UPC    Acreditació de les titulacions
1.5.3 Titulats en programes de formació permanent

Descripció: Distribució per tipus de programa dels titulats d'estudis de formació permanent per tipus de programa i unitat responsable.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2014-2015

             
  Unitat Títols de Màster Diplomes de Postgrau Cursos de formació contínua Total  
  124 CUS - - 32 32  
  191 CENIT 1 - - 1  
  200 FME - 16 - 16  
  210 ETSAB 5 - - 5  
  250 ETSECCPB - 14 - 14  
  280 FNB 23 - - 23  
  300 EETAC 1 - - 1  
  310 EPSEB 8 - - 8  
  340 EPSEVG 10 - - 10  
  440 IOC 39 19 - 58  
  580 CUV - - 48 48  
  704 CA1 45 52 - 97  
  708 ETCG 13 - - 13  
  712 EM 4 22 - 26  
  713 EQ - 9 - 9  
  715 EIO - 28 - 28  
  716 EA 11 - - 11  
  722 IT 2 - - 2  
  736 PE - 30 - 30  
  739 TSC - - 21 21  
  740 UOT 12 - - 12  
  742 CEN - 11 45 56  
  745 EAB - - 50 50  
  801 EUNCET - 59 - 59  
  804 CITM - 19 1 20  
  860 EEI - 18 - 18  
  901 FCIM 17 - - 17  
  914 CPSV 16 - - 16  
  919 FPC 362 273 21 656  
  929 CDEI 3 - - 3  
  946 CITCEA 9 - - 9  
  973  CERpIE-UPC 3 - 24 27  
  TOTAL 584 570 242 1396