UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.8 Titulats en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

                                   
  CENTRES PROPIS                              
  Centre Titulació  17-18 18-19 19-20 20-21  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient Durada Mitjana  
  200 FME Màster en Estadística i investigació operativa  20  20  40  11  18  29  10  17  27  15  17  32  7,94  2,4  
  Màster en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica  2  16  18  8  28  36  11  38  49  6  25  31  8,48  1,4  
  205 ESEIAAT Màster en Disseny i tecnologia tèxtils  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  2  6  8,29  1,0  
  Màster en Enginyeria aeronàutica  9  61  70  9  60  69  13  57  70  7  77  84  8,24  2,5  
  Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  4  25  29  3  24  27  2  11  13  2  12  14  7,61  2,1  
  Màster en Enginyeria d'organització   17  25  42  14  41  55  9  18  27  8  31  39  7,37  3,5  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  8  8  -  12  12  1  3  4  2  5  7  8,43  1,3  
  Màster en Enginyeria industrial  22  88  110  18  82  100  15  70  85  8  77  85  7,49  2,8  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera  4  2  6  1  -  1  3  1  4  2  -  2  7,88  2,5  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  5  10  15  3  13  16  5  9  14  1  6  7  7,98  1,9  
  Màster en Tecnologia paperera i gràfica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  5  9  8,23  1,0  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  26  17  43  18  20  38  39  21  60  62  40  102  7,36  1,1  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  74  76  150  56  57  113  62  68  130  43  30  73  8,52  1,5  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  10  11  21  16  12  28  25  18  43  16  19  35  8,18  1,3  
  Màster en Paisatgisme  12  7  19  7  6  13  12  4  16  16  6  22  8,20  2,6  
  Màster en Tecnologia a l'arquitectura  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Urbanisme  6  4  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  230 ETSETB Màster en Cybersecurity  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  12  13  8,28  1,0  
  Màster en Enginyeria de telecomunicació  9  37  46  15  42  57  11  62  73  7  38  45  8,37  2,8  
  Màster en Enginyeria electrònica  1  16  17  2  19  21  3  18  21  4  22  26  8,22  2,8  
  Màster en European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  4  5  3  2  5  -  -  -  1  1  2  8,26  1,0  
  Màster en Física per a l'enginyeria  -  -  -  -  -  -  3  7  10  1  4  5  8,71  1,2  
  Màster en Photonics  7  13  20  4  17  21  6  16  22  5  17  22  8,21  1,2  
  Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació  -   -   -   -  -  -  8  18  26  7  24  31  8,19  1,7  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i robòtica  4  24  28  1  22  23  6  23  29  3  21  24  8,11  2,8  
  Màster en Cadena de subministrament, transport i mobilitat  10  6  16  4  7  11  1  4  5  2  10  12  7,80  3,2  
  Màster en Enginyeria d'automoció (Pla 2012)  -  18  18  -  29  29  3  24  27  -  14  14  7,75  3,8  
  Màster en Enginyeria d'automoció (Pla 2019)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  8  9  8,15  2,0  
  Màster en Enginyeria de l'energia  21  55  76  10  29  39  11  51  62  16  29  45  8,34  1,9  
  Màster en Enginyeria d'organització  9  16  25  7  18  25  2  11  13  4  10  14  7,70  3,4  
  Màster en Enginyeria Industrial  52  192  244  55  200  255  68  193  261  52  204  256  7,69  2,6  
  Màster en Nuclear Engineering   4  13  17  2  13  15  -  10  10  1  7  8  8,14  3,0  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  6  4  10  18  6  24  3  3  6  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria ambiental  6  4  10  18  6  24  10  11  21  16  13  29  7,89  2,0  
  Màster en Enginyeria de camins, canals i ports  25  73  98  36  69  105  27  53  80  14  40  54  7,70  2,9  
  Màster en Enginyeria del terreny  5  17  22  9  22  31  6  12  18  4  9  13  8,34  2,2  
  Màster en Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria estructural i de la construcció  11  33  44  11  40  51  7  41  48  14  26  40  8,02  1,8  
  Màster en Enginyeria geològica i de mines  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Erasmus Mundus in Computational Mechanics  3  8  11  -  11  11  1  -  1  -  -  -  -  -  
  Màster en Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM)  1  2  3  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Mètodes numèrics en enginyeria  2  8  10  -  4  4  1  5  6  -  9  9  8,50  2,2  
  270 FIB Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing  1  6  7  4  19  23  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria informàtica   -  -  -  -  -  -  1  9  10  1  16  17  8  2  
  Màster en Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA  2  1  3  -  -  -  5  11  16  -  -  -  -  -  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  31  49  80  35  73  108  38  72  110  50  64  114  8,65  1,3  
  Màster en Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI)  5  30  35  13  43  56  8  51  59  2  35  37  8,03  2,5  
  Màster en Artificial Intelligence  5  29  34  5  19  24  8  29  37  11  22  33  8,68  2,2  
  280 FNB Màster en Enginyeria naval i oceànica  -  -  -   1  3  4  1  8  9  3  10  13  7,90  2,9  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (PLA 2014)   -  2  2  1  2  3  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016)  -  3  3  -  1  1  -  -  -  -  2  2  7,55  2,0  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2014)   1  7  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016)   2  2  4  -  2  2  2  10  12  3  7  10  7,49  2,3  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  39  40  79  29  34  63  43  46  89  59  54  113  7,87  1,1  
  Màster en Intervenció sostenible en el medi construït  12  6  18  14  8  22  9  11  20  7  2  9  8,75  1,1  
  295 EEBE Màster en Ciència i enginyeria avançada de materials      -      -      -  6  4  10  8,01  2,0  
  Màster en Ciència i enginyeria de materials  2  9  11  2  4  6  6  9  15  1  1  2  6,65  5,0  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  7  9  8,66  2,0  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2012)  9  17  26  11  9  20  6  13  19  4  6  10  7,06  4,2  
  Màster en Enginyeria química (Pla 2019)      -      -  -  -  -  5  17  22  7,97  1,9  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  3  5  8  8  9  17  5  7  12  5  10  15  8,04  1,9  
  300 EETAC Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació
(MASTEAM) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM)
 4  18  22  -  16  16  -  17  17  5  11  16  7,85  2,1  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  1  9  10  3  6  9  -  5  5  1  4  5  8,31  1,2  
  Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology  2  17  19  1  9  10  2  11  13  -  6  6  8,15  2,8  
  Màster en Enginyeria i gestió de les telecomunicacions  1  3  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada en l'Edificació  16  17  33  9  10  19  10  12  22  8  14  22  8,40  2,1  
  Màster en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  8,28  1,0  
  Màster en Gestió de l'edificació  9  19  28  11  9  20  9  13  22  11  12  23  8,52  2,1  
  Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  8  9  17  6  14  20  8  6  14  9  4  13  8,09  2,5  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de mines  3  7  10  1  7  8  5  5  10  2  8  10  7,74  2,9  
  Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008)  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  8  ND   
  Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015)  7  3  10  -  2  2  11  4  15  3  6  9  7,80  1,1  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial  -  4  4  3  11  14  3  10  13  -  11  11  8,09  2,4  
  370 FOOT Màster en Optometria i ciències de la visió  11  2  13  24  3  27  19  8  27  23  5  28  8,37  1,9  
  390 EEABB Màster en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos  7  2  9  3  4  7  8  1  9  6  3  9  8,16  1,1  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat  7  10  17  4  4  8  9  7  16  6  7  13  8,47  2,3  
  TOTAL CENTRES PROPIS    579  1.243  1.822  548  1.250  1.798  600  1.272  1.872  583  1.219  1.802  8,07    
                                   
       
                                   
  CENTRES ADSCRITS                              
                                   
  Centre Titulació  17-18 18-19 19-20 20-21  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Nota mitjana Expedient Durada Mitjana  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  22  20  42  16  23  39  8  9  17  5  9  14  7,54  1,0  
  Màster en Direcció de màrqueting  10  6  16  9  4  13  6  3  9  8  7  15  7,86  1,0  
  802 EAE Màster en Administració i Direcció d'Empreses  102  134  236  122  147  269  108  120  228  66  75  141  8,10  1,1  
  Màster en Direcció de Màrqueting  201  121  322  205  84  289  185  80  265  82  53  135  7,78  1,0  
  Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent  78  27  105  70  30  100  62  23  85  27  11  38  8,14  1,0  
  860 EEI Màster en Enginyeria del cuir  1  1  2  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  TOTAL CENTRES ADSCRITS    414  309  723  422  288  710  369  235  604  188  155  343  7,88    
                                   
                                   
                                   
                                   
    17-18 18-19       19-20*    
  Dones Homes Total Dones Homes Total       Dones Homes Total Nota mitjana Expedient    
  TOTAL CENTRES PROPIS  579  1.243  1.822  548  1.250  1.798  600  1.272  1.872  583  1.219  1.802  8,07    
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  414  309  723  422  288  710  369  235  604  188  155  343  7,88    
  TOTAL UPC  993  1.552  2.545  970  1.538  2.508  969  1.507  2.476  771  1.374  2.145      
  Dades a desembre de 2021