UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2020

                     
                       
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT                
  UNITAT    VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
     Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Projectes Nacionals   Projectes europeus   Projectes europeus coordinats   
  110000 Serveis Generals / Rectorat        14.500,00 €        1.267.992,19 €        
  124000 C.U. Tecnol. I Desen.                2.800,00 €          6.000,00 €      
  150000 CTT        44.900,00 €  3.500,00 €     564.889,05 €       287.668,14 €                    -        147.000,00 €    8.166.133,05 €  
  205000 ESEIAAT        50.307,00 €            27.100,00 €        
  210000 ETS Arquitectura BCN        26.288,37 €                        -          
  230000 ETS. Eng. Telecom. BCN    3.300,00 €                      -          
  240000 ETS. Eng. Indus. BCN            1.710,00 €                    -          
  250000 ETSECCPB                          -          312.000,00 €    
  270000 Fac. Informàtica BCN          27.936,83 €                    -          
  280000 Fac. Nàutica BCN            7.950,00 €                    -            19.451,41 €    
  290000 ETS Arquitec. Vallès          9.000,00 €          4.281,50 €               -       250.000,00 €            4.123,00 €    
  300000 EPS Castelldefels                          -          117.494,64 €    
  310000 EPSEB        55.689,17 €        82.960,22 €                    -          
  420000 Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER)        16.775,00 €        72.907,34 €               -          1.000,00 €                    -        
  440000 Inst. Org. I Control        19.140,00 €                        -          15.000,00 €        60.520,00 €    
  460000 Inst. Tècn. Energèt.        65.085,00 €       170.189,90 €               -       349.956,88 €      359.510,00 €      458.873,39 €    
  470000 Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE)          31.452,29 €                    -          
  480000 INST. SOSTENIBILITAT UPC     -    48.345,05 €                    -                        -      
  581000 Laboratori del Centre de Medi Ambient      141.798,00 €        21.468,00 €                    -          
  635000 Intelligent Data Science and Artificial                          -                      -        172.800,00 €    
  650000 Catedra Gaudi          7.260,00 €            24.500,00 €        
  662000 Càtedra Cercle d'Infrastructures - UPC        48.000,00 €                        -          
  666000 Càtedra Accessibilitat              30.000,00 €        
  701000 Arquit. Computadors      266.387,50 €          3.335,00 €       340.000,00 €    1.049.803,00 €    2.070.608,65 €    
  702000 Cien. Mat. Eng. Met.      272.140,00 €       120.484,32 €               -       122.000,00 €      882.570,00 €      667.758,63 €    
  707000 Eng. De Sist. Autom.      225.149,48 €        31.880,00 €               -        98.750,00 €      162.092,06 €        29.390,51 €        23.230,89 €  
  709000 Enginyeria Elèctrica        26.145,00 €        13.910,00 €        968,00 €                  -        221.793,00 €      
  710000 Eng. Electrònica      360.074,00 €        66.943,25 €                    -        892.726,51 €    2.965.957,64 €      345.825,00 €  
  710560 LAB0 710 SALA BLANCA        45.000,00 €                        -          
  712000 Enginyeria Mecànica      107.863,62 €        18.141,80 €               -       323.113,00 €      109.172,11 €      234.492,00 €    
  713000 Enginyeria Química      890.409,55 €        43.403,75 €   36.000,00 €        9.312,95 €      406.880,00 €    3.464.070,20 €          1.395,00 €  
  715000 Estad. I Inv. Operat.      131.183,52 €          3.750,00 €   33.980,00 €                  -        228.729,00 €      
  717000 Exp. Gràfica a l'Eng.        72.000,00 €          5.475,00 €                    -                      -        
  723000 Lleng. I Sist. Inf      274.472,51 €           -        22.321,48 €     3.300,00 €      74.569,28 €      260.785,00 €    3.772.458,81 €    
  724000 Màq. I Motors Tèrmics        50.000,00 €        26.825,06 €               -                    -                      -          77.897,00 €    
  729000 Mat. Aplic. I Telem.        15.000,00 €        22.130,00 €                    -          33.960,00 €      
  731000 Òptica i Optometria        39.403,30 €        20.186,06 €     6.500,00 €        1.242,00 €                    -        
  732000 Organitz. D'Empreses      100.000,00 €                        -                      -          85.464,00 €    
  735000 Proj. Arquitectònics        32.310,00 €          4.460,94 €               -          8.000,00 €                    -        
  737000 Res. Mat. I Est. Eng.      119.067,00 €        17.435,00 €                    -                      -        
  739000 Tª Senyal i Comunic.    1.483.342,28 €       127.871,87 €               -       245.000,00 €      963.119,00 €      652.780,32 €    
  740000 Urb. I Ord. Territor.        89.394,00 €        16.424,67 €               -        28.900,00 €                    -        106.653,00 €    
  742000 Cien. I Eng. Nàutica               949,81 €          4.000,00 €                    -        
  744000 Telemàtica        99.578,00 €        56.378,00 €               -       309.200,00 €      455.202,00 €        73.940,29 €    
  745000 Eng. Agroal. I Biote.      121.042,56 €        36.010,00 €   56.469,25 €                  -        154.903,31 €      
  747000 ENG. SERV. SIST. INFORM.        80.000,00 €        11.900,00 €               -                    -          33.960,00 €    1.101.089,43 €      736.848,37 €  
  748000 Física      529.823,77 €        15.938,28 €               -       293.568,00 €      581.060,00 €    1.386.742,04 €    
  749000 Matemàtiques      291.925,00 €          2.500,00 €       155.000,00 €      581.341,79 €      176.008,43 €    
  750000 Enginyeria Minera, Industrial i Tic      340.802,32 €        37.133,56 €     1.700,00 €     123.500,00 €      108.460,00 €      
  751000 Enginyeria Civil i Ambiental    1.009.151,01 €       109.143,62 €               -       174.130,90 €    1.434.993,00 €      462.446,22 €    
  752000 RA - Representació Arquitectònica          9.600,00 €          9.740,13 €   14.561,00 €                  -                      -        
  753000 Tecnologia de l'Arquitectura      282.009,23 €        24.207,63 €               -                    -                      -        186.680,66 €    
  756000 Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic.          4.000,00 €          1.387,50 €                    -                      -          30.000,00 €    
  758000 Eng. de Projectes i de la Construcció      127.930,00 €        13.376,69 €                    -          97.485,00 €      
  894000 InLab-FIB      646.140,10 €       10.500,00 €                  -            29.716,00 €    
  909000 Lab. Eng. Marítima      280.100,00 €        16.514,24 €               -       227.150,00 €                    -        262.281,91 €    
  910000 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica          16.373,60 €                    -          
  914000 C. Pol. Sol. I Valor.        19.500,00 €        11.510,00 €        20.000,00 €      242.000,00 €      
  915000 Instl. Robòtica      207.301,00 €          4.440,00 €        30.900,00 €      159.437,00 €      658.982,03 €        10.223,19 €  
  918000 C. Recerca Eng. Biom.        45.701,00 €        38.407,01 €          5.110,00 €    1.338.250,00 €      138.139,92 €    
  922000 C. Desenv. Sensors      203.000,00 €           -          9.105,00 €               -       305.077,40 €      661.025,52 €      426.286,25 €    
  928000 Cent. Tec. Tran. Cal.                          -        179.460,00 €      601.933,00 €    
  929000 C. Disseny Eq. Ind.      695.887,02 €        16.808,00 €                    -                      -        
  930000 C. Tecnol. Vilanova                    -            4.080,00 €       150.000,00 €                    -        428.571,25 €    
  935000 C. Diag. Ind. I Flui.      127.713,37 €        16.995,00 €                    -                      -        
  937000 Grup Compat. Electro.          8.000,00 €       127.910,00 €          8.293,99 €        
  943000 Laborat. Sistem. Oleo        61.670,00 €                        -          
  945000 Centre Desenv. Tec.      138.016,00 €          7.630,00 €                    -                      -        274.731,00 €    
  946000 Centre Inno. Tec. Conv.      911.892,98 €        29.430,00 €       120.000,00 €        25.645,00 €    1.379.013,21 €    
  950000 Lab. Aplic. Multimed.          7.500,00 €         7.500,00 €                  -          
  952000 Grup Rec. Hidrometer.      198.346,75 €                   -        20.000,00 €        15.000,00 €      715.331,06 €    
  953000 Lab. Eng. Acust. I Mec.        18.380,00 €        16.166,00 €                    -                      -        
  956000 CRESCA        47.450,00 €                        -          
  969000 CETPD              67.720,11 €        54.282,68 €          1.026,36 €    
  971000 C.REC.SIST.ELECT.IND        35.500,00 €        15.342,64 €                    -      1.093.670,00 €      676.357,24 €    2.090.303,32 €  
  972000 LAB.INNOV.TECNO.EST.          4.078,62 €          1.287,00 €                    -          
  973000 CERPIE-UPC        20.000,00 €        32.724,24 €   34.000,50 €                  -          
  974000 CER-LACAN-UPC             120.000,00 €      208.116,00 €      
  975000 C.R.SEER        70.000,00 €                        -                      -        
       11.740.123,03 €  6.800,00 €  2.185.766,23 €  205.478,75 €  5.625.554,84 €  13.016.430,98 €  24.429.069,50 €  11.373.958,82 €  
  Dades a 31/12/2020                    
                       
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  568.658,00 € 1.062.670,46 €  
  Dades a 31/12/2020