UPC    Acreditació de les titulacions
1.10.1 Encàrrec docent grau i màster

Descripció: Encàrrec docent
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021-2022

C. Taules de l’assignació definitiva de docència per al curs 2021/2022
1. Assignació de grau i màster (inclou estudis gestionats per una altra universitat en què col·labora professorat de la UPC)
Unitat Bàsica CENTRES CENTRES
FME (1) ESEIAAT ETSAB  ETSETB (2) ETSEIB (3) ETSECCPB (4)(5)  FIB (6)(7) FNB ETSAV  EEBE EETAC (8) EPSEB EPSEM EPSEVG (9) (10) FOOT  EEABB (11) (12) CFIS ICE IS Total
ESEIAAT   98                                            98
ETSETB       63                                        63
ICE 0                                 448          448
INTE         17                                      17
AC 8     694     3037       780     400   1   24        4.944
CEM   1180     536         1652 14     557   15            3.953
ESAII 8 1072     1521   583 302   1458 81     512   10   40        5.586
EE   1218   9 1431 18   266   1339     185 632         15      5.112
EEL   1564   2344 972 18 24 104   1601 666 18   639   100 2 28 14      8.092
EM   1354   5 1740 14       897     420 489   1            4.920
EQ   1209   109 1051 68 15 139   2078 126     297 199     36 27      5.353
EIO 887 398     650   771                 2 12   27      2.747
DEGD   1697     556         1220 221   60 1073         15      4.841
CS 226 813   89 856   3939     615       650     9 12 14      7.223
MMT   891     1101           7 8             28      2.034
MF   576     625         1204       303         27      2.736
OO   17   86                     2934       14      3.051
OE 26 1640   320 2057 34 474 153   642 204 1388 222 336 18 11   6        7.531
PA     4800         27 1658                          6.485
RMEE   672     920         890 36 3   307                2.828
TSC 17 328   3605 45 7 20       1280         17 8          5.327
UOT     2095     14     634     39       296            3.077
CEN               2028                            2.028
ET 19 90   1452 36           990     278   42            2.907
EAB     57     121       18           3196     14      3.405
ESSI 5     4   11 1683                     15 14      1.731
FÍS 16 2187 423 1201 1332 143 429 131 79 1308 1647 520   330   303 54 12 17    10.131
MAT 1636 1628   1148 1456   1307 230   1444 705 454 726 714 76 323 184 12      12.041
EMIT   36                     3835                  3.870
DECA 112   7   220 8557   106   9 135 741 14     13 21   104    10.039
RA     1929           555     988                    3.472
TA     3716     14     1401     2066       23            7.220
THATC   26 1133   98   113 152 459 108   230 36 156 18              2.528
EPC   2005     979 122           187           27 14      3.334
Total encarregat    2.959      20.698   14.160        11.130        18.198              9.136  12.396    3.636      4.785    16.483        6.891     6.643    5.496       7.674    3.245     4.351   290    660   340  149.170
Assig. de CdG    2.917      20.613   14.090        10.952        18.102              9.265  11.928    3.618      4.761    16.402        6.816     6.642    5.475       7.493    3.229     4.110   290    657   338  147.698
Escreix 1,4% 0,4% 0,5% 1,6% 0,5% -1,4% 3,9% 0,5% 0,5% 0,5% 1,1% 0,0% 0,4% 2,4% 0,5% 5,9% 0,1% 0,4% 0,5% 1,0%
               1                 1                     1                     1                          1              1              1                 1                1                 1              1                 1              1               1         1          1         1  
           41,7               84,8           69,7               178,0                 96,1                   (128,5)        468,0         18,2             23,8           81,0               75,0             0,6         20,6           181,2         16,0         240,9       0,3        2,8       1,6       1.471,6
 
(1) S'acepta un escreix especial i puntual per un nou grup del grau d'enginyeria de dades (36 punts)
(2) S'acepta un escreix especial i puntual pel grau d'electrònica (60 punts), per un nou grup del grau del grau en enginyeria de dades (72 punts) i per nous itineraris del Màster universitari en Mobilitat Urbana (10 punts)
(3) S'acepta un escreix especial i puntual pels nous itineraris del Màster universitari en Mobilitat Urbana (10 punts)      
(4) Redistribució als centres participants de docència del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar (traspàs 99 punts d'ETSECCPB a EPSEVG i de 115 a EEABB)
(5) S'acepta un escreix especial i puntual pels nous itineraris  del Màster universitari en Mobilitat Urbana (40 punts)      
(6) S'encarreguen punts addicionals pel Grau en Intel·ligència Artificial segons acord  de viabilitat (324 punts) i s'accepta un escreix especial i puntual per un nou grup del grau d'enginyeria de dades (72 punts) i per nous itineraris pel Màster Universitari en Mobilitat Urbana  (10 punts)
(7) Excés no acceptat. Re-escalat a assignació (CdG+extres)+0,5%
(8) S'accepta un escreix especial i puntual per la la nova especialitat del Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (40 punts) 
(9) Redistribució als centres participants de docència del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar (traspàs de 99 punts d'ETSECCPB a EPSEVG).
(10) S'acepta un escreix  puntual de 45 punts del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar
(11) Redistribució centres participants docència del Grau en Ciències i Tecnologies del Mar (traspàs de 115 a EEABB)
(12) S'acepta un escreix especial i puntual pel grau en paisatgisme (93 punts) i pel Grau en Ciències i Tecnologies del Mar (12 punts)
2. Altres  estudis gestionats per una altra universitat en què col·labora professorat UPC
Unitat MMGV MET MEDGC MHC MPIC MNRA MGNSS Total
EAB 16       3            19
MAT       9   4 9        22
THATC   8 14                22
Total 16 8 14 9 3 4 9        63
Ass CdG 16 8 0 9 3 4 9        49
MMGV Màster universitari en Millora Genètica Vegetal (UPV) 
MET  Màster en Estudis Teatrals (UAB) 
MEDGC Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB)
MHC  Màster interuniversitari d'Història de la Ciència (UAB) 
MPIC  Màster en Protecció Integrada de Cultius (UdL) 
MNRA  Master on Navigation and Related Application (PoliTorino) 
MGNSS  Master on Global Navigation Satellite Systems (ENAC, Toulouse)