UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2020

  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI
               
               
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE PROMOCIÓ HORITZONTAL 
               
                 
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATS  
  Tècnic/a  102-6 A1 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) DESERTA 0  
  Tècnic/a  640-30 A1 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) DESERTA 0  
  Cap Unitat Recerca i TRRR 171-50 A1A2 24 Cap 2 Nivell 2 (F) 1 5  
  Tècnic/a d'Administració  173-10 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 3  
  Tècnic/a d'Administració  194-47 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) VACANT 2  
  Tècnic/a d'Administració  194-48 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) VACANT 1  
  Tècnic/a d'Administració  173-11 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 4  
  Cap Unitat Recursos i Serveis (en comissió de serveis) 182-16 A1A2 24 Cap 2 Nivell 2 (F) DESERTA 0  
  Tècnic/a d'Administració  171-51 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 6  
  Tècnic/a  195-45 A1 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) DESERTA 0  
  Tècnic/a d'Administració  029-01 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) VACANT 4  
  Tècnic/a d'Administració  182-17 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 1  
  Tècnic/a  052-29 A1 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) DESERTA 0  
  Tècnic/a  195-50 A1 22 Tècnic/a de Gestió Nivell 2 (F) VACANT 1  
  Tècnic/a d'Administració  195-51 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 2  
  Cap Àrea Recursos i Serveis i Suport Recerca i TRR 189-24 A1A2 22 Cap 2 Nivell 3 (F) VACANT 1  
  Tècnic/a d'Administració  029-02 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 3  
  Cap Àrea Recursos i Serveis  188-83 A1A2 24 Cap 2 Nivell 2 (F) 1 1  
  Cap Servei Economia 002-28 A1 28 Cap 1A Nivell 1 (F) 1 1  
  Tècnic/a d'Administració  192-53 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 2  
  Tècnic/a d'Administració  192-54 A2C1 20 Tècnic/a de Gestió Nivell 3 (F) 1 3  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  21  
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ              
                 
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATS  
  Tècnic/a Staff 054-01 A1 24 Tècnic/a Staff Nivell 2 1 39  
  Tècnic/a Staff 060-01 A1 26 Tècnic/a Staff Nivell 1 1 18  
  Tècnic/a  181-79 A2 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 2 1 11  
  Tècnic/a  640-31 A1 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 (F) 1 19  
  Tècnic/a Staff 007-56 A1 24 Tècnic/a Staff Nivell 2 1 18  
  Tècnic/a  102-07 A1 22 Tècnic/a de Gestió. Nivell 1 (F) 1 16  
  TOTAL NOMBRE PLACES : 6  
                 
                 
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS            
                 
  NOM DE LA PLAÇA I RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC CANDIDATS GUANYADOR/A  
  6 Places Administratiu/-va. Resolució 374/2020, de 26 de febrer C1C2 18 TSN1  4 2  
  5 Places Administratiu/-va. Resolució 1044/2020, de 10 de juliol C1C2 18 TSN1  3 2  
  6 Places Administratiu/-va. Resolució 1322/2020, de 16 d'octubre C1C2 18 TSN1 1 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  17  
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL  
                 
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIXE INTERN DE TRASLLAT I PROMOCIÓ            
                 
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP COMPLEMENT  PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATS  
  Tècnic/a en IC 189-21 2 K Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 3  
  Operador/a en IC 188-81 3 O Suport IC Nivell 2 DESERTA 0  
  Responsable Recepció de Tarda 172-11 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 1  
  Auxiliar de Serveis 185-26 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Tècnic/a en IC 043-03 2 K Tècnic/a en IC. Nivell 2 1 2  
  Tècnic/a en IC 194-50 2 K Tècnic/a en IC. Nivell 2 VACANT 1  
  Responsable SIC 184-15 1 D Responsable SIC 1 4  
  Operador/a en IC 195-46 3 O Suport IC Nivell 2 DESERTA 0  
  Operador/a en IC 195-47 3 O Suport IC Nivell 2 DESERTA 0  
  Responsable Recepció de Tarda 189-23 3 P Responsable Recepció (Tarda) 1 1  
  Auxiliar de Serveis 189-22 4 Q Auxiliar de Serveis 1 1  
  Responsable Serveis de Recepció 188-82 3 k Responsable Serveis Rec nivell1 1 2  
  Responsable Recepció de Tarda 195-55 3 P Responsable Recepció (Tarda) VACANT 0  
  Auxiliar de Serveis 160-95 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Auxiliar de Serveis 181-81 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Auxiliar de Serveis 195-52 4 Q Auxiliar de Serveis DESERTA 0  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 188-84 3 O Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 VACANT 0  
  Responsable SIC 194-51 1 D Responsable SIC 1 11  
  Tècnic/a en IC 194-50 1 I Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 13  
  Operador/a en IC 192-50 3 O Suport IC Nivell 2 VACANT 0  
  Responsable SIC 192-55 1 D Responsable SIC 1 7  
  Tècnic/a en IC 184-16 1 I Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 4  
  Tècnic/a en IC 043-04 1 I Tècnic/a en IC. Nivell 1 1 13  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 195-57 3 O Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 1 2  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 192-56 3 O Tècnic/a de Taller i Lab. Nivell 3 VACANT 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  25  
   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL              
   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ GRUP PERFIL GENÈRIC GUANYADOR/A CANDIDATS  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 181-78 3 Tècnic/a de taller i laboratori  1 6  
  Borsa Tècnic/a de Suport en Biblioteca 520 3 Tècnic/a de Suport en Biblioteca Concurs no finalitzat 80  
  Auxiliar de Serveis  183-31 4 Auxiliar de Serveis  1 27  
  Auxiliar de Serveis  185-27 4 Auxiliar de Serveis  1 27  
  Auxilar de Serveis 182-15 4 Auxiliar de Serveis  1 27  
  Operador/a en IC 195-48 3 Suport IC Nivell 2 1 21  
  Operador/a en IC 195-49 3 Suport IC Nivell 2 1 21  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  6   
  Dades a 22/6/2021