UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

  CENTRES PROPIS                                
                                     
  Estudis de Grau    2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022*   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   18  41  59  19  50  69  13  51  64  12  51  63  17  47  64  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  39  25  64  33  35  68  28  32  60  40  30  70  36  31  67  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   12  45  57  14  45  59  12  40  52  16  44  60  12  46  58  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  51  248  299  59  243  302  54  253  307  64  249  313  62  223  285  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   7  56  63  11  52  63  13  51  64  13  47  60  19  46  65  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   23  143  166  36  143  179  34  161  195  41  153  194  32  154  186  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   14  54  68  10  50  60  11  50  61  10  54  64  11  55  66  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   169  194  363  178  160  338  195  157  352  202  160  362  218  149  367  
  230 ETSETB  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   64  249  313        -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   -  -  -  59  175  234  47  177  224  52  170  222  44  179  223  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació   -  -  -  11  44  55  4  48  52  12  44  56  12  44  56  
  Grau en Enginyeria Física   21  41  62  13  40  53  12  39  51  15  42  57  19  32  51  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   110  342  452  90  308  398  103  302  405  101  305  406  112  296  408  
  GRAU en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica   -  -  -  15  26  41  17  38  55  23  36  59  19  35  54  
  250 ETSECCPB  Grau en Ciències i Tecnologies del Mar   -  -  -  21  32  53  32  29  61  33  35  68  27  33  60  
  Grau en Enginyeria ambiental   -  -  -      -  -  -  -  19  33  52  35  29  64  
  Grau en Enginyeria Civil   34  82  116  36  86  122  30  89  119  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Civil (Pla 2020)   -  -  -      -  -  -  -  39  123  162  47  85  132  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   12  29  41  6  30  36  11  35  46  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Tecnologies de camins, canals i ports   -  -  -      -  -  -  -  11  27  38  21  32  53  
  270 FIB  Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  20  44  64  18  46  64  17  45  62  25  42  67  31  34  65  
  Grau en Enginyeria Informàtica  45  366  411  39  377  416  55  355  410  59  348  407  55  354  409  
  Grau en Intel·ligència Artificial  -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  21  31  52  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  10  60  70  9  65  74  12  63  75  10  58  68  10  56  66  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  10  45  55  9  46  55  13  44  57  11  44  55  14  49  63  
  Grau en Tecnologies Marines  7  27  34  7  37  44  11  47  58  15  38  53  9  39  48  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  63  67  130  57  47  104  62  42  104  62  40  102  74  36  110  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   33  30  63  35  23  58  32  22  54  45  19  64  38  30  68  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   17  53  70  15  54  69  12  58  70  16  60  76  17  61  78  
  Grau en Enginyeria de Materials   8  35  43  10  30  40  9  38  47  13  35  48  12  34  46  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   13  92  105  12  86  98  10  87  97  18  82  100  13  79  92  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   14  122  136  11  125  136  25  101  126  21  131  152  33  124  157  
  Grau en Enginyeria Mecànica   23  202  225  18  215  233  29  202  231  29  210  239  25  229  254  
  Grau en Enginyeria Química   52  76  128  51  72  123  51  70  121  56  67  123  48  64  112  
  300 EETAC  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  39  90  129  37  89  126  28  100  128  39  87  126  32  89  121  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  9  38  47  12  38  50  12  31  43  11  35  46  9  32  41  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica)  25  102  127  12  105  117  12  111  123  32  105  137  20  88  108  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  56  71  127  53  88  141  57  87  144  59  88  147  78  70  148  
  Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica  -  -  -      -  6  13  19  12  28  40  12  27  39  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria d'Automoció   4  59  63  6  51  57  1  57  58  -  60  60  8  47  55  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   6  45  51  2  41  43  3  36  39  6  48  54  2  38  40  
  Grau en Enginyeria Minera   -  16  16  2  12  14  4  8  12  2  12  14  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2021)   -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  20  159  179  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   13  102  115  21  132  153  30  115  145  18  128  146  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Química   13  16  29      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   36  68  104  41  72  113  34  79  113  48  62  110  47  58  105  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   14  153  167  20  126  146  38  154  192  45  144  189  29  171  200  
  Grau en Enginyeria Informàtica   6  54  60  7  61  68  11  45  56  4  57  61  8  54  62  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    61  24  85  66  23  89  71  22  93  72  15  87  73  17  90  
  390 EEABB  Grau en Enginyeria Agrícola   9  24  33      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   8  18  26      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Alimentària   28  18  46  31  18  49  28  18  46  33  19  52  37  19  56  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques   -  -  -  25  40  65  17  27  44  20  24  44  22  41  63  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   28  32  60  25  28  53  39  15  54  35  23  58  34  23  57  
  Grau en Paisatgisme   -  -  -      -  13  9  22  12  22  34  23  30  53  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.244  3.698  4.942  1.262  3.666  4.928  1.358  3.653  5.011  1.531  3.734  5.265  1.597  3.699  5.296  
  % GLOBAL ESTUDIS  25,17% 74,83%   25,61% 74,39%   27,10% 72,90%   29,08% 70,92%   30,15% 69,85%    
  (1) Inclou l'entrada al febrer        
                                     
                                     
  CENTRES ADSCRITS                                 
                                     
  Estudis de Grau    2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022*   
  Centre  Estudis  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   17  51  68  44  59  103  46  74  120  45  69  114  53  98  151  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes   -  -  -  8  49  57  9  58  67  8  44  52  4  35  39  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   44  51  95  39  49  88  60  69  129  56  89  145  76  83  159  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   48  109  157  41  94  135  43  91  134  39  75  114  43  104  147  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   23  23  46  28  16  44  21  26  47  27  34  61  37  32  69  
  804 CITM  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   3  72  75  2  68  70  6  64  70  6  63  69  13  68  81  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital   14  21  35  23  20  43  31  13  44  26  13  39  29  11  40  
  Grau en Multimèdia   14  33  47  10  28  38  12  24  36  17  26  43  19  27  46  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   163  360  523  195  383  578  228  419  647  224  413  637  274  458  732  
  % GLOBAL ESTUDIS  31,17% 68,83%   33,74% 66,26%   35,24% 64,76%   35,16% 64,84%   37,43% 62,57%    
                                     
                                     
                                   
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.244  3.698  4.942  1.262  3.666  4.928  1.358  3.653  5.011  1.531  3.734  5.265  1.597  3.699  5.296  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  163  360  523  195  383  578  228  419  647  224  413  637  274  458  732  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.407  4.058  5.465  1.457  4.049  5.506  1.586  4.072  5.658  1.755  4.147  5.902  1.871  4.157  6.028  
  % GLOBAL ESTUDIS  25,75% 74,25%   26,46% 73,54%   28,03% 71,97%   29,74% 70,26%   31,04% 68,96%    
  * Dades provisionals a novembre de 2021