UPC    Acreditació de les titulacions
5.21 Enquestes

Descripció: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i als principals grups d'interés.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021

                         
                         
  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ                  
  Enquestes Estudiantat (1)   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  
  Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9(2) 3,9(3)  
  Participació global     19,6% 31,9% 41,8% 41,1% 43,7% 42,9% 44,2%* 30,1%  
  Enquestes Estudiantat (acreditació titulacions)   2013-2014     2016-2017          
  Valoració global dels serveis que reps/Satisfacció amb els recursos
 i serveis destinats l meu ensenyament
3,3     3,1          
  Participació     17,8%     14,9%          
  Enquestes Estudiants de Doctorat       2015-2016   2017-2018   2019-2020    
  Valora el grau de satisfacció que fas del Programa de Doctorat     3,8   3,7   3,8    
  Participació         14,5%   21,7%   35,0%    
  Enquestes Directors de Tesis Doctorals           2017-2018     2020-2021  
  Valoració global del grau de satisfacció amb el Programa de Doctorat         3,8     3,8  
  Participació             45,2%     41,80%  
  Enquestes Titulades/ats (Graus i Cicles)   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020    
  Estic satisfet/a amb la titulació 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6    
  Participació     25,1% 26,4% 34,5% 35,9% 25,9% 31,8% 21,8%    
  Enquestes Titulades/ats (Inserció Laboral - Graus i Cicles)   Edició 2007 Edició 2011 Edició 2014 Edició 2017     Edició 2020    
  % d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts 73,3% 68,8% 67,0% 66,9%     70,7%    
  % d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat 89,6% 88,6% 84,8% 83,4%     84,8%(4)    
  Enquestes PDI*     2014-2015 2015-2016   2017-2018        
  No hi ha pregunta clau. S'ha fet la mitjana de totes les preguntes del qüestionari       3,2* 3,4*   3,5        
  Enquestes PAS     2014-2015 2015-2016   2017-2018     2020-2021  
  Estic satisfet/a de treballar a l’Escola/Facultat   4,0* 4,0*   3,8     3,9  
  Nota pels Cursos 2019-2020 Q2 i 2020-2021 Q1: S'ha dut a terme una consulta adreçada a tot el PDI i tot l'estudiantat per tal de recollir la seva satisfacció en relació amb la seva experiència docent i acadèmica degut a la situació excepcional causada per la Covid-19. De la mateixa manera s'ha adreçat una enquesta a tot el PAS per avaluar l'experiència amb el teletreball. Per més informació sobre aquestes consultes puntuals visiteu: https://www.upc.edu/portaldades/  
  (1) Per a més informació consulteu e-enquestes de docència Ï        
  (2) Només dades del primer quadrimestre (no són resultats anuals com la resta d'edicons)      
  (3) Només dades del segon quadrimestre (no són resultats anuals com la resta d'edicons)      
  (4) A l'Edifició de 2020 la pregunta varia i la nova pregunta fa referència a la satisfacció amb el Centre                
  *No s'ha passat enquesta a tots els centres pels períodes 2014-15 i 2015-16 (només a 4 centres (ETT,EPSEM, EPSEVG i EUETIB) al 2014-15 i 7 centres (FME, ESEIAT, FIB, FNB, EETAC, FOOT i EPSEB) al 2015-16)    
  Per consultar els informes complets de cada enquesta visiteu el portal de dades i indicadors de la UPC        
  Consulteu el mapa d'enquestes per saber la períodicitat de cada enquesta                      
  Per més informació sobre altres indicadors de les enquestes a l'estudiantat de titulacions de  GRAU i  MASTER                
 
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
          1Q 2Q            
        2011/12 21,3% 22,0%            
        2012/13 25,3% 20,3%            
        2013/14 20,6% 18,6%            
        2014/15 31,8% 32,0%            
        2015/16 43,0% 40,6%            
        2016/17 41,3% 40,8%            
        2017/18 43,9% 43,4%            
        2018/19 43,8% 41,9%            
        2019/20 44,2% 35,9% valor fictisi pq surti línea al gràfic          
        2020/21   30,1%