UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.5 Relació grups de recerca

Descripció: Relació grups de recerca
Període de referència: 2021

       
  Acrònim  Nom Grup de Recerca  
  ACC  Arquitectura, Ciutat i Cultura  
  ACES  Control Avançat de Sistemes d´Energia  
  ACM  Anàlisis Crítiques de la Modernitat: Arquitectura i Ciutat  
  ADBD  Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials  
  ADR&M  Arquitectura, Disseny: Representació i Modelatge  
  AIEM  Arquitectura, energia i medi ambient  
  ALBCOM  Algorismia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals  
  AMPC  Anàlisi de materials de Patrimoni Cultural  
  ANCORA  Anàlisi i control del ritme cardíac  
  ANiComp  Anàlisi numèrica i computació científica  
  ANT  Advanced Nuclear Technologies Research Group  
  ANTENNALAB  Grup d´Antenes i Sistemes Radio  
  AR.I.EN  Arquitectura, Indústria i Enginyeria  
  ARCO  Microarquitectura i Compiladors  
  ATEM  Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials  
  B2SLab  Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory  
  BAMPLA  Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla  
  BBT  Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits  
  BCN SEER  Barcelona Science and Engineering Education Research Group  
  BIOART  BIOsignal Analysis for Rehabilitation and Therapy  
  BIOCOM-SC  Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos  
  BIOGAP  Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors  
  BIOMEC  Biomechanical Engineering Lab  
  BIOSPIN  Biomedical Signal Processing and Interpretation  
  BIT  Barcelona Innovative Transportation  
  CAP  Grup de Computació d'Altes Prestacions  
  CBA  Sistemes de Comunicacions i Arquitectures de Banda Ampla  
  CDAL  Centre de Disseny d'Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície  
  CDEI-DM  Centre de Disseny d'Equips Industrials-Dinàmica de Màquines  
  CDIF  Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica  
  CELBIOTECH  Grup de Recerca: Enginyeria Paperera  
  CEMAD  Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius  
  CEPIMA  Center for Process and Environment Engineering  
  CERCLE  Cercle d'Arquitectura  
  CERTEC  Centre d'Estudis del Risc Tecnològic  
  CGA  Computational Geometry and Applications  
  CIEFMA  Centre d'Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials  
  CIRCUIT  Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació  
  CITCEA  Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments  
  CNDS  Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts  
  CoDAlab  Control, Modelització, Identificació i Aplicacions  
  COMBGRAPH  Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions  
  COSDA-UPC  COmpositional and Spatial Data Analysis  
  CPSV  Centre de Política de Sòl i Valoracions  
  CRAAX  Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes  
  CRAHI  Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia  
  CREDA  Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari  
  CREMIT  Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques  
  CRESCA  Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari  
  CSC  Components and Systems for Communications Research Group  
  CTTC - UPC  Centre Tecnològic de la Transferència de Calor  
  DAMA-UPC  Data Management Group  
  DCG  Discrete and Combinatorial Geometry  
  DF  Dinàmica de Fluids: formació d'estructures i aplicacions geofísiques  
  DILAB  Laboratori de física dels materials dielèctrics  
  DISEN  Distributed Sensor Networks  
  DONLL  Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i Làsers  
  DRM  Dosimetria i Radiofísica Mèdica  
  EC  Enginyeria de la Construcció  
  e-CAT  Circuits i Transductors Electrònics  
  EDP  Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions  
  EGEO  Enginyeria Geomàtica  
  EnGeoModels  Monitoring and Modelling in Engineering Geology  
  ENMA  Enginyeria del Medi Ambient  
  EPIC  Energy Processing and Integrated Circuits  
  e-PLASCOM  Plàstics i Compòsits Ecològics  
  EScGD  Engineering Sciences and Global Development  
  EXIT  Enginyeria, Xarxes, Infraestructures, Territori  
  EXPLORATORI  EXPLORATORI dels Recursos de la Natura  
  FLUMEN  Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica  
  FORM+  Grup de recerca FORM+  
  FOTONICA  Grup de Recerca de Fotònica  
  GAA  Grup d'Astronomia i Astrofísica  
  GAECE  Grup d'Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrònica  
  gAGE  Grup d'Astronomia i Geomàtica  
  GAPCOMB  Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics  
  GAT  Grup d'Arquitectura i Tecnologia  
  GBMI  Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial  
  GCM  Grup de Caracterització de Materials  
  GCO  Grup de Comunicacions Òptiques  
  GEMMA  Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient  
  GEOMVAP  Geometria de Varietats i Aplicacions  
  GHS  Grup d'Hidrologia Subterrània  
  GICITED  Grup Interdiciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació  
  GIE  Grup d'Informàtica a l'Enginyeria  
  GIES  Geofísica i Enginyeria Sísmica  
  GIIP  Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny i Sostenibilitat  
  GILDA  Grup per a la Innovació i la Logística Docent en Arquitectura  
  GINEMQUAL  Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita  
  GIOPACT  Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia  
  GIRAS  Grup Internacional de Recerca en Arquitectura i Societat  
  GMNE  Grup de Mètodes Numèrics en Enginyeria  
  GNOM  Grup d'Optimització Numèrica i Modelització  
  GOAPI  Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatge  
  GPI  Grup de Processament d'Imatge i Vídeo  
  GPLN  Grup de Processament del Llenguatge Natural  
  GRAA  Grup de Recerca en Anàlisi Aplicada  
  GRABI  Grup de Recerca Aplicada en Biomecànica de l'Impacte  
  GRBIO  Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica  
  GRCM  Grup de Recerca en Comunicacions Mòbils  
  GRDU  Grup de recerca en Direcció Universitària  
  GREA  Grup de Recerca d´Enginyeria Agro-Ambiental  
  GREC  Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement  
  GReCEF  Grup de Recerca en Ciència i Enginyeria de Fluids  
  GREENTECH  Grup de Recerca en Tecnologies Renovables  
  GREiP  Grup de Recerca d'Edificació i Patrimoni  
  GREMS  Grup de Recerca en Mineria Sostenible  
  GREO  Grup de Recerca en Enginyeria Òptica  
  GREP  Grup de Recerca en Electrònica de Potència  
  GRHCT  Grup de Recerca d'Història de la Ciència i de la Tècnica  
  GRIC  Grup de Recerca i Innovació de la Construcció  
  GRINS  Grup de Recerca en Robòtica Intel·ligent i Sistemes  
  GRO  Grup de Recerca en Organització  
  GRPFM  Grup de Recerca en Propietats Físiques dels Materials  
  GRTJ  Grup de Recerca en Teoria de Jocs  
  GRU  Grup de Recerca Urbanisme  
  GRUP ISI  Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies  
  GRXCA  Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions Cel·lulars i Ad-hoc  
  GSS  Grup Sistemes Sensors  
  HABITAR  Grupo de Investigación  
  HIPICS  Grup de Circuits i Sistemes Integrats d'Altes Prestacions  
  IAFARG  Industrial and Aeronautical Fluid-dynamic Applications Research Group  
  ICARUS  Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems  
  IEB  Instrumentació Electrònica i Biomèdica  
  IFLUIDS  Grup de Recerca Barcelona Fluids & Energy Lab  
  IMEM-BRT  Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies  
  IMP  Information Modeling and Processing  
  INSIDE  Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a l'Enginyeria  
  inSSIDE  integrated Software, Service, Information and Data Engineering  
  InSup  Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciència dels Materials  
  IonSAT  Grup de determinació Ionosfèrica i navegació per SAtèl·lit i sistemes Terrestres  
  ISG  Grup de Seguretat de la Informació  
  ISSET  Integrated Smart Sensors and Health Technologies  
  KEMLG  Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic  
  KRD  Cinemàtica i Disseny de Robots  
  LAB  Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques  
  LABSON  Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics  
  LACÀN - UPC  Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria  
  L'AIRE  Laboratori Aeronàutic i Industrial de Recerca i Estudis  
  LAM  Laboratori d'Aplicacions Multimèdia i TIC  
  LARCA  Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge  
  LEAM  Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica  
  LESEC  Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil  
  LIM/UPC  Laboratori d'Enginyeria Marítima  
  LiTA  Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura  
  LITEM  Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials  
  LOGPROG  Lògica i Programació  
  LRG  Lightning Research Group  
  LUB  Laboratori d'Urbanisme de Barcelona  
  MACROM  Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques  
  MAK  Matemàtica Aplicada a la Criptografia  
  MAPS  Management, Pricing and Services in Next Generation Networks  
  MAPTHE  Anàlisi matricial i Teoria Discreta del Potencial  
  MATCAR  Materials de Construcció i Carreteres  
  MCIA  Motion Control and Industrial Applications Research Group  
  MECMAT  Mecànica de Materials  
  MICROTECH LAB  Microtechnology for the Industry  
  MNT  Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies  
  MSR  Mecànica del Sòls i de les Roques  
  NEMEN  Nanoenginyeria de materials aplicats a l'energia  
  OPE-PROTHIUS  Organització de la Producció en Tallers Híbrids  
  POL  Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics  
  POLQUITEX  Materials Polimérics i Química Téxtil  
  POLTEPO  Polímers Termoestables Epoxídics  
  POLY2  Polyfunctional polymeric materials  
  PROCOMAME  Processos de Conformació de Materials Metàl·lics  
  PROTO  Projectes: Tècnica i Organització  
  PSEP  Polimers Sintètics: Estructura i Propietats. Polimers Biodegradables  
  QINE  Disseny de Baix Consum, Test, Verificació i Circuits Integrats de Seguretat  
  QSE  Qualitat del Subministrament Elèctric  
  R2EM  Resource Recovery and Environmental Management  
  REARQ  Rehabilitació i Restauració Arquitectònica  
  REMM  Recerca en Estructures i Mecànica de Materials  
  RF&MW  Grup de Recerca de sistemes, dispositius i materials de RF i microones  
  RFEMC  Grup de Radiofreqüència i Compatibilitat Electromagnètica en Xarxes de Comunicacions  
  RMEE  Grup  de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria  
  ROBiri  Grup de Robòtica de l'IRI  
  RSLAB  Grup de Recerca en Teledetecció  
  RSP  Grup de Recerca en Salut Pública  
  SAC  Sistemes Avançats de Control  
  SARTI-MAR  Sistemes d'Adquisició Remota de dades i Tractament de la Informació en el Medi Marí  
  SCL-EG  Sistemes de Control Lineals: estudi Geomètric  
  SCOM  Supply Chain and Operations Management  
  SD  Sistemes Dinàmics de la UPC  
  SEER  Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable  
  SEPIC  Sistemes Electrònics de Potència i de Control  
  SIC  Sistemes Intel·ligents de Control  
  SIMCON  First-principles approaches to condensed matter physics: quantum effects and complexity  
  SIR  Service and Industrial Robotics  
  SISCOM  Smart Services for Information Systems and Communication Networks  
  SOCO  Soft Computing  
  SPAq  Sistemes de Producció Aqüícola  
  SPCOM  Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions  
  STH  Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme  
  SUMMLab  Sustainability Measurement and Modeling Lab  
  TECNOFAB  Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació  
  TECTEX  Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil  
  TIEG  Terrassa Industrial Electronics Group  
  TN  Grup de Recerca en Teoria de Nombres  
  TRANSMAR  Grup de recerca de transport marítim i logística portuària  
  TUAREG  Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group  
  UMA  Unitat de Mecanització Agrària  
  VEU  Grup de Tractament de la Parla  
  VIRTUOS  Virtualisation and Operating Systems  
  ViRVIG  Grup de Recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica  
  VIS  Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents  
  VOS  Visió, Optometria i Salut  
  WiComTec  Grup de recerca en Tecnologies i Comunicacions Sense Fils  
  WNG  Grup de xarxes sense fils  
  Dades a 31/12/2021