UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2021-2022

INDICADORS PLA DE PROMOCIÓ DELS ESTUDIS DE LA UPC (CURS 2021-2022)
   
       
  Assistència a fires i salons d'orientació dels estudis   
  Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat (presencials) 48  
  Nombre de consultes ateses 10.649  
  Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat (virtuals) 20  
  Nombre de consultes ateses/connexions  383  
       
  Jornades de portes obertes: informació dels estudis de grau  
  Nombre de jornades de portes obertes de grau (presencials) 76  
  Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau (presencials) 5.983  
  Nombre de jornades de portes obertes de grau (híbrides) 14  
  Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau (híbrides) 176  
  Nombre de jornades de portes obertes de grau (virtuals) 60  
  Nombre de persones inscrites/connectades a les jornades de portes obertes de grau (virtuals) 3.767  
       
  Sessions informatives de màsters universitaris  
  Nombre de sessions informatives de màster (presencials) 16  
  Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster (presencials) 364  
  Nombre de sessions informatives de màster (híbrides) 31  
  Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster (híbrides) 604  
  Nombre de sessions informatives de màster (virtuals) 124  
  Nombre de persones inscrites/connectades a les sessions informatives de màster (virtuals) 1.466  
       
  Programa Enllaça   
  Persones inscrites al Programa Enllaça 200  
       
  Programa Aquí STEAM UPC: programa d'atracció de talent femení   
  Nombre de centres de primària i secundària que han participat en el programa 20  
  Nois i noies que hi han participat 1.360  
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (presencials)                                                            43  
  Nombre de presentacions presencials realitzades 45  
  Nois i noies que hi han assistit 1.161  
  Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (virtuals)                                                         58  
  Nombre de presentacions virtuals realitzades 58  
  Nois i noies connectats/des 2.084  
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' 59  
  Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' 1.475  
       
  Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat 4  
  Treballs de recerca tutoritzats registrats 29  
  Premi UPC d'Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia:    
  Treballs acceptats 188  
  Convocatòries específiques de premis organitzats pels centres docents 4  
  Treballs acceptats 380  
  Noies i nois participants en el Premi 358  
       
  Accions STEAM: programa de foment vocacions  
  Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (presencials)  
  Conferències impartides 209  
  Centres de primària i secundària visitats 177  
        Nois i noies que hi han assistit 13.432  
  Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (virtuals)  
  Conferències impartides 102  
  Centres de primària i secundària visitats 33  
        Nois i noies que hi han assistit/connectat 2.258  
  Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (presencials) 14  
      Nois i noies que han assistit als tallers 2.712  
  Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (virtuals) 28  
      Nois i noies que han assistit/connectat als tallers 737  
  Nombre d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM coordinades pers altres institucions
(Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, etc.)
98  
      Nois i noies que han assistit a aquestes activitats 8.965  
  Visites a museus (Museu de Geologia Valentí Masachs, Manresa) 2.071  
  Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària, estiu 2022 (presencials) 17  
      Persones inscrites en les activitats d'estiu  224  
       
  TOTAL IMPACTE ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ DELS ESTUDIS DE LA UPC  
  Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari 25.295  
  Total estudiants en accions de foment de vocacions STEAM 29.688  
  Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari  2.817  
       
  Dades: juliol 2022