UPC    Acreditació de les titulacions
1.10.2 Encàrrec doctorat

Descripció: Encàrrec doctorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat , Escola de Doctorat
Període de referència: 2021-2022

3. Programes de Doctorat
Curs 2021/2022
UA Programes de doctorat
 ADE   AEMA   AE   AC   ARV   BIOINF   CEM   EMRN   CSDO   CTA   CM   Comp   PACUR   EB   EC   EPQ   Eamb   Eciv 
INTEXTER                                1    
IOC          19                          
INTE                            2    2    
IS                                    
IRII                                    
CTVG                                    
AC        200            4                
CEM              48              14        
ESAII          180  7                39        
EE                                    
EEL                            8        
EM                    1        2        
EQ            1                    63    
EIO            0                        
DEGD                                    
CS                        50    6        
MMT                                    
MF                                    
OO                                    
OE  63                8                  
PA                                    
RMEE                                    
TSC                    2                
UOT                                    
CEN                44                    
ET                                    
EAB                                    
ESSI                        8            
FÍS    2            7    24    1            
MAT                    4                
EMIT                                    
DECA      33              1  69        113    80  157
RA    1                      39          
TA    18                                
THATC                                    
EPC                                  43  
Total  63 21 33 200 199 8 48 52 8 35 69 60 39 71 113 65 123 157
UA Programes de doctorat
 Eterr   EE   EEL   EIT   EMFA   ENRI   EO   ESDE   Etel   Eterm   ETP   EIO   FCA   Foton   GVUA   IA   MA   PB 
 INTEXTER                                     
 IOC                                     
 INTE                                     
 IS                                     
 IRII                                     
 CTVG                                     
 AC                                     
 CEM                       10              
 ESAII                                 1    1
 EE     80                                0
 EEL       46                      19        
 EM           38                          
 EQ                                     35
 EIO                         48        2    
 DEGD                      2              
 CS                                 70    
 MMT                     35                
 MF           37                          
 OO               42                      
 OE                                     
 PA                                     
 RMEE                 5                    
 TSC                             83        
 UOT                                     
 CEN                                     
 ET                   68                  
 EAB                                     
 ESSI                                     
 FÍS           15  30              36  19        0
 MAT                 7                  70  
 EMIT                                     
 DECA   127      24    1    29                  10  
 RA                                     
 TA                 7              30      
 THATC                                     
 EPC                                     
Total  127 80 46 24 90 31 42 48 68 35 12 48 36 121 30 72 80 36
UA Programes de doctorat
 PA   RNMA   Sost   TAB   TAEU   TSC   THA   Urb   SEE   EECT   EM i Form transv   EM SEED   EM DC   EM  IT4BI   EM MASE   EM FOT   EM SELECT+   Total 
 INTEXTER       1                                         2
 IOC                                              19
 INTE                                                4
 IS                                              -  
 IRII                                              -  
 CTVG                                              -  
 AC       2      1        4  9    6                 225
 CEM       2                        7               80
 ESAII                                            227
 EE       1            15                           96
 EEL                                              73
 EM       19                                       60
 EQ                     2                       100
 EIO                                              50
 DEGD       1                                         3
 CS                                            126
 MMT       20                                       55
 MF       5                                       41
 OO       10                          1             53
 OE                                              71
 PA   54                                           54
 RMEE                                                5
 TSC             125          9          11           230
 UOT                 53                             53
 CEN                                              44
 ET                                              68
 EAB       16  36  3                                   55
 ESSI       1                      34                 43
 FÍS       1    3                      1           140
 MAT       3                                       85
 EMIT     23                                         23
 DECA       11                  15          12         680
 RA                                              40
 TA       6    52  1                               115
 THATC               35                               35
 EPC                                              43
Total  54 23 98 36 59 127 35 53 15 5 18 15 6 34 7 14 12      3.000