UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.1 Estudis de grau

Descripció: Relació dels estudis de grau ofertats per la UPC segons el centre docent on s'imparteixen. Per a cada estudi de grau s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent i els crèdits de la titulació desglossats segons la tipologia
Període de referència: 2021-2022

               
  CENTRES PROPIS
  CENTRE / TITULACIÓ Any acadèmic d'inici Total crèdits
ECTS
Crèdits ECTS
Bàsics
Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS
TFG
  FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME)
  Grau en Matemàtiques 2009-2010 240 60 129 36 15
  Grau en Estadística, (interuniversatari UB - UPC) 2009-2010 240 66 126 30 18
  Grau en Economia i Estadística, (interuniversatari UB - UPC) 2014-2015 240 54 114 54 18
  ESCOLA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA (ESEIAAT)
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 148,5 18 12
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 136,5 18 24
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2010-2011 240 60 150 18 12
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2010-2011 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 2009-2010 240 60 132 24 24
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (ETSAB)
  Grau en Estudis d'Arquitectura 2014-2015 300 60 210 24 6
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA (ETSETB)
  Grau en Enginyeria Física 2011-2012 240 60 120 30 30
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 2015-2016 240 60 96 66 18
  Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 2018-2019 240 66 138 18 18
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2010-2011 240 60 147 21 12
  Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica / Industrial Technologies and
Economic Analysis ((interuniversatari UPC-UPF)
2018-2019 240 60 156 12 12
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (ETSECCPB)
  Grau en Enginyeria Civil 2017-2018 240 84 126 6 24
  Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports ‐ anglès 2020-2021 240        
  Grau en Ciències i Tecnologies del Mar 2018-2019 240 60 120 42 18
  Grau en Enginyeria Ambiental 2020-2021 240        
  FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB)
  Grau en Enginyeria Informàtica 2010-2011 240 66 102 54 18
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades 2017-2018 240 60 126 36 18
  Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversatari UPF-UB-UPC) 2016-2017 180   120 30 30
  Intel·ligència Artificial 2021-2022 240 60 120 42 18
  FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA (FNB)
  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 2010-2011 240 60 138 18 24
  Grau en Tecnologies Marines 2010-2011 240 60 132 36 12
  Grau en Nàutica i Transport Marítim 2010-2011 240 60 132 36 12
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS (ETSAV)
  Grau en Estudis d'Arquitectura 2014-2015 300 60 210 24 6
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA-EST (EEBE)
  Grau en Enginyeria Biomèdica 2009-2010 240 60 138 18 24
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria de l'Energia 2009-2010 240 60 138 18 24
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria de Materials 2010-2011 240 60 150 18 12
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 132 24 24
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS (EETAC)
  Grau en Engiyeria de Sistemes Aeroespacials 2015-2016 240 61,5 82,5 78 18
  Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica 2015-2016 500 - - - -
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 2009-2010 240 60 138 18 24
  Grau en Enginyeria Telemàtica 2009-2010 240 60 138 18 24
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA (EPSEB)
  Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 2015-2016 240 63 144 9 24
  Grau en Geoinformació i Geomàtica 2016-2017 240 60 150 18 12
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE MANRESA (EPSEM)
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2016-2017 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Mecànica 2016-2017 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Química 2016-2017 240 60 126 30 24
  Grau en Engiyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge 2021-2022 240 66 138 18 18
  Grau en Enginyeria d'Automoció 2017-2018 240 63 117 48 12
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 2010-2011 240 60 126 30 24
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EPSEVG)
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2009-2010 240 60 126 30 24
  Grau en Enginyeria Informàtica 2018-2019 240 66 114 42 18
  FACULTAT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA (FOOT)
  Grau en Òptica i Optometria 2020-2021 240 66 150 18 6
  ESCOLA D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DE BIOSISTEMES DE BARCELONA (EEABB)
  Grau en Ciències Culinaries i Gastronòmiques, (interuniversatari UB-UPC) 2014-2015 240 60 126 42 12
  Grau en Enginyeria Alimentària 2009-2010 240 66 126 30 18
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics 2009-2010 240 66 132 24 18
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques 2018-2019 240 66 108 48 18
  Grau en Paisatgisme 2019-2010 240 60 132 30 18
               
               
             
               
  CENTRES ADSCRITS
  CENTRE / TITULACIÓ Any acadèmic d'inici Total càrrega crèdits ECTS Crèdits ECTS Troncals Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS PFC 
  CENTRE UNIVERSITARI EUNCET (EUNCET)
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses (presencial o semipresencial) 2009-2010 240 66 144 18 12
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (presencial o semipresencial) 2014-2015 240 66 144 18 12
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes 2018-2019 240 60 150 18 12
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació Digital 2018-2019 330   306   24
  CENTRE UNIVERSITARI D'ESTUDIS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (EAE)
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2009-2010 240 66 144 18 12
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital 2017-2018 240 66 144 18 12
  CENTRE DE LA IMATGE I LA TECNOLOGIA MULTIMÈDIA (CITM)
  Grau en Multimèdia 2009-2010 240 75 123 30 12
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (1 grup es fa en anglès) 2014-2015 240 66 138 24 12
  Grau en disseny, Animació i Art Digital 2017-2018 180 60 84 24 12
  Dades a juliol de 2021