UPC    Acreditació de les titulacions
2.6.1 Ingressos per formació permanent gestionada per la FPC

Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2014-2015

               
  Unitat 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
  122 CUDU  81.782,31  76.632,62  31.022,02  -  -  
  124 CUS  200.634,33  153.051,19  34.151,27  18.290,00  16.969,40  
  125 CUTC  25.163,50  20.045,50  16.207,00  -  15.120,00  
  190 CEIB  -  -  -  -  -  
  191 CENIT  -  18.713,09  14.657,10  8.115,00  -  
  200 FME  22.519,20  53.227,20  40.944,00  47.550,00  38.167,20  
  210 ETSAB  112.481,53  130.810,41  198.541,66  92.078,10  21.147,00  
  220 ETSEIAT  227.480,87  160.235,51  170.730,84  8.156,38  -  
  230 ETSETB  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB  391.796,34  641.347,21  299.152,89  241.316,41  11.345,06  
  250 ETSECCPB  46.629,20  -  205.201,20  264.350,00  22.928,20  
  270 FIB  18.762,23  29.674,02  (2.314,49)  220,00  -  
  280 FNB  369.808,14  158.352,65  162.120,37  259.250,00  175.553,60  
  290 ETSAV  195.951,16  208.625,05  6.364,00  1.521,00  (2.192,40)  
  300 EPSC  19.143,47  25.909,87  5.657,88  47.710,00  58.091,95  
  310 EPSEB  79.435,28  158.112,07  176.755,33  110.273,26  91.425,40  
  320 EUETIT  8.029,80  7.786,18  -  (200,00)  -  
  330 EUPM  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG  -  102.104,28  138.090,39  201.214,15  143.365,29  
  370 EUOOT  -  -  -  -  9.515,52  
  390 ESAB  -  -  -  -  -  
  410 ICE  2.263,80  -  3.521,32  -  -  
  440 IOC  185.385,61  186.001,88  144.535,64  234.996,50  150.999,95  
  444 IAAC  -  -  -  -  -  
  460 INTE  14.739,84  20.267,28  -  -  -  
  701 AC  35.289,67  -  1.849,00  -  -  
  702 CMEM  9.297,70  -  -  -  -  
  703 CA  22.220,61  50.976,61  78.828,10  70.115,19  40.512,20  
  704 CA1  814.038,08  588.775,00  631.100,92  563.492,60  319.811,76  
  705 CA2  124.220,73  (6.263,53)  -  -  -  
  706 EC  101.848,20  63.292,58  -  23.580,00  56.523,24  
  707 ESAII  122.116,43  116.365,24  17.261,63  -  -  
  708 ETCG  17.577,93  11.195,63  9.670,31  12.200,00  11.561,50  
  709 EE  84.154,59  55.974,77  178.739,29  26.948,74  4.776,80  
  710 EEL  -  -  -  -  -  
  711 EHMA  83.220,12  117.842,95  12.309,07  3.189,22  425,00  
  712 EM  124.747,51  137.229,45  188.787,28  63.697,72  32.858,72  
  713 EQ  127.379,54  104.460,98  11.021,58  41.675,00  27.752,60  
  715 EIO  188.166,18  170.302,99  247.873,02  103.686,00  89.138,48  
  716 EA  201.327,61  265.795,40  242.305,54  85.232,35  195.931,54  
  717 EGE  25,00  9.655,10  -  -  -  
  718 EGA1  132.096,27  (516,06)  49.974,35  -  89.239,68  
  719 EGA2  11.716,02  -  -  -  -  
  722 ITT  215.041,76  75.224,89  116.246,15  137.195,79  97.330,40  
  723 LSI  568.067,86  316.594,47  234.190,51  -  -  
  724 MMT  47.148,13  20.860,10  30.875,47  5.460,00  -  
  731 OO  82.726,14  -  -  -  -  
  732 OE  1.769.546,98  1.900.235,54  1.811.478,18  196.534,23  148.492,50  
  735 PA  241.518,78  133.021,71  77.905,30  24.926,21  -  
  736 PE  31.731,07  54.765,56  183.379,81  176.478,85  102.717,08  
  737 RMEE  103.415,36  (603,68)  928,08  1.677,60  -  
  739 TSC  -  3.198,75  32.581,25  47.250,00  26.040,00  
  740 UOT  377.584,00  347.158,78  397.845,72  483.682,94  519.737,30  
  742 CEN  61.025,06  54.228,31  64.751,23  55.560,00  66.277,60  
  744 ENTEL  -  -  -  -  -  
  745 EAB  203.260,41  147.706,95  4.496,53  41.752,30  -  
  747 ESSI  24.453,81  146.997,71  207.187,63  16.859,61  -  
  801 EUNCET  55.821,39  82.809,16  36.122,74  44.657,78  32.876,00  
  802 EAE  -  -  4.350,30  -  -  
  803 EMFPC  -  150,00  -  -  -  
  804 CITM  46.969,09  19.860,75  33.207,71  52.617,70  37.684,10  
  830 ESAB  57.992,93  25.104,10  5.624,40  -  -  
  860 EUETII  1.285,16  1.521,76  1.748,41  2.078,50  2.440,82  
  901 CIM  -  -  -  16.508,80  34.853,27  
  902 CIMNE  117.095,58  85.534,58  9.546,00  -  -  
  909 LEM  -  -  53.875,45  13.175,00  (175,30)  
  914 CPSV  1.620,70  136.599,40  181.275,93  254.827,82  269.015,47  
  919 FUPC  3.555.321,79  3.468.488,49  4.810.877,67  5.932.731,48  5.745.428,17  
  926 CTM  1.334,00  -  -  -  -  
  929 CDEI  -  -  -  65.930,00  158.045,42  
  946 CITCEA  -  -  -  124.392,25  140.950,74  
  950 LAM  26.369,30  -  -  -  -  
  956 CRESCA  2.103,46  -  -  -  -  
  958 ESPRL  95.832,00  24.000,00  1.221,46  -  -  
  973 CERpIE-UPC  -  -  -  6.044,83  2.619,15  
  580 CUV  13.818,58  28.464,97  14.725,91  7.500,00  383,87  
  TOTAL  11.902.532,14  10.907.905,42  11.629.500,35  10.236.499,31  9.005.684,28