UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.2 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts per estudi i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

Centres Propis
                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  17  22  39  19  21  40  13  22  35  
  Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  5  25  30  5  28  33  5  20  25  
  205 ESEIAAT Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  3  26  29  7  28  35  1  9  10  
  Màster en Enginyeria d'Organització  21  49  70  13  44  57  10  22  32  
  Màster en Enginyeria Industrial  24  105  129  22  118  140  12  50  62  
  Màster en Enginyeria Aeronàutica  10  74  84  12  73  85  10  44  54  
  Màster en Enginyeria Espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  -  -  -  -  6  6  -  9  9  
  Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  5  2  7  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Tèxtil i Paperera  -  -  -  5  3  8  3  -  3  
  Màster en Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  -  -  -  9  10  19  1  12  13  
  210 ETSAB Arquitectura  27  17  44  32  20  52  26  18  44  
  Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  64  55  119  88  99  187  72  78  150  
  Màster en Paisatgisme  11  4  15  15  10  25  9  9  18  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  13  48  61  17  58  75  6  42  48  
  Màster en Enginyeria Electrònica  1  25  26  3  32  35  6  22  28  
  Màster en Fotònica  8  20  28  5  19  24  7  15  22  
  European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  3  4  -  -  -  
  240 ETSEIB Màster en Enginyeria d'Automoció  -  27  27  1  30  31  -  15  15  
  Màster en Automàtica i Robòtica  3  22  25  5  28  33  3  23  26  
  Màster en Enginyeria d'Organització  4  22  26  11  18  29  3  12  15  
  Màster en Enginyeria Nuclear  2  19  21  4  15  19  3  11  14  
  Màster en Enginyeria de l'energia  -  -  -  31  100  131  20  76  96  
  Màster en Enginyeria Industrial  72  233  305  83  254  337  37  144  181  
  Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  9  14  23  10  14  24  1  7  8  
  Màster en Enginyeria Química  11  26  37  -  -  -  -  -  -  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  5  1  6  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  3  14  17  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  13  12  25  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB European Master in Hydroinformatics and Water Management  3  4  7  1  3  4  6  5  11  
  Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  37  101  138  27  78  105  38  64  102  
  Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  3  14  17  3  18  21  -  8  8  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics  3  13  16  3  6  9  1  14  15  
  Màster en Enginyeria Ambiental  15  11  26  15  7  22  12  11  23  
  Màster en Enginyeria del Terreny  9  12  21  5  27  32  12  16  28  
  Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  13  15  28  15  44  59  8  37  45  
  Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  2  7  9  16  14  30  -  -  -  
  Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management  8  7  15  9  12  21  -  -  -  
  Erasmus Mundus en Màster Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima (COMEM)  2  1  3  1  2  3  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Geològica i de Mines  2  4  6  -  1  1  -  -  -  
  270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica  3  13  16  6  19  25  2  12  14  
  Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  6  55  61  13  50  63  12  45  57  
  Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  -  -  -  24  60  84  26  53  79  
  Màster en Intel.ligència Artificial  3  39  42  5  31  36  -  -  -  
  European Master in Data Mining and Knowledge Management  2  3  5  -  -  -  -  -  -  
  280 FNB Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim  3  13  16  2  9  11  -  -  -  
  Màster en Enginyeria Marina  1  8  9  -  8  8  -  -  -  
  290 ETSAV Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  11  16  27  19  10  29  13  7  20  
  Màster en Arquitectura  14  13  27  44  42  86  20  23  43  
  295 EEBE Màster en Enginyeria Química   -  -  -  16  13  29  8  12  20  
  Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  -  -  -  4  9  13  4  8  12  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  -  -  -  3  5  8  1  -  1  
  300 EETAC Master in Aerospace Science and Technology  3  8  11  2  23  25  3  10  13  
  Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  3  23  26  4  21  25  3  15  18  
  310 EPSEB Màster en Edificació  21  25  46  17  21  38  8  13  21  
  Màster en Gestió de l'edificació  -  -  -  12  21  33  12  11  23  
  Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals  -  -  -  27  32  59  8  15  23  
  330 EPSEM Màster en Enginyeria de Mines  2  16  18  4  9  13  3  11  14  
  Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  6  6  12  8  4  12  3  3  6  
  340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1  18  19  1  12  13  3  13  16  
  370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  17  7  24  17  6  23  23  4  27  
  390 ESAB Màster en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals  -   -   -   -  -  -   -  -  -   
  Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos  5  1  6  8  7  15  7  4  11  
  410 ICE Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  29  45  74  -  -  -  -  -  -  
  Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  
  480 IS.UPC Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat  9  14  23  11  11  22  5  7  12  
  TOTAL CENTRES PROPIS  568  1.377  1.945  740  1.666  2.406  489  1.081  1.570  
                         
Centres Adscrits
                         
  Unitat Responsable Estudi 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Màster en Administració i direcció d'empreses  3  9  12  6  13  19  23  24  47  
  Màster en Direcció de màrqueting  -  -  -  4  7  11  10  5  15  
  802 EAE Direcció de màrqueting/Marketing Management  -  -  -  227  114  341  58  48  106  
  Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  -  -  -  137  127  264  49  63  112  
  Direcció dels Recursos Humans i del Talent  -  -  -  -  -  -  41  8  49  
  820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  18  78  96  -  -  -  -  -  -  
  860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  4  9  13  7  8  15  4  11  15  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  96  121  381  269  650  185  159  344  
                         
                       
  TOTAL CENTRES PROPIS  568  1.377  1.945  740  1.666  2.406  489  1.081  1.570  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  25  96  121  381  269  650  185  159  344  
  TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  593  1.473  2.066  1.121  1.935  3.056  674  1.240  1.914  
  Dades a desembre 2017