UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.2 Distribució del PSR per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Distribució del Personal de Suport a la Recerca per gènere, categoria professional i unitat organtizativa d'adscripció
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020
Notes metodològiques: Personal d’Administració i Serveis en situació activa el 31 de desembre

                       
  Unitat Auxiliar de recerca  Tècnic de recerca  Total PSR  
  D H T D H T D H T  
  056 ART/CTT  1    1      -  1  -  1  
  131 SGI      -  1    1  1  -  1  
  133 SGERI      -  1  1  2  1  1  2  
  152 SSRI  1    1      -  1  -  1  
  188 UTGAEIB    1  1  3  3  6  3  4  7  
  195 UTGCNTIC  1  1  2      -  1  1  2  
  205 ESEIAAT  1  1  2  4  5  9  5  6  11  
  210 ETSAB  1    1      -  1  -  1  
  270 FIB      -  1    1  1  -  1  
  280 FNB  1    1  1  1  2  2  1  3  
  290 ETSAV  1    1      -  1  -  1  
  330 EPSEM      -    1  1  -  1  1  
  420 INTEXTER      -    1  1  -  1  1  
  440 IOC  3  14  17  3  6  9  6  20  26  
  460 INTE    1  1      -  -  1  1  
  470 CRCEMB  1    1  2    2  3  -  3  
  480 IS.UPC      -    2  2  -  2  2  
  701 AC  1  2  3  2  5  7  3  7  10  
  702 CEM      -  3  2  5  3  2  5  
  707 ESAII  5  10  15  1  17  18  6  27  33  
  709 EE  8  3  11  3  7  10  11  10  21  
  710 EEL    9  9  5  12  17  5  21  26  
  712 EM  4  18  22    5  5  4  23  27  
  713 EQ  2  8  10  2  18  20  4  26  30  
  715 EIO    10  10    6  6  -  16  16  
  717 EGE  2  3  5  6  9  15  8  12  20  
  723 CS      -  1  1  2  1  1  2  
  724 MMT      -  2    2  2  -  2  
  729 MF    5  5    14  14  -  19  19  
  731 OO    2  2    2  2  -  4  4  
  735 PA  1  1  2    1  1  1  2  3  
  737 RMEE    1  1    2  2  -  3  3  
  739 TSC      -  2  1  3  2  1  3  
  740 UOT    3  3  2    2  2  3  5  
  744 ENTEL  4  8  12  3  17  20  7  25  32  
  745 EAB  1  2  3      -  1  2  3  
  747 ESSI    1  1      -  -  1  1  
  748 FIS    4  4    5  5  -  9  9  
  749 MAT    2  2  2  4  6  2  6  8  
  750 EMIT  2  1  3  1  5  6  3  6  9  
  751 DECA  2  3  5  6  18  24  8  21  29  
  753 TA    1  1  2  9  11  2  10  12  
  758 EPC  1    1  4  4  8  5  4  9  
  909 LIM  1  6  7  13  18  31  14  24  38  
  914 CPSV      -    1  1  -  1  1  
  915 IRI    1  1    4  4  -  5  5  
  918 CREB      -  1    1  1  -  1  
  922 CD6      -  2  4  6  2  4  6  
  928 CTTC      -  1  1  2  1  1  2  
  929 CDEI  1  11  12  4  10  14  5  21  26  
  930 CTVG      -  1  3  4  1  3  4  
  935 CDIF      -  6  7  13  6  7  13  
  945 SARTI    3  3    8  8  -  11  11  
  946 CITCEA    1  1  3  6  9  3  7  10  
  952 GRAHI      -  1  2  3  1  2  3  
  956 CRESCA      -  1    1  1  -  1  
  971 MCIA      -  3  4  7  3  4  7  
  972 LITEM  1  2  3  2  12  14  3  14  17  
  952 GRAHI      -  2  2  4  2  2  4  
  956 CRESCA    1  1  1    1  1  1  2  
  971 MCIA      -  2  5  7  2  5  7  
  972 LITEM    1  1      -  -  1  1  
  971 MCIA  1  1  2  1  1  2  2  2  4  
  972 LITEM      -    4  4  -  4  4  
  Total  48  142  190  107  276  383  155  418  573  
  Dades a 31 de desembre de 2020