UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.4 Estudis de formació permanent

Descripció: Relació d'estudis no reglats, de formació permanent, que condueixen a l'obtenció d'una titulació no oficial. Es diferencien per àmbit i dins d'aquest nivell per programes de màster, programes de postgrau i cursos de formació contínua
Període de referència: 2021-2022

  ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME      
   
  Programes de màster  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  290 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès Arquitectura Sanitària: Present i Futur 60  
  290 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès Parametric Design in Architecture 60  
  310 Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona Facility Management 60  
  740 Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori Arquitectura del Paisatge 120  
  740 Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats 60  
  753 Departament de Tecnologia de l'Arquitectura Arquitectura i Medi Ambient: Espai Urbà, Llum i Integració d'Energies a l'Arquitectura 60  
  753 Departament de Tecnologia de l'Arquitectura Enginyeria Estructural a l'Arquitectura 60  
  753 Departament de Tecnologia de l'Arquitectura Open BIM en Desenvolupament i Gestió de Projectes 60  
  753 Departament de Tecnologia de l'Arquitectura Sistemes d'Informació Geogràfica 60  
  914 Centre de Política del Sòl i Valoracions Planificació Urbana i Sostenibilitat 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Advanced Computation for Architecture & Design 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Advanced Ecological Buildings & Biocities 90  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Advanced Ecological Buildings & Biocities II 120  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Arquitectura Avançada I 75  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Arquitectura Avançada II 130  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya City & Technology (MaCT) 75  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya City & Technology Thesis Project 120  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Design for Emergent Futures 75  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Disseny i Producció d'Espais 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Lighting Design. Disseny d'Il·luminació Arquitectònica 66  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Mass Timber Design 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Robotics and Advanced Construction 75  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Robotics and Advanced Construction. Thesis 120  
   
   
  Programes de postgrau  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  753 Departament de Tecnologia de l'Arquitectura Restauració i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic. Anàlisi i Projecte 35  
  914 Centre de Política del Sòl i Valoracions Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat 15  
  914 Centre de Política del Sòl i Valoracions Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals 20  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya 3D Printing Architecture 45  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE 20  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Especialització en BIM Management 25  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Lighting Design 30  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Urbanisme i Salut: El Planejament Urbanístic com a Eina de Salut 20  
   
   
  ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL  
   
  Programes de màster  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  751 Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental Professional en Hidrologia Subterrània 60  
  751 Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental Gestió d'Infraestructures 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Estalvi Energètic i Sostenibilitat en Edificació 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Projecte, Construcció i Manteniment d'Infraestructures i Instal·lacions de Línies Ferroviàries 74  
           
   
  Programes de postgrau  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts 20  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport 30  
   
   
  ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL  
   
  Programes de màster  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  205 Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Fabricació Additiva 60  
  295 Escola d'Enginyeria de Barcelona Est Tecnologies d'Hidrogen 60  
  340 Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica 60  
  710 Departament d'Enginyeria Electrònica Electrònica de Potència 60  
  715 Departament d'Estadística i Investigació Operativa Indústria 4.0 60  
  758 Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció 60  
  758 Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA 60  
  901 Fundació Centre CIM Direcció de la Producció 60  
  901 Fundació Centre CIM Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte 60  
  901 Fundació Centre CIM Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva 60  
  901 Fundació Centre CIM Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació 60  
  901 Fundació Centre CIM Producció Automatitzada i Robòtica 60  
  901 Fundació Centre CIM Transformació Digital en la Indústria 60  
  946 Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments Mecatrònica 60  
  946 Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments Smart Energy 60  
  973 Centre Específic de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat 60  
  973 Centre Específic de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses Higiene Ocupacional 60  
  973 Centre Específic de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses Prevenció de Riscos Professionals - Especialitat en Seguretat en el Treball 60  
   
   
  Programes de postgrau  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  480 Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat Economia Circular. Eines i Estratègies d'Innovació Industrial 19  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Fab Academy BCN: Applications and Implications of Digital Fabrication 45  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Fabricademy BCN: Textile and Technology Academy 45  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Manteniment d'Equips i Instal·lacions 30  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió 20  
   
   
  ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES  
   
  Programes de màster  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  440 Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística 60  
  732 Departament d'Organització d'Empreses Direcció i Organització d'Empreses. MBA 60  
  732 Departament d'Organització d'Empreses Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses 60  
  732 Departament d'Organització d'Empreses MBA en Business Analytics 60  
  732 Departament d'Organització d'Empreses MBA Internacional 63  
  732 Departament d'Organització d'Empreses Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials 60  
  732 Departament d'Organització d'Empreses Project Management Industrial i de Serveis 60  
  801 Centre Universitari Euncet Direcció Comercial i Màrqueting 60  
  801 Centre Universitari Euncet Executive Business Administration 90  
  801 Centre Universitari Euncet Lideratge Orgànic i Transfologia 60  
  801 Centre Universitari Euncet Management  & Leadership 60  
  801 Centre Universitari Euncet Supply Chain Management i Direcció d'Operacions 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Customer Experience 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Customer Experience & Innovation 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Direcció Comercial i Gestió de Vendes 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Direcció de Màrqueting 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Direcció d'Operacions i Logística 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Direcció Financera 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Emprenedoria i Innovació 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Executive MBA 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Finances 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Gestió de la Indústria 4.0 i Automatització de Processos 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Màrqueting Digital 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Màrqueting Digital & E-commerce 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Màrqueting i Gestió Comercial 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya MSc in International Business 90  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya MSc in International Financial Management & Control 90  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya MSc in Marketing Management 90  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Project Management 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Psicologia i Comportament del Consumidor 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Recursos Humans i Desenvolupament del Talent 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Supply Chain Management & Logistics 60  
   
   
  Programes de postgrau  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  200 Facultat de Matemàtiques i Estadística Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers 20  
  715 Departament d'Estadística i Investigació Operativa Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt 20  
  732 Departament d'Organització d'Empreses Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials 20  
  732 Departament d'Organització d'Empreses Project Management Avançat 20  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Lean Leader Program Certification 15  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Lean Practitioner Program Certification 18  
   
   
  ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ   
   
  Programes de màster  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  270 Facultat d'Informàtica de Barcelona Cybersecurity Management 60  
  410 Institut de Ciències de l'Educació Processos Innovadors en l'Aprenentatge 75  
  744 Departament d'Enginyeria Telemàtica Internet of Things (IoT) 60  
  744 Departament d'Enginyeria Telemàtica Tecnologies Blockchain 60  
  747 Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació Big Data Management, Technologies and Analytics 60  
  801 Centre Universitari Euncet Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Advanced Programming for AAA Video Games 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Animation & Digital Arts for AAA Video Games 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Big Data i Analytics 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Blockchain i les seves Aplicacions Empresarials 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Business Intelligence i Data Management 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Business Intelligence i Innovació Tecnològica 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Data Driven Management & Business Analytics 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya DevOps i Cloud Computing 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Disseny d'Experiència d'Usuari, Usabilitat i Interfícies 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Fintech i Innovació Financera 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Full Stack Web Development 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Intel·ligència Artificial per a la Transformació de Negocis 60  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Transformació Digital i Innovació 60  
   
   
  Programes de postgrau  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  230 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona Artificial Intelligence with Deep Learning 15  
  270 Facultat d'Informàtica de Barcelona Enginyeria Quàntica 15  
  270 Facultat d'Informàtica de Barcelona Software Quality Assurance 15  
  744 Departament d'Enginyeria Telemàtica Full-Stack Web Technologies 15  
  747 Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació Sports Analytics 15  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya IT & Business Agility 15  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Transformació Digital 30  
   
   
  Cursos de Formació contínua  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Gestió i Direcció de Projectes IT 10  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Implantació i Gestió de la Ciberseguretat 7  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Resposta a Incidents de Ciberseguretat 7  
   
   
  ÀMBIT DE ENGINYERIA NAVAL, MARINA I NÀUTICA  
   
  Programes de màster  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  280 Facultat de Nàutica de Barcelona Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) 60  
   
   
  ÀMBIT DE CIENCIES I TECNOLOGIA DE LA SALUT  
   
  Programes de màster  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  370 Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa Optometria i Teràpia Visual 60  
  668 Càtedra Klockner UPC en Implantologia i Pròtesi Dental Periodòncia, Implantologia Quirúrgica i Làser Odontològic 66  
   
   
  Cursos de Formació contínua  
  Unitat Nom Unitat Títol del programa Crèdits  
  919 Fundació Politècnica de Catalunya Expert3D. Programa Transversal Integral del Processament de la Imatge Mèdica: Impressió 3D i Intel·ligència Artificial 20  
   
  Dades a setembre de 2022