UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2021

  UPCommons: PORTAL DEL CONEIXEMENT OBERT DE LA UPC
  http://upcommons.upc.edu            
               
               
               
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2017 2018 2019 2020 2021  
  Tesis doctorals  3.557 3.956 4.232 4.507 4.822  
  Treballs acadèmics 34.875 38.542 43.395 50.839 57.531  
  Articles de revista 11.287 11.760 12.307 12.653 12.972  
  Comunicacions a congressos 4.380 4.835 5.340 7.881 8.497  
  E-prints  37.138 41.882 45.934 50.638 54.768  
  Llibres digitals 797 821 875 961 1.059  
  Materials docents 2.627 3.328 2.364 1.098 1.291  
  Exàmens 27.610 28.664 30.291 31.875 32.953  
  Vídeos 3.508 3.721 3.939 4.242 6.169  
  Research Data 3 4 8 16 30  
  Memòria Digital de la UPC -- 2.967 8.492 14.703 20.729  
  Total 125.782 140.480 157.177 179.413 200.821  
               
  UPCommons 2017 2018 2019 2020 2021  
  Pàgines vistes 5.102.593 6.162.077 5.061.073 8.072.486 5.895.521  
  Arxius descarregats 10.567.428 12.918.879 12.275.633 17.407.911 14.403.689  
               
  Aprèn (1) 2017 2018 2019 2020 2021  
  Pàgines vistes 119.871 140.179 54.413 50.947 360.235  
  (1) Fins 2020, les dades corresponen a UPCOpenCourseWare. A partir de 2021, són del portal Aprèn      
  Dades a 31 de desembre de 2021