UPC    Acreditació de les titulacions
2.7.1 Evolució de les sol·licituds de patents

Descripció: Evolució de les sol·licituds de patents tant a nivell nacional com a nivell internacional
Font: Servei de Gestió de la Innovació
Període de referència: 2020

                           
    2015 2016 2017 2018 2019 2020  
  Patents nacionals 23 25 26 4 10 7  
  Patents internacionals + PCT 21 25 26 11 5 18  
                           
                           
                           
                           
                           
A partir de l'any 2018 només es tenen en compte les pantent prioritàries
Dades actualitzades a  gener 2022