UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022

Centres Propis
                         
  Unitat Responsable Estudi 2019-2020 2020-2021 2021-2022*  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  18  31  49  17  28  45  17  28  45  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  13  35  48  4  30  34  7  28  35  
  205 ESEIAAT Màster en Disseny i tecnologia tèxtils  -  -  -  10  3  13  12  8  20  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  13  77  90  17  104  121  14  77  91  
  Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  6  20  26  1  26  27  3  23  26  
  Màster en Enginyeria d'Organització  10  29  39  12  35  47  12  24  36  
  Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  2  6  8  2  10  12  2  9  11  
  Màster en Enginyeria Industrial  19  81  100  21  86  107  15  51  66  
  Màster en Enginyeria tèxtil i paperera  2  -  2  -  -  -      -  
  Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  1  8  9  3  14  17  4  11  15  
  Màster en Recerca en enginyeria mecànica      -      -    10  10  
  Màster en Tecnologia paperera i gràfica  -  -  -  5  6  11  2  7  9  
  210 ETSAB Màster en Arquitectura  44  27  71  72  53  125  103  113  216  
  Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  72  70  142  57  57  114  61  67  128  
  Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona  29  28  57  21  18  39  26  16  42  
  Màster en Paisatgisme  16  6  22  8  11  19  19  6  25  
  230 ETSETB Màster en Cybersecurity  -  -  -  2  20  22  11  30  41  
  Màster en Enginyeria de Telecomunicació  9  26  35  8  27  35  3  24  27  
  Màster en Enginyeria Electrònica  2  34  36  2  41  43  8  23  31  
  Erasmus Mundus Master's degree in Photonics  -  -  -  3  1  4  1  4  5  
  Màster en Física per a l'enginyeria  3  9  12  3  8  11  2  4  6  
  Màster en Fotònica  7  18  25  7  18  25  15  17  32  
  Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació  8  30  38  11  43  54  9  28  37  
  240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  5  16  21  5  18  23  6  21  27  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  3  5  8  1  6  7      -  
  Màster en Enginyeria d'Automoció  1  29  30  -  21  21    24  24  
  Màster en Enginyeria de l'energia  15  54  69  15  59  74  22  62  84  
  Màster en Enginyeria d'Organització  2  10  12  3  7  10  5  11  16  
  Màster en Enginyeria Industrial  60  215  275  60  247  307  55  164  219  
  Màster en Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering   2  10  12  1  8  9  2  7  9  
    Màster en Enginyeria tèrmica      -      -    2  2  
    Erasmus Mundus en Sistemes Descentralitzats d’Energia intel·ligents (DENSYS)      -      -    4  4  
    Màster en Neuroenginyeria i rehabilitació  -  -  -  18  5  23  21  7  28  
    Màster en Sistemes i accionaments elèctrics      -      -  1  7  8  
  250 ETSECCPB Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  3  3  6  7  12  19      -  
  Màster en Enginyeria Ambiental  17  18  35        7  10    
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  15  53  68  18  53  71  16  53  69  
  Màster en Enginyeria del Terreny  5  12  17  5  7  12  9  13  22  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  15  33  48  8  31  39  8  37  45  
  Erasmus Mundus Master's degree in Flood Risk Management  -  -  -  10  18  28      -  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  -  -  -  -  -  -      -  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  -  -  -  -  -  -      -  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management  7  5  12  3  6  9      -  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  1  27  28  1  19  20    11  11  
  Màster en Urban Mobility  -  -  -  4  6  10  2    2  
  270 FIB Màster en Ciència de dades      -      -  8  28  36  
  Màster en Enginyeria Informàtica  5  13  18  3  16  19  1  15  16  
  Erasmus Mundus en Big Data Management and Analytics-BDMA  9  22  31  -  -  -      -  
  Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  45  74  119  47  77  124  52  70  122  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  6  71  77  8  56  64  3  31  34  
  Màster en Intel·ligència Artificial  12  23  35  10  31  41  9  34  43  
  280 FNB Enginyeria Naval i Oceànica  6  18  24  3  16  19  3  15  18  
  Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  1  9  10  1  3  4    5  5  
  Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim  7  13  20  1  17  18  3  21  24  
  290 ETSAV Màster en Arquitectura  59  62  121  50  46  96  40  36  76  
  Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  10  10  20  8  2  10  27  9  36  
  295 EEBE Màster en Ciència i Enginyeria avançada de Materials  9  7  16  3  7  10  7  6  13  
  Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  3  13  16  4  15  19  6  9  15  
  Màster en Enginyeria Química   6  18  24  11  12  23  10  19  29  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  3  11  14  4  4  8      -  
  300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)/ Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM )  5  24  29  1  7  8    2  2  
  Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  1  7  8  1  9  10  1  9  10  
  Master in Aerospace Science and Technology  2  6  8  1  6  7  1  9  10  
  310 EPSEB Màster en Construcció Avançada de l'Edificació  9  15  24  10  7  17  7  20  27  
  Màster en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació  -  -  -  6  5  11  2  9  11  
  Gestió de l'edificació  11  12  23  10  18  28  16  24  40  
  Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  15  6  21  13  14  27  14  11  25  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  4  7  11  -  4  4  1  12  13  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  11  7  18  5  14  19  2  12  14  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  16  17  1  7  8  3  17  20  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  16  8  24  25  1  26  22  8  30  
  390 EEABB Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  6  1  7  7  3  10  3  3  6  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  8  6  14  11  13  24  13  8  21  
  TOTAL CENTRES PROPIS  695  1.504  2.199  689  1.572  2.261  754  1.483  2.220  
  % GLOBAL ESTUDIS 31,61% 68,39%   30,47% 69,53%   33,96% 66,80%