UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Descripció: Relació del nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés, tant en titulacions de centres propis com adscrits, d'estudis de grau.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: Per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 es considera estudiantat nou aquell que accedeix als estudis universitaris per preinscripció universitària. Per al curs 2013-2014 es canvia el criteri i es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                         
  CENTRES PROPIS                    
                         
                         
  Estudis de Grau    2014-2015  2015-2016  2016-2017   
  Centre  Estudi  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  200 FME  Grau en Matemàtiques   10  46  56  21  33  54  14  41  55  
  205 ESEIAAT  Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials   8  57  65  12  56  68  10  50  60  
  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   42  156  198  29  144  173  27  167  194  
  Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials   7  60  67  10  53  63  7  53  60  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  40  261  301  35  255  290  31  244  275  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del producte  39  31  70  28  29  57  34  31  65  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   9  42  51  8  35  43  7  31  38  
  210 ETSAB  Grau en Estudis d'Arquitectura   201  186  387  187  177  364  170  200  370  
  230 ETSETB  Grau Fase Inicial Comuna   60  261  321  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals   1  9  10  2  17  19  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   4  11  15  5  20  25  -  2  2  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics   -  7  7  1  4  5  -  1  1  
  Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació   5  16  21  1  9  10  -  -  -  
  Grau en Enginyeria Física   8  38  46  13  31  44  11  37  48  
  Grau en Enginyeria Telemàtica   -  14  14  1  14  15  -  2  2  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   -  -  -  97  449  546  67  329  396  
  240 ETSEIB  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   102  363  465  81  384  465  115  345  460  
  Grau en Enginyeria Química   22  54  76  34  50  84  -  -  -  
  250 ETSECCPB  Grau en Enginyeria Civil   36  94  130  23  90  113  23  93  116  
  Grau en Enginyeria d'Obres Públiques   13  68  81  4  33  37  11  26  37  
  Grau en Enginyeria Geològica   6  13  19  14  17  31  5  11  16  
  270 FIB  Grau en Enginyeria Informàtica  34  390  424  38  385  423  40  382  422  
  280 FNB  Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval  11  57  68  11  48  59  14  54  68  
  Grau en Tecnologies Marines  5  44  49  5  37  42  5  36  41  
  Grau en Nàutica i Transport Marítim  12  46  58  9  43  52  13  50  63  
  290 ETSAV  Grau en Estudis d'Arquitectura (1)  50  74  124  49  67  116  43  50  93  
  295 EEBE  Grau en Enginyeria Biomèdica   37  24  61  40  16  56  36  25  61  
  Grau en Enginyeria de l'Energia   19  58  77  17  43  60  13  51  64  
  Grau en Enginyeria Elèctrica   14  93  107  8  96  104  10  97  107  
  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   17  105  122  19  102  121  14  117  131  
  Grau en Enginyeria Mecànica   17  209  226  19  193  212  16  204  220  
  Grau en Enginyeria de Materials   10  39  49  6  41  47  9  29  38  
  Grau en Enginyeria Química   46  92  138  56  89  145  51  68  119  
  300 EETAC  Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  2  7  9  1  3  4  -  -  -  
  Grau en Enginyeria d'Aeroports  1  3  4  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  2  8  10  2  10  12  -  3  3  
  Grau en Enginyeria Telemàtica (1)  1  15  16  -  4  4  -  3  3  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis aeronavegació)  33  92  125  -  -  -  -  -  -  
  Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació)  20  75  95  18  84  102  19  62  81  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials  -  -  -  30  106  136  39  110  149  
  Doble tiulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  -  -  -  12  25  37  6  37  43  
  310 EPSEB  Grau en Arquitectura Tecnica i Edificació  52  80  132  45  67  112  39  59  98  
  Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia  2  15  17  2  7  9  1  6  7  
  330 EPSEM  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   24  117  141  20  99  119  14  87  101  
  Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   3  39  42  5  33  38  3  38  41  
    Grau en Enginyeria Minera   -  -  -  -  -  -  2  6  8  
  340 EPSEVG  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   32  161  193  28  146  174  17  133  150  
  Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte   42  71  113  33  63  96  44  79  123  
  Grau en Enginyeria Informàtica   3  57  60  1  51  52  7  60  67  
  370 FOOT  Grau en Òptica i Optometria    67  33  100  76  23  99  78  22  100  
  390 ESAB  Grau en Enginyeria Agrícola   10  39  49  7  27  34  11  26  37  
  Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge   17  29  46  14  14  28  29  14  43  
  Grau en Enginyeria Alimentària   24  30  54  32  31  63  13  13  26  
  Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics   31  34  65  25  27  52  37  25  62  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   1.251  3.923  5.174  1.234  3.880  5.114  1.155  3.609  4.764  
  (1) Inclou l'entrada al febrer                    
                         
                         
                         
  CENTRES ADSCRITS                     
                         
  Estudis de Grau     2014-2015  2015-2016  2016-2017   
  Centre  Estudis   Dones   Homes   Total  Dones  Homes  Total  Dones  Homes  Total   
  801 EUNCET  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   26  73  99  32  62  94  22  44  66  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital   28  34  62  35  44  79  38  40  78  
  802 EAE  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   32  95  127  53  92  145  34  124  158  
  804 CITM  Grau en Fotografia i Creació Digital   11  5  16  -  -  -  -  -  -  
  Grau en Multimèdia   12  43  55  11  32  43  14  29  43  
  Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs   3  43  46  3  73  76  6  69  75  
  860 EEI   Grau en Enginyeria en Organització Industrial    3  3  6  -   -   -   -  3  3  
  Grau en Enginyeria Química   -  3  3  -   -   -   1  1  2  
  Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú   17  26  43  6  37  43  9  36  45  
  TOTAL ESTUDIS DE GRAU   132  325  457  140  340  480  124  346  470  
                         
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  1.251  3.923  5.174  1.234  3.880  5.114  1.155  3.609  4.764  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  132  325  457  140  340  480  124  346  470  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.383  4.248  5.631  1.374  4.220  5.594  1.279  3.955  5.234