UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2020

  UPCommons: PORTAL DEL CONEIXEMENT OBERT DE LA UPC
  http://upcommons.upc.edu            
               
               
               
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2016 2017 2018 2019 2020  
  Tesis doctorals  3.228 3.557 3.956 4.232 4.507  
  Treballs acadèmics 30.216 34.875 38.542 43.395 50.839  
  Articles de revista 11.016 11.287 11.760 12.307 12.653  
  Comunicacions a congressos 3.783 4.380 4.835 5.340 7.881  
  E-prints  31.345 37.138 41.882 45.934 50.638  
  Llibres digitals 747 797 821 875 961  
  Materials docents 1.979 2.627 3.328 2.364 1.098  
  Exàmens 25.397 27.610 28.664 30.291 31.875  
  Vídeos 3.241 3.508 3.721 3.939 4.242  
  Research Data -- 3 4 8 16  
  Memòria Digital de la UPC -- -- 2.967 8.492 14.703  
  Total 110.952 125.782 140.480 157.177 179.413  
               
  UPCommons 2016 2017 2018 2019 2020  
  Pàgines vistes 3.010.468 5.102.593 6.162.077 5.061.073 8.072.486  
  Arxius descarregats 9.559.470 10.567.428 12.918.879 12.275.633 17.407.911  
               
  UPCOpenCourseWare  2016 2017 2018 2019 2020  
  Pàgines vistes 362.637 119.871 140.179 54.413 50.947  
  Arxius descarregats 972.011 339.166 688.127 900.978 685.135  
  Dades a 31 de desembre de 2020