UPC    Acreditació de les titulacions
5.7 Iniciativa digital

Descripció: Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2020

EDICIÓ DE LLIBRES
  Titols editats 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
 
Català 9 14 7  
  Castellà 17 7 12  
  Altres 1 3 1  
  Total        
           
           
           
           
           
           
           
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS
           
 
         
           
           
           
  Accesos a llibres digitals des de la UPC 2014 2015 2016  
  Accessos                                 8.766                42.618   60611  
           
           
           
           
        2012  
           
           
Aprèn. Portal de la Producció Docent del Professorat de la UPC
           
  Continguts docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juliol 2021)  
  Treballs Finals d'Estudis 54.303  
  Exàmens  32.525  
  Apunts 486  
  Audiovisuals 930  
  Llibres 1.004  
  Exercicis/Problemes 149  
  Imatges 16  
  Pràctiques  55  
  Programari  26  
  Treballs d'assignatura  509  
  Altres  59  
  Total 90.062  
       
  Continguts docents disponibles per centre docent (dades acumulatives juliol 2021)  
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)  16.051  
  Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)  14.106  
  Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)  10.569  
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)  6.921  
  Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)  6.752  
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)  5.905  
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)  5.547  
  Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)  5.023  
  Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)  3.663  
  Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)  3.215  
  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)  2.540  
  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)  2.524  
  Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)  2.098  
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)  1.412  
  Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)  1.336  
  Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)  1.152  
       
      Curs 2020-2021  
  TFE. Descàrregues d'arxius 8.824.907  
  Exàmens. Descàrregues d'arxius 307.623  
  Llibres. Descàrregues d'arxius 623.946  
  Materials docents. Descàrregues d'arxius 943.143  
  Vídeos. Descàrregues d'arxius 108.484  
  Dades a juny 2021