UPC    Acreditació de les titulacions
2.7.1 Evolució de les sol·licituds de patents

Descripció: Evolució de les sol·licituds de patents tant a nivell nacional com a nivell internacional
Font: Servei de Gestió de la Innovació
Període de referència: 2015

 
Patents                  
      2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
    Patents prioritàries 48 46 42 56 30 43 25  
    Patents internacionals 16 22 33 36 38 22 22