UPC    Acreditació de les titulacions
5.10 Web de la UPC

Descripció: Principals indicadors relacionats amb el serveis web Institucionals.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2021-2022

         
  SERVEIS WEB INSTITUCIONALS  
  Web institucional (1)    
    Visites/sessions 2.327.995  
  Pàgines vistes 5.741.863  
  Accessos segons l'origen:    
  Accessos des de la UPC 11,14%  
  Des de Catalunya 43,36%  
  Des de la resta de l'Estat espanyol 28,57%  
  Altres 28,07%  
  Webs creades amb GenWeb 30 d'un total de 465  
  Nombre de webs  upc.edu 830  
  Cerques des de Google  2.400.000 clicks  
  Directori 347.970  
  App Student 3.484 descarregues  
  (1) Aquestes dades corresponen a les pàgines del web institucional que fan referència a la institució i els estudis