UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2020

         
  Cooperació al desenvolupament     
  45 projectes amb ONG i altres entitats a 16 països     
  Participació a la Xarxa Greening Africa Together amb 9 participants i la mobilitat de 2 persones  
  201 participants entre estudiants, PAS i PDI, amb la mobilitat de 62 persones i 35 Beques d'Aprenentatge per estudiants de grau i màster UPC    
  244.364,67 € aportats a càrrec del fons 0,7% UPC    
  Projectes de Cooperació 2021  
  Convocatòria CCD. Mapa projectes   
  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rQUi99ALGzjljNkivNp5hTdcGaT1tOky&ll=3.7679847496495%2C0&z=2  
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
  Voluntariat i participació social     
  Programa UPC de Voluntariat TIC curs 20-21 : 11 participants curs 2020-21    
  Voluntariats externs: La Pedrera, En Tandem AFEV, Casal dels Infants i P.Rossinyol: 21 curs 2020-21  
  Programa UPC Reutilitza: 200 participants curs 20-21    
  Programa d’Acció Social del CUV: 179 participants curs 20-21    
  Memòria 2020- Programa UPC Reutilitza cedits:   15 portàtils, 67 torres d’ordinador, 67 pantalles, 50 perifèrics i 4 servidors.L’equipament ha estat distribuït entre 21 entitats sense ànim de lucre que tenen en marxa projectes socials per reduir vulnerabilitats des de diferents perspectives. L’àrea geogràfica ha Badalona, Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Adrià i Sant Cugat   
         
         
  Sensibilització i incidència    
  Presentació de projectes de cooperació 2019, en format virtual    
  38 convenis de col·laboració amb ONG i altres entitats socials    
  Entitat promotora de la plataforma Pobresa Zero - Justícia Global    
    Programa de suport a estudiants refugiats: 10 beneficiaris    
  19.443 visites a la web, 14.000 al mapa de projectes    
  2261 participants amb aportació econòmica curs 2020-21. Campanya del 0,7%     
  Dades a juliol de 2021