UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

Centres Propis
                         
  Unitat Responsable Estudi 2018-2019 2019-2020 2020-2021*  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  13  25  38  18  31  49  17  28  45  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  11  27  38  13  35  48  4  30  34  
  205 ESEIAAT Màster en Disseny i tecnologia tèxtils  -  -  -  -  -  -  10  3  13  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  14  95  109  13  77  90  17  104  121  
  Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  2  20  22  6  20  26  1  26  27  
  Màster en Enginyeria d'Organització  18  32  50  10  29  39  12  35  47  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  3  8  11  2  6  8  2  10  12  
  Màster en Enginyeria Industrial  19  85  104  19  81  100  21  86  107  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera  4  2  6  2  -  2  -  -  -  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  5  12  17  1  8  9  3  14  17  
  Màster en Tecnologia paperera i gràfica  -  -  -  -  -  -  5  6  11  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  21  19  40  44  27  71  72  53  125  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  66  70  136  72  70  142  57  57  114  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  17  19  36  29  28  57  21  18  39  
  Màster en Paisatgisme  19  6  25  16  6  22  8  11  19  
  230 ETSETB Màster en Cybersecurity  -  -  -  -  -  -  2  20  22  
  Màster en Enginyeria de Telecomunicació  15  85  100  9  26  35  8  27  35  
  Màster en Enginyeria Electrònica  5  32  37  2  34  36  2  41  43  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -  2  2  3  9  12  3  1  4  
  Màster en Física per a l'enginyeria  -  -  -  -  -  -  3  8  11  
  Màster en Fotònica  6  20  26  7  18  25  7  18  25  
  Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació  -  -  -  8  30  38  11  43  54  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  4  28  32  5  16  21  5  18  23  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  4  11  15  3  5  8  1  6  7  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  2  25  27  1  29  30  -  21  21  
  Màster en Enginyeria de l'energia  32  83  115  15  54  69  15  59  74  
  Màster en Enginyeria d'Organització  6  10  16  2  10  12  3  7  10  
  Màster en Enginyeria Industrial  72  252  324  60  215  275  60  247  307  
  Màster en Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering   -  11  11  2  10  12  1  8  9  
    Màster en Neuroenginyeria i rehabilitació  -  -  -  -  -  -  18  5  23  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  13  12  25  3  3  6  7  12  19  
  Màster en Enginyeria Ambiental  13  12  25  17  18  35        
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  31  47  78  15  53  68  18  53  71  
  Màster en Enginyeria del Terreny  9  13  22  5  12  17  5  7  12  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  8  45  53  15  33  48  8  31  39  
  Erasmus Mundus Master's degree in Flood Risk Management  -  -  -  -  -  -  10  18  28  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  1  2  3  -  -  -  -  -  -  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  5  13  18  7  5  12  3  6  9  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  4  18  22  1  27  28  1  19  20  
  Màster en Urban Mobility  -  -  -  -  -  -  4  6  10  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  1  19  20  5  13  18  3  16  19  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  12  22  34  9  22  31  -  -  -  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  42  71  113  45  74  119  47  77  124  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  5  57  62  6  71  77  8  56  64  
  Màster en Intel·ligència Artificial  7  35  42  12  23  35  10  31  41  
  280 FNB Enginyeria Naval i Oceànica  3  23  26  6  18  24  3  16  19  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  -  6  6  1  9  10  1  3  4  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  2  24  26  7  13  20  1  17  18  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  31  46  77  59  62  121  50  46  96  
  Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  16  11  27  10  10  20  8  2  10  
  295 EEBE Màster en Ciència i Enginyeria avançada de Materials  8  12  20  9  7  16  3  7  10  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  -  -  -  3  13  16  4  15  19  
  Màster en Enginyeria Química   9  14  23  6  18  24  11  12  23  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  9  12  21  3  11  14  4  4  8  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)/ Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  3  19  22  5  24  29  1  7  8  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  2  8  10  1  7  8  1  9  10  
  Master in Aerospace Science and Technology  3  10  13  2  6  8  1  6  7  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  12  16  28  9  15  24  10  7  17  
  Màster en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació  -  -  -  -  -  -  6  5  11  
  Gestió de l'edificació  9  16  25  11  12  23  10  18  28  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  10  9  19  15  6  21  13  14  27  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  2  8  10  4  7  11  -  4  4  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  3  1  4  11  7  18  5  14  19  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  14  17  1  16  17  1  7  8  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  25  4  29  16  8  24  25  1  26  
  390 EEABB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  6  3  9  6  1  7  7  3  10  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  11  5  16  8  6  14  11  13  24  
  TOTAL CENTRES PROPIS  676  1.606  2.282  695  1.504  2.199  689  1.572  2.261  
  % GLOBAL ESTUDIS 29,62% 70,38%   31,61% 68,39%   30,47% 69,53%    
                         
Centres Adscrits
                         
  Unitat Responsable Estudi 2018-2019 2019-2020 2020-2021*  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  17  22  39  6  9  15  11  14  25  
  Màster en Direcció de màrqueting  9  4  13  9  6  15  8  9  17  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  107  128  235  114  125  239  75  87  162  
  Direcció de màrqueting/Marketing Management  175  75  250  188  86  274  91  57  148  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  60  28  88  62  24  86  37  12  49  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  368  257  625  379  250  629  222  179  401  
  % GLOBAL ESTUDIS 58,88% 41,12%   60,25% 39,75%   55,36% 44,64%    
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  676  1.606  2.282  695  1.504  2.199  689  1.572  2.261  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  368  257  625  379  250  629  222  179  401  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  1.044  1.863  2.907  1.074  1.754  2.828  911  1.751  2.662  
  % GLOBAL ESTUDIS UPC 35,91% 64,09%   37,98% 62,02%   34,22% 65,78%    
  * Dades a març de 2021