UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                         
  Estudis de Grau    2015-2016  2016-2017  2017-2018   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   21  33  54  14  41  55  13  34  47  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  35  255  290  31  244  275  41  233  274  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   8  35  43  7  31  38  12  44  56  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   12  56  68  10  50  60  8  55  63  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   10  53  63  7  53  60  14  53  67  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  28  29  57  34  31  65  39  26  65  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   29  144  173  27  167  194  23  139  162  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   187  177  364  170  200  370  173  191  364  
  230 ETSETB  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   2  17  19  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   5  20  25  -  2  2  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   1  4  5  -  1  1  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   1  9  10  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Física   13  31  44  11  37  48  19  29  48  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   1  14  15  -  2  2  -  -  -  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   97  449  546  67  329  396  65  245  310  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   81  384  465  115  345  460  109  343  452  
  Grau en Enginyeria Química   34  50  84  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB  Grau en Enginyeria Civil   23  90  113  23  93  116  36  78  114  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   4  33  37  11  26  37  10  25  35  
  Grau en Enginyeria Geològica   14  17  31  5  11  16  -  -  -  
  270 FIB  Grau en Enginyeria Informàtica  38  385  423  40  382  422  45  362  407  
  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  -  -  -  20  35  55  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  11  48  59  14  54  68  9  47  56  
  Grau en Tecnologies Marines  5  37  42  5  36  41  5  25  30  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  9  43  52  13  50  63  10  46  56  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  49  67  116  43  50  93  48  53  101  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   40  16  56  36  25  61  33  31  64  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   17  43  60  13  51  64  17  53  70  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   8  96  104  10  97  107  11  89  100  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   19  102  121  14  117  131  14  122  136  
  Grau en Enginyeria Mecànica   19  193  212  16  204  220  23  201  224  
  Grau en Enginyeria de Materials   6  41  47  9  29  38  8  34  42  
  Grau en Enginyeria Química   56  89  145  51  68  119  53  74  127  
  300 EETAC  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  18  84  102  19  62  81  21  80  101  
  Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  12  25  37  6  37  43  9  37  46  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  2  10  12  -  3  3  1  3  4  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  -  4  4  -  3  3    5  5  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  30  106  136  39  110  149  39  87  126  
  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  1  3  4  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  45  67  112  39  59  98  49  63  112  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  2  7  9  1  6  7  -  -  -  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   20  99  119  14  87  101  9  99  108  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   5  33  38  3  38  41  6  45  51  
  Grau en Enginyeria Minera   -  -  -  2  6  8  -  17  17  
  Grau en Enginyeria d'Automoció   -  -  -  -  -  -  4  59  63  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   28  146  174  17  133  150  11  142  153  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   33  63  96  44  79  123  35  67  102  
  Grau en Enginyeria Informàtica   1  51  52  7  60  67  6  54  60  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    76  23  99  78  22  100  60  25  85  
  390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola   7  27  34  11  26  37  6  25  31  
  Grau en Enginyeria Alimentària   32  31  63  13  13  26  26  16  42  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   14  14  28  29  14  43  8  16  24  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   25  27  52  37  25  62  28  32  60  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.234  3.880  5.114  1.155  3.609  4.764  1.176  3.539  4.715  
  (1) Inclou l'entrada al febrer              
                         
                         
  CENTRES ADSCRITS                     
                         
  Estudis de Grau    2015-2016  2016-2017  2017-2018   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  62  94  22  44  66  5  14  19  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   35  44  79  38  40  78  9  11  20  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   53  92  145  34  124  158  23  44  67  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  -  -  -  12  8  20  
  804 CITM  Grau en Multimèdia   11  32  43  14  29  43  14  28  42  
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   3  73  76  6  69  75  3  70  73  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital   -  -  -  -  -  -  14  19  33  
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -   -   -   -  3  3  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   -   -   -   1  1  2  13  19  32  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   6  37  43  9  36  45  -  -  -  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   140  340  480  124  346  470  93  213  306  
                         
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.234  3.880  5.114  1.155  3.609  4.764  1.176  3.539  4.715  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  140  340  480  124  346  470  93  213  306  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.374  4.220  5.594  1.279  3.955  5.234  1.269  3.752  5.021  
  Dades a desembre 2017