UPC    Acreditació de les titulacions
5.13 Comunicació de l'actualitat UPC

Descripció: Principals indicadors relacions amb la comunicació interna i externa de l'actualitat de la UPC.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2021-2022

             
  Acció Públic Format i tiratge Periodicitat Quantificació  
  Notícies d'actualitat de la UPC publicades a la web (pàgina principal i Sala de Premsa)  Intern i extern   Digital   Diària de dilluns a divendres   454 en català, 348 en castellà i 79 en anglès   
  Campanyes de comunicació  Mitjans de comunicació Digital
(i presencial en el cas de les rodes de premsa o entrevistes)
Diària 484 / curs  
  Peticions dels mitjans de comunicació  Periodistes   Telèfon+e mail   Diària   382 / curs   
  Impactes controlats als mitjans de comunicació  Intern i extern   -   -   18.883 dels quals 4.315 a mitjans escrits, 13.474 en mitjans on line i 1.094 en mitjans audiovisuals i radiofònics (517 a mitjans audiovisuals i 577 a ràdio)   
  Tuit realitzats des del compte de Twitter @la_UPC  Intern i extern   Digital   Diària  1.243 tuits  
  Seguidors del compte de Twitter @la_UPC (*) Intern i extern Digital   -   34.758 seguidors  
  Augment de seguidors del compte de Twitter @la_UPC Intern i extern Digital  -  1.833 nous seguidors  
  Tuits realitzats des del compte de Twitter @UPCDivulga  Intern i extern   Digital   Diària   145 tuits  
  Seguidors del compte de Twitter @UPCDivulga (*)  Intern i extern   Digital   -  1.245 seguidors   
  Augment de seguidors del compte de Twitter @UPCDivulga  Intern i extern   Digital   -  219 nous seguidors  
  Publicacions a la pàgina de Facebook @universitatUPC  Intern i extern   Digital   Diària  297 publicacions  
  Seguidors de la pàgina de Facebook @universitatUPC (*) Intern i extern  Digital   -  14.566 seguidors  
  Augment de seguidors de la pàgina de Facebook @universitatUPC  Intern i extern  Digital   -  877 nous seguidors  
  Publicacions al compte d'Instagram @la_UPC  Intern i extern   Digital   Setmanal   613 publicacions (posts i històries)   
  Seguidors del compte d'Instagram @la_UPC  (*)  Intern i extern   Digital   -   15.172 seguidors   
  Augment de segudors del compte d'Instagram @la_UPC  Intern i extern   Digital   -   5.587 nous seguidors   
  Publicacions a la pàgina de LinkedIn Intern i extern Digital Setmanal 121 publicacions  
  Seguidors de la pàgina de LinkedIn Intern i extern Digital - 164.634 seguidors  
  Augment de seguidors de la pàgina de LinkedIn Intern i extern Digital - 11.942 nous seguidors  
  Subscripcions al canal de la UPC a Youtube  (*) Intern i extern Digital Diària  10.100 subscriptors   
  Augment de subscriptors al canal de la UPC a YouTube Intern i extern      1.294 nous subscriptors   
  Nous vídeos publicats al canal de la UPC a Youtube Intern i extern Digital Setmanal  115 vídeos   
  Publicacions al canal de la UPC a Telegram Intern Estudiantat Digital Setmanal 126 publicacions  
  Subscripcions al canal de la UPC a Telegram (*) Intern Estudiantat Digital Setmanal 675 subscriptors  
  Visites a Sala de Premsa Intern i extern Digital Diària 172.221 / curs (versió catalana) | 80.866 / curs (versió castellana) 12.764 / curs (versió anglesa)  
  Newsletter (Fil Directe) Intern PDI-PAS Digital Mensual 13 / curs   
  Visites directes per correu electrònic (Fil Directe) Intern PDI-PAS Digital Anual 6.034 / curs  
  Newsletter (EP!)  Intern Estudiantat   Digital   Mensual   11 / curs   
   Any acadèmic 2021-2022 de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022   (*) Dades a 30 de juny de 2022