UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

Centres Propis
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  19  21  40  14  22  36  13  25  38  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  5  28  33  6  22  28  10  24  34  
  205 ESEIAAT (*) Màster en Enginyeria Aeronàutica  12  73  85  14  55  69  11  72  83  
  Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  7  28  35  1  20  21  1  16  17  
  Màster en Enginyeria d'Organització  13  44  57  15  36  51  12  21  33  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  6  6  -  10  10  3  8  11  
  Màster en Enginyeria Industrial  22  118  140  20  88  108  10  62  72  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera  5  3  8  3  -  3  4  2  6  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  9  10  19  1  15  16  5  10  15  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  32  20  52  26  19  45  21  19  40  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  88  99  187  76  80  156  64  69  133  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  -  -  -  15  13  28  15  18  33  
  Màster en Paisatgisme  15  10  25  11  11  22  19  6  25  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  17  58  75  10  58  68  12  68  80  
  Màster en Enginyeria Electrònica  3  32  35  7  34  41  5  23  28  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  3  3  6  -  -  -  
  Màster en Fotònica  5  19  24  7  15  22  6  19  25  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  5  28  33  3  32  35  4  25  29  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  10  14  24  1  7  8  4  11  15  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  30  31  -  20  20  2  25  27  
  Màster en Enginyeria de l'energia  31  101  132  20  76  96  32  82  114  
  Màster en Enginyeria d'Organització  11  18  29  5  15  20  5  9  14  
  Màster en Enginyeria Industrial  83  255  338  60  226  286  51  175  226  
  Màster en Enginyeria Nuclear  4  15  19  3  12  15  -  11  11  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  16  14  30  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  15  7  22  13  15  28  11  7  18  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  27  78  105  38  64  102  28  46  74  
  Màster en Enginyeria del Terreny  5  27  32  13  21  34  7  12  19  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  15  44  59  9  52  61  8  37  45  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  3  6  9  1  14  15  1  2  3  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  1  2  3  1  -  1  -  -  -  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  9  12  21  -  -  -  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  1  3  4  6  5  11  5  13  18  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  3  18  21  -  9  9  4  18  22  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  6  19  25  3  21  24  1  14  15  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  24  60  84  30  59  89  40  69  109  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  13  50  63  15  52  67  3  52  55  
  Màster en Intel·ligència Artificial  5  31  36  18  61  79  7  35  42  
  280 FNB Enginyeria Naval i Oceànica  -  -  -  2  39  41  2  18  20  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (abans Enginyeria Marina)  -  8  8  -  -  -  -  6  6  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (abans Enginyeria Nàutica i Transport Marítim)  2  9  11  -  -  -  1  21  22  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  44  42  86  33  34  67  19  33  52  
  Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  19  10  29  15  8  23  16  11  27  
  295 EEBE (**) Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  4  9  13  4  8  12  8  10  18  
  Màster en Enginyeria Química   16  13  29  8  14  22  9  11  20  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  3  5  8  9  9  18  9  11  20  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  2  23  25  3  20  23  2  16  18  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  -  -  -  2  11  13  2  8  10  
  Master in Aerospace Science and Technology  4  21  25  3  12  15  2  7  9  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  17  21  38  8  13  21  12  16  28  
  Gestió de l'edificació  12  21  33  12  11  23  9  16  25  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  27  32  59  9  16  25  10  9  19  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  4  9  13  8  13  21  2  7  9  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  8  4  12  4  3  7  -  -  -  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  12  13  3  14  17  3  14  17  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  17  6  23  23  4  27  24  4  28  
  390 ESAB Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals      -   -  -  -   -  -  -   
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  8  7  15  7  5  12  6  3  9  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  11  11  22  5  7  12  11  4  15  
  TOTAL CENTRES PROPIS  740  1.667  2.407  626  1.503  2.129  571  1.330  1.901  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT  
  (**) Durant el curs 2016-2017 es crea el centre 295 EEBE amb titulacions del 240 ETSEIB i del 820 EUETIB        
Centres Adscrits
                         
  Unitat Responsable Estudi 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  6  13  19  23  24  47  17  22  39  
  Màster en Direcció de màrqueting  4  7  11  10  6  16  8  4  12  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  137  127  264  75  98  173  25  33  58  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  227  114  341  179  114  293  105  48  153  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  107  36  143  67  23  90  24  11  35  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  7  8  15  5  11  16  -  -  -  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  488  305  793  359  276  635  179  118  297  
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  740  1.667  2.407  626  1.503  2.129  571  1.330  1.901  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  488  305  793  359  276  635  179  118  297  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.228  1.972  3.200  985  1.779  2.764  750  1.448  2.198  
  Dades a gener de  2019