UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.1 Estudis de grau

Descripció: Relació dels estudis de grau ofertats per la UPC segons el centre docent on s'imparteixen. Per a cada estudi de grau s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent i els crèdits de la titulació desglossats segons la tipologia
Període de referència: 2022-2023

                 
  CENTRES PROPIS  
  CENTRE / TITULACIÓ Any acadèmic d'inici Total crèdits
ECTS
Crèdits ECTS
Bàsics
Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS
TFG
 
  FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (FME)  
  Grau en Matemàtiques 2009-2010 240 60 129 36 15  
  Grau en Estadística, (interuniversatari UB - UPC) 2009-2010 240 66 126 30 18  
  Grau en Economia i Estadística, (interuniversatari UB - UPC) 2014-2015 240 54 114 54 18  
  ESCOLA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA (ESEIAAT)  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 148,5 18 12  
  PARS1 en Enginyer/a Aeronàutic/a: (Grau en Enginyer/a Aeronàutic/a + Màster en Enginyeria Aeronàutica) 2022-2023 360 61,5 213,5 61 24  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 136,5 18 24  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2010-2011 240 60 150 18 12  
  PARS1 en Enginyer/a Industrial: (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster en Enginyeria Industrial) 2022-2023 360 60 215 61 24  
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2010-2011 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 2009-2010 240 60 132 24 24  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (ETSAB)  
  Grau en Estudis d'Arquitectura 2014-2015 300 60 210 24 6  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA (ETSETB)  
  Grau en Enginyeria Física 2011-2012 240 60 120 30 30  
  Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 2015-2016 240 60 96 66 18  
  PARS1 en Enginyer/a de Telecomunicació:
(Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Master's degree in Telecommunication Engineering)
2022-2023 360 60 141 111 48  
  Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 2018-2019 240 66 138 18 18  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2010-2011 240 60 147 21 12  
  PARS1 en Enginyer/a Industrial: (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster en Enginyeria Industrial) 2022-2023 360 60 212 64 24  
  Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica / Industrial Technologies and
Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF)
2018-2019 240 60 156 12 12  
  PARS1 en Enginyer/a Industrial amb Anàlisi Econòmica:
(Bachelor's Degree in Industrial Technologies and Economic Analysis + Màster en Enginyeria Industrial)
2022-2023 360 60 221 55 24  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (ETSECCPB)  
  Grau en Enginyeria Civil 2017-2018 240 84 126 6 24  
  PARS1 en Enginyer/a Camins, Canals i Ports: (Grau en Civil + Màster Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2022-2023 360 72 177 74 37  
  Grau en Ciències i Tecnologies del Mar 2018-2019 240 60 120 42 18  
  Grau en Enginyeria Ambiental 2020-2021 240 78 120 30 12  
  FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (FIB)  
  Grau en Enginyeria Informàtica 2010-2011 240 66 102 54 18  
  PARS1 en Enginyer/a Informàtic/a: (Grau en Enginyeria Informàtica + Màster en Enginyeria Informàtica) 2022-2023 330 66 147 69 48  
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades 2017-2018 240 60 126 36 18  
  Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPF-UB-UPC) 2016-2017 180 48 92 20 20  
  Intel·ligència Artificial 2021-2022 240 60 120 42 18  
  FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA (FNB)  
  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 2010-2011 240 60 138 18 24  
  Grau en Tecnologies Marines 2010-2011 240 60 132 36 12  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim 2010-2011 240 60 132 36 12  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS (ETSAV)  
  Grau en Estudis d'Arquitectura 2014-2015 300 60 210 24 6  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA-EST (EEBE)  
  Grau en Enginyeria Biomèdica 2009-2010 240 60 138 18 24  
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de l'Energia 2009-2010 240 60 138 18 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de Materials 2010-2011 240 60 150 18 12  
  PARS1 en Enginyer/a de Materials:
(Grau en Enginyeria de Materials + Màster en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials)
2022-2023 360 60 198 60 42  
  Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 132 24 24  
  PARS1 en Enginyer/a Químic/a: (Grau en Enginyeria Química + Master's Degree in Chemical Engineering) 2022-2023 360 60 192 66 42  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS (EETAC)  
  Grau en Engiyeria de Sistemes Aeroespacials 2015-2016 240 61,5 82,5 78 18  
  Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica 2015-2016 367,5 - 277,5 48 42  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 2009-2010 240 60 138 18 24  
  Grau en Enginyeria Telemàtica 2009-2010 240 60 138 18 24  
  PARS1 en Enginyer/a de Sistemes de Comunicacions Digitals:
(Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació + Master's Degree in Applied Telecommunications and Engineering Management)
2022-2023 300 60 153 51 36  
  PARS1 en Enginyer/a de Xarxes, Dades i Serveis TIC:
(Grau en Enginyeria Telemàtica + Master's Degree in Applied Telecommunications and Engineering Management)
2022-2023 300 60 153 51 36  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA (EPSEB)  
  Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 2015-2016 240 63 144 9 24  
  Grau en Geoinformació i Geomàtica 2016-2017 240 60 150 18 12  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE MANRESA (EPSEM)  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2016-2017 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2016-2017 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Química 2016-2017 240 60 126 30 24  
  Grau en Engiyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge 2021-2022 240 66 138 18 18  
  Grau en Enginyeria d'Automoció 2017-2018 240 63 117 48 12  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 2010-2011 240 60 126 30 24  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (EPSEVG)  
  Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2009-2010 240 60 126 30 24  
  Grau en Enginyeria Informàtica 2018-2019 240 66 114 42 18  
  FACULTAT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA (FOOT)  
  Grau en Òptica i Optometria 2020-2021 240 66 150 18 6  
  ESCOLA D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DE BIOSISTEMES DE BARCELONA (EEABB)  
  Grau en Ciències Culinaries i Gastronòmiques, (interuniversatari UB-UPC) 2014-2015 240 60 126 42 12  
  Grau en Enginyeria Alimentària 2009-2010 240 66 126 30 18  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics 2009-2010 240 66 132 24 18  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques 2018-2019 240 66 108 48 18  
  Grau en Paisatgisme 2019-2010 240 60 132 30 18  
                 
                 
               
                 
  CENTRES ADSCRITS  
  CENTRE / TITULACIÓ Any acadèmic d'inici Total càrrega crèdits ECTS Crèdits ECTS Troncals Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS PFC   
  CENTRE UNIVERSITARI EUNCET (EUNCET)  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses (presencial o semipresencial) 2009-2010 240 66 144 18 12  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (presencial o semipresencial) 2014-2015 240 66 144 18 12  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes 2018-2019 240 60 150 18 12  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Grau en Màrqueting i Comunicació Digital 2018-2019 330 - 306 - 24  
  CENTRE UNIVERSITARI D'ESTUDIS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (EAE)  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses (presencial o semipresencial) (1 grup presencial en anglès) 2009-2010 240 66 144 18 12  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (presencial o semipresencial) 2017-2018 240 66 144 18 12  
  CENTRE DE LA IMATGE I LA TECNOLOGIA MULTIMÈDIA (CITM)  
  Grau en Multimèdia 2009-2010 240 75 123 30 12  
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (1 grup es fa en anglès) 2014-2015 240 66 138 24 12  
  Grau en disseny, Animació i Art Digital 2017-2018 180 60 84 24 12  
  1. PARS: Programa acadèmic de recorregut successiu (Grau + Màster). Vinculen la realització d’un grau i un màster en l’àmbit de l’enginyeria a través de diferents itineraris amb la finalitat de reforçar la formació integral.  
  Dades a juliol de 2022