UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2020-2021

       
  Assistència a fires i salons d'orientació dels estudis (en format virtual)  
  Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat (virtuals) 33  
  Nombre de consultes ateses/connexions  1.676*  
  Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat (virtuals) 5  
  Nombre de consultes ateses/connexions  101*  
       
  Jornades de portes obertes: informació dels estudis de grau  
  Nombre de jornades de portes obertes de grau (presencials) 6  
  Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau (presencials) 157  
  Nombre de jornades de portes obertes de grau (virtuals) 114  
  Nombre de persones inscrites/connectades a les jornades de portes obertes de grau (virtuals) 11.161  
       
  Sessions informatives de màsters universitaris  
  Nombre de sessions informatives de màster (presencials) 1  
  Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster (presencials) 15  
  Nombre de sessions informatives de màster (virtuals) 89  
  Nombre de persones inscrites/connectades a les sessions informatives de màster (virtuals) 3.637  
       
  Programa Enllaça   
  Persones inscrites al Programa Enllaça 200  
       
  Programa Aquí STEAM UPC: programa d'atracció de talent femení   
  Nombre de centres de primària i secundària que han participat en el programa 17  
  Nois i noies que hi han assistit/connectat 830  
  Nombre d'activitats als centres educatius (virtuals) 20  
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (presencial)                                                            12  
  Nombre de presentacions presencials realitzades 12  
  Nois i noies que hi han assistit 448  
  Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (virtuals)                                                         107  
  Nombre de presentacions virtuals realitzades 116  
  Nois i noies que hi han assistit/connexions 2.978  
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' 11  
  Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' 167  
       
  Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat 3  
  Treballs de recerca tutoritzats registrats 25  
  Premi UPC d'Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia:    
  Treballs acceptats 205  
  Noies i nois participants en el Premi 298  
  Convocatòries específiques de premis organitzats pels centres docents 4  
  Treballs acceptats 151  
  Noies i nois participants en el Premi 325  
       
  Accions STEAM (foment vocacions)  
  Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (presencials)  
  Conferències impartides 11  
  Centres de primària i secundària visitats 9  
        Nois i noies que hi han assistit 524  
  Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (virtuals)  
  Conferències impartides 269  
  Centres de primària i secundària visitats 206  
        Nois i noies que hi han assistit/connectat 9.335  
  Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (presencials) 40  
      Nois i noies que han assistit als tallers 2.248  
  Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (virtuals) 38  
      Nois i noies que han assistit/connectat als tallers 746  
  Nombre d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM coordinades pers altres institucions
(Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, etc.)
47  
      Nois i noies que han assistit a aquestes activitats 5.177  
  Visites a museus (Museu de Geologia Valentí Masachs, Manresa) 1.267  
  Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2021) (presencials) 25  
      Persones inscrites en les activitats d'estiu  419  
  Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2021) (virtuals) 10  
      Persones inscrites en les activitats d'estiu  49  
       
  TOTAL IMPACTE ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS  
  Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari 16.587  
  Total estudiants en accions de foment de vocacions STEAM 20.595  
  Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari  3.753  
       
  *NOTA: Aquest curs no s'han pogut registrar els usuaris connectats en algunes fires i jornades d'orientació en format virtual.
 
  Dades a juliol 2021