UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

  CENTRES PROPIS                      
                           
  Centre Titulació 14-15 15-16 16-17  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient  
  200 FME Grau en Matemàtiques  11  37  48  15  36  51  11  35  46  7,39  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  5  31  36  5  26  31  5  15  20  6,41  
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  8  1  9  10  6  16  5  9  14  6,97  
  Grau en Enginyeria elèctrica  1  34  35  -  27  27  -  21  21  6,59  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  3  39  42  3  32  35  3  44  47  6,50  
  Grau en Enginyeria mecànica  9  46  55  12  52  64  8  48  56  6,86  
  Grau en Enginyeria química  8  8  16  12  8  20  6  12  18  6,94  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  11  44  55  12  52  64  8  39  47  7,02  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  10  29  39  6  47  53  6  46  52  6,91  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  15  21  36  22  17  39  22  24  46  7,31  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  27  98  125  30  124  154  19  93  112  6,45  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  -  -  -  24  22  46  78  56  134  6,74  
  Grau en Estudis d'arquitectura  29  21  50  36  21  57  19  12  31  6,89  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  6  18  24  10  25  35  7  25  32  6,93  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  2  17  19  7  18  25  3  23  26  6,96  
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  6  41  47  9  57  66  7  36  43  7,07  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  8  6  14  9  51  60  5  51  56  6,90  
  Grau en Enginyeria telemàtica  2  15  17  1  25  26  3  17  20  6,96  
  Grau en Enginyeria física  3  20  23  7  30  37  8  36  44  7,56  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria química  18  23  41  15  22  37  1  -  1  6,69  
  Grau en Enginyeria de materials  1  3  4  5  12  17  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  83  234  317  78  270  348  77  262  339  6,62  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil  29  85  114  21  58  79  29  52  81  7,68  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  34  103  137  21  46  67  13  36  49  7,65  
  Grau en Enginyeria geològica  2  4  6  4  9  13  3  6  9  7,41  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  22  142  164  15  175  190  17  212  229  6,96  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  4  15  19  8  46  54  2  38  40  6,72  
  Grau en Tecnologies marines  2  5  7  -  9  9  2  6  8  6,74  
  Grau en Nàutica i transport marítim  6  24  30  4  26  30  10  27  37  7,22  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  -  -  -  -  4  4  9  7  16  6,86  
  Grau en Estudis d'arquitectura  3  -  3  28  27  55  31  26  57  6,96  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  21  21  42  24  14  38  34  16  50  7,02  
  Grau en Enginyeria de l'energia  13  42  55  16  40  56  12  40  52  7,21  
  Grau en Enginyeria elèctrica  7  41  48  9  52  61  12  44  56  6,75  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  1  73  74  10  87  97  12  75  87  6,73  
  Grau en Enginyeria mecànica  18  124  142  16  116  132  5  180  185  6,81  
  Grau en Enginyeria de materials              7  9  16  6,45  
  Grau en Enginyeria química  7  15  22  16  14  30  27  26  53  6,67  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  1  28  29  6  31  37  2  41  43  6,59  
  Grau en Enginyeria telemàtica  2  13  15  5  19  24  3  29  32  6,90  
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  10  37  47  11  50  61  15  62  77  6,90  
  Grau en Enginyeria d'aeroports  4  9  13  6  16  22  4  17  21  6,66  
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  124  178  302  7  11  18  1  4  5  6,13  
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  11  26  37  7  18  25  5  9  14  6,60  
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  -  -  -  -  137  230  75  104  179  6,32  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria elèctrica  1  12  13  2  14  16  1  6  7  7,23  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  1  16  17  2  17  19  -  18  18  6,72  
  Grau en Enginyeria mecànica  5  47  52  5  43  48  3  39  42  6,90  
  Grau en Enginyeria química  9  8  17  10  6  16  9  10  19  6,65  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  1  23  24  4  16  20  1  18  19  7,19  
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  2  18  20  3  11  14  4  10  14  6,75  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  28  24  52  22  41  63  32  39  71  6,90  
  Grau en Enginyeria elèctrica  1  13  14  -  16  16  1  15  16  6,53  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  1  23  24  4  12  16  -  18  18  6,57  
  Grau en Enginyeria mecànica  13  36  49  3  52  55  12  49  61  6,61  
  Grau en Enginyeria informàtica  -  6  6  4  10  14  1  16  17  7,01  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  -  5  5  3  10  13  -  1  1  6,90  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  72  19  91  64  12  76  60  19  79  6,63  
  390 ESAB Grau en Enginyeria agrícola  9  14  23  12  11  23  5  9  14  6,75  
  Grau en Enginyeria alimentària  11  9  20  28  9  37  12  14  26  6,71  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  5  15  20  5  14  19  8  6  14  6,80  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  10  7  17  11  14  25  17  19  36  6,71  
  Total  756  2.066  2.822  744  2.293  3.130  797  2.276  3.073  6,86  
                           
                           
  CENTRES ADSCRITS                      
                           
  Centre Titulació 14-15 15-16 16-17  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  28  30  58  35  62  97  17  52  69  6,67  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  21  32  53  13  37  50  9  22  31  6,96  
  804 CITM Grau en Multimèdia  9  25  34  7  36  43  8  27  35  7,05  
  Grau en Fotografia i creació digital  24  13  37  13  10  23  10  11  21  7,29  
  860 EEI Grau en Enginyeria química  10  4  14  5  7  12  5  4  9  6,68  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  3  4  7  2  10  12  3  10  13  6,88  
  Total  95  108  203  75  162  237  52  126  178  6,92  
                           
                           
                           
  TOTAL CENTRES PROPIS  756  2.066  2.822  744  2.293  3.130  797  2.276  3.073  6,86  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  95  108  203  75  162  237  52  126  178  6,92  
  TOTAL UPC  851  2.174  3.025  819  2.455  3.367  849  2.402  3.251    
  Dades a desembre 2017