UPC    Acreditació de les titulacions
5.10 Web de la UPC

Descripció: Principals indicadors relacionats amb el serveis web Institucionals.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2020-2021

         
  SERVEIS WEB INSTITUCIONALS  
  Web institucional (1)    
    Visites/sessions 1.750.134  
  Pàgines vistes 3.957.172  
  Accessos segons l'origen:    
  Accessos des de la UPC 7.43%  
  Des de Catalunya 45.46%  
  Des de la resta de l'Estat espanyol 30.32%  
  Altres 24.22%
  Webs creades amb GenWeb 18 d'un total de 460  
  Nombre de webs  upc.edu 830  
  Cerques des de Google  541.000 clicks  
  Directori 345.631
  App Student 3.140 descarregues  
  (1) Aquestes dades corresponen a les pàgines del web institucional que fan referència a la institució i els estudis