UPC    Acreditació de les titulacions
2.7.1 Evolució de les sol·licituds de patents

Descripció: Evolució de les sol·licituds de patents tant a nivell nacional com a nivell internacional
Font: Servei de Gestió de la Innovació
Període de referència: 2018

                           
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018    
  Patents nacionals 48 45 41 56 30 43 23 25 26 4    
  Patents internacionals + PCT 16 33 33 36 35 22 21 25 26 26    
                           
                           
                           
                           
                           
Dades actualitzades a gener 2020