UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.3 Avalució del PDI

Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021

                                   
  AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT               
  2017 2018 2019 2020 2021  
                Gènere Gènere Gènere  
            Total Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  Mèrits addicionals de docència Trams amb Menció d'Especial Qualitat   82 71 25 45 70 35 87 122 44 29 73  
  Trams amb una valoració final de A (molt favorable) 140 185 41 110 151 23 68 91 115 45 160  
  Trams amb una valoració final de B (favorable) 44 55 10 42 52 10 36 46 37 5 42  
  Trams amb una valoració final de C (correcte) 2 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1  
  Trams amb una valoració final de D (desfavorable) 5 4 1 13 14 0 0 0 4 0 4  
  Mèrits addicionals de gestió Sol·licituds que han assolit el 4t tram   13 8 1 7 8 5 9 14 6 1 7  
  Sol·licituds que han assolit el 3r tram   8 9 4 13 17 2 14 16 5 2 7  
  Sol·licituds que han assolit el 2n tram   11 15 4 13 17 5 17 22 9 4 13  
  Sol·licituds que han assolit el 1r tram   15 17 9 20 29 5 11 16 12 7 19  
  Mèrits addicionals de recerca Trams reconeguts (PDI_L)   86 92 32 59 91 21 70 91 102 53 155  
  Trams reconeguts (PDI_F)   100 119 16 54 70 11 53 64 52 14 66  
  0 0 0  
  Mèrits de transferència de coneixement Trams reconeguts (PDI_F)   - - 10 81 91 1 6 7 - - -  
   
   
  AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT               
  2017 2018 2019 2020 2021  
                Gènere Gènere Gènere  
                Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  Mèrits bàsics de docència Trams avaluats favorablement 267 317 79 206 285 69 193 262 200 88 288  
  Trams avaluats desfavorablement 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
  Mèrits bàsics de recerca Trams avaluats favorablement (PDI_L) 87 93 34 59 93 22 73 95 105 54 159  
  Trams avaluats favorablement (PDI_F) 100 122 18 63 81 14 62 76 52 18 70  
  Mèrits de transferència de coneixement Trams avaluats favorablement (PDI_F) - - 12 94 106 - - - - - -  
                                   
                     
  AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT    
   
  CONVOCATÒRIA 2017    
   
        Recerca  
        A C D Total   
  Docència A 44,7% 7,9% 4,6% 57,2%  
  B 11,8% 3,6% 3,4% 18,8%  
  C 1,6% 0,8% 0,5% 2,8%  
  D 0,6% 0,5% 1,2% 2,3%  
  Total  58,7% 12,7% 9,7% 81,1%  
   
   
CONVOCATÒRIA 2018      
   
             
    Recerca  
    A C D Total  
  Docència A 52,7% 6,9% 0,8% 75,3%  
  B 11,1% 3,1% 0,4% 19,5%  
  C 1,6% 0,6% 0,2% 3,4%  
  D 0,9% 0,6% 0,0% 1,9%  
  Total 66,2% 11,2% 1,4% 100,0%  
   
   
  CONVOCATÒRIA 2019                  
   
    Recerca  
    A C D Total  
  Docència A 55,9% 8,1% 0,9% 79,7%  
  B 9,7% 3,2% 0,4% 18,4%  
  C 0,3% 0,4% 0,0% 0,8%  
  D 0,5% 0,3% 0,0% 1,1%  
  Total 66,4% 12,0% 1,3% 100,0%  
   
   
  CONVOCATÒRIA 2020    
   
    Recerca  
    A C D Total  
  Docència A 57,3% 7,2% 0,7% 80,0%  
  B 8,6% 3,3% 0,2% 17,1%  
  C 0,4% 0,5% 0,1% 1,3%  
  D 0,7% 0,6% 0,0% 1,6%  
  Total 66,9% 11,6% 1,0% 100,0%  
   
   
  CONVOCATÒRIA 2021    
   
    Recerca  
    A C D Total  
  Docència A 63,9% 5,6% 0,3% 81,9%  
  B 9,3% 2,6% 0,0% 16,0%  
  C 0,2% 0,2% 0,0% 0,8%  
  D 0,5% 0,3% 0,2% 1,3%  
  Total 74,0% 8,7% 0,5% 100,0%  
   
   
  Dades a 31/12/2021