UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.3 Superfícies construïdes

Descripció: Relació de les superfícies construïdes per la UPC
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021

               
  SITUACIÓ EDIFICI SUPERFÍCIE PER EDIFICI (m2) SUPERFÍCIE PER ZONA (m2) SUPERFÍCIE PER CAMPUS (m2)  
  CAMPUS DIAGONAL NORD Zona Torre Girona DNR 2.738,79 11.930,34 153.725,19  
  DNTG 2.907,12  
  DNTS 1.987,91  
  DNRS 3.924,76  
  BUNKER1 371,76  
  Zona mòduls DNA1 3.965,62 141.794,85  
  DNA2 3.906,37  
  DNA3 3.779,14  
  DNA4 3.786,43  
  DNA5 3.906,38  
  DNA6 4.214,89  
  DNB0 3.016,16  
  DNB1 2.848,39  
  DNB2 1.335,00  
  DNB3 2.262,95  
  DNB4 3.298,18  
  DNB5 2.551,61  
  DNB6 2.361,45  
  DNC1 5.075,45  
  DNC2 2.519,69  
  DNC3 4.858,32  
  DNC4 4.893,80  
  DNC5 5.280,40  
  DNC6 4.753,08  
  DND1 5.390,59  
  DND2 2.994,29  
  DND3 2.969,49  
  DND4 3.048,91  
  DND5 3.010,68  
  DND6 3.047,69  
  DNNX12 821,42  
  DNNX22 635,26  
  DNPO 6.612,27  
  DNBIB 6.651,79  
  DNVX 18.565,07  
  DNOM 14.170,08  
  DNPK1 5.264,00  
  CAMPUS DIAGONAL SUD SUD 1 DSA 12.176,38 38.712,72 99.944,35  
  DSC 8.601,72  
  DSB 1.890,03  
  DSP 16.044,59  
  SUD 2 DSU 12.447,47 61.231,63  
  DSPI 6.905,21  
  DSH 23.992,95  
  DSL 1.167,95  
  DSPB 2.635,17  
  DSPC 4.301,36  
  DSPD 2.180,60  
  DSPE 1.854,45  
  DSPF 1.482,30  
  DSPG 4.264,17  
  CAMPUS DIAGONAL  BESÒS DBA 27.430,01 54.052,13 54.052,13  
  DBC 8.395,88  
  DBI 10.024,93  
  DBH 8.201,31  
  NÀUTICA NT1 4.253,36 5.057,27 5.057,27  
  NT2 263,11  
  NT3 540,80  
  RAVAL RR 11.274,85 11.274,85 11.274,85  
  CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT Zona Castelldefels BLB7 5.750,35 54.176,32 56.628,11  
  BLC1 11.911,99  
  BLC3 2.830,26  
  BLC4 14.961,84  
  BLD4 12.286,14  
  BLD7 6.435,74  
  Zona Viladecans BLAG1 971,15 2.451,79  
  BLAG2 560,64  
  BLAG3 920,00  
  CAMPUS DE TERRASSA Zona Terrassa TR1 9.429,20 76.990,40 82.810,71  
  TR2 2.964,09  
  TR3 2.377,42  
  TR4 7.625,86  
  TR45 3.142,78  
  TR5 11.491,63  
  TR6 2.344,00  
  TR7 2.623,83  
  TR8 6.445,86  
  TR9 2.392,69  
  TR10 2.217,98  
  TR11 2.778,97  
  TR12 3.198,24  
  TR14 7.377,84  
  TR30 1.349,85  
  TR31 4.698,00  
  TR32 4.532,16  
  Zona Vallès TR20 1.211,21 5.820,31  
  TR21 1.108,67  
  TR22 806,95  
  TR23 395,08  
  TR24 188,19  
  TR25 916,43  
  TR26 1.193,78  
  SANT CUGAT DEL VALLÈS SC1 9.421,38 14.154,72 14.154,72  
  SC3 1.710,93  
  SC4 3.022,41  
  MANRESA MN1 4.112,13 9.469,58 9.469,58  
  MN2 1.324,14  
  MN3 2.428,80  
  MN4 204,66  
  MN6 1.399,85  
  VILANOVA I LA GELTRÚ VGA 10.833,62 20.038,60 20.038,60  
  VGB 2.278,19  
  VGC 1.050,73  
  VGD3 4.181,82  
  VGE5 1.319,56  
  VGF4 374,68  
  TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 507.155,51  
  Dades a 31 de desembre de 2021.  
  (1) Dades segons projecte  
  (2) Només s'ha comptabilitzat la superficie segons conveni.  
  (3) 2.622,71 m2 de Residència universitària i locals comercials  
  (4) Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques, ubicat a la zona portuaria de Vilanova i la Geltrú  
  (5) Correpon a la planta 2 de l'edifici Neàpolis