UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.2 Distribució del PSR per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre

                       
  Unitat Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR  
  D H T D H T D H T  
  001 SP  1    1      -  1  -  1  
  041 SC      -  1    1  1  -  1  
  056 ART/CTT      -  1  1  2  1  1  2  
  111 GRI      -  1    1  1  -  1  
  124 CUS      -    1  1  -  1  1  
  131 SGI      -  2  3  5  2  3  5  
  133 SGERI  3    3      -  3  -  3  
  152 SSRI      -  5  9  14  5  9  14  
  188 UTGAEIB      -  1    1  1  -  1  
  189 UTGAE  1    1      -  1  -  1  
  194 UTGCDB  1    1      -  1  -  1  
  195 UTGCNTIC  2    2      -  2  -  2  
  205 ESEIAAT    2  2    1  1  -  3  3  
  210 ETSAB      -    1  1  -  1  1  
  270 FIB  2  13  15  1  7  8  3  20  23  
  280 FNB  1    1      -  1  -  1  
  420 INTEXTER      -  1  1  2  1  1  2  
  440 IOC  1  3  4      -  1  3  4  
  460 INTE  2    2  2  2  4  4  2  6  
  470 CRCEMB      -  1    1  1  -  1  
  480 IS.UPC      -  2  2  4  2  2  4  
  701 AC  3  11  14  2  19  21  5  30  35  
  702 CEM  5  1  6  4  5  9  9  6  15  
  707 ESAII  1  6  7  2  9  11  3  15  18  
  708 ETCG      -  1    1  1  -  1  
  709 EE  2  16  18    4  4  2  20  22  
  710 EEL  1  8  9  5  13  18  6  21  27  
  712 EM    7  7    8  8  -  15  15  
  713 EQ  4  3  7  6  10  16  10  13  23  
  714 ETP  1    1      -  1  -  1  
  715 EIO      -  1  2  3  1  2  3  
  722 ITT      -  1    1  1  -  1  
  723 CS  1  2  3  3  9  12  4  11  15  
  724 MMT  1    1    4  4  1  4  5  
  729 MF  1    1    1  1  1  1  2  
  731 OO      -    2  2  -  2  2  
  732 OE      -  1    1  1  -  1  
  735 PA  2  1  3      -  2  1  3  
  737 RMEE    1  1  1  1  2  1  2  3  
  739 TSC  5  8  13  5  15  20  10  23  33  
  740 UOT  1  1  2  1  2  3  2  3  5  
  744 ENTEL    1  1  2  5  7  2  6  8  
  745 EAB  1    1  1  4  5  2  4  6  
  747 ESSI    5  5    2  2  -  7  7  
  748 FIS  3  3  6  7  19  26  10  22  32  
  749 MAT    4  4  1  7  8  1  11  12  
  750 EMIT  2  2  4  4  2  6  6  4  10  
  751 DECA  4  10  14  9  26  35  13  36  49  
  753 TA    4  4  2  3  5  2  7  9  
  756 THATC  3  1  4  2  1  3  5  2  7  
  758 EPC  2  4  6  2    2  4  4  8  
  909 LIM      -  1  2  3  1  2  3  
  914 CPSV      -  1  1  2  1  1  2  
  915 IRI  2  8  10  2  7  9  4  15  19  
  918 CREB      -  2  6  8  2  6  8  
  922 CD6      -  5  10  15  5  10  15  
  927 CTALP      -    1  1  -  1  1  
  928 CTTC    1  1    8  8  -  9  9  
  929 CDEI    1  1  3  6  9  3  7  10  
  930 CTVG      -  1  2  3  1  2  3  
  935 CDIF      -  1    1  1  -  1  
  945 SARTI      -  2  3  5  2  3  5  
  946 CITCEA  1    1  4  13  17  5  13  18  
  952 GRAHI      -  2  1  3  2  1  3  
  956 CRESCA      -  1    1  1  -  1  
  971 MCIA      -  2  7  9  2  7  9  
  972 LITEM    1  1      -  -  1  1  
  973 CERpIE-UPC  1    1      -  1  -  1  
  974 CER-LaCàN-UPC      -  1  4  5  1  4  5  
  977 FLUMEN      -  1    1  1  -  1  
  Total  61  128  189  110  272  382  171  400  571  
  Dades a 31 de desembre de 2021