UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021

                       
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT                
  UNITAT    VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
     Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Projectes Nacionals   Projectes europeus   Projectes europeus coordinats   
  12000 Rectorat      236.668,00 €                        -          
  110000 Serveis Generals / Rectorat          1.376.645,83 €        478.224,82 €    
  124000 C.U. Tecnol. I Desen.        12.000,00 €              1.500,00 €        286.508,00 €    
  150000 CTT      317.097,20 €     17.500,00 €     103.452,90 €       113.150,11 €                    -        278.367,68 €  16.326.827,80 €  
  181000 Campus Castelldefels                          -            27.286,74 €    
  182000 UTG CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ            4.000,00 €                    -          
  205000 ESEIAAT        55.750,00 €         1.080,00 €      28.660,00 €        
  210000 ETS Arquitectura BCN        25.093,91 €                   -                    -            48.125,00 €    
  230000 ETS. Eng. Telecom. BCN        6.500,00 €                      -          
  240000 ETS. Eng. Indus. BCN               784,00 €       280.000,00 €        
  250000 ETSECCPB            2.701,65 €                    -            15.000,00 €    
  270000 Fac. Informàtica BCN          17.240,72 €                    -          
  290000 ETS Arquitec. Vallès        66.700,00 €          8.772,10 €                    -          
  310000 EPSEB        26.849,27 €       122.274,09 €                    -          
  420000 Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER)      197.864,00 €        57.113,40 €        10.400,00 €                    -        462.500,00 €    
  440000 Inst. Org. I Control          7.500,00 €          3.891,00 €        10.000,00 €      219.090,00 €      264.135,24 €    
  460000 Inst. Tècn. Energèt.      104.188,32 €        30.920,90 €        10.000,00 €        74.750,00 €          5.785,28 €    
  470000 Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE)          23.593,37 €                    -          
  480000 INST. SOSTENIBILITAT UPC               490,00 €               -        10.999,64 €                      -      
  490000 INSTITUT MATEMÀTIQUES DE LA UPC-B.TECH              10.000,00 €        
  581000 Laboratori del Centre de Medi Ambient      145.716,60 €          5.222,00 €                    -          
  635000 Intelligent Data Science and Artificial                     -       172.544,00 €                    -          65.625,00 €    
  650000 Catedra Gaudi             500,00 €            24.000,00 €        
  666000 Càtedra Accessibilitat              60.000,00 €        
  677000 CÀTEDRA JUJOL        90.000,00 €                        -          
  678000 CÀTEDRA EIC-UPC ENGINYERIA I EMPRESA      120.000,00 €                        -          
  701000 Arquit. Computadors      330.060,00 €             386,49 €               -        74.000,00 €    1.089.048,99 €      932.873,98 €    
  702000 Cien. Mat. Eng. Met.      385.899,85 €       148.765,42 €     1.800,00 €                  -      1.828.607,90 €      385.869,47 €    
  707000 Eng. De Sist. Autom.      189.686,99 €        15.235,66 €       250.565,50 €    1.017.840,00 €          9.041,69 €    
  709000 Enginyeria Elèctrica        46.019,35 €        15.150,00 €               -                    -      1.019.015,00 €      
  710000 Eng. Electrònica      537.607,42 €        12.263,19 €               -       188.056,66 €      584.430,00 €        80.877,51 €    
  712000 Enginyeria Mecànica        38.474,00 €        11.452,00 €        36.000,00 €      189.048,68 €      111.626,00 €    
  713000 Enginyeria Química      404.813,07 €       108.952,43 €   72.000,00 €     221.764,00 €    1.083.554,56 €      870.797,62 €      549.870,19 €  
  715000 Estad. I Inv. Operat.      138.366,66 €        29.949,42 €               -                    -        408.891,55 €        45.292,40 €    
  717000 Exp. Gràfica a l'Eng.        39.400,00 €          8.835,00 €                    -        118.580,00 €      
  723000 Lleng. I Sist. Inf      299.417,87 €        22.003,60 €     3.600,00 €     122.450,00 €      571.164,46 €      278.000,00 €    
  724000 Màq. I Motors Tèrmics        23.000,00 €        50.591,87 €               -                    -        266.200,00 €      
  729000 Mat. Aplic. I Telem.        40.497,38 €        16.650,00 €                    -          33.960,00 € -      27.725,00 €    
  731000 Òptica i Optometria        54.998,58 €        12.349,09 €          3.520,00 €      127.050,00 €      
  732000 Organitz. D'Empreses          5.800,00 €        13.084,55 €        12.000,00 €        33.960,00 €      
  735000 Proj. Arquitectònics        95.496,94 €          6.815,00 €        129,22 €     242.383,54 €        86.999,00 €      
  737000 Res. Mat. I Est. Eng.      180.498,00 €        28.405,30 €                    -        157.300,00 €      
  739000 Tª Senyal i Comunic.    1.068.918,71 €                -        59.700,14 €               -       239.184,00 €    1.445.029,00 €      381.847,20 €    
  740000 Urb. I Ord. Territor.      156.528,48 €        22.870,89 €   10.000,00 €      49.800,00 €      195.504,00 €        76.287,15 €    
  742000 Cien. I Eng. Nàutica        15.135,80 €          4.897,90 €               -                    -            43.635,00 €    
  744000 Telemàtica        74.135,00 €        25.660,00 €               -                    -        165.891,00 €      317.054,28 €    
  745000 Eng. Agroal. I Biote.      102.036,10 €        56.227,80 €   34.145,70 €                  -                      -        268.856,00 €    
  747000 ENG. SERV. SIST. INFORM.        58.700,00 €        11.837,16 €               -                    -        559.411,18 €      
  748000 Física      773.312,28 €        38.238,41 €               -       163.875,00 €    1.044.260,00 €      194.161,98 €    
  749000 Matemàtiques      471.003,00 €        11.873,90 €               -       172.092,00 €      113.014,00 €      259.144,27 €    
  750000 Enginyeria Minera, Industrial i Tic      122.104,00 €        56.891,56 €               -        50.500,00 €      351.472,00 €      
  751000 Enginyeria Civil i Ambiental    1.819.338,57 €       129.317,26 €               -                    -      1.923.741,00 €      867.725,96 €    
  752000 RA - Representació Arquitectònica -        3.448,27 €        21.271,02 €               -                    -          
  753000 Tecnologia de l'Arquitectura      132.571,03 €        24.977,20 €               -        44.374,00 €      354.290,00 €        61.705,00 €    
  756000 Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic.      120.950,00 €          4.065,29 €               -                    -        159.951,45 € -            25,11 €    
  758000 Eng. de Projectes i de la Construcció      163.700,00 €          5.850,00 €               -          1.400,00 €      291.491,00 €      138.025,00 €    
  894000 InLab-FIB      504.315,40 €       22.400,00 €                  -          120.750,00 €    
  909000 Lab. Eng. Marítima      187.725,00 €          9.500,00 €        15.000,00 €    1.458.652,00 €    2.548.750,00 €    
  910000 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica            3.851,08 €                    -          
  914000 C. Pol. Sol. I Valor.        54.300,00 €          7.755,00 €        12.000,00 €                    -        
  915000 Instl. Robòtica      115.837,00 €        12.250,00 €       163.494,00 €      135.840,00 €        11.216,19 €    
  918000 C. Recerca Eng. Biom.        24.080,00 €       176.583,90 €       167.250,00 €      349.400,25 €                0,08 €    
  922000 C. Desenv. Sensors    1.051.450,00 €        10.134,26 €               -                    -      1.600.084,59 €          4.575,39 €    
  927000 C. Tec. I Apl. Llen.      186.258,18 €                -                        -          
  928000 Cent. Tec. Tran. Cal.                          -        606.988,08 €        13.075,06 €    
  929000 C. Disseny Eq. Ind.      688.782,70 €        51.707,60 €                    -                      -        
  930000 C. Tecnol. Vilanova            1.479,54 €       240.000,00 €                    -        329.512,00 €    1.648.015,00 €  
  935000 C. Diag. Ind. I Flui.        16.500,00 €        13.200,60 €                    -          33.960,00 €      
  937000 Grup Compat. Electro.        66.050,00 €          9.710,00 €                    -            14.559,95 €    
  943000 Laborat. Sistem. Oleo      156.500,00 €                        -          
  945000 Centre Desenv. Tec.        65.860,00 €        26.355,00 €                    -        592.480,00 €      389.866,10 €    
  946000 Centre Inno. Tec. Conv.      309.476,87 €        54.937,37 €          2.000,00 €      489.780,00 €        10.586,82 €    
  950000 Lab. Aplic. Multimed.        12.000,00 €                        -          
  952000 Grup Rec. Hidrometer.      101.695,00 €          2.000,00 €                    -            81.129,41 €    
  953000 Lab. Eng. Acust. I Mec.        18.900,00 €        42.299,87 €                    -                      -        
  956000 CRESCA        11.568,00 €          2.875,00 €          3.500,00 €        
  969000 CETPD               820,80 €        29.444,76 €      116.231,85 €      
  971000 C.REC.SIST.ELECT.IND        43.940,00 €          6.968,75 €     1.500,00 €                  -        206.657,40 €      
  972000 LAB.INNOV.TECNO.EST.                    -            3.300,00 €                    -          98.179,24 €      
  973000 CERPIE-UPC        30.000,00 €        13.850,00 €                    -          
  974000 CER-LACAN-UPC      258.450,00 €          1.100,00 €                    -        508.782,00 € -    152.388,28 €    
  975000 C.R.SEER      186.000,00 €                        -                      -                      -      
       13.380.636,26 €     24.000,00 €  1.805.702,45 €  146.654,92 €  4.612.553,04 €  21.710.580,18 €  10.598.260,88 €  18.524.712,99 €  
  Dades a 31/12/2021                    
                       
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  692.236,18 € 816.372,29 €  
  Dades a 31/12/2021