UPC    Acreditació de les titulacions
5.7 Iniciativa digital

Descripció: Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2021

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA      
       
EDICIÓ DE LLIBRES
  Titols editats 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
 
Català 9 14 7  
  Castellà 17 7 12  
  Altres 1 3 1  
  Total        
           
           
           
           
           
           
           
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS
           
 
         
           
           
           
  Accesos a llibres digitals des de la UPC 2014 2015 2016  
  Accessos                                 8.766                42.618   60611  
           
           
           
           
        2012  
           
           
Aprèn. Portal de la Producció Docent del Professorat de la UPC
           
  Continguts docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juliol 2022)  
  Treballs Finals d'Estudis 59.747  
  Exàmens  34.095  
  Apunts 758  
  Audiovisuals 2.011  
  Llibres 1.055  
  Exercicis/Problemes 216  
  Imatges 17  
  Pràctiques  68  
  Programari  26  
  Treballs d'assignatura  551  
  Altres  110  
  Total 98.654  
       
  Continguts docents disponibles per centre docent (dades acumulatives juliol 2022)  
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)  17.591  
  Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)  15.063  
  Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)  11.566  
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)  7.513  
  Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)  7.040  
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)  6.779  
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)  6.291  
  Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)  5.417  
  Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)  4.293  
  Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)  3.415  
  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)  2.831  
  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)  3.504  
  Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)  2.286  
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)  1.891  
  Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)  1.446  
  Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)  1.414  
       
      Curs 2021-2022  
  TFE. Descàrregues d'arxius 6.643.209  
  Exàmens. Descàrregues d'arxius 364.138  
  Llibres. Descàrregues d'arxius 494.126  
  Materials docents. Descàrregues d'arxius 747.345  
  Vídeos. Descàrregues d'arxius 85.727  
  Dades a juny 2022