00  
  702 CEM            
  710 EEL          39.525,00  
  712 EM  39.100,00    23.300,00  21.750,00    
  713 EQ  50.570,00          
  715 EIO  127.460,00  128.562,22  269.264,28  195.627,45  271.545,05  
  717 DEGD  1.450,00    850,00  800,00    
  732 OE  453.901,52  786.057,93  1.093.275,07  967.689,00  861.236,79  
  739 TSC          110,00  
  740 UOT  555.491,50  444.096,29  350.700,36  228.885,00  208.116,50  
  742 CEN  26.360,00  6.300,00  (6.300,00)      
  744 ENTEL  62.400,00  328.880,00  147.650,00  211.624,00  335.070,00  
  747 ESSI  267.100,00  160.738,47  227.886,53  247.160,00  220.820,00  
  751 DECA  101.581,78  110.915,48  92.890,00  46.461,36  22.918,24  
  752 RA  386.632,67  11.071,33        
  753 TA  755.382,20  787.501,68  779.778,16  705.835,90  696.963,00  
  756 THATC  41.971,00  76.238,00  47.230,00  11.970,00    
  758 EPC  89.919,78  158.377,00  181.607,08  120.547,50  51.792,50  
  801 EUNCET  64.300,00  66.150,00  50.300,00  53.900,00  61.600,00  
  804 CITM  38.695,00  32.650,00  (490,00)  25.418,00    
  860 EEI  2.099,45  1.474,88  774,63      
  901 FCIM  10.650,00    12.450,00  17.350,00  159.022,50  
  912 FCIHS            
  914 CPSV  350.986,80  354.845,33  216.209,28  138.505,90  169.597,00  
  918 CREB        768,00    
  919 FUPC  2.245.314,48  2.039.455,95  1.929.382,09  1.843.242,07  1.683.348,71  
  929 CDEI  95.516,00  129.515,50  96.720,95  75.776,00  98.619,62  
  946 CITCEA  159.960,33  197.642,77  127.922,78  196.940,60  167.714,24  
  973 CERpIE-UPC  56.936,71  8.211,96  21.400,00  18.200,00  20.000,00  
  TOTAL  7.511.317,59  7.026.242,45  7.134.416,56  6.488.704,85  6.596.067,31  
  Dades a 31/08/2021