UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.7 Crèdits matriculats en estudis de cicles i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

                           
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE NOM Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Crèdits convalidats Crèdits adaptats Crèdits reconeguts EETC (2)  
  210 ETSAB Arquitectura  1.183,00  790,00  264,00  54,00  75,00 33,22%  9,00  3.093,00  499,00  15,77  
  230 ETSETB Enginyeria De Telecomunicació  725,00  437,00  240,00  48,00  - 39,72%  -  1.032,00  180,00  9,67  
    Enginyeria Electrònica  90,00  45,00  45,00  -  - 50,00%  -  -  13,00  1,20  
  240 ETSEIB Enginyeria Industrial  756,00  336,00  240,00  96,00  84,00 55,56%  48,00  771,00  110,00  10,08  
    Enginyeria Química  204,00  96,00  24,00  48,00  36,00 52,94%  -  -  -  3,00  
  250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports  144,00  9,00  72,00  -  63,00 93,75%  -  -  -  1,82  
    Enginyeria Geològica  10,50  -  -  -  10,50 100,00%  -  -  25,00  0,14  
  270 FIB Enginyeria Informàtica  187,50  37,50  75,00  37,50  37,50 80,00%  75,00  225,00  75,00  2,50  
  280 FNB Llicenciatura en Màquines Navals  151,50  151,50  -  -  -  -  -  -  72,50  2,02  
    Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim  267,00  241,50  21,00  4,50  -  0,10  -  34,50  57,50  3,56  
  290 ETSAV Arquitectura  770,00  269,00  168,00  114,00  219,00 65,06%  6,00  18,00  167,00  10,27  
  300 EETAC Enginyeria de Telecomunicació  157,50  22,50  67,50  22,50  45,00  0,86  -  -  -  2,10  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines  55,00  40,00  -  -  15,00 27,27%  -  -  -  0,73  
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.701,00  2.475,00  1.216,50  424,50  585,00 47,35%  138,00  5.173,50  1.199,00  62,86  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC                    
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals                  
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres                  
  Font: Prisma dades a novembre 2017