UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2021

LA COOPERACIÓ SOLIDÀRIA:  PROGRAMES INTERNACIONALS I LOCALS    
         
         
  Cooperació al desenvolupament     
  53 projectes amb ONG i altres entitats a 21 països   
  303 participants entre estudiants, PAS i PDI, amb la mobilitat de 105 persones i 35 Beques d'Aprenentatge per estudiants de grau i màster UPC     
  250.000 € aportats a càrrec del fons 0,7% UPC  
  Projectes de Cooperació 2022  
  Convocatòria CCD. Mapa projectes   
  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rDryEmgJmOj6LgXa4AEE5w1XNtCmb9s&ll=11.74185730214835%2C-45.36291182026997&z=3  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
  Voluntariat i participació social     
  Programa UPC de Voluntariat TIC curs 20-21 : 5 participants curs 2021-22   
  Voluntariats externs: La Pedrera, En Tandem AFEV, Casal dels Infants i Rossinyol: 20 curs 2021-22   
  Programa UPC Reutilitza: 180 participants en les Jornades de Primavera 2021 i 413 en les Jornades de Tardor 2021  
  Memòria 2021- Programa UPC Reutilitza: 15 portàtils, 99 torres, 76 pantalles, 164 perifèrics i 2 servidors han estat distribuïts entre un total de 23 entitats sense ànim de lucre que tenen en marxa projectes socials per reduir vulnerabilitats socioeconòmiques i altres iniciatives d'interés social    
         
         
  Sensibilització i incidència    
  Presentació de projectes de cooperació 2021 a l'ETSAB  
  38 convenis de col·laboració amb ONG i altres entitats socials   
  Programa de suport a estudiants refugiats curs 21-22: 11 beneficiaris  
  19.443 visites a la web, 14.000 al mapa de projectes   
  2.463 participants amb aportació econòmica curs 2021-22. Campanya del 0,7%   
  Dades a juliol de 2021