UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS                                
                                     
  Estudis de Grau    2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021*   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   14  41  55  18  41  59  19  49  68  13  51  64  12  52  64  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  31  31  62  39  25  64  33  35  68  28  32  60  40  30  70  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   8  29  37  12  45  57  14  45  59  12  40  52  16  44  60  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  33  241  274  51  248  299  59  243  302  54  253  307  64  249  313  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   10  51  61  7  56  63  11  51  62  13  51  64  13  47  60  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   25  166  191  23  143  166  36  143  179  34  161  195  41  153  194  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   7  54  61  14  54  68  10  50  60  11  50  61  10  54  64  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   166  196  362  169  194  363  178  160  338  195  157  352  202  160  362  
    Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   68  341  409  64  249  313  59  174  233  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   -  -  -  -  -  -  11  44  55  47  177  224  52  170  222  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació   -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  48  52  12  44  56  
  Grau en Enginyeria Física   11  37  48  21  41  62  13  40  53  12  39  51  15  42  57  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   -  2  2  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   114  343  457  110  342  452  90  308  398  103  302  405  101  305  406  
  GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica   -  -  -  -  -  -  15  26  41  17  38  55  23  36  59  
  250 ETSECCPB  Grau en Ciències i Tecnologies del Mar   -  -  -  -  -  -  21  32  53  32  29  61  33  35  68  
  Grau en Enginyeria ambiental   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19  33  52  
  Grau en Enginyeria Civil   22  89  111  34  82  116  36  86  122  30  89  119  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Civil (Pla 2020)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  39  123  162  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   9  26  35  12  29  41  7  30  37  11  35  46  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Geològica   5  9  14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Tecnologies de camins, canals i ports                           11  27  38  
  270 FIB  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  -  -  -  20  44  64  18  46  64  17  45  62  25  42  67  
  Grau en Enginyeria Informàtica  40  378  418  45  366  411  39  377  416  55  355  410  59  348  407  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  14  55  69  10  60  70  9  66  75  12  63  75  10  58  68  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  12  50  62  10  45  55  9  46  55  13  44  57  11  44  55  
  Grau en Tecnologies Marines  5  36  41  7  27  34  7  36  43  11  47  58  15  38  53  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  52  59  111  63  67  130  57  47  104  62  42  104  62  40  102  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   35  24  59  33  30  63  35  23  58  32  22  54  45  20  65  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   13  51  64  17  53  70  15  54  69  12  58  70  16  60  76  
  Grau en Enginyeria de Materials   10  31  41  8  35  43  10  29  39  9  38  47  13  36  49  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   9  96  105  13  92  105  12  86  98  10  87  97  18  82  100  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   14  117  131  14  122  136  11  125  136  25  101  126  24  132  156  
  Grau en Enginyeria Mecànica   15  203  218  23  202  225  18  215  233  29  202  231  29  210  239  
  Grau en Enginyeria Química   54  75  129  52  76  128  51  72  123  51  70  121  56  67  123  
  300 EETAC  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  40  130  170  39  90  129  35  89  124  28  100  128  39  87  126  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  6  35  41  9  38  47  12  38  50  12  31  43  11  35  46  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  18  65  83  22  86  108  12  105  117  12  111  123  30  109  139  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació              -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  42  62  104  56  71  127  54  89  143  57  87  144  59  88  147  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  1  6  7  -  -  -  -  -  -  6  13  19  12  28  40  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria d'Automoció   -  -  -  4  59  63  6  51  57  1  57  58  -  60  60  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   3  38  41  6  45  51  2  41  43  3  36  39  6  48  54  
  Grau en Enginyeria Minera   2  6  8  -  16  16  2  13  15  4  8  12  2  12  14  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  13  16  29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   15  94  109  13  102  115  20  132  152  30  115  145  18  128  146  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   43  77  120  36  68  104  41  72  113  34  79  113  48  62  110  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   22  142  164  14  153  167  21  126  147  38  154  192  45  145  190  
  Grau en Enginyeria Informàtica   7  60  67  6  54  60  7  61  68  11  45  56  4  57  61  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    78  22  100  61  24  85  66  23  89  71  22  93  72  15  87  
  390 EEABB  Grau en Enginyeria Agrícola   11  25  36  9  24  33  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   13  13  26  8  18  26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Alimentària   30  15  45  28  18  46  31  18  49  28  18  46  33  19  52  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques   -  -  -  -  -  -  35  49  84  17  27  44  20  23  43  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   36  25  61  28  32  60  25  28  53  39  15  54  35  23  58  
  Grau en Paisatgisme   -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  9  22  12  22  34  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.163  3.649  4.812  1.241  3.682  4.923  1.272  3.673  4.945  1.358  3.653  5.011  1.532  3.742  5.274  
  % GLOBAL ESTUDIS  24,17% 75,83%   25,21% 74,79%   25,72% 74,28%   27,10% 72,90%   29,05% 70,95%    
  (1) Inclou l'entrada al febrer              
                                     
                                     
  CENTRES ADSCRITS                                 
                                     
  Estudis de Grau    2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021*   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   25  47  72  17  51  68  50  62  112  46  74  120  45  70  115  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes   -  -  -  -  -  -  8  49  57  9  58  67  8  44  52  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   40  41  81  44  51  95  59  77  136  60  69  129  74  110  184  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  119  151  48  109  157  47  103  150  43  91  134  41  75  116  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   -  -  -  23  23  46  29  17  46  21  26  47  27  34  61  
  804 CITM  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   6  69  75  3  72  75  2  68  70  6  64  70  6  63  69  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital   -  -  -  14  21  35  23  20  43  31  13  44  26  13  39  
  Grau en Multimèdia   14  29  43  14  33  47  10  28  38  12  24  36  17  26  43  
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   -  -  -  2  3  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   10  42  52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   127  347  474  165  363  528  228  424  652  228  419  647  244  435  679  
  % GLOBAL ESTUDIS  26,79% 73,21%   31,25% 68,75%   34,97% 65,03%   35,24% 64,76%   35,94% 64,06%    
                                     
                                     
                                   
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.163  3.649  4.812  1.241  3.682  4.923  1.272  3.673  4.945  1.358  3.653  5.011  1.532  3.742  5.274  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  127  347  474  165  363  528  228  424  652  228  419  647  244  435  679  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.290  3.996  5.286  1.406  4.045  5.451  1.500  4.097  5.597  1.586  4.072  5.658  1.776  4.177  5.953  
  % GLOBAL ESTUDIS  24,40% 75,60%   25,79% 74,21%   26,80% 73,20%   28,03% 71,97%   29,83% 70,17%    
  * Dades provisionals a abril de 2021