UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.7 Crèdits matriculats en estudis de cicles i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                           
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE NOM Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Crèdits convalidats Crèdits adaptats Crèdits reconeguts EETC (2)  
  210 ETSAB Arquitectura  3.060,00  2.649,00  237,00  81,00  93,00 13,43%  -  -  474,00  40,80  
  220 ETSEIAT Enginyeria Aeronàutica  162,00  45,00  105,00  6,00  6,00 72,22%  -  -  12,00  2,16  
    Enginyeria Industrial  1.225,50  429,00  373,50  181,50  241,50 64,99%  -  -  377,00  16,34  
    Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  27,00  -  -  18,00  9,00 100,00%  -  -  1,50  0,36  
    Enginyeria en Organització Industrial  506,00  161,00  165,00  150,00  30,00 68,18%  -  -  29,50  6,75  
  230 ETSETB Enginyeria De Telecomunicació  2.809,50  2.664,00  127,50  9,00  9,00 5,18%  18,00  -  610,50  37,46  
    Enginyeria Electrònica  198,00  135,00  33,00  18,00  12,00 31,82%  18,00  -  55,50  2,64  
  240 ETSEIB Enginyeria Industrial  2.890,50  2.025,00  466,50  234,00  165,00 29,94%  102,00  -  752,50  38,54  
    Enginyeria en Organització Industrial  -  -  -  -  -  -  -  -  27,00  -  
    Enginyeria Química  237,00  165,00  24,00  30,00  18,00 30,38%  -  -  17,00  3,49  
    Enginyeria de Materials  -  -  -  -  -  -  -  -  9,00  -  
  250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports  1.466,50  504,50  570,00  189,50  202,50 65,60%  12,00  -  20,00  18,56  
    Enginyeria Geològica  42,00  21,00  21,00  -  - 50,00%  -  -  -  0,56  
  270 FIB Enginyeria Informàtica  838,50  222,00  450,00  45,00  121,50 73,52%  -  -  23,00  11,18  
  280 FNB Llicenciatura en Màquines Navals  12,00  12,00  -  -  -  -  -  -  -  0,16  
    Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim  57,00  57,00  -  -  -  -  -  -  6,50  0,76  
  290 ETSAV Arquitectura  2.093,00  1.309,00  464,00  140,00  180,00 37,46%  -  -  143,50  27,91  
  300 EETAC Enginyeria de Telecomunicació  28,50  28,50  -  -  -  -  -  -  11,00  0,38  
  330 EPSEM Enginyeria de Mines  18,00  6,00  6,00  6,00  - 66,67%  -  -  -  0,24  
  340 EPSEVG Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  72,00  60,00  -  12,00  - 16,67%  -  -  -  0,96  
  TOTAL CENTRES PROPIS  15.743,00  10.493,00  3.042,50  1.120,00  1.087,50 33,35%  150,00  -  2.569,50  209,24  
  (1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC                      
  (2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals                    
  Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres