UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.1 Centres docents

Descripció: Relació dels centres docents de la UPC
Període de referència: 2022-2023

         
  Codi Sigles Nom  
  CENTRES DOCENTS PROPIS  
  162 CFIS Centre de Formació Interdisciplinar Superior  
  164 ED Escola de Doctorat  
  200 FME Facultat de Matemàtiques i Estadística  
  205 ESEIAAT Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa  
  210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona  
  230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona  
  240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona  
  250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona  
  270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona  
  280 FNB Facultat de Nàutica de Barcelona  
  290 ETSAV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès  
  295 EEBE Escola d'Enginyeria de Barcelona Est  
  300 EETAC Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels  
  310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona  
  330 EPSEM Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa  
  340 EPSEVG Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú  
  370 FOOT Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa  
  390 EEABB Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona  
  CENTRES DOCENTS ADSCRITS  
  801 EUNCET Centre Universitari Euncet  
  802 EAE Centre Universitari d'Estudis d'Administració d'Empreses  
  804 CITM Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia  
  Dades a juliol de 2022