UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS                    
                         
  Estudis de Grau    2016-2017  2017-2018  2018-2019   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   14  41  55  14  36  50  19  50  69  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  31  31  62  39  24  63  31  34  65  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   8  29  37  12  45  57  14  45  59  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  33  241  274  40  234  274  49  228  277  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   10  51  61  7  54  61  11  51  62  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   25  166  191  23  143  166  36  143  179  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   7  54  61  14  54  68  10  50  60  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   166  196  362  169  194  363  178  161  339  
  230 ETSETB  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació   -  -  -  -  -  -  11  44  55  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   68  341  409  64  246  310  59  169  228  
  Grau en Enginyeria Física   11  37  48  19  31  50  13  40  53  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   114  343  457  109  342  451  93  309  402  
  GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica   -  -  -  -  -  -  15  26  41  
  250 ETSECCPB  Grau en Ciències i Tecnologies del Mar   -  -  -  -  -  -  21  33  54  
  Grau en Enginyeria Civil   22  89  111  34  82  116  36  88  124  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   9  26  35  12  29  41  7  30  37  
  Grau en Enginyeria Geològica   5  9  14  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  20  38  58  18  46  64  
  Grau en Enginyeria Informàtica  40  378  418  45  360  405  37  365  402  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  14  55  69  9  51  60  8  61  69  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  12  50  62  10  45  55  9  46  55  
  Grau en Tecnologies Marines  5  36  41  4  26  30  7  36  43  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura  52  59  111  62  67  129  55  47  102  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   35  24  59  33  30  63  34  22  56  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   13  51  64  17  53  70  13  53  66  
  Grau en Enginyeria de Materials   10  31  41  8  35  43  10  29  39  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   9  96  105  13  92  105  9  85  94  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   14  117  131  14  122  136  11  125  136  
  Grau en Enginyeria Mecànica   15  203  218  23  202  225  18  215  233  
  Grau en Enginyeria Química   54  75  129  52  76  128  51  71  122  
  300 EETAC  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  6  35  41  9  38  47  12  38  50  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  -  -  -  1  3  4  -  -  -  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  18  65  83  22  86  108  11  91  102  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  -  -  -  -  10  10  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  40  130  170  40  88  128  35  87  122  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  42  62  104  56  71  127  45  82  127  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  1  6  7  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria d'Automoció   -  -  -  4  59  63  6  51  57  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   3  38  41  6  45  51  2  41  43  
  Grau en Enginyeria Minera   2  6  8  -  14  14  2  14  16  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   15  94  109  13  103  116  21  129  150  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   43  77  120  36  68  104  40  70  110  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   22  142  164  14  153  167  20  113  133  
  Grau en Enginyeria Informàtica   7  60  67  6  54  60  7  61  68  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    78  22  100  61  24  85  67  22  89  
  390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola   11  25  36  9  24  33  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   13  13  26  8  19  27  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Alimentària   30  15  45  28  18  46  30  17  47  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques   -  -  -  -  -  -  31  47  78  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   36  25  61  28  32  60  24  27  51  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.163  3.649  4.812  1.207  3.620  4.827  1.236  3.592  4.828  
  (1) Inclou l'entrada al febrer              
                         
                         
  CENTRES ADSCRITS                     
                         
  Estudis de Grau    2016-2017  2017-2018  2018-2019   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   25  47  72  15  41  56  41  61  102  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes   -  -  -  -  -  -  8  49  57  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   40  41  81  43  46  89  58  76  134  
  Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting i Comunicació Digital   -   -   -   -   -   -   15  14  29  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  119  151  48  109  157  47  106  153  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  23  23  46  29  18  47  
  804 CITM  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   6  69  75  3  72  75  2  68  70  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital   -  -  -  14  21  35  23  20  43  
  Grau en Multimèdia   14  29  43  14  33  47  10  28  38  
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  15  19  34  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   10  42  52  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   127  347  474  175  364  539  233  440  673  
                         
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.163  3.649  4.812  1.207  3.620  4.827  1.236  3.592  4.828  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  127  347  474  175  364  539  233  440  673  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.290  3.996  5.286  1.382  3.984  5.366  1.469  4.032  5.501  
  Dades a Desembre de 2018