UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.7 Crèdits matriculats en estudis de cicles i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                           
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE NOM Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Crèdits convalidats Crèdits adaptats Crèdits reconeguts EETC (2)  
  210 ETSAB Arquitectura  1.183,00  790,00  264,00  54,00  75,00 33,22%  9,00  3.093,00  499,00  15,77  
  230 ETSETB Enginyeria De Telecomunicació  725,00  437,00  240,00  48,00  - 39,72%  -  1.032,00  180,00  9,67  
    Enginyeria Electrònica  90,00  45,00  45,00  -  - 50,00%  -  -  13,00  1,20  
  240 ETSEIB Enginyeria Industrial  756,00  336,00  240,00  96,00  84,00 55,56%  48,00  771,00  110,00  10,08  
    Enginyeria Química  204,00  96,00  24,00  48,00  36,00 52,94%  -  -  -  3,00  
  250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports  144,00  9,00  72,00  -  63,00 93,75%  -  -  -  1,82  
    Enginyeria Geològica  10,50  -  -  -  10,50 100,00%  -  -  25,00  0,14  
  270 FIB Enginyeria Informàtica  187,50  37,50  75,00  37,50  37,50 80,00%  75,00  225,00  75,00  2,50  
  280 FNB Llicenciatura en Màquines Navals  151,50  151,50  -  -  -  -  -  -  72,50  2,02  
    Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim  267,00  241,50  21,00  4,50  -  0,10  -  34,50  57,50  3,56  
  290 ETSAV Arquitectura  770,00  269,00  168,00  114,00  219,00 65,06%  6,00  18,00  167,00  10,27  
  300 EETAC Enginyeria de Telecomunicació  157,50  22,50  67,50  22,50  45,00  0,86  -  -  -  2,10  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines  55,00  40,00  -  -  15,00 27,27%  -  -  -  0,73  
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.701,00  2.475,00  1.216,50  424,50  585,00 47,35%  138,00  5.173,50  1.199,00  62,86  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC                    
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals                  
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres                  
  Font: Prisma dades a novembre 2017