UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                           
  CENTRES PROPIS                      
  Centre Titulació  15-16 16-17 17-18  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient  
  200 FME Estadística i investigació operativa (Pla 2009)  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  
  Estadística i investigació operativa (Pla 2012)  16  9  25  14  21  35  20  20  40  8,36  
  Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica  4  16  20  7  23  30  2  16  18  8,63  
  205 ESEIAAT Enginyeria aeronàutica  3  11  14  11  39  50  7  50  57  8,28  
  Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial (Pla 2012)  2  11  13  1  18  19  4  25  29  7,65  
  Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos (Pla 2012)  3  4  7  5  3  8  -  -  -  -  
  Enginyeria d'organització (Pla 2012)  8  13  21  8  18  26  17  25  42  7,43  
  Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  1  1  -  8  8  7,54  
  Enginyeria industrial (Pla 2013)  5  24  29  22  62  84  22  86  108  7,45  
  Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica  -  -  -  -  -  -  4  2  6  7,72  
  Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  -  -  -  5  10  15  7,89  
  210 ETSAB Arquitectura  27  17  44  30  18  48  26  17  43  7,44  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  50  43  93  74  71  145  74  76  150  7,95  
  Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  -  -  -  10  11  21  8,10  
  Gestió i valoració urbana  5  3  8  -  -  -  -  -  -  -  
  Paisatgisme (Pla 2009)  6  2  8  9  -  9  -  -  -  -  
  Paisatgisme (Pla 2015)  -  -  -  9  3  12  12  7  19  7,15  
  Tecnologia a l'arquitectura  22  20  42  10  9  19  1  1  2  6,95  
  Teoria i història de l'arquitectura  5  10  15  -  -  -  -  -  -  -  
  Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura  12  6  18  -  -  -  -  -  -  -  
  Urbanisme  12  10  22  22  13  35  6  4  10  7,65  
  230 ETSETB Enginyeria de telecomunicació  -  26  26  7  41  48  9  37  46  8,44  
  Enginyeria electrònica (Pla 2009)  1  4  5  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria electrònica (Pla 2013)  2  7  9  1  18  19  1  16  17  8,14  
  Erasmus Mundus en investigació en tecnologies de la informació i la comunicació (MERIT)  1  3  4  -  1  1  -  -  -  -  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -  1  1  -  -  -  -  4  4  8,72  
  Photonics (Pla 2013)  8  19  27  5  19  24  7  13  20  8,37  
  Tecnologies de la informació i la comunicació  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  
  240 ETSEIB Automàtica i robòtica (Pla 2012)  1  26  27  2  17  19  4  23  27  7,59  
  Cadena de subministrament, transport i mobilitat  5  3  8  3  8  11  10  6  16  7,55  
  Ciència i enginyeria de materials (Pla 2009)  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Ciència i enginyeria de materials (Pla 2014)  3  3  6  1  1  2  -  -  -  -  
  Enginyeria d'automoció  -  19  19  -  27  27  -  16  16  7,32  
  Enginyeria de l'energia  -  -  -  9  54  63  10  28  38  8,14  
  Enginyeria d'organització  10  16  26  10  20  30  9  16  25  7,44  
  Enginyeria Industrial  15  56  71  69  137  206  51  184  235  7,42  
  Nuclear Engineering   1  4  5  -  11  11  -  7  7  8,14  
  Enginyeria química   11  5  16  -  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems  1  -  1  1  2  3  -  -  -  -  
  Logística, transport i mobilitat  -  4  4  3  3  6  -  -  -  -  
  Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals  4  5  9  -  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  3  6  9  15  15  30  -  -  -  -  
  Enginyeria ambiental (Pla 2007)  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria ambiental (Pla 2014)  10  12  22  14  11  25  6  4  10  7,95  
  Enginyeria civil  1  7  8  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de camins, canals i ports  20  53  73  29  76  105  23  56  79  7,87  
  Enginyeria del terreny  2  -  2  3  9  12  5  17  22  7,72  
  Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  9  18  27  1  -  1  1  -  1  8,29  
  Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2009)  8  32  40  -  2  2  -  -  -  -  
  Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)  -  -  -  10  9  19  11  33  44  8,01  
  Enginyeria geològica i de mines  -  -  -  2  2  4  -  2  2  8,97  
  Erasmus Mundus in Computational Mechanics  -  -  -  1  3  4  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM)  -  -  -  -  -  -  1  2  3  8,42  
  Mètodes numèrics en enginyeria (Pla 2012)  2  7  9  2  9  11  2  8  10  7,89  
  270 FIB Enginyeria informàtica   1  10  11  2  10  12  1  7  8  8,14  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)  4  2  6  5  3  8  2  1  3  7,39  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  2  3  5  -  -  -  -  -  -  -  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  29  58  87  31  49  80  8,35  
  Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  3  33  36  5  29  34  5  30  35  8,35  
  Artificial Intelligence (Pla 2012)  -  13  13  4  25  29  5  28  33  8,01  
  280 FNB Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (PLA 2014) (abans Enginyeria Marina)  -  -  -  -  2  2  -  2  2  7,23  
  Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016) (abans Enginyeria Marina)  1  5  6  1  6  7  -  3  3  7,29  
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (PLA 2014) (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  -  -  -  -  -  -  1  7  8  7,80  
  Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  -  -  -  -  -  -  2  2  4  8,03  
  290 ETSAV Arquitectura  3  2  5  34  32  66  39  40  79  7,36  
  Intervenció sostenible en el medi construït  11  12  23  18  12  30  12  4  16  8,64  
  295 EEBE Ciència i enginyeria de materials  -  -  -  1  7  8  2  9  11  7,65  
  Enginyeria química   -  -  -  8  17  25  9  17  26  7,68  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  3  2  5  3  5  8  8,07  
  300 EETAC Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  1  2  3  3  17  20  4  18  22  7,88  
  Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)              1  8  9  8,14  
  Ciència i tecnologia aeroespacial  1  5  6  1  1  2  -  -  -  -  
  Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology  -  -  -  2  3  5  2  15  17  8,09  
  Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  3  9  12  5  14  19  1  3  4  7,10  
  310 EPSEB Edificació  16  13  29  -  1  1  -  -  -  -  
  Construcció Avançada en l'Edificació  15  14  29  9  12  21  16  17  33  8,27  
  Gestió de l'edificació  -  -  -  7  6  13  9  18  27  8,26  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  -  -  -  11  11  22  8  9  17  7,45  
  330 EPSEM Enginyeria de mines  8  10  18  -  14  14  3  7  10  7,39  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008)  3  2  5  -  2  2  1    1  6,15  
  Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015)  1  3  4  2  4  6  7  3  10  7,93  
  340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  2  10  12  -  12  12  -  4  4  8,42  
  370 FOOT Optometria i ciències de la visió (Pla 2012)  16  4  20  15  8  23  10  2  12  7,83  
  390 ESAB Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  5  2  7  5  5  10  7  2  9  7,71  
  410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  23  42  65  -  -  -  -  -  -  -  
  480 IS.UPC Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  9  7  16  11  12  23  7  9  16  8,43  
  Sostenibilitat  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  
  Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS    429  744  1.173  591  1.119  1.710  548  1.149  1.697  7,86  
                           
                   
                           
  CENTRES ADSCRITS                      
                           
  Centre Titulació  15-16 16-17 17-18  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses  3  9  12  7  13  20  22  20  42  7,70  
  Direcció de màrqueting  -  -  -  4  6  10  10  6  16  7,96  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses  -  -  -  68  67  135  nd   nd   nd   nd   
  Direcció de Màrqueting  -  -  -  122  79  201  nd   nd   nd   nd   
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  -  -  -  9  1  10  nd   nd   nd   nd   
  820 EUETIB Enginyeria en energia (Pla 2009)  1  6  7  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de l'energia (Pla 2013)  10  33  43  -  -  -  -  -  -  -  
    Enginyeria del cuir (Pla 2014)  2  1  3  1  2  3  1  1  2  7,40  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS    16  49  65  211  168  379  33  27  60  7,69  
                           
                           
                           
                           
    15-16 16-17 17-18  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient  
  TOTAL CENTRES PROPIS  429  744  1.173  591  1.119  1.710  548  1.149  1.697  7,86  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  16  49  65  211  168  379  33  27  60  7,69  
  TOTAL UPC  445  793  1.238  802  1.287  2.089  581  1.176  1.757    
  Dades a Gener de 2019