UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.14 Titulats en estudis de grau

Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

  CENTRES PROPIS                              
                                   
  Centre Titulació 17-18 18-19 19-20 20-21  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient Durada Mitjana  
  200 FME Grau en Matemàtiques  12  36  48  7  37  44  8  37  45  15  42  57  7,26  5,18  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  5  9  14  6  18  24  10  19  29  6  17  23  6,69  5,10  
  Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  4  8  12  8  2  10  10  2  12  8  4  12  6,81  4,42  
  Grau en Enginyeria elèctrica  3  31  34  -  25  25  2  21  23  2  23  25  6,91  5,09  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  9  54  63  7  59  66  3  49  52  8  53  61  6,97  4,93  
  Grau en Enginyeria mecànica  14  64  78  12  68  80  8  74  82  6  55  61  6,83  4,50  
  Grau en Enginyeria química  16  10  26  10  15  25  9  12  21  5  24  29  6,76  4,79  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  7  60  67  12  54  66  11  50  61  7  47  54  7,43  4,30  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  9  54  63  9  61  70  4  51  55  12  48  60  7,26  4,70  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  30  24  54  35  30  65  31  26  57  22  35  57  7,21  4,67  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  17  114  131  19  88  107  22  76  98  21  75  96  6,57  5,66  
  210 ETSAB Grau en Arquitectura  78  67  145  100  121  221  83  74  157  3  11  14  6,30  8,62  
  Grau en Estudis d'arquitectura  18  20  38  34  25  59  104  76  180  131  109  240  6,78  6,57  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  10  24  34  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  2  22  24  -  1  1  -  2  2  -  -  -  -  -  
  Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació  1  12  13  -  2  2  -  1  1  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  7  33  40  2  6  8  1  5  6  -  1  1  5,96  ND   
  Grau en Enginyeria telemàtica  4  20  24  -  2  2  -  2  2  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria física  8  33  41  13  37  50  13  36  49  13  38  51  7,67  4,57  
  Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  14  67  81  35  120  155  31  143  174  28  149  177  6,98  5,24  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  86  279  365  71  243  314  94  270  364  94  322  416  6,61  5,29  
  250 ETSECCPB Grau en Enginyeria civil (Pla 2010)  28  51  79  12  44  56  20  37  57  10  48  58  7,52  5,33  
  Grau en Enginyeria civil (Pla 2020)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4  8,52  ND   
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  7  28  35  9  22  31  10  18  28  3  31  34  7,47  6,91  
  Grau en Enginyeria geològica  4  9  13  6  4  10  3  6  9  -  3  3  6,49  8,33  
  270 FIB Grau en Enginyeria informàtica  18  211  229  28  229  257  19  210  229  26  267  293  7,02  5,36  
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  22  36  7,67  3,97  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  16  43  59  10  51  61  5  46  51  13  42  55  6,93  5,04  
  Grau en Tecnologies marines  5  21  26  4  24  28  4  19  23  2  25  27  6,72  5,56  
  Grau en Nàutica i transport marítim  11  34  45  6  34  40  5  27  32  12  38  50  6,92  5,32  
  290 ETSAV Grau en Arquitectura  23  18  41  27  35  62  23  17  40  3  5  8  6,51  8,25  
  Grau en Estudis d'arquitectura  20  24  44  19  29  48  39  38  77  51  65  116  7,08  5,74  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  38  20  58  29  13  42  38  20  58  24  22  46  7,38  4,59  
  Grau en Enginyeria de l'energia  14  35  49  18  28  46  9  19  28  13  30  43  6,93  5,07  
  Grau en Enginyeria elèctrica  7  59  66  5  40  45  7  47  54  5  40  45  6,66  5,45  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  21  60  81  9  88  97  16  81  97  12  87  99  6,77  5,37  
  Grau en Enginyeria mecànica  20  154  174  10  126  136  12  135  147  11  129  140  6,68  5,30  
  Grau en Enginyeria de materials  5  7  12  5  8  13  6  17  23  2  16  18  6,84  5,50  
  Grau en Enginyeria química  42  44  86  25  46  71  34  41  75  17  42  59  6,71  5,29  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació  5  39  44  5  27  32  8  21  29  9  30  39  6,92  5,49  
  Grau en Enginyeria telemàtica  4  21  25  -  14  14  4  14  18  7  16  23  7,31  4,86  
  Grau en Enginyeria d'aeronavegació  23  40  63  10  27  37  1  9  10  1  6  7  6,88  9,17  
  Grau en Enginyeria d'aeroports  6  13  19  2  6  8  -  1  1  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  -  -  -  10  34  44  20  60  80  23  72  95  6,83  4,98  
  310 EPSEB Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació  2  4  6  -  5  5  8  13  21  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria geomàtica i topografia  5  13  18  1  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Arquitectura tècnica i edificació  61  92  153  67  86  153  54  119  173  26  26  52  6,35  5,18  
  Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica  -  5  5  2  9  11  1  4  5  -  3  3  7,09  5,33  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria elèctrica  1  8  9  1  6  7  -  1  1  -  1  1  7,02  ND   
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  -  12  12  1  14  15  -  15  15  3  22  25  6,79  4,95  
  Grau en Enginyeria mecànica  1  48  49  3  29  32  5  33  38  3  47  50  6,72  4,93  
  Grau en Enginyeria química  6  6  12  8  13  21  5  5  10  7  11  18  6,68  4,56  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  1  21  22  2  15  17  3  24  27  3  15  18  7,08  4,78  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  -  -  -  1  13  14  2  7  9  2  -  2  6,90  6,50  
  Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners  -  7  7  -  1  1  -  -  -  -  1  1  6,36  ND   
  Grau en Enginyeria minera  2  2  4  2  3  5  2  3  5  1  5  6  7,32  4,60  
  Grau en Enginyeria d'automoció  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  32  34  7,28  4,00  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  28  40  68  27  37  64  22  37  59  16  54  70  6,63  5,25  
  Grau en Enginyeria elèctrica  1  13  14  -  16  16  1  13  14  -  9  9  6,40  6,44  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  4  24  28  1  20  21  3  24  27  2  22  24  6,81  4,64  
  Grau en Enginyeria mecànica  14  58  72  13  59  72  7  64  71  11  49  60  6,49  5,25  
  Grau en Enginyeria informàtica  1  11  12  -  8  8  -  10  10  2  17  19  6,86  5,21  
  Grau en Enginyeria de sistemes electrònics  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  51  16  67  61  26  87  55  19  74  51  21  72  6,65  4,59  
  390 EEABB Grau en Enginyeria agrícola  9  19  28  3  21  24  6  13  19  2  12  14  6,55  5,64  
  Grau en Enginyeria alimentària  20  13  33  18  13  31  21  10  31  17  12  29  6,78  4,62  
  Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge  3  12  15  9  15  24  8  9  17  5  5  10  6,68  6,60  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  20  17  37  18  17  35  16  14  30  13  14  27  6,87  4,96  
  Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  7  12  7,15  ND   
  Total  901  2.414  3.315  867  2.374  3.241  946  2.346  3.292  811  2.477  3.288  6,91    
  * La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els graus en estudis d'arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS                      
                                   
  CENTRES ADSCRITS                              
                                   
  Centre Titulació 17-18 18-19 19-20 19-20  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota Mitjana Expedient Durada Mitjana  
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses  17  34  51  10  29  39  9  16  25  8  27  35  6,58  5,03  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  9  13  22  23  20  43  23  21  44  29  18  47  6,92  4,38  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses  17  42  59  27  54  81  29  57  86  17  50  67  6,97  4,31  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  7  14  7,32  4,00  
  804 CITM Grau en Multimèdia  19  34  53  3  19  22  20  28  48  7  9  16  7,06  4,62  
  Grau en Fotografia i creació digital  13  5  18  1  2  3  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  1  7  8  -  35  35  1  25  26  2  51  53  7,01  4,79  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  -  -  -  -  -  -  8  11  19  18  12  30  7,38  3,30  
  860 EEI Grau en Enginyeria química  4  7  11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria en organització industrial  5  15  20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Total  85  157  242  64  159  223  91  158  249  88  174  262  7,03    
                                   
                                   
                                   
  TOTAL CENTRES PROPIS  901  2.414  3.315  867  2.374  3.241  946  2.346  3.292  811  2.477  3.288  6,91    
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  85  157  242  64  159  223  91  158  249  88  174  262  7,03    
  TOTAL UPC  986  2.571  3.557  931  2.533  3.464  1.037  2.504  3.541  899  2.651  3.550      
       
  Dades a desembre de 2021